CXN_111413_3455_Chân Dung Người Lính VNCH

XHCN

Đảng Cộng Sản VN vẫn còn tôn thờ lối hành xử của (về Kinh Tế chủ đạo XHCN) Mao Trạch Đông (Con quỷ sống giết 52 triệu dân). Câu này vẫn còn trong Điều 1 Hiến Pháp nước CXXHCNVN..“Đảng và nhân dân ta quyết tâm xây dựng đất nước Việt Nam theo con đường xã hội chủ nghĩa trên nền tảng chủ nghĩa Mác – Lê-nin và tư tưởng Hồ Chí Minh”.

———————–——————

TINA

Chân Dung Người Lính VNCH

Chính Danh Người Lính Cộng Hòa
Hiên Ngang-Trung Dũng-Hào Hoa-Anh Hùng
Ôi Quê Hương –Tiếng thủy chung
Kiên gan Bền Chí Sắt Son Một Lòng
Ôi Máu Đào đẫm Non Sông
Trên đầu” Danh Dự”, Bóng Hồng trong tim
Phận trôi theo Nước nổi chìm
“Trách Nhiệm với Tổ Quốc” ghìm đôi vai
Biên thùy sương gió Đời Trai
Quê hương chỉ Một hẹn ngày hoan ca…!!!

—————————–

Bài thơ này đến từ một người từng chạy giặc công nô ngày Mùa Hè Đỏ Lửa tháng 4.1972 tại An Lộc thuộc tỉnh Bình Long

 

TINA

-Xem đoạn phim chạy giặc tôi như thấy mình thấy thấp thoáng đâu đó trong đoàn người khốn khổ ,thương tích phó thác sống chết cho ông trời .Suốt hơn 1 tháng chạy xà quần lên ,xuống cuối cùng Bà nội tôi,đứa em gái kế và tôi lần thứ 3 leo lên được máy bay trực thăng của QL VNCH tại điểm qua khỏi chợ tân khai mấy cây số về Lai Khê.
-Cám ơn QĐ VNCH Anh Hùng-Cám ơn Chính phủ VNCH-Cám ơn Chính phủ Hoa Kỳ đã cứu sống gia đình tôi và Đồng Bào MN thân yêu trong mùa hè đỏ lữa 1972-Bình Long.
-Cám ơn AC nhiều Lắm!!!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s