Bàn về một câu khẩu hiệu

download

Nguyễn tường Thụy

 

Câu khẩu hiệu ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM MUÔN NĂM từ bé ai cũng biết. Có khác chăng cái tên trước đó là Đảng Lao động VN.

 

Song song với khẩu hiệu đó là khẩu hiệu “HỒ CHỦ TỊCH MUÔN NĂM”. Sau khi, ông Hồ chết thì người ta không dùng khẩu hiệu đó nữa mà thay bằng khẩu hiệu HỒ CHỦ TỊCH SỐNG MÃI TRONG SỰ NGHIỆP CỦA CHÚNG TA

 

Nhân đây, kể ra một chuyện nực cười. Bộ đội thời chúng tôi đi hành quân bao giờ cũng vừa hành quân, vừa hát, vừa hô khẩu hiệu. Có lần đang hành quân, một đồng chí xướng: HỒ CHỦ TỊCH MUÔN NĂM. Chúng tôi hăng hái hưởng ứng 3 lần: Muôn năm! Muôn năm! Muôn năm!

 

Đồng chí chính trị viên thấy thế, hớt hải chạy từ cuối hàng quân lên nhắc: Chớ! Chớ! Muôn năm gì nữa! Bác chết 2 năm rồi!…

 

Thế là người xướng lại sửa thành “HỒ CHỦ TỊCH SỐNG MÃI TRONG SỰ NGHIỆP CỦA CHÚNG TA “. Chỉ có điều câu đáp lại “sống mãi” nghe không thuận tai cho lắm.

 

Về chuyện HCT có sống mãi trong sự nghiệp của ĐCSVN hay không, tôi không bàn đến.

 

Còn câu khẩu hiệu ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM MUÔN NĂM cần phải xét lại. Có thể là câu khẩu hiệu đểu chưa biết chừng. Vì sao?

 

Vì Đảng “ta” theo Chủ nghĩa Mác.

 

Nhưng theo lý luận của CN Mác, khi xây dựng xong chủ nghĩa cộng sản thì đảng hết sứ mệnh, tự giải tán.

 

Vậy nói đảng muôn năm, tức là là nghìn năm nữa đảng vẫn còn. Điều đó có nghĩa, nghìn năm nữa vẫn không xây dựng được chủ nghĩa cộng sản. Tai hại thay.

 

Hồi đại hội ĐCSVN lần thứ 8, có phóng viên nước ngoài hỏi ông Đỗ Mười: “Đảng cộng sản VN tồn tại đến bao giờ?”

 

Trước câu hỏi có vẻ móc máy, “thiếu thiện chí”, Ông Đỗ Mười trả lời: “Đảng CSVN tồn tại mãi mãi. Ai mà động đến Đảng CSVN thì lôi thôi to” (theo tin của báo Nhân Dân hồi đó)

 

Câu “Ai mà động đến ĐCSVN thì lôi thôi to” nghe có vẻ … đầu gấu. Còn câu Đảng CSVN tồn tại mãi mãi, xem ra ông Tổng bí thư không hiểu về CN Mác. Nếu ông nói Đảng CSVN tồn tại đến khi xây dựng xong CN cộng sản thì ai dám dựa vào học thuyết Mác mà bắt bẻ.

 

Vì vậy, không nên sử dụng khẩu hiệu ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM MUÔN NĂM vì đảng này theo chủ nghĩa Mác. Theo chủ nghĩa nào thì phải hiểu về chủ nghĩa ấy chứ.

 

Nhưng biết đâu, khi xây dựng xong CN cộng sản, Đảng CS không còn nữa thì sẽ sinh ra câu khẩu hiệu “ĐCSVN SỐNG MÃI TRONG SỰ NGHIỆP CỦA CHÚNG TA” tương tự như câu HCT sống mãi … khi ông đã chết.

 

Vài lời bàn, căn cứ vào lý luận của chủ nghĩa Mác. Chứ còn bảo ĐCSVN sống một nghìn năm nữa hoặc 1 ngày nữa tôi không dám bác bỏ vì điều gì cũng có thể xảy ra.

 

.

 

8/7/2013

 

NTT

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s