3 comments on “CXN_111313_3442_Chân Dung người lính QLVNCH Trinh Sát Sư Đoàn 18 Đại Uý Đại Đội Trưởng Phạm Hữu Đa (4 Video), rất hay, nên xem hết

 1. Phạm Thị Tấn,Phạm Hữu Đa,Phạm Thị Hóa,Phạm Thị Số,Phạm Thị Phong…….là một gia đình thuần túy Phật Giáo số MỘT ở Bình Định. Tôi chỉ gặp anh 2 lần ở Vũng Tàu trong nhữngth áng năm tỵ nạn cọng sản. Kể từ ấy đến nay gần 50 năm chưa hề gặp lại. Chị Bốn Hóa đã chết trên biển cả trong ngày vượt biển năm 1979. Rất nhớ Số,Phong, Cảnh, Sơn đang ở Hoa Kỳ biết bao giờ mớig ặp lai,,,(!?).
  VINH DANH ĐẠI ÚY TRINH SÁT PHẠM HỮU ĐA !

  VINH

  Like

 2. Qua clip you tube thấy hình anh Đa vẫn vui vẽ khỏe mạnh trên đất Mỹ em rất mừng. Rất mong được liên lạc cùng anh PHẠM HỮU ĐA qua số phone của em Nguyễn Bá Lăng 0907959277 để tìm tin tức của So,Phong, Cảnh,Sơn anh Đa nhé. Cầu nguyện Tam Bảo gia hộ cho anh và gia đình luôn vui khỏe và thành đạt để chờ đếnn gày trở về Quê hương VN anh em mình gặp nhau. MONG THAY !

  Like

 3. Em mới biết tin em HOA vừa qua đời hưởng thọ 62 tuổi tại Hoa Kỳ. Nguyễn Bá Lăng thành tâm nguyện cầu hương linh sớm tiêu diêu về cõi Cực lạc.
  Thành thật chia buồn anh NĂM ĐA – gia đình và Số,Phong,Cảnh,Sơn.

  Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s