CXN_081413_2961_Bước ngoặc đột phá duy nhất để cứu nền Kinh tế này là GIẢI THỂ ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM: “Nền kinh tế cần bước ngoặt đột phá”

Icon_Symbols_ĐCS_Mao
Đảng Cộng Sản VN vẫn còn tôn thờ lối hành xử của (về Kinh Tế chủ đạo XHCN) Mao Trạch Đông (Con quỷ sống giết 52 triệu dân). Câu này vẫn còn trong Điều 1 Hiến Pháp nước CXXHCNVN..“Đảng và nhân dân ta quyết tâm xây dựng đất nước Việt Nam theo con đường xã hội chủ nghĩa trên nền tảng chủ nghĩa Mác – Lê-nin và tư tưởng Hồ Chí Minh”.
———————–

Châu Xuân Nguyễn

Lúc này, khi những chiên da TS KT giấy của LX và Đông Âu nói:”không thể giải quyết một sớm một chiều” thì ai ai trong dân chúng cũng hiểu là:”cần 10 đến 50 năm mới giải quyết nổi.

Trích bài báo dưới đây:”Theo chủ trương, định hướng đã được đề ra thì năm nay sẽ triển khai thực hiện một số việc: giải quyết tồn kho, nợ xấu, bất động sản cũng như giải quyết bước đầu của những chính sách mang tính dài hạn như sắp xếp lại ngân hàng, sắp xếp lại doanh nghiệp, tập đoàn và giải quyết được vấn đề thất thu thuế, giải quyết được vấn đề chính sách thuế…”(hết trích) CXN:- Đọc định hướng đề ra trong năm nay mà buồn cười thật, đây là định hướng đề ra ít nhất trong 10 năm nữa…giải quyết tồn kho (10 năm cho tới khi nhu cầu ấm lên của 90 triệu dân), nợ xấu (10 tới 50 năm, bấm vào tab VAMC), bất động sản (10 tới 20 năm, bấm vào tab BĐS sẽ thấy) cũng như giải quyết bước đầu của những chính sách mang tính dài hạn (dài hạn này là từ 15 đến 50 năm nếu tồn kho, BDS và nợ xấu là ngắn hạn) như sắp xếp lại ngân hàng (5 năm sau khi nợ xấu dc giải quyết, tổng cộng 15 năm), sắp xếp lại doanh nghiệp, tập đoàn (chỉ nên xoá bỏ ngay càng sớm càng tốt) và giải quyết được vấn đề thất thu thuế (DNNVV đong cửa cho tới khi nợ xấu giải quyết cộng thêm 3 năm nữa, tất cả 13 năm tối thiểu), giải quyết được vấn đề chính sách thuế (bội chi sẽ luôn luôn cao trong 10 đến 20 năm tới thì làm sao có chính sách thuế tốt dc ???)..

Trích bài báo:”Nếu làm những công việc này tốt được thì sẽ tạo được động lực mới, tạo được yếu tố mới, những khó khăn dần dần được khắc phục và hy vọng cuối năm nay sẽ có những chuyển biến.”(hết trích) CXN:- Nghe buồn cười nhỉ, thằng này tính gạt ai trong 90 triệu dân VN ?????
Trích bài báo:”Cũng có một điều cần chia sẻ với Chính phủ là kết quả cũng chưa thể nhanh lên được vì những khiếm khuyết của chúng ta dồn từ rất nhiều năm trở lại đây. Giải quyết được những khó khăn này không phải ngày một ngày hai mà phải giải quyết đồng bộ, có chính sách cho ngắn hạn, trung hạn, hay dài hạn và cần phải có thời gian. Vì thế, chúng ta cũng cần chờ đợi trong hy vọng.”(hết trích). “ngày một ngày hai = 10 đến 50 năm”
———
Trích:”Lần đầu tiên, tại Kỳ họp thứ 5, diễn ra trong tháng 5 và tháng 6 vừa qua, Quốc hội thực hiện công việc lấy phiếu tín nhiệm đối với các chức danh do Quốc hội bầu hoặc phê chuẩn, tôi tin rằng, cử tri sẽ hài lòng với các đại biểu của mình và hài lòng với Quốc hội về kết quả lấy phiếu tín nhiệm này.

