CXN_111413_3451_Bọn cộng nô phải trả lại Giang-sơn VNCH trước 1975 và miền Bắc cho 90 triệu đồng bào VN

Nếu không xem dc thì bấm link vào thẳng You-Tube

Full Screen => http://www.youtube.com/embed/EBJcW5bwzCc?feature=player_detailpage

Vùng 2 (Cao nguyên)

Vùng 2 (Duyên hải)

3 comments on “CXN_111413_3451_Bọn cộng nô phải trả lại Giang-sơn VNCH trước 1975 và miền Bắc cho 90 triệu đồng bào VN

 1. Những Video nầy dể mở.Cám ơn anh!
  Những Video dạo trước sao không được như thế này hở anh Châu?

  Like

 2. Chân Dung Người Lính VNCH

  Chính Danh Người Lính Cộng Hòa
  Hiên Ngang-Trung Dũng-Hào Hoa-Anh Hùng
  Ôi Quê Hương –Tiếng thủy chung
  Kiên gan Bền Chí Sắt Son Một Lòng
  Ôi Máu Đào đẫm Non Sông
  Trên đầu” Danh Dự”, Bóng Hồng trong tim
  Phận trôi theo Nước nổi chìm
  “Trách Nhiệm với Tổ Quốc” ghìm đôi vai
  Biên thùy sương gió Đời Trai
  Quê hương chỉ Một hẹn ngày hoan ca…!!!

  Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s