CXN_111613_3484_Trong chế độ CS, sẽ không còn chuyện người bóc lột người nữa, thay vào đó sẽ là Đảng bóc lột người

XHCN

Đảng Cộng Sản VN vẫn còn tôn thờ lối hành xử của (về Kinh Tế chủ đạo XHCN) Mao Trạch Đông (Con quỷ sống giết 52 triệu dân). Câu này vẫn còn trong Điều 1 Hiến Pháp nước CXXHCNVN..“Đảng và nhân dân ta quyết tâm xây dựng đất nước Việt Nam theo con đường xã hội chủ nghĩa trên nền tảng chủ nghĩa Mác – Lê-nin và tư tưởng Hồ Chí Minh”.

———————–——————

http://danluan.wordpress.com/2013/11/16/hoang-kim-mot-thuc-trang-khon-nan-vfa-dang-la-cuong-hao-moi-boc-lot-nong-dan-den-tan-xuong-tuy/

Hoàng Kim – Một thực trạng khốn nạn: VFA đang là cường hào mới bóc lột nông dân đến tận xương tủy Continue reading

CXN_111613_3483_Như thế xem như 500 vị quốc gật đã biết tất cả bản chất của VAMC là “ dấu nợ “ và VAMC dám thay mặt NHNN bơm tiền cứu tín dụng toàn phần , với ý đồ giải cứu nền KT đang quá tệ hại như hiện nay (debt provision)

XHCN

Đảng Cộng Sản VN vẫn còn tôn thờ lối hành xử của (về Kinh Tế chủ đạo XHCN) Mao Trạch Đông (Con quỷ sống giết 52 triệu dân). Câu này vẫn còn trong Điều 1 Hiến Pháp nước CXXHCNVN..“Đảng và nhân dân ta quyết tâm xây dựng đất nước Việt Nam theo con đường xã hội chủ nghĩa trên nền tảng chủ nghĩa Mác – Lê-nin và tư tưởng Hồ Chí Minh”.

———————–——————

anhtu SG

CXN_111613_3482_Cp CXN không nhẹ tay với tội phạm đâu, nhưng cũng rất công bằng, chỉ cần mọi người lập công chuộc tội. Hãy tìm cách phá hoại chế độ này từ bên trong, khi nào nó sụp đổ thì mấy người mới có cơ may thoát chết.

XHCN

Đảng Cộng Sản VN vẫn còn tôn thờ lối hành xử của (về Kinh Tế chủ đạo XHCN) Mao Trạch Đông (Con quỷ sống giết 52 triệu dân). Câu này vẫn còn trong Điều 1 Hiến Pháp nước CXXHCNVN..“Đảng và nhân dân ta quyết tâm xây dựng đất nước Việt Nam theo con đường xã hội chủ nghĩa trên nền tảng chủ nghĩa Mác – Lê-nin và tư tưởng Hồ Chí Minh”.

———————–——————

nguoi cung kho

CXN_111613_3481_Hành trình của bên thắng cuộc (Trở về điểm xuất phát): Sao các anh không phải là bên thắng cuộc? thì bây giờ VN đâu có đến nỗi thế này?

XHCN

Đảng Cộng Sản VN vẫn còn tôn thờ lối hành xử của (về Kinh Tế chủ đạo XHCN) Mao Trạch Đông (Con quỷ sống giết 52 triệu dân). Câu này vẫn còn trong Điều 1 Hiến Pháp nước CXXHCNVN..“Đảng và nhân dân ta quyết tâm xây dựng đất nước Việt Nam theo con đường xã hội chủ nghĩa trên nền tảng chủ nghĩa Mác – Lê-nin và tư tưởng Hồ Chí Minh”.

———————–——————

Châu Xuân Nguyễn

Đọc bài này, các bạn sẽ thấy hành trình tôi đi là dùng lời lẽ, tranh luận để thuyết phục chứ hoàn toàn không bịa chuyện, không áp đặt để ảnh hưởng người đọc làm theo ý mình, một phương pháp được chấp nhận ở Tây Âu là lãnh đạo đối lập được quyền dùng mọi lý lẽ (không được bịa đặt hay xạo) để thuyết phục người dân rằng nhà cầm quyền là bất tài, tham nhũng, quản trị tồi vì ngu xuẫn và dốt nát. Đó là công việc của lãnh đạo đối lập, không như CS gọi là “âm mưu lật đổ nhà nước và nhân dân”.

