CXN_123113_3854_Tình hình bây giờ là giao dịch liên NH, đến chi nhánh NH này rút tiền mà ko có tiền để rút, lại nhờ một NH khác, NH khác lại hẹn…..Nói chung NH ko còn tiền để trả nợ nữa.

 

 

XHCN

Đảng Cộng Sản VN vẫn còn tôn thờ lối hành xử của (về Kinh Tế chủ đạo XHCN) Mao Trạch Đông (Con quỷ sống giết 52 triệu dân). Câu này vẫn còn trong Điều 1 Hiến Pháp nước CXXHCNVN..“Đảng và nhân dân ta quyết tâm xây dựng đất nước Việt Nam theo con đường xã hội chủ nghĩa trên nền tảng chủ nghĩa Mác – Lê-nin và tư tưởng Hồ Chí Minh”.

———————–——————

Jane Eyre

CXN_123113_3853_DN kêu 3 Dũng liếm bãi đờm 3D nhổ ra nè..:Đa số doanh nghiệp dự cảm kinh tế vẫn chưa thoát khỏi đáy: Doanh nghiệp dè dặt với kế hoạch kinh doanh 2014

XHCN

Đảng Cộng Sản VN vẫn còn tôn thờ lối hành xử của (về Kinh Tế chủ đạo XHCN) Mao Trạch Đông (Con quỷ sống giết 52 triệu dân). Câu này vẫn còn trong Điều 1 Hiến Pháp nước CXXHCNVN..“Đảng và nhân dân ta quyết tâm xây dựng đất nước Việt Nam theo con đường xã hội chủ nghĩa trên nền tảng chủ nghĩa Mác – Lê-nin và tư tưởng Hồ Chí Minh”.

———————–——————

Châu Xuân Nguyễn


Đọc những bài báo như dưới đây thì thấy ngay rằng họ tin tưởng những gì CXN viết gần như tuyệt đối,  họ không tin một chút gì 3 Xạo nói…CXN_101513_3195_Ba Xạo hay 3 Dũng lại phải liếm bãi đờm nó phun ra nữa nè….:Số người thất nghiệp tăng gần gấp đôi mỗi nămContinue reading

CXN_123113_3852_Thêm một bài viết châm biếm bọn cộng nô lừa bịp (khả năng chúng đang in tiền): Thu ngân sách về đích ngoạn mục

XHCN

Đảng Cộng Sản VN vẫn còn tôn thờ lối hành xử của (về Kinh Tế chủ đạo XHCN) Mao Trạch Đông (Con quỷ sống giết 52 triệu dân). Câu này vẫn còn trong Điều 1 Hiến Pháp nước CXXHCNVN..“Đảng và nhân dân ta quyết tâm xây dựng đất nước Việt Nam theo con đường xã hội chủ nghĩa trên nền tảng chủ nghĩa Mác – Lê-nin và tư tưởng Hồ Chí Minh”.

———————–——————

Châu Xuân Nguyễn


CXN_122113_3763_Ngưng đóng thuế rất hữu hiệu trong việc giật sập CS này: Hà Nội: Còn phải thu 33.830 tỷ đồng ngân sách trong vòng 13 ngày Continue reading

CXN_123113_3851_Bọn cộng nô phải nói láo trắng trợn để che dấu 400 ngàn tỉ trái phiếu năm 2014: Năm 2014, Chính phủ sẽ vay 100.000 tỉ đồng qua trái phiếu

XHCN

Đảng Cộng Sản VN vẫn còn tôn thờ lối hành xử của (về Kinh Tế chủ đạo XHCN) Mao Trạch Đông (Con quỷ sống giết 52 triệu dân). Câu này vẫn còn trong Điều 1 Hiến Pháp nước CXXHCNVN..“Đảng và nhân dân ta quyết tâm xây dựng đất nước Việt Nam theo con đường xã hội chủ nghĩa trên nền tảng chủ nghĩa Mác – Lê-nin và tư tưởng Hồ Chí Minh”.

———————–——————

Châu Xuân Nguyễn

——-
Tại sao bây giờ chúng sợ thông tin này của CXN đến thế ???? Continue reading

CXN_123113_3850_Bài báo đầy nghi ngờ cộng nô lừa bịp: DN ‘chết’ như ngả rạ, Hà Nội vẫn thu đủ ngân sách

XHCN

Đảng Cộng Sản VN vẫn còn tôn thờ lối hành xử của (về Kinh Tế chủ đạo XHCN) Mao Trạch Đông (Con quỷ sống giết 52 triệu dân). Câu này vẫn còn trong Điều 1 Hiến Pháp nước CXXHCNVN..“Đảng và nhân dân ta quyết tâm xây dựng đất nước Việt Nam theo con đường xã hội chủ nghĩa trên nền tảng chủ nghĩa Mác – Lê-nin và tư tưởng Hồ Chí Minh”.