Cùng với việc cuối năm nay chúng ta lại tiến hành lấy phiếu tín nhiệm trong Đảng, chắc chắn sẽ tạo nên một sinh khí mới, niềm tin mới cho cử tri, cho doanh nghiệp về quá trình thực hiện nhiệm vụ năm 2013 và những năm tiếp theo.”(hết trích) CXN:- 90 triệu dân chỉ hài lòng khi bỏ phiếu giựt sập DCS re khỏi đời sống 90 triệu dân thôi, ngoài  ra ko biện pháp gì làm 90 triệu dân hài lòng cả…
—-
90 triệu dân VN bây giờ phải thống nhất suy nghĩ trong đầu rằng bằng chứng bất tài, tham nhũng, tàn bạo của bọn CS này là quá rõ. Chúng ta hãy tâm niệm cùng nhau xuống đường hàng triệu người VN (thực tế nếu còn 100 ngàn bước xuống đường) là Công An CS không thể đàn áp được, lúc đó sẽ là sức mạnh vô biên để lật bọn này và nếu đồng bào cần tôi trở về giúp nước, tôi sẵn sàng nhưng phải chức lớn để cải cách tất cả, từ quân sự Cảnh sát, giáo dục, Nội vụ, y tế và tất cả dĩ nhiên có Kinh tế và năng cao cuộc sống của đồng bào.

Melbourne
14.08.2013
Châu Xuân Nguyễn

——————————————————————–
http://cafef.vn/kinh-te-vi-mo-dau-tu/nen-kinh-te-can-buoc-ngoat-dot-pha-2013081407412622012ca33.chn

Thứ 4, 14/08/2013, 07:45

“Nền kinh tế cần bước ngoặt đột phá”

Ông Cao Sỹ Kiêm, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp vừa và nhỏ

Ông Cao Sỹ Kiêm, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp vừa và nhỏ

“Nếu nhìn lại 5 năm qua, từ 2008 đến nay, kinh tế đang bước chậm lại, thậm chí có những mặt thụt lùi”.

“Nếu nhìn lại 5 năm qua, từ 2008 đến nay, kinh tế đang bước chậm lại, thậm chí có những mặt thụt lùi, khoảng cách so với thế giới và khu vực ngày càng tăng. Khó khăn này không những chi phối kế hoạch năm 2013 mà còn ảnh hưởng đến thực hiện kế hoạch 5 năm”, ông Cao Sỹ Kiêm, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp vừa và nhỏ, nhìn nhận.

Đánh giá việc điều hành nền kinh tế của Chính phủ theo các Nghị quyết của Đảng, của Quốc hội, theo ông, đã đạt yêu cầu chưa?

Tôi cho rằng, khi nhìn vào sự chuyển động theo hướng tích cực hơn của nền kinh tế, thì có thể thấy sự nỗ lực của Chính phủ, các bộ, ngành trong điều hành phát triển kinh tế – xã hội. Chính phủ, các bộ, ngành đã bám sát Nghị quyết của Trung ương Đảng và Nghị quyết của Quốc hội điều hành kinh tế vĩ mô theo hướng ổn định, bền vững và hiệu quả.

Tuy nhiên, để phấn đấu đạt mục tiêu kinh tế – xã hội đã được đề ra cho năm 2013, là rất khó khăn. Tình hình sức khỏe doanh nghiệp chưa cải thiện nhiều, tổng cầu vẫn chưa dừng được xu hướng giảm, sức mua giảm, đời sống giảm, nguồn thu ngân sách giảm, đầu tư toàn xã hội giảm, tín dụng tăng thấp, sản xuất công nghiệp và nông nghiệp thấp hơn cùng kỳ năm trước… Đây là những vấn đề đáng báo động của nền kinh tế.

“Nền kinh tế cần bước ngoặt đột phá” 1Nếu nhìn lại 5 năm, từ năm 2008 đến nay, tốc độ phát triển kinh tế của nước ta đang bị chậm lại, thậm chí có những mặt thụt lùi. Ông Cao Sỹ Kiêm

Nếu nhìn lại 5 năm, từ năm 2008 đến nay, tốc độ phát triển kinh tế của nước ta đang bị chậm lại, thậm chí có những mặt thụt lùi. Những vấn đề đáng báo động đó không chỉ tác động trực tiếp đến việc thực hiện nhiệm vụ kinh tế – xã hội năm 2013 mà sẽ còn tác động cả trong năm 2014, 2015 và chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến việc thực hiện mục tiêu kế hoạch 5 năm 2011- 2015.