————

CXN_111613_3480_Bạn nói đúng rồi đấy, chỉ căm thù lũ cộng nô chóp bu thôi, bộ đội vào nam xâm lăng và nhuộm đỏ Miền Nam thân yêu do bị Hồ Chí Minh gạt đi giải phóng “Quân Mỹ xâm lược” và “đồng bào miền Nam bị Mỹ Nguỵ kiềm kẹp”

XHCN

Đảng Cộng Sản VN vẫn còn tôn thờ lối hành xử của (về Kinh Tế chủ đạo XHCN) Mao Trạch Đông (Con quỷ sống giết 52 triệu dân). Câu này vẫn còn trong Điều 1 Hiến Pháp nước CXXHCNVN..“Đảng và nhân dân ta quyết tâm xây dựng đất nước Việt Nam theo con đường xã hội chủ nghĩa trên nền tảng chủ nghĩa Mác – Lê-nin và tư tưởng Hồ Chí Minh”.

———————–——————

Bêndongsongtrem

CXN_111613_3478_Hoan hô dân Tánh Linh, đồng bào hãy bảo vệ nhau chống lại bọn côn an cộng nô này: Nhân chứng kể lại vụ dân quây đốt xe CSGT

Chiếc xe của CSGT bị người dân đốt.

http://baodatviet.vn/phap-luat/tin-tuc-phap-luat/nhan-chung-ke-lai-vu-dan-quay-dot-xe-csgt-2359856/

Cập nhật lúc 07:03, 16/11/2013

Nhân chứng kể lại vụ dân quây đốt xe CSGT Continue reading

CXN_111613_3477_NỢ CŨ TỪ TỪ TRẢ-NỢ MỚI TRẢ TỪ TỪ , câu cửa miệng của các công ty doanh nghiệp trong nước hiện nay, đi đâu cũng nghe, kể cả họ nói với các chi cục thuế!

XHCN

Đảng Cộng Sản VN vẫn còn tôn thờ lối hành xử của (về Kinh Tế chủ đạo XHCN) Mao Trạch Đông (Con quỷ sống giết 52 triệu dân). Câu này vẫn còn trong Điều 1 Hiến Pháp nước CXXHCNVN..“Đảng và nhân dân ta quyết tâm xây dựng đất nước Việt Nam theo con đường xã hội chủ nghĩa trên nền tảng chủ nghĩa Mác – Lê-nin và tư tưởng Hồ Chí Minh”.

———————–——————

Daymadi

CXN_111613_3476_Hiệu ứng dây chuyền. DN này, DN kia chây ì không đóng thuế THÌ TỘI GÌ DN của tôi phải đóng thuế để nuôi các ông.

XHCN

Đảng Cộng Sản VN vẫn còn tôn thờ lối hành xử của (về Kinh Tế chủ đạo XHCN) Mao Trạch Đông (Con quỷ sống giết 52 triệu dân). Câu này vẫn còn trong Điều 1 Hiến Pháp nước CXXHCNVN..“Đảng và nhân dân ta quyết tâm xây dựng đất nước Việt Nam theo con đường xã hội chủ nghĩa trên nền tảng chủ nghĩa Mác – Lê-nin và tư tưởng Hồ Chí Minh”.

———————–——————

VN ngày tàn cộng sản

CXN_111613_3475_Xem Video mà rơm rớm nước mắt, họ không những bảo vệ nền Độc Lập Tự Do Dân Chủ của 17 triệu dân miền Nam mà còn bảo đảm 90 triệu dân VN ngày hôm nay 2013 phải có Độc Lập, Tự Do, Dân Chủ

Icon_VNCH_QLVNCH_81bcnd_ĐĐ4 Xung KíchĐại Đội 4 Xung Kích Liên Doàn 81 Biệt Cách Nhẩy Dù tiến vào giải thoát An Lộc Mùa Hè Đỏ Lửa tháng 4.1972

Các anh này chỉ khoảng 18, 20 tuổi năm 1972, (lúc đó tôi 16 tuổi), 2 hay 4 tuổi hơn tôi thôi, lúc đó tôi học lớp 10 Trung Học Kỹ Thuật Cao Thắng, có biết đâu rằng những người lính QLVNCH này bảo vệ sự an lành của chúng tôi, nói họ vào sanh ra tử là không xứng từ, phải nói là vào tử, ra tử, đường nào cũng chết. Hãy nhìn khuôn mặt của họ, có gì sợ sệt hay không ????. Những binh chủng Dù, Thuỷ Quân Lục Chiến, Biệt Động Quân, Biệt Cách Dù, Lực Lượng Đăc Biệt là những binh chủng tinh nhuệ nhất của QLVNCH..”Cracked troops of the ARVN” và là những binh chủng chịu nhiều tuyên truyền láo khoét như kiểu “Miền Nam nghéo gói ăn cơm bằng gáo dừa, người miền Nam bị kiềm kẹp bởi Mỹ Nguỵ v.v..” và những lời tuyên truyền mà ngày nay ai cũng biết là bịa đặt rằng lính Dù ăn gan uống mật Việt Cộng v.v… Những oan khiên này sẽ được CP Hậu Cộng Sản bạch hoá một ngày không xa. Continue reading

