TPP LÀ MÔI TRƯỜNG NUÔI DƯỠNG VI TRÙNG CS SINH SÔI NẢY NỞ

 

1Theo nguồn tin Washington, DC ngày 24 tháng 7, 2013, Đại Sứ Michael Froman đã hội đàm với Chủ Tịch nhà nước VN Trương Tấn Sang và Bộ Trưởng Kỷ Nghệ và Thương Mại Vũ Huy Hoàng để thảo luận việc đàm phán Đối Tác Xuyên Thái Bình Dương (TPP). Họ tái xác nhận mục tiêu kết thúc TPP trong năm nay là ưu tiên chung cho cả hai nước.

Công chúng Hoa Kỳ biết qua tin tức rằng Quốc Hội và Nghiệp Đoàn Vận Tải Teamster đã không đồng ý với Đại Diện Thương Mại Hoa Kỳ về việc kết thúc hiệp ươc TPP đến cuối năm 2013.

Chủ Tịch Tổng Nghiệp Đoàn Teamster Ông Jame P. Hoffa đã yêu cầu Đai Diện Thương Mại HK, Ông Michael Froman qui trách nhiệm quốc gia Đông Nam Á về việc họ vi phạm nhân quyền, và Hoa Kỳ nên ngưng nói chuyện và không sa vào bất cứ thương lượng buôn bán nào với VN cho đến khi họ thay đổi hành động của họ.

Ông Hoffa cũng thúc giục Hoa Kỳ ngưng nói chuyện với VN về TPP, “Điều tối quan trọng là Ông Froman biết chắc VN chịu thi hành các tiêu chuẩn căn bản về nhân quyền, môi sinh và lao động rồi mới tiến tới đàm phán đôi bên về TPP. Chúng ta đã thấy rõ cái thảm họa xảy ra do việc thiếu thi hành luật lao động và nhân quyền ở nước Bangladesh.  Chúng ta không thể sa vào hiệp ước mậu dịch với một nước bất kể an toàn lao động và nhân quyền giống như vây.”

Nhà lãnh đạo Nghiệp Đoàn Vận tải Teamster đã dẫn chứng cái hậu quả bi thảm sau khi Bangladesh gia nhập TPP mà không đủ tiêu chuẩn cơ bản về nhân quyền, mới đây đã gây ra cái chết cho khoản 1000 nhân công vì thiếu an toàn lao động. Hoffa muốn gợi ý VN sẽ là nước tương tự kế tiêp.

Dân biểu George Miller, thành viên thâm niên của Ủy Ban công nhân Hạ Viện đã gởi thư cho Ông Froman và nói: “Khi Hành Pháp cương quyết tiến tới hoàn tất đàm phán trong năm nay, chúng tôi lưu tâm Ông cần lượng định xem một nước như VN có khả năng sẽ tuân hành hay không những điều ràng buộc trong chương lao động của TPP trong tương lai sau khi hiệp ước đã được ký kết.

Dân Biểu Miller đã nghi vấn khả năng VN sẽ tuân theo tiêu chuẩn cao của TPP. Đó là đúng bởi vì VN không những có tiếng là nước vi phạm nhân quyền tồi tệ nhất Đông Nam Á, mà còn,  theo phúc trình của Tổ Chức Bênh Vực Quyền Công Nhân (WRC), là nước vi phạm nặng nề quyền lao động, ngăn cấm quyền biểu tình, quyền lập hội và các Nghiệp Đoàn Độc Lập, cùng các vi phạm khác như cưỡng bách trẻ em lao động và buôn người, vân vân.

Báo cáo như thế mới đây đã chứng tỏ VN khó mà đáp ứng tiêu chuẩn quyền công nhân TPP đòi hỏi, bởi vì thành tích xấu vi phạm nhân quyền trong khi đang là đối tác thượng mại với HK. Giờ đây, nếu VN trở thành là nước Đối Tác Xuyên Thái Bình Dương thì họ sẽ gia tăng mức vi phạm quyền lao động qua Khâu Chế Biến Xuất Khẩu ở nước CSVN. Nói khác hơn, nhân công kỷ nghệ xuất khẩu sẽ bị tước đoat quyền căn bản lao động nhiều hơn nữa và sẽ có thêm nhiều vụ cưỡng bách trẻ em lao động để đáp ứng nhu cầu công nhân xuất khẩu với điều kiện mất an toàn, mức lương thấp.

Cả Thượng lẫn Hạ Viện Quôc Hội đã gởi thơ cho Đại Diện Thương Mại HK, (ĐDTMHK) yêu cầu có bản sao của hiệp ước kín mà ĐDTMHK đã ký kết với nước đàm phán và giải thích cách thi hành hiệp ước. Thơ cũng thúc giục ĐDTMHK làm việc với các nước đàm phán để cho ra bản sao của văn kiện đàm phán trước công chúng.