Nhưng Chính phủ cũng đã tỏ ra rất tích cực đề ra các giải pháp cũng như thúc đẩy việc thực thi các giải pháp để làm ấm lại nền kinh tế?

Đúng là như vậy. Nhưng điều mà tôi nhiều băn khoăn là hầu hết những giải pháp đó nặng về giải pháp tình thế và còn có biểu hiện chạy theo giải quyết những vấn đề nóng, bức xúc, trong khi, những hạn chế của nền kinh tế đã tích tụ từ lâu và kéo dài.

Nền kinh tế đang cần các bước ngoặt đột phá để giải quyết những vấn đề trung hạn, dài hạn, những vấn đề cốt lõi của nền kinh tế. Chẳng hạn như mô hình tăng trưởng, cơ cấu kinh tế, thể chế kinh tế cần phải được “tái cơ cấu” ra sao nhưng tất cả những vấn đề này chưa được quan tâm đúng mức, chưa đủ liều lượng.

Điển hình nhất là việc triển khai thực hiện Đề án tổng thể về tái cơ cấu nền kinh tế gắn với chuyển đổi mô hình tăng trưởng, hầu như không có bước đi nào rõ ràng. Đây cũng là một trong những yếu tố làm giảm lòng tin của cộng đồng doanh nghiệp và người dân đối với hành động của các cơ quan chức năng trong quản lý kinh tế vĩ mô. Hệ quả của sự suy giảm niềm tin đã ít nhiều làm nền kinh tế thiếu đi động lực để phát triển.

Có vẻ như tình hình rất đáng để bi quan, thưa ông?

Theo quan điểm của tôi thì cũng không nên quá bi quan. Tuy những khó khăn là có thật, nhưng tôi tin rằng nếu Chính phủ làm rất mạnh, làm rốt ráo với quyết tâm cao thì các chính sách cũng như giải pháp đề ra nhằm tạo chuyển biến cho tình hình kinh tế xã hội sẽ đi vào cuộc sống.

Theo chủ trương, định hướng đã được đề ra thì năm nay sẽ triển khai thực hiện một số việc: giải quyết tồn kho, nợ xấu, bất động sản cũng như giải quyết bước đầu của những chính sách mang tính dài hạn như sắp xếp lại ngân hàng, sắp xếp lại doanh nghiệp, tập đoàn và giải quyết được vấn đề thất thu thuế, giải quyết được vấn đề chính sách thuế…

Nếu làm những công việc này tốt được thì sẽ tạo được động lực mới, tạo được yếu tố mới, những khó khăn dần dần được khắc phục và hy vọng cuối năm nay sẽ có những chuyển biến.

Cũng có một điều cần chia sẻ với Chính phủ là kết quả cũng chưa thể nhanh lên được vì những khiếm khuyết của chúng ta dồn từ rất nhiều năm trở lại đây. Giải quyết được những khó khăn này không phải ngày một ngày hai mà phải giải quyết đồng bộ, có chính sách cho ngắn hạn, trung hạn, hay dài hạn và cần phải có thời gian. Vì thế, chúng ta cũng cần chờ đợi trong hy vọng.

“Nền kinh tế cần bước ngoặt đột phá” 2Tôi vẫn luôn trông chờ vào sự chuyển biến nhiều hơn nữa trong cách thức điều hành của Chính phủ trong thời gian tới. Ông Cao Sỹ Kiêm

Mặt khác, nếu nhìn nhận một cách công bằng thì những việc Chính phủ, các bộ, ngành đã làm được trong thời gian qua cũng đáng được ghi nhận.

Vì thế, tôi vẫn luôn trông chờ vào sự chuyển biến nhiều hơn nữa trong cách thức điều hành của Chính phủ trong thời gian tới.

Việc Quốc hội tiến hành lấy phiếu tín nhiệm hồi tháng 5 vừa qua, và tới đây, là lấy phiếu tín nhiệm trong Đảng, theo ông, có khơi dậy được niềm tin đối với tình hình kinh tế – xã hội?