CXN_111613_3474_Khác biệt là tầm nhìn của Chính Phủ CXN và tầm nhìn của bọn rừng rú cộng nô: Hai án tử hình trong ‘đại án’ tham nhũng ALCII

XHCN

Đảng Cộng Sản VN vẫn còn tôn thờ lối hành xử của (về Kinh Tế chủ đạo XHCN) Mao Trạch Đông (Con quỷ sống giết 52 triệu dân). Câu này vẫn còn trong Điều 1 Hiến Pháp nước CXXHCNVN..“Đảng và nhân dân ta quyết tâm xây dựng đất nước Việt Nam theo con đường xã hội chủ nghĩa trên nền tảng chủ nghĩa Mác – Lê-nin và tư tưởng Hồ Chí Minh”.

———————–——————

Châu Xuân Nguyễn


Nếu là CP Hậu CS CXN, sẽ không có bản án tử nhình này đâu, thật ra sẽ không có bản án tham nhũng cở này đâu, đơn giãn vì bị răn đe sẽ không ai dám tham nhũng cở này. Continue reading

CXN_111613_3473_Ngân sách VN: Vay nợ trái phiếu bù bội chi để trả nợ xây dựng cơ bản và lương CBCNV, không đồng nào cho an sinh xã hội, Bệnh viện, giáo dục v.v..Vậy thì đóng thuế làm gì, cho bọn này chết đi : Ngân sách trung ương năm 2014 ưu tiên trả nợ xây dựng cơ bản

XHCN

Đảng Cộng Sản VN vẫn còn tôn thờ lối hành xử của (về Kinh Tế chủ đạo XHCN) Mao Trạch Đông (Con quỷ sống giết 52 triệu dân). Câu này vẫn còn trong Điều 1 Hiến Pháp nước CXXHCNVN..“Đảng và nhân dân ta quyết tâm xây dựng đất nước Việt Nam theo con đường xã hội chủ nghĩa trên nền tảng chủ nghĩa Mác – Lê-nin và tư tưởng Hồ Chí Minh”.

———————–——————

Châu Xuân Nguyễn


Rõ ràng bọn cộng nô vay trái phiếu để trả nợ củ, ứng trước của NS 2013, trả lương CBCNV 64 tỉnh thành còn nợ trước đó. Continue reading

Những hình ảnh Một Thời Chinh Chiến của Người Lính Việt Nam Cộng Hòa

 

Nóng: Bà con Dương Nội biểu tình – Công an bắt bớ

 

 

Tin từ các nhà hoạt động Trương Dũng, Gió Lang Thang, Nguyễn Lân Thắng… cho biết sáng ngày 15/11/2013 bà con dân oan Dương Nội đến nộp đơn tại trụ sở tiếp công dân của văn phòng trung ương đảng. Họ diễu hành trên các tuyến phố với áo phông đỏ quen thuộc, khi đến phố Văn Miếu thì lực lượng công an đã ập vào bắt bà con lên xe, trong đó có các anh Lê Thiện Nhân, Trịnh Anh Tuấn, và Nguyễn Kim.

Bà con dân oan Dương Nội biểu tình sáng 15/11/2013. Continue reading

Chúng ta đã từng rất duy vật!

 

Văn Công Hùng  – Sáng nay đọc một cái email của một bạn đọc từ Đức mail về bàn với mình về duy tâm, mê tín, mới sực nhớ, có một thời cả nước ta lên đồng… duy vật, đền đài miếu mạo phá hết, các chỗ thờ tự phá hết, các ông hoàng bà chúa ra đồng ở, bia đá thành cầu ao, tượng thành củi… Continue reading

MIỀN TRUNG TRONG LŨ DỮ

Sau bão, miền Trung đang đối mặt với lũ dữ. Từ Hà Tĩnh vào đến Phú Yên hầu như
đều bị nước tràn ngập. Tình hình càng trở nên cực kỳ nguy hiểm khi cơn bão
từ biển Đông đang đe dọa ập vào và hàng loạt thủy điện ở phía tây phải xả lũ.
Phú Yên:Nước các sông dâng cao do thủy điện xả lũ
 Nhiều nơi trong thành phố Tuy Hòa ngập sâu, ảnh hưởng tới việc đi lại của người dân.
Nhiều nơi trong thành phố Tuy Hòa ngập sâu, ảnh hưởng tới việc đi lại của người dân. Continue reading

Các ông Hùng, Dũng, Sang, Trọng: Ai chịu trách nhiệm!?