———————–——————

Châu Xuân Nguyễn

—————
CXN_122113_3763_Ngưng đóng thuế rất hữu hiệu trong việc giật sập CS này: Hà Nội: Còn phải thu 33.830 tỷ đồng ngân sách trong vòng 13 ngày Continue reading

CXN_123113_3849_Năm nay không chiên da TS KT giấy Đông Âu như Lê Đăng Doanh dám dự báo KT nữa ah ??? Bị chửi nhiều quá biết sợ rồi hả ????: Đại gia dự báo về kinh tế 2014: Khó, cảnh giác đổ vỡ nhưng vẫn… có chỗ

XHCN

Đảng Cộng Sản VN vẫn còn tôn thờ lối hành xử của (về Kinh Tế chủ đạo XHCN) Mao Trạch Đông (Con quỷ sống giết 52 triệu dân). Câu này vẫn còn trong Điều 1 Hiến Pháp nước CXXHCNVN..“Đảng và nhân dân ta quyết tâm xây dựng đất nước Việt Nam theo con đường xã hội chủ nghĩa trên nền tảng chủ nghĩa Mác – Lê-nin và tư tưởng Hồ Chí Minh”.

———————–——————

Châu Xuân Nguyễn

——
CXN chửi xối xả những chiên da TS kinh tế giấy Đông Âu (như Lê Đăng Doanh, Lê Xuân Nghĩa, Võ Trí Thành v.v..) vì ngu xuẫn và dốt nát, nói cái gì cũng sai riết rồi chúng biết sợ rồi, ít ra chúng ko tuyên bố dự báo láo lếu là KT khởi sắc, đúng đường, chạm đáy v.v… Continue reading

CXN_123113_3848_Trình độ chữa lữa thông tin bằng cách mập mờ đánh lận con đen của bọn cộng nô ngày càng tồi tệ, hay kiến thức KT vĩ mô của người dân ngày càng được khai sáng hơn ???: Đến cuối năm 2014: Nợ công của Việt Nam dự kiến khoảng 59,8% GDP

XHCN

Đảng Cộng Sản VN vẫn còn tôn thờ lối hành xử của (về Kinh Tế chủ đạo XHCN) Mao Trạch Đông (Con quỷ sống giết 52 triệu dân). Câu này vẫn còn trong Điều 1 Hiến Pháp nước CXXHCNVN..“Đảng và nhân dân ta quyết tâm xây dựng đất nước Việt Nam theo con đường xã hội chủ nghĩa trên nền tảng chủ nghĩa Mác – Lê-nin và tư tưởng Hồ Chí Minh”.

———————–——————

Châu Xuân Nguyễn

—-
Đọc bài báo này thì thấy rất rõ bọn cộng nô tham nhũng, bất tài, quản trị tồi vì ngu xuẫn và dốt nát đang tìm cách đánh lạc thông tin về số tiền trái phiếu năm 2014 và nợ công 98.2%. Continue reading

VIỆT DZŨNG, NGÔI SAO SÁNG MÙA GIÁNG SINH 2013

Việt Dũng Ra Đi
Nguyễn Văn Thông – December 30, 2013 7:38 PM
Có lẽ vì đôi mắt con người hướng ngoại nên người ta dễ thấy người khác hơn thấy mình. Chúng ta thấy người khác già chứ ít khi thấy mình già. Cho nên khi nhìn một người đã 55 tuổi đời mà ta vẫn còn cho người ấy là trẻ thì hẳn có điều đặc-biệt. Đó là trường-hợp của Việt Dũng. Continue reading

CXN_123113_3847_Thị trường BĐS đang chờ đợi sự sụp đổ giá cả và ngành BDS (có thể kéo theo ĐCSVN): Bất động sản: Thêm một năm chưa thể “phá băng”

XHCN

Đảng Cộng Sản VN vẫn còn tôn thờ lối hành xử của (về Kinh Tế chủ đạo XHCN) Mao Trạch Đông (Con quỷ sống giết 52 triệu dân). Câu này vẫn còn trong Điều 1 Hiến Pháp nước CXXHCNVN..“Đảng và nhân dân ta quyết tâm xây dựng đất nước Việt Nam theo con đường xã hội chủ nghĩa trên nền tảng chủ nghĩa Mác – Lê-nin và tư tưởng Hồ Chí Minh”.

