Biển Đông ấy vốn xưa nay của Tàu.

Nguyễn tường Thụy

BỐ LÁO

“Uyên dùng hai mảnh vải trắng, lấy máu pha loãng với nước rồi dùng ngón tay chấm viết, một mảnh có nội dung phỉ báng đảng cộng sản Việt Nam, mảnh còn lại có nội dung không hay về Trung Quốc“.

(Trích Cáo trạng vụ án Đinh Nguyên Kha, Nguyễn Phương Uyên)

Đây là đoạn cáo trạng hết sức bố láo.

td6

“Tàu khựa cút khỏi Biển Đông”
Uyên viết như thế mà không hay à?
Phải đâu biển của Trung Hoa
Uyên không biết mới nhầm ra của mình?
.
Thằng nào ăn nói linh tinh
Biển của nước mình, cấm đuổi giặc đi
Thằng nào sống nhục sống quỳ
Động vào Tàu khựa ắt thì không xong
Đuổi Tàu ra khỏi Biển Đông
Tức là xúc phạm đến ông bạn vàng
Hô Hoàng Sa của Việt Nam
Mang xe ra hốt đem sang Lộc Hà.
.
Phương Uyên cùng với Nguyên Kha
Chỉ vì ghét Khựa mới sa tù đày
Hay là phải nói thế này
Biển Đông ấy vốn xưa nay của Tàu.

.

NTT

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s