Đề nghị cùng kiện Trung Quốc: Philippines “làm khó” thêm cho giới lãnh đạo CSVN

Icon_Biển Đông_Đường Lưỡi Bò1

Bảo Duy

Motthegioi / Chepsuviet

“Làm khó” thêm bởi vì suốt bao năm nay, giới lãnh đạo CSVN vẫn vô cùng lúng túng phải đối phó, xoay xở che đậy với nhân dân và dư luận quốc  tế một bản chất là rất sợ phải làm việc này. Có mấy lý do họ sợ: Continue reading

CXN_022814_4258_Thế này thì làm sao thoát đáy, khởi sắc hay đúng hướng được hè ?????: Sức mua giảm mạnh

 

Nguyễn Tấn