———————–——————

Châu Xuân Nguyễn

—–
Chuyện BĐS sẽ không hồi phục trong 5 hay 10 năm nữa là chắc chắn. Continue reading

HỒ SƠ ĐEN CỘNG SẢN VIỆT NAM : THUYỀN NHÂN

f75c0-ad76be8c01af4c5eaee9d93ae8fe6a19
Michel Tauriac – Monday, 30 December 2013
 
Ông Michel Tauriac là một sử gia, ký giả, nhà văn nổi tiếng của Pháp vừa qua đời ngày 26-12-2013.
Ông là tác giả quyển sách : VIET NAM, LE DOSSIER NOIR DU COMMUNISME  – HỒ SƠ ĐEN VIỆT CỘNG . Sinh thời, ông xem đất nước Việt Nam như quê hương thứ hai của ông và cũng chính nơi đất nước này là nguồn cảm hứng cho những tác phẩm khác như : Jade, Áo Lụa (La Tunique de Soie), La Nuit du Tết . Continue reading

NHỮNG BIỆN PHÁP CỦA VIỆT CỘNG ĐỂ VÔ HIỆU HÓA NHỮNG NGƯỜI BẤT ĐỒNG CHÍNH KIẾN

Icon_Symbols_ĐCS_Cướp đất
Lê Duy San – Tuesday, 17 December 2013
Sau khi cưỡng chiếm được miền Nam Việt Nam (VNCH) vào năm 1975 và nhất là sau khi được Hoa Kỳ bỏ cấm vận vào ngày 3 tháng 2 năm 1994, Việt Cộng không những đã được các nước trước kia không đặt quan hệ ngọai giao, mở tòa đại sứ mà còn giao thương buôn bán với chúng. Continue reading

CXN_123113_3846_Bọn cộng nô này dùng ngôn ngữ buồn cười thật, “Phối hợp hiệu quả” mới có kết quả như thế này…. : Phối hợp hiệu quả các chính sách tài khóa, tiền tệ

XHCN

Đảng Cộng Sản VN vẫn còn tôn thờ lối hành xử của (về Kinh Tế chủ đạo XHCN) Mao Trạch Đông (Con quỷ sống giết 52 triệu dân). Câu này vẫn còn trong Điều 1 Hiến Pháp nước CXXHCNVN..“Đảng và nhân dân ta quyết tâm xây dựng đất nước Việt Nam theo con đường xã hội chủ nghĩa trên nền tảng chủ nghĩa Mác – Lê-nin và tư tưởng Hồ Chí Minh”.

———————–——————

Châu Xuân Nguyễn

—–
Bọn cộng nô này dùng ngôn ngữ buồn cười thật, “Phối hợp hiệu quả” mới có kết quả như thế này…. Continue reading

Trẻ em, người già và người tàn tật ở Việt Nam

Song Chi – Trong xã hội loài người, có ba đối tượng “mỏng manh”, yếu đuối nhất, cần được chăm sóc, bảo vệ nhất, đó là trẻ em, người già và người khiếm khuyết về sức khỏe hay tâm thần. Một quốc gia được đánh giá là phát triển, văn minh, tiến bộ, nhân bản khi con người nói chung hay ít nhất, ba thành phần này phải được chăm sóc chu đáo và ngược lại.

Trẻ em đi bán vé số ở Việt Nam. (Hình: Hoang Dinh Nam/AFP/Getty Images) Continue reading

Vinalines: Án tử hình rồi sao nữa?

a29a7-duongchidung-toaan-0

Nguyễn Lễ – Dương Chí Dũng và Mai Văn Phúc bị tuyên án tử hình. Tiếng nức nở của vài gia đình lạc lõng trong tiếng hoan hô của muôn vạn người khác! Dẫu sao cũng mạng người. Trước hết tôi xin chia sẻ nỗi đau thương với người thân hai tử tội. Continue reading

ĐẠI ÁN HUYỀN NHƯ: KHÁCH HÀNG PHẢI TỰ KIỂM TRA HẠNH KIỂM BAN GIÁM ĐỐC VÀ NHÂN VIÊN VIETINBANK TRƯỚC KHI GỞI TIỀN HOẶC GIAO DỊCH

Huỳnh Thị Huyền Như

Từ cổ chí kim, từ đông sang tây, từ nam xuống bắc, chưa từng thấy một nhân viên ngân hàng nào lại lừa được nhiều cá nhân và tổ chức với số tiền lớn khủng khiếp như vậy, 4.000.000 tỉ đồng. Continue reading

Anh Lê Thăng Long nếu có khùng?

 

Nguyễn Văn Thạnh – Thời gian rồi, anh Lê Thăng Long làm xôn xao các diễn đàn bằng việc tuyên bố rút lui khỏi phong trào Con Đường Việt Nam – PT mà anh là một người sáng lập – và có đơn xin gia nhập Đảng CSVN. Nhiều người cho rằng anh bị khùng, người đa nghi hơn cho rằng “thuốc” đã đến lúc phát huy tác dụng, người cẩn thận hơn cho rằng anh “hoang tưởng”. Continue reading

CXN_123113_3846_Lý lịch trích ngang của các đảng viên CSVN

XHCN

Đảng Cộng Sản VN vẫn còn tôn thờ lối hành xử của (về Kinh Tế chủ đạo XHCN) Mao Trạch Đông (Con quỷ sống giết 52 triệu dân). Câu này vẫn còn trong Điều 1 Hiến Pháp nước CXXHCNVN..“Đảng và nhân dân ta quyết tâm xây dựng đất nước Việt Nam theo con đường xã hội chủ nghĩa trên nền tảng chủ nghĩa Mác – Lê-nin và tư tưởng Hồ Chí Minh”.

———————–——————

Châu Xuân Nguyễn

Bảng đề nghị lý lịch trích ngang của các đảng viên CSVN (mọi người cùng đóng góp và trang web CXN sẽ cập nhật. Continue reading

Đại họa mất nước: Trung cộng đang chiếm đoạt Việt Nam

 

Nguyễn Lương Tuyền (Danlambao) – Trong suốt 2 cuộc chiến tranh chống Pháp từ 1945 tới 1954 với kết quả là đất nước bị chia đôi, CSVN chiếm miền Bắc của vĩ tuyến 17 và xâm chiếm miền Nam từ 1954 tới 1975 để áp đặt chủ nghĩa sắt máu lên toàn quê hương, đảng CSVN và ông Hồ Chí Minh đã dựa hoàn toàn vào sự giúp đỡ của khối Cộng, nhứt là của Trung Cộng. Hậu quả là bây giờ dân Việt đang phải trả nợ những sự giúp đỡ đó bằng chính quê hương của mình. Continue reading

Thoáng suy tư về cạnh tranh chính trị

 

Le Nguyen (Danlambao) – Lịch sử nhân loại đã chỉ ra mọi cuộc đấu tranh, mọi cuộc cách mạng lật đổ các chế độ độc tài chuyên chế của loài người đều khởi nguồn hay nói cách khác là đều có nguồn gốc của phân hóa giàu nghèo, mâu thuẫn của bất công xã hội, xung đột của giai cấp thống trị với tầng lớp bị trị và các triết gia, tư tưởng gia, lý thuyết gia thuộc “trường phái” thế quyền lẫn thần quyền, có tà ý lẫn thiện ý muốn thu phục nhân tâm, thu hút sự ủng hộ của khối đại đa số quần chúng nhân dân nghèo khó thì trên lý thuyết, dù cho là thật lòng hay do tham vọng đen tối của cá nhân, phe nhóm đều phải có trong tay một lý thuyết “lãng mạn cách mạng” hoặc đề ra được phương án giảm thiểu bất công, xóa bỏ bất công và không thể thiếu lời hứa hẹn thực thi công lý mang công bằng xã hội đến cho con người. Continue reading

Chọn mặt gửi vàng – Chuyện đời xưa, chuyện đời nay

 

Chuyện đời xưa

Trong lịch sử tồn tại của mình, mỗi khi gặp khó khăn, cần phải có nhiều tiền, đảng Cộng sản Việt Nam thường dòm ngó đến số vàng dự trữ trong mỗi gia đình người Việt Nam. Với quyền lực trong tay (bao gồm chính quyền và quân đội) cộng với mưu sâu kế hiểm, họ nhiều lần khua khoắng số vàng này của dân.

Những lời nói lừa gạt vô lương tâm của “ngài” đại sứ Nga về điện hạt nhân tại Ninh Thuận!

 

Nguyễn Hùng, Trần Hoài Nam (Danlambao) – Hôm 28 tháng 12 năm 2013 lúc 21:45, Thông Tấn Xã Việt Nam đưa một bản tin nong về dự án điên hạt nhân tại Ninh Thuận với đề tựa: “Nga ủng hộ xây nhà máy điện hạt nhân tại Ninh Thuận”. Continue reading