CXN_111113_3420_Con đỉ nói tôi nó còn trinh tôi còn có thể tin, nhưng bất cứ điều gì thằng 3 Xạo này nói ra tôi đều không tin: Thủ tướng: “Bảo đảm quyền con người, quyền tự do, dân chủ”

Châu Xuân Nguyễn

Tại sao trong 1 bài báo dài thế này mà biên tập viên chọn lời tựa như thế đó ????

————————-

15:56 (GMT+7) – Thứ Hai, 11/11/2013

http://vneconomy.vn/20131111035250292P0C9920/thu-tuong-bao-dam-quyen-con-nguoi-quyen-tu-do-dan-chu.htm

►Thủ tướng phát biểu tại lễ công bố Ngày Pháp luật lần đầu tiên của Việt Nam…

Thủ tướng: “Bảo đảm quyền con người, quyền tự do, dân chủ”Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng khẳng định: “Hiến pháp năm 1946 thấm đẫm tư tưởng dân chủ pháp quyền của Chủ tịch Hồ Chí Minh coi trọng các giá trị quyền con người, quyền công dân, đã trở thành tiền đề pháp lý đặc biệt quan trọng cho việc thiết lập một chính quyền dân chủ, mạnh mẽ và sáng suốt”.

“Nhà nước phải được tổ chức, hoạt động theo Hiến pháp, pháp luật và phải được kiểm soát bằng chính Hiến pháp và pháp luật”, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nhấn mạnh trong bài phát biểu tại lễ công bố Ngày Pháp luật (9/11).

Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật được Quốc hội thông qua đã quy định ngày 9/11 hằng năm là Ngày Pháp luật. Hôm 8/11 vừa qua, lễ công bố Ngày Pháp luật lần đầu tiên được tổ chức với chủ đề “Toàn dân xây dựng, thi hành và bảo vệ Hiến pháp vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”.

Nhắc lại lời Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Trước chúng ta đã bị chế độ quân chủ chuyên chế cai trị, rồi đến chế độ thực dân không kém phần chuyên chế nên nước ta không có Hiến pháp, nhân dân ta không được hưởng quyền tự do, dân chủ. Chúng ta phải có một Hiến pháp dân chủ” và sự kiện Quốc hội thông qua bản Hiến pháp đầu tiên của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà vào ngày 9/11/1946, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng khẳng định: “Hiến pháp năm 1946 thấm đẫm tư tưởng dân chủ pháp quyền của Chủ tịch Hồ Chí Minh coi trọng các giá trị quyền con người, quyền công dân, đã trở thành tiền đề pháp lý đặc biệt quan trọng cho việc thiết lập một chính quyền dân chủ, mạnh mẽ và sáng suốt”.

Nhấn mạnh Hiến pháp là đạo luật cơ bản, là hình thức pháp lý cao nhất thể hiện tư tưởng, đường lối, cương lĩnh của Đảng, ý chí, nguyện vọng và những lợi ích cơ bản của nhân dân, vì vậy, theo Thủ tướng, “các tổ chức của Đảng, các cơ quan nhà nước, các tổ chức kinh tế, xã hội, các đơn vị vũ trang và mọi công dân, mọi cán bộ, đảng viên phải nghiêm chỉnh chấp hành Hiến pháp, pháp luật”.

Tuy nhiên, Thủ tướng cũng nhìn nhận, hệ thống pháp luật nước ta nhìn chung  chưa thực sự đồng bộ. Chất lượng các văn bản pháp luật chưa cao. Công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật còn hạn chế. Thiết chế bảo đảm thi hành pháp luật còn thiếu và yếu.

Và ông yêu cầu, cần lưu ý thực hiện một số nội dung sau.

Thứ nhất, Ngày Pháp luật Việt Nam phải được tổ chức thiết thực, phù hợp trong từng ngành, từng cấp để phục vụ tích cực cho phát triển kinh tế xã hội, phục vụ nhu cầu pháp lý của các tổ chức, cá nhân; không phô trương, hình thức.

Thứ hai, tiếp tục xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật về tổ chức và hoạt động của các thiết chế trong hệ thống chính trị phù hợp với yêu cầu xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân. Không ngừng đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng, bảo đảm hoạt động của Đảng phù hợp với Hiến pháp và pháp luật; tăng cường vai trò lãnh đạo của Đảng đối với Nhà nước và xã hội, đồng thời nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý, điều hành của Nhà nước. Xây dựng và hoàn thiện nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa; nâng cao hiệu lực, hiệu quả thi hành pháp luật. Thể chế hoá nguyên tắc dân chủ trong hoạt động của cơ quan dân cử, bảo đảm để nhân dân tích cực tham gia vào các hoạt động xây dựng pháp luật.