Lần đầu tiên, tại Kỳ họp thứ 5, diễn ra trong tháng 5 và tháng 6 vừa qua, Quốc hội thực hiện công việc lấy phiếu tín nhiệm đối với các chức danh do Quốc hội bầu hoặc phê chuẩn, tôi tin rằng, cử tri sẽ hài lòng với các đại biểu của mình và hài lòng với Quốc hội về kết quả lấy phiếu tín nhiệm này.

Cùng với việc cuối năm nay chúng ta lại tiến hành lấy phiếu tín nhiệm trong Đảng, chắc chắn sẽ tạo nên một sinh khí mới, niềm tin mới cho cử tri, cho doanh nghiệp về quá trình thực hiện nhiệm vụ năm 2013 và những năm tiếp theo.

Theo Mai Minh

VnEconomy

9 comments on “CXN_081413_2961_Bước ngoặc đột phá duy nhất để cứu nền Kinh tế này là GIẢI THỂ ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM: “Nền kinh tế cần bước ngoặt đột phá”

 1. Bọn bưng bô chiên da KT VN, nó nói phét.
  _ Nếu đủ tài thì đâu có giờ phút này;
  _Nếu có tầm nhìn thì đã xoay chuyển tình thế từ năm 2009.
  A. CXN nói: ”cần 10 đến 50 năm mới giải quyết nổi”. Lấy đâu ra thời gian dài vậy. Bọn csVN nó ăn tết năm 2014 là cái tết cuối cùng của nó.

  Like

 2. Ai cũng thể nói được như trên, đó là những mục tiêu hướng đến. Tuy nhiên, các biện pháp nào để làm thì bế tắc, như giải quyết tồn kho nói chung và tồn kho BĐS, nợ xấu, DNNN…..Đó là hệ lụy của những chủ trương, nhưng chỉ tiêu chung chung, như GDP tăng %, năm sau cao hơn năm trước mà không định hướng các tỷ lệ tăng của mỗi ngành kinh tế cho phù hợp với yêu cầu tăng trưởng vững chắc. Bên cạnh đó, bộ máy QLNN thiếu hiệu quả.

  Like

 3. Tôi bảo đảm trong đảng kiếm không ra dù chỉ một thằng có khả năng gở rối kt vn hiện nay Nhưng ngoài đảng tôi biết rất nhiều người có khả năng ấy Anh cxn nói câu hay quá = 90 triệu dân chỉ hài lòng bỏ phiếu dựt dập đảng … Đảng là nguyên nhân của mọi nguyên nhân thất bại

  Like

 4. csvn nói rất hay, làm rất dở. Nói dễ, làm khó. Nói thì muốn nói gì mà không được, chính quyền mà. Nói quá như cs nè :
  ”Theo chủ trương, định hướng đã được đề ra thì năm nay sẽ đánh chiếm Trung Quốc làm thuộc địa, phấn đấu năm sau vượt Mỹ và vn trở thành cường quốc giàu mạnh nhất thế giới”
  Làm : không có (vì 4000 năm ta vẫn là ta)

  Like

 5. Dân trí, dân khí bắt đầu hùng mạnh nhờ internet khai sáng cộng đồng. Nhờ những trang như trang blog CXN. Thật kỳ diệu, mong một ngày đổi mới dân chủ toàn diện như bao người mong muốn.

  Ôi có ai thấu được lòng dân nữa, đi đâu cũng thấy họ kêu ka phàn nàn ghê lắm, dữ lắm. Tại sao họ không đứng dậy, vì chưa có tổ chức đủ lớn đủ mạnh tập hợp họ.

  Chắc chắn nay mai thôi khi kinh tế tàn tạ, túi người dân cạn tiền, thì họ là những nhà cách mạng triệt để, họ chẳng có gì để mất.