 

Hoàng Thanh Trúc (Danlambao) – Phải công khai cho rõ ràng bằng văn bản trước toàn dân – lãnh đạo: đảng, Quốc hội, Nhà nước và Chính phủ – ai sẽ chịu trách nhiệm 9 tỷ USD và di lụy không thể tính hết được nếu một cơn bão như “Haiyan” tấn công 2 nhà máy điện hạt nhân sau khi hoàn thành tại duyên hải Ninh Thuận. Nếu không tham khảo ý kiến nhân dân về công trình này – vốn là tài sản nhân dân – các quan chức tất yếu phải chịu trách nhiệm hồi tố sau này. Continue reading

Nỗi oan Thị Mầu trong ngành Y Tế Việt Nam [i]

 

Võ Thế Thảo (Danlambao)  Trong những ngày qua, vụ bác sĩ Nguyễn Mạnh Tường làm chết người rồi phi tang xác của bệnh nhân làm dấy lên một làn sóng phẫn nộ đối với ngành y tế Việt Nam đã có quá nhiều tai tiếng. Trước những tiêu cực đó, những người dân miền Nam tuổi năm sáu mươi tuổi trở nên không khỏi so sánh cái gọi là y đức của ngành y ở miền Nam Việt Nam trước và sau 1975. Continue reading

Dòng họ Lê

 

Thằng Lượm (Danlambao)  Ở quê nội của tui còn giữ tập quán giỗ họ tộc. Hằng năm, cứ đến ngày này, họ tộc tập trung về nhà ông trưởng họ để làm giỗ. Nghi thức giỗ họ thường làm linh đình, trang trọng hơn những đám giỗ bình thường khác. Cũng mâm cỗ, nhang đèn, cúng bái nhưng khác ở chỗ cả họ tộc phân theo chi nhánh, trưởng thứ để ngồi cỗ. Continue reading

CPJ kêu gọi phóng thích blogger Điếu Cày

20516_001

Đăng ngày: 15.11.2013 , Mục: – Tin nổi bật, Tin Quốc Tế


VRNs (15.11.2013) – Sài Gòn – Từ New York, hôm 12.11.2013, sau khi đã trao đổi trực tiếp với gia đình blogger Điếu Cày – Nguyễn Văn Hải, Ủy ban bảo vệ nhà báo (CPJ) đã gởi đến Chủ tịch Việt Nam Trương Tấn Sang và Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng bản kiến nghị, kêu gọi thả ngay lập tức blogger Nguyễn Văn Hải, một người đang phải chịu một bản án oan sai và bất công. Continue reading

Tại sao Ông Đinh Đăng Định không được “hoãn chấp hành án”?

Personalities_HRW_Đinh Đăng Định

Đăng ngày: 15.11.2013 , Mục: – Tin nổi bật, Tin Việt Nam


VRNs (15.11.2013) – Sài Gòn – Hôm qua ngày 14/11, chị Thảo, con gái tù nhân lương tâm Đinh Đăng Định cho biết, thứ hai vừa rồi (11/11), bà Dinh mẹ mình xuống trại giam An Phước (Bình Dương) để nộp đơn xin bản sao hồ sơ bệnh án của chồng nhưng cán bộ tại đây nói rằng họ không có thẩm quyền giải quyết. Tuy nhiên, sau đó, họ lại hướng dẫn Bà làm đơn xin “tạm hoãn phạt tù” và trở về địa phương để chứng thực. Continue reading

Quyền lực là gì?