Sự kiện này đã cho thấy rằng đàm Phán TPP thiếu minh bạch, được tổ chức bí mật, không cho ngay cả Quốc Hội chúng ta và những đại diện cho những nhóm bảo vệ người dân lao động, bảo vệ nhân quyền và quyền chính trị và dân sự được biết văn kiện đàm phán, nhưng những người đại diện cho những tập đoàn kỷ nghệ thì được cho biết.  Rõ ràng là TPP di chuyển từ trong sáng đến đen tối, từ nhân quyền đến “tập đoàn quyền.” Khốn thay, ở nước CSVN các đại tập đoàn công nghiệp đều nằm trong tay nhà nước, có tiếng như là các xí nghiệp nhà nước làm chủ (SOEs).

Vì vậy, nếu TPP được áp dụng vào kiểu Kinh Tế Thị Trường Định Hướng Theo XHCN của VN thì quyền con người sẽ trờ thành quyền của các tập đoàn kỷ nghệ hay các xí nghiệp sở hữu nhà nước (SOEs) được quản lý “bởi nhóm lơi ích” đầy quyền lực trong nhóm cầm quyền chóp bu, trong khi ngược lại người dân lao động sẽ khổ thêm vì bốc lột, vì các trại cưỡng bức lao động, vì làm nhiều hưởng ít và điều kiện lao động tồi tệ không an toàn.

Mặt khác, trong buổi điều trần Quốc Hội 05/6/13 của Phân Tiểu Ban Ngoại Vụ Hạ Viện, đây là lời nhắn mà Ông Dân biểu Chủ Tịch Steve Chabot muốn gởi đến VN: “sẽ khó mà chứng minh việc tăng cường quan hệ hơn nữa cho đến khi nào VN thực thi cải cách đúng đắn và chứng tỏ hết lòng duy trì quyền căn bản cho người dân họ.” Thí dụ như, nếu và khi nào đàm phán TPP đạt hiệp ước chung kết, nó phải được Quốc Hội chấp thuận, và việc VN gia nhập chắc sẽ đối phó việc cứu xét kỷ bởi vì mức độ vi phạm nhân quyền trầm trọng của VN.”

VN đến giờ này đã chưa chịu cải tổ dân chủ hay ít nhất thả hết tù nhân chính trị và lương tâm, gồm cả Cha Nguyễn Văn Lý, Việt Khang, Điến Cầy, và Lê Quốc Quân theo HK yêu cầu. Theo lời tuyên bố cùa Dân Biểu Steve Chabot thì VN rất khó đủ điền kiện đạt Hiệp Ước Thương Mại Tự Do TPP bởi một tình trạng không chút thay đổi như thế.

Đảng CSVN và nhà nước toàn trị chủ trương dựa trên đổi mới kinh tế để xây đấp một bộ máy quân sự và an ninh hùng mạnh hầu cai trị bằng quyền lực độc tài, thay vì “quyền lực mềm,” đó là thể chế dân chủ dựa trên pháp trị. Đó là lý do VN thèm muốn khai thác thế mạnh (leverage) TPP hay FTA của HK để bồi đấp sức mạnh giàu có và bộ máy đàn áp hùng mạnh mà không cần thay đổi chính trị.

Nói tóm lại, Nếu HK ban thế mạnh TPP cho VN mà không thay đổi dân chủ thì HK sẽ chìm xuống ngang mức với các quốc gia như VN, và nhân dân VN sẽ gặp tai họa bởi ĐCSVN kéo dài độc quyền cai trị dựa trên sức mạnh giàu sang và sức mạnh bạo lực. Bởi lẽ TPP là lợi khí hữu hiệu cho đa quốc gia, nên các chế độ CS độc hại còn sót lại như VN đang tìm cách đạt Hiệp Ước Thương Mại Tự Do TPP hầu thỏa mãn khao khát kinh tế lớn nhất của họ để sinh sản. Nhờ TPP, ĐCSVN trong tương lai sẽ có thể vượt qua kinh tế bế tắc hiện nay và tiến tới ổn định tài chánh hầu xây dựng lực lượng đàn áp và quân sự hùng mạnh. Bởi thế, “TPP CÓ THỂ VÍ NHƯ LÀ MÔI TRƯỜNG NUÔI DƯỠNG VI TRÙNG CS SINH SÔI NẢY NỞ” vậy.

Tôi đã ký thỉnh nguyện thư của Nghiệp Đoàn Teamster nhằm kêu gọi các nhà chính trị và Đại Sứ Froman, Đại Diện Mậu Dịch HK, hãy tạm ngưng đàm phán thương mại với VN cho đến khi họ đáp ứng tiêu chuần lao động quốc tế, nhân quyền và môi sinh,  cũng như tránh cho nhân dân VN không bị triển vọng kéo dài áp bức, nghèo khổ và cơ cực mà họ đã chịu đựng bạo quyền bảy thập niên qua.

Thomas Pham, Virginia 29/8/13

TPP: ENVIRONMENT NOURISHING COMMUNIST BACTERIA TO MULTIPLY

By Thoma Pham, 8/20/13

According to the 07/24/13 Washington, DC source, Ambassador Michael Froman met with Vietnam’s President Truong Tan Sang and Minister of Industries and Trade Vu Huy Hoang to discuss the Trans-Pacific-Partnership (TPP) negotiations. They reaffirmed the objective of concluding the TPP this year as a shared priority for both countries.