Thứ ba, tiếp tục xây dựng và hoàn thiện pháp luật về bảo đảm quyền con người, quyền tự do, dân chủ của nhân dân. Củng cố cơ sở pháp lý về trách nhiệm của các cơ quan nhà nước trong việc xây dựng, ban hành kịp thời, đồng bộ và tổ chức thực thi các pháp luật, các điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên về quyền con người, quyền công dân trong các lĩnh vực dân sự, chính trị, kinh tế, văn hoá – xã hội.

Thứ tư, tiếp tục xây dựng và hoàn thiện pháp luật về dân sự, kinh tế, trọng tâm là hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, đáp ứng kịp thời yêu cầu công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước, hội nhập kinh tế quốc tế. Tạo cơ sở pháp luật để mọi công dân tích cực huy động nguồn lực vào phát triển sản xuất, kinh doanh, nâng cao chất lượng cuộc sống của bản thân, gia đình và góp phần làm giàu cho đất nước.

Thứ năm, nâng cao năng lực quản lý nhà nước; siết chặt kỷ luật kỷ cương công vụ, tăng cường trách nhiệm, đạo đức nghề nghiệp của cán bộ, công chức; kiên quyết loại bỏ tham nhũng, các hành vi tiêu cực trong hoạt động của bộ máy nhà nước; nâng cao vai trò của các cơ quan bảo vệ pháp luật, bảo đảm mọi vi phạm pháp luật đều được xử lý kịp thời, công bằng, nghiêm minh, thống nhất.

Thứ sáu, cung cấp đầy đủ, tiện ích các dịch vụ pháp lý phục vụ nhu cầu về luật sư, tư vấn pháp luật, công chứng, hộ tịch và các dịch vụ pháp lý khác để hỗ trợ các tổ chức, cá nhân trong việc bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của mình.

Thứ bảy, phát huy dân chủ, vận động, thu hút nhân dân tham gia hoạt động xây dựng, thực hiện và bảo vệ pháp luật; xây dựng môi trường văn hoá; cố kết lòng tin, tạo đồng thuận xã hội; xây dựng bộ máy, nền hành chính nhà nước trong sạch, vững mạnh.

14 comments on “CXN_111113_3420_Con đỉ nói tôi nó còn trinh tôi còn có thể tin, nhưng bất cứ điều gì thằng 3 Xạo này nói ra tôi đều không tin: Thủ tướng: “Bảo đảm quyền con người, quyền tự do, dân chủ”

 1. Con số bảy linh lắm nha thủ tướng ba xạo, đã vậy bảy điều toàn đểu không,coi chừng mạng anh mong manh rồi đó,còn nhà tâm linh nào còn date không,làm quẻ thì thấy liền hà.

  Like

 2. tôi không nghe cộng sản nói,tôi chờ cộng sản làm,nểu 3x không nói xạo thì trã tự do vô điều kiện cho tất cả những người đang ở tù vì tôi yêu nước,tội bất đồng chính kiến,tội vì làm dân oan,tội vì đòi tự do tôn giáo.v.v…nói thiệt làm thiệt dân mới tin,còn nói một đằng làm một nẽo xưa rồi 3x ơi,ngày nay internet vào khắp thôn xóm làng xã rồi 3x ơi./.

  Like

 3. Thằng Nguyễn Tấn Dũng mà ba tôi thì tôi xấu hổ ko dám nhận! Miệng lưỡi xảo trá đến phát tởm! Mặt dày B40 bắn ko lủng. Thật đáng khinh!
  Có ông cha là lính VNCH tôi thật tự hào, hãnh diện!

  Like

 4. 3D nói lời tử tế chẳng khác nào đồ tể nói chuyện thánh thiện,đạo đức.
  Thường ngày hắn nói cà lăm,nhát gừng…sao nay “văn chương” dữ vậy cà!???

  Like

 5. KINH DÀI NHẤT THẾ GIỚI.

  – Theo ông kinh nào là kinh dài nhất thế giới ?
  – Đó là Kinh Thánh.
  – Không phải.
  – Đó là Kinh Phật.
  – Cũng không phải.
  – Đó là Kinh Koran.
  – Cũng vẫn không phải.
  – Thế nó là kinh nào ?
  – Đó là kinh nghiệm của Việt Nam.
  -Vì sao ?
  – Vì nó được rút mãi mà không bao giờ hết.
  – Ừ nhỉ!

  http://sonthithu.blogspot.com/2013/11/kinh-dai-nhat-gioi.html

  Like

 6. Cộng sản chỉ giỏi mị dân (mà thường nói là dân vận). Trong bối cảnh người dân phản đối hiến pháp như thế này, thì chúng lại đưa ra cái gọi là “ngày pháp luật”. Mục đích là bắt nhân dân không phản đói và “thượng tôn” hiến pháp và pháp luật mà ĐCS chủ trương ban hành. ‘Thủ tướng phát biểu tại lễ công bố Ngày Pháp luật lần đầu tiên của Việt Nam’. Ngày nào mà không là ngày cần pháp luật?! Sao bây giờ mới vẽ ra cái ngày này nhỉ?

  Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s