 

Posted on Tháng Mười Một 14, 2013 bởi

Trong bài “Viện Khổng Tử và quyền lực mềm của Trung Quốc”, tôi có nhắc đến khái niệm quyền lực mềm. Ở Việt Nam, trong những năm gần đây, cũng có nhiều người bàn đến quyền lực mềm. Vậy, chúng ta thử tìm hiểu một chút về khái niệm này, đặc biệt trong hoàn cảnh chính trị đối nội Việt Nam, xem sao. Continue reading

Trông Người Mà Tủi Cho Ta

 

661edce0555e26bb0ee6059e1b27dd37694fabb0

Nữ Tổng Thống Nam Hàn, bà Park Geun-hye đang công du Anh Quốc và được vương quốc này chào đón bằng tất cả lễ nghi long trọng dành cho một quốc khách.  Không chỉ thủ tướng Anh Quốc, mà cả Nữ Hoàng Elizabeth II cùng ông hoàng Phillip cũng nghênh đón phái đoàn từ Đại Hàn do nữ Tổng Thống  dẫn đầu. Continue reading

Video: Dân oan kéo về Sài Gòn biểu tình tố cáo quan tham

Ngân Hà (Danlambao) – Lúc 7 giờ 30 sáng nay, 13/11/2013, nhiều bà con dân oan tỉnh Bình Dương đã kéo đến số 210 Võ Thị Sáu (Sài Gòn) để biểu tình. Giữa những dòng xe qua lại đông đúc, bà con tập trung hô to các khẩu hiệu đã đảo tham nhũng, kèm theo nhiều khẩu hiệu tố cáo bọn quan tham… Continue reading

CXN_111613_3472_Tiền thuế cực khổ của đồng bào bọn cộng nô này đâu có giữ gìn, tham nhũng lấy đi quá dể, cha con bọn nó thôi: Từ vụ ALCII: Rút tiền Nhà nước quá dễ!

XHCN

Đảng Cộng Sản VN vẫn còn tôn thờ lối hành xử của (về Kinh Tế chủ đạo XHCN) Mao Trạch Đông (Con quỷ sống giết 52 triệu dân). Câu này vẫn còn trong Điều 1 Hiến Pháp nước CXXHCNVN..“Đảng và nhân dân ta quyết tâm xây dựng đất nước Việt Nam theo con đường xã hội chủ nghĩa trên nền tảng chủ nghĩa Mác – Lê-nin và tư tưởng Hồ Chí Minh”.

———————–——————

Châu Xuân Nguyễn


Đồng bào đóng thuế làm gì, cha con chúng nó tham nhũng chia nhau hết. Hãy nghe thằng Vũ Quốc Hảo này nói, hắn ngạc nhiên, chỉ cần ký là có tiền, hằng 531,8 tỉ. Continue reading

CXN_111613_3471_Đấu tranh dân chủ như thế mới công bằng ,minh bạch …vì không dùng vũ lực ép dân phải theo.Dân đã dần ngộ ra và ủng hộ chú Châu.Chúc chú Châu sớm thành công vẽ vang. .

XHCN

Đảng Cộng Sản VN vẫn còn tôn thờ lối hành xử của (về Kinh Tế chủ đạo XHCN) Mao Trạch Đông (Con quỷ sống giết 52 triệu dân). Câu này vẫn còn trong Điều 1 Hiến Pháp nước CXXHCNVN..“Đảng và nhân dân ta quyết tâm xây dựng đất nước Việt Nam theo con đường xã hội chủ nghĩa trên nền tảng chủ nghĩa Mác – Lê-nin và tư tưởng Hồ Chí Minh”.

———————–——————–

thien su

Thân phận Cuốc Hội

Icon_ĐCS_Quốc Hội1

Ngô Đình Thu
Cập nhật: 14/11/2013
Cuộc họp Quốc Hội 33 ngày đang diễn ra tại Hà Nội chẳng làm ai tò mò hay trông đợi gì, dù trong chương trình có bao gồm cả việc thông qua bản Hiếp Pháp mới, và dù nhà nước đã cố tạo không khí bí ẩn hơn qua việc cấm báo chí đến phỏng vấn các đại biểu trong giờ nghỉ giải lao bên ngoài hành lang như trong những năm qua. Lý do đơn giản là vì cả nước đã biết kết quả từ cả tháng trước rồi. Continue reading

Nói vậy nhưng không phải vậy

Icon_Symbols_ĐCS_Cướp đất

Posted on Tháng Mười Một 15, 2013 bởi

Trong tháng này, trang blog của RFA, vừa có thêm hai cây viết mới: Hoàng Ngọc Tuấn và Nguyễn Lân Thắng. Cả hai đều là những khuôn mặt khả ái và quen thuộc với cư dân mạng. Người sau (xem hình) trông trẻ trung hơn và (xem chừng) cũng vui vẻ hơn kẻ trước. Coi: Continue reading