American Public reportedly understands that the Congress and Teamster Union have disagreed with the US Trade Representative (USTR) on U.S.-Vietnam TPP final agreement by the end of 2013.

Teamster General President James P. Hoffa has demanded that U.S. Trade Representative Michael Froman hold the Southeast Asian nation accountable for its violations of human rights, and the U.S. should cut off talks and not enter any trade deal with Vietnam until it cleans up its act.

Mr. Hoffa also urges the U.S. to drop TPP talks with Vietnam by saying “It is imperative that Mr. Froman ensure that Vietnam is in compliance with basic labor, environmental and human rights standards before the two sides move forward with Trans-Pacific-Partnership negotiations. We have seen the tragedy that results due to lax enforcement of labor and human rights in Bangladesh. We cannot enter into a trade agreement with a country that shows the same disregard for workers safety and human rights.”

Teamster Union leader cited the tragic consequence in the wake of Bangladesh’s TPP participation, which had not qualified the basic human rights standards, resulting in the recent death of about 1000 workers for unsafe workplace. He wanted to suggest Vietnam would be the same and the nest.

Rep. George Miller, the senior member of the House Workforce Committee, sent a letter to Froman and said, “As the Administration moves aggressively to complete TPP negotiations this year, we would be interested in your assessment as to whether a country such as Vietnam would have ability to comply with obligations under the labor chapter of the TPP on a future date after the agreement is signed.”

Congressman Miller has questioned about Whether Vietnam is able to follow TPP high standards. It is true because Vietnam is not only known as the worst violator of human rights in Southeast Asia, but is also, per the Worker Rights Consortium report, a serious violator of labor rights, denying rights to strike, to association and Independent Unions, and other violations of forced child labor, human trafficking, etc.

Such a recent report has proved Vietnam is too difficult to meet TPP workers rights standards, for its so bad record of human rights abuses during current trade partner. Now, if Vietnam becomes Trans-Pacific-Partner, it would increase labor rights violations in Export Manufacturing Sector. In   other words, export industry workers would be denied more basic labor rights and there would be more forced child laborers to meet the need of export workers in sweatshops.

Both the Senate and House of the Congress have sent letters to USTR, asking for copy of the confidential agreement that the US TR signed with other negotiating countries and an explanation of how the agreement came to be imposed. The letter also urges the USTR to work with other negotiating countries to release copies of the negotiating text to the public.

This incident has indicated that TPP negotiations lack transparency, held in secret, keeping even our Congress and representatives of groups that protect working people, human, political and civil rights out of the loop from the text of TPP negotiations, but the representatives of corporations are informed. Obviously, TPP is to move from transparency to secrecy, human rights to corporate rights”. Unfortunately, in Communist Vietnam, the large corporations are in the hands of state, known as state owned enterprises (SOEs).

Therefore, if TPP is applied in the Socialist Oriented Market Economy of Vietnam, the rights of man would become the rights of corporations or SOEs managed by the powerful “vested interests” among the top rulers, whereas working people would further suffer from exploitation, forced labor camps, sweatshops and unsafe workplaces.

On the other hand, on 6/5/13 Congressional hearing from Subcommittee on House Foreign Affairs, this is a message Chairman Steve Chabot sent to Vietnam, “Until Vietnam implements the proper reforms and demonstrates its commitment to upholding the basic rights of its citizens, it will be difficult to justify enhancing our relationship further.” “ For example, if and when TPP negotiations reach final agreement, it must be approved by Congress, and Vietnam’s participation will likely face considerable scrutiny because of the magnitude of its human rights abuses.”

Vietnam has not so far embraced democracy or at least released all political prisoners and prisoners of conscience, including Father Nguyen Van Ly, Viet Khang. Dieu Cay, and Le Quoc Quan as requested by U.S. Accordingly, given Congressman Steve Chabot’s statements, VN is so difficult to qualify TPP Free Trade Agreement (FTA) for such an unacceptable status quo.

The strategy of Communist Party of Vietnam (CPV) and its authoritarian state is to rely on economic renovation to build up a powerful military and security apparatus to rule by dictatorial power, instead of “soft power”—political form of democracy based on rule of law. That is why Vietnam desires to take advantage of US leverages TPP, FTA to bolster its powerful wealth and repressive apparatus without the need of political change.

In brief, if the U.S. grants the great leverage TPP to Vietnam without democratic change, America would sink to the level of nations like Vietnam and Vietnamese people would face a disaster by CPV lasting longer single party rule based on wealthy and violent power. In light of TPP effective tool for multinational economy, the left disastrous Communist regimes like Vietnam that is seeking TPP Free Trade Agreement to satisfy its biggest economic thirst to breed. Due to TPP, CPV would probably overcome current economy deadlock and advance to financial stability to build up repressive and military forces. So. “TPP free trade agreement could be said as if it were an environment nourishing Communist bacteria to multiply.”

I have signed Teamters Union Petition in order to call on politicians and Ambassador Froman, USTR, to suspend trade negotiations with Vietnam until it meets international labor, human rights and environmental standards, as well as to prevent the Vietnamese people from potential, longer oppression, abject poverty and plights they have undergone for seven decades.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s