  Like

 6. Đảng ta chỉ có quyền nói và nói hay cho cố vào rồi sau đó chắc chắn sẽ là cụm từ như ” tuy nhiên còn có nhiều mặt hạn chế …” , ” ..nhưng…” , ..” tại ..” , “… bởi …” , ” …vì …”… với hiện trạng tình hình đất nước ngày càng tệ hại , tệ đủ mặt , tệ đủ hướng như thế thì thử hỏi Đảng ta phải biết làm gì để nhân danh ổn định chính trị mà địnhhướng cho nền KT theo kiểu nào sẽ tốt hơn dù biết rằng chính tham nhũng , chính cơ chế , chính thể chế CT đã đưa đất nước lao vào hiện trạng xuống dốc toàn tập như hôm nay ! dù rằng bản chất của thể chế chính trị CS là lừa dối dân chúng là tuyên truyền mị dân là những kẻ tuyên giáo ba xạo , Cs chỉ có thể lừa dối dân chúng trong những thập kỉ trước và suốt 86 năm qua chứ hôm nay thì CS không còn ru ngủ ai được , không 1 ai trên thế giới này mà không nguyền rủa ” ĐCS chết đi ” , như thế đã rõ chế độ CS là 1 chế độ phi nhân tính lấy côn đồ và bạo lực làm lý lẽ đấu tranh để từng bước cai trị mọi dân tộc trên thế giới , vì lẽ đó ngày nay CS đang từng bước bị đẩy lùi về với Mac lê , CSVN cũng đang ở trong cao trào đó , với 1 nền KT ba xạo láo khoét ,chuyên đục khoét bóc lột nhân dân ở đủ mọi thủ đoạn CSVN đã không thể thoát ra khỏi bản chất của nó để dân chúng từng bước nhận ra và đoàn kết ,kết nối càng lúc càng nhanh chóng và đồng lòng xóa tan ách thống trị của chế độ CS trên đất nước VN trong những tháng ngày sắp tới , mệnh lệnh đó đã và đang hối thúc lòng dân từng ngày từng giờ tạo nên bước ngoặc đột phá cho nền KT tan nát trong nước như hiện nay là giải thể chế độ CS , đặt chế độ CS ra ngoài vòng pháp luật vì các tội ác tày trời của nó suốt 86 năm qua với dân tộc VN hôm nay . những tên chiên gia CS đã phải thú nhận bóng gió rằng chỉ phá tan thể chế CT hiện nay thì mới mong cứu thoát nền KTVN khỏi sụp đổ , các thành viên quan trọng trong Đảng cũng nhận định không khác hơn các chiên gia này , có thể nói CSVN đang từng bước tự tan rã hoàn toàn trước sức mạnh của 1 nền KT có GDP 100 tỉ USD/năm , và trước 90 triệu dân VN hôm nay . điều đó không hề thay đổi .

  Like

 7. banh xe thoi jan dang chuan bi nghien nat cong no,ai muon chet chum cung cs thi cu ma bam vao no den phut cuoi dung co bo ra,con neu muon roi bo cs de ko phai lien luy thi tu ngay bay jo cong khai hay am tham ma rut lui di

  Like

 8. “Nền kinh tế cần bước ngoặt đột phá”. Ở Vn, nền KT hay bị bóng bóng là do tư duy tương tự như vậy. Nó hơi phản khoa học. Kinh tế nó vốn tuân theo quy luật thị trường. Mấy ông cứ đột rồi lại thành ra phá…

  Like

 9. “Bước ngoặt đột phá”, nghe hay thật nhưng thực thi làm sao mới là vấn đề. Với những sai lầm nghiêm trọng trong những năm qua, chính phủ dưới trướng 3 X đã chứng tỏ bất tài, vô dụng rồi, bây giờ vẫn chính phủ ấy thì làm sao mà điều hành nên kinh tế vượt qua khủng hoảng được đây? Càng làm càng rối, vì điều quan trọng nhất là hãy từ bỏ vị thế độc tài độc đảng, nhưng đời nào những tên quan lại thời hiện đại chịu từ bỏ quyền đi liền với tiền. Nếu quả vì dân vì nước, sẵn sàng thi thố, cạnh tranh với các lực lượng chính trị khác, đảng đã không cướp lấy quyền độc tôn trong suốt 68 năm qua, đã chấp nhận đa đảng để chứng tỏ bản thân quả là xứng đáng làm lãnh đạo (nếu như được nhân dân bầu). Cho nên sẽ không có chuyện ĐCS tự giải thể mà chỉ có chuyện nó bị nhân dân đánh đổ. Và ngày đó sẽ không còn xa nữa đâu.

  Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s