CXN_111613_3470_Gửi thông điệp sẵn sàng đán áp làm gì ??? Giờ này đâu đàn áp bằng dùi cui, còng số 8 và AK 47 với người dân chây ì thuế, DNNVV đóng cửa 9.000/tháng làm ngân sách cạn kiệt 64 tỉnh thành

XHCN

Đảng Cộng Sản VN vẫn còn tôn thờ lối hành xử của (về Kinh Tế chủ đạo XHCN) Mao Trạch Đông (Con quỷ sống giết 52 triệu dân). Câu này vẫn còn trong Điều 1 Hiến Pháp nước CXXHCNVN..“Đảng và nhân dân ta quyết tâm xây dựng đất nước Việt Nam theo con đường xã hội chủ nghĩa trên nền tảng chủ nghĩa Mác – Lê-nin và tư tưởng Hồ Chí Minh”.

———————–——————

Châu Xuân Nguyễn

Sau khi KT CS ngã quỵ vì không tiền trả CA, QĐ cả 64 tỉnh thành khoảng 6 tháng nữa (tổng cộng 12 tháng) thì lúc đó mới xuống đường hằng triệu người và khắp cả tỉnh thành, lúc đó mới biết những hù doạ này có xi-nhê hay không hỉ, bây giờ thì hãy lo chạy tiền cho Ngân sách 64 tỉnh thành đi, dân ko đóng thuế nữa đâu, dân đã quyết định lật chúng mày rồi. Continue reading

CXN_111613_3469_Tôi đồng ý không làm nhục không xâm phạm nhân phẩm của họ,nhưng do uất hận mà người dân sẽ làm những gì họ làm khi cộng sản sụp,bỡi khi ấy chính phủ hậu cộng sản chưa thành hình

XHCN

Đảng Cộng Sản VN vẫn còn tôn thờ lối hành xử của (về Kinh Tế chủ đạo XHCN) Mao Trạch Đông (Con quỷ sống giết 52 triệu dân). Câu này vẫn còn trong Điều 1 Hiến Pháp nước CXXHCNVN..“Đảng và nhân dân ta quyết tâm xây dựng đất nước Việt Nam theo con đường xã hội chủ nghĩa trên nền tảng chủ nghĩa Mác – Lê-nin và tư tưởng Hồ Chí Minh”.

———————–——————

 

thangkhosaigon

CXN_111513_3468_Chính CS tự chúng giết chúng, tự chúng tha hóa lẫn nhau, tự chúng phơi bày những trò dối trá lịch sử với dân tộc ta trong đó sự tan nát của nền KT là nhân tố mạnh mẽ nhất ngắn nhất để tiễn đưa CS về với Các Mác mà 5 năm qua anh Châu và nhóm VD đã vạch trần 1 nền KTVN luôn luôn ảo vọng

XHCN

Đảng Cộng Sản VN vẫn còn tôn thờ lối hành xử của (về Kinh Tế chủ đạo XHCN) Mao Trạch Đông (Con quỷ sống giết 52 triệu dân). Câu này vẫn còn trong Điều 1 Hiến Pháp nước CXXHCNVN..“Đảng và nhân dân ta quyết tâm xây dựng đất nước Việt Nam theo con đường xã hội chủ nghĩa trên nền tảng chủ nghĩa Mác – Lê-nin và tư tưởng Hồ Chí Minh”.

———————–——————

anhtu SG

Đăng ngày 2013/11/15 lúc 11:32 Chiều Continue reading

CXN_111613_3467_Những ngọn lửa phẩn nộ của người dân cháy ở khắp nơi, lời kêu gọi của anh Châu có hiệu quả thật

XHCN

Đảng Cộng Sản VN vẫn còn tôn thờ lối hành xử của (về Kinh Tế chủ đạo XHCN) Mao Trạch Đông (Con quỷ sống giết 52 triệu dân). Câu này vẫn còn trong Điều 1 Hiến Pháp nước CXXHCNVN..“Đảng và nhân dân ta quyết tâm xây dựng đất nước Việt Nam theo con đường xã hội chủ nghĩa trên nền tảng chủ nghĩa Mác – Lê-nin và tư tưởng Hồ Chí Minh”.

———————–——————

CXN_110513_3372_Muốn lật CS phải đánh vào cơ quan bảo vệ ĐCS. Chúng ta hãy bắt đầu chiến tranh du kích với Công An CS như bài báo này: Nghệ An: Nổ lớn tại trụ sở UBND xã Continue reading