CXN_102313_3263_Đồng bào phải tận dụng xin giãn thuế bằng cách xin điền vào đơn dưới đây

Icon_Symbols_ĐCS_Mao

Đảng Cộng Sản VN vẫn còn tôn thờ lối hành xử của (về Kinh Tế chủ đạo XHCN) Mao Trạch Đông (Con quỷ sống giết 52 triệu dân). Câu này vẫn còn trong Điều 1 Hiến Pháp nước CXXHCNVN..“Đảng và nhân dân ta quyết tâm xây dựng đất nước Việt Nam theo con đường xã hội chủ nghĩa trên nền tảng chủ nghĩa Mác – Lê-nin và tư tưởng Hồ Chí Minh”.

——

nguoi cung kho

Mồ tổ cha nó, doanh nghiệp to, đại gia thì tụi nó cho giãn thuế, đến cả ngàn tỷ chứ đâu phải ít. Không tin thì bấm vào đây để coi doanh nghiệp ôtô Trường Hải được thủ tướng ba sạo X giãn thuế 1200 tỷ:

http://vietnamnet.vn/vn/kinh-te/131179/dai-gia-o-to-va-hoi-chung-xin-gia-han-thue.html

Rồi các doanh nghiệp đại gia khác cũng nhao nhao xin miễn giảm.
Sân chơi thì phải bình đẵng, lớn nhỏ gì cũng phải công bằng. Đó là trách nhiệm của CP mà.
Đã giãn cho đại gia thì cũng phải giãn cho doanh nghiệp nhỏ và vừa, hộ kinh doanh cá thể… nữa chứ. Như vậy mới đúng là “Công bằng, liêm chính, chí công, vô tư”

Bà con thấy chưa, tụi nó đang ức hiếp bà con đó.
Bà con hãy tham khảo các văn bản pháp luật về thuế để có kiến thức đấu tranh với tụi nó:

http://www.moj.gov.vn/vbpq/Lists/Vn%20bn%20php%20lut/View_Detail.aspx?ItemID=28620

http://thuvienphapluat.vn/archive/Quyet-dinh-490-QD-TCT-quy-trinh-cuong-che-no-thue-vb89548.aspx

Trong đó ghi rõ bà con có quyền xin giãn thuế đến 1 năm

Còn nếu không có tiền nộp thì tụi nó sẽ tiến hành cưỡng chế nợ thuế bằng các biện pháp như sau:

1/ CƯỠNG CHẾ BẰNG BIỆN PHÁP KHẤU TRỪ MỘT PHẦN TIỀN LƯƠNG HOẶC MỘT PHẦN THU NHẬP: còn đâu nữa mà cưỡng chế.
2/ CƯỠNG CHẾ BẰNG BIỆN PHÁP KÊ BIÊN TÀI SẢN, BÁN ĐẤU GIÁ TÀI SẢN KÊ BIÊN: chỉ có vài cái bàn ghế cũ, muốn lấy thì bước qua xác tao.
3/ CƯỠNG CHẾ BẰNG BIỆN PHÁP THU TIỀN, TÀI SẢN CỦA ĐỐI TƯỢNG BỊ CƯỠNG CHẾ DO TỔ CHỨC, CÁ NHÂN KHÁC ĐANG NẮM GIỮ: còn cái mẹ gì nữa mà thu.
4/ CƯỠNG CHẾ BẰNG BIỆN PHÁP DỪNG LÀM THỦ TỤC HẢI QUAN ĐỐI VỚI HÀNG HÓA NHẬP KHẨU: thì ta khỏi nhập hàng về, để tiền mua vàng đôla chắc ăn hơn là ôm 1 đống hàng tồn kho.
5/ CƯỠNG CHẾ BẰNG BIỆN PHÁP ĐÌNH CHỈ SỬ DỤNG HÓA ĐƠN: tức cười quá, có bán buôn gì được đâu mà cần hoá đơn, để tụi nó xài đi.
6/ BIỆN PHÁP THU HỒI MÃ SỐ THUẾ: càng tức cười dữ nữa, cái số đó đâu có mua được tả và sữa cho con tao đâu.
7/ THU HỒI GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ KINH DOANH HOẶC GIẤY PHÉP THÀNH LẬP VÀ HOẠT ĐỘNG, GIẤY PHÉP HÀNH NGHỀ: he he he , thu hết đi rồi tụi thuế vụ thất nghiệp luôn. Thế là mất thu luôn cái khoản thuế thu nhập cá nhân của tụi nó.

Sau khi hết cách móc túi bà con rồi thì hãy xem tụi nó làm gì đây: theo nghị định CP số: 83/2013/NĐ-CP:

Điều 32. Xóa nợ tiền thuế, tỉền chậm nộp, tiền phạt
1. Trường hợp được xóa nợ tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt:
a)
b)
c) Các khoản nợ tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt……. đáp ứng đủ các điều kiện sau:
– Khoản nợ tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt đã quá 10 năm kể từ ngày hết thời hạn nộp thuế;
– Cơ quan quản lý thuế đã áp dụng tất cả các biện pháp cưỡng chế thi hành quyết định hành chính thuế theo quy định nhưng không thu đủ tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt.

Nghĩa là móc túi không được thì cuối cùng tụi nó cũng xù luôn, vậy tội gì đóng thuế.

Sau đây là mẫu đơn xin giãn thuế, bà con đọc kỹ, xài được đó. In ra, để đấu tranh với tụi thuế vụ.
Chúc bà con khoẻ.

_______________________________________________________________________________
CộNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIệT NAM
Độc Lập-Tự Do-Hạnh Phúc

ĐƠN XIN HOÃN NỘP THUẾ
Kính gửi: Chi cục thuế quận/huyện________________________TP/Tỉnh______________________

Tôi là:_________________________hiện đang điều hành cơ sở kinhdoanh:________________________
Địa chỉ:___________________________

Căn cứ vào Nghị định chính phủ số 83/2013/NĐ-CP : Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế và Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế
Điều 31 khoản 1 điểm d về việc gia hạn nộp thuế trong “các trường hợp gặp khó khăn đặc biệt khác.”
Điều 31 khoản 3 điểm b về “ thời gian gia hạn nộp thuế.”

Nay tôi làm đơn này để xin trình bày sự việc như sau:

1/ Hiện nay nền kinh tế nước nhà đang trong hòan cảnh “khó khăn đặt biệt” chung : suy thoái trầm trọng nên sức mua giảm rất nhiều.
2/ Cơ sở kinh doanh của tôi cũng không ngọai lệ, doanh số giảm còn gần như con số không.
3/ Các chi phí đầu vào như tiền thuê mặt bằng, điện, nước, điện thoại, lương nhân viên và các chi phí bảo trì bảo dưỡng khác lại không giảm, thậm chí còn tăng thêm.

Cho nên hiện nay tôi đang rơi vào hoàn cảnh cực kỳ khó khăn, không kiếm đủ tiền để trang trải các chi phí tối thiểu để cho gia đình và bản thân tồn tại.

Tôi kính mong Ông/Bà trưởng chi cục thuế hãy vì phương châm “khoan sức dân” mà xem xét cho tôi được hoãn nộp thuế một năm.

Trong khi chờ đợi sự cứu xét, tôi xin gửi đến Quí Chi cục thuế lòng tri ân sâu xa.

TP/Tỉnh____________,ngày____tháng____năm 2013

Kính đơn

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s