UBND Đăk Nông không chấp hành án

daknong-hanoi

 

Vào ngày 30/08/2012, tôi cũng đã gửi bản đề nghị giải quyết lên UBND tỉnh Đăk Nông và sau đó văn phòng chúng tôi nhận được thông báo của UBND tỉnh hứa sẽ điều tra, giải quyết nhưng cho đến nay vụ việc vẫn chưa được giải quyết và trả lời.

Với tư cách là một Luật sư và một công dân của nước Việt, tôi đề nghị Đảng và chính phủ tổ chức kiểm ta, rà soát chỉ đạo giải quyết đứt điểm, tránh tình trạng nhân ân Đăk Nông lại khốn cùng kéo nhau ra hà Nội khiếu kiện như thời gian qua, gây mất an ninh trật tư xã hội.

Tôi đề nghị thu hồi lại tất cả các dự án giao đất, giao rừng có dấu hiệu trái pháp luật và tổ chức phục hồi lại rừng phòng hộ đầu nguồn.

Đề nghị chính phủ giao khoán đất cho nông dân phục hồi lại hàng ngàn ha rừng bị tàn phá. Nếu làm được như vậy Đảng và nhà nước sẽ lấy lại được niềm tin từ nhân dân và duy trì được an ninh, trật tự xã hội. Dân cày phải có ruộng, không kể bất cứ ai, miễm họ là công dân của đất nước, dân tộc Viết Nam.

LS. Nguyễn Duy Bình gửi TTXVA.ORG

 

 

Xem tin nguồn: http://ttxva.org/daknong-ubnd/#ixzz2aV1BaKbq
Follow us: thongtanxavanganh on Facebook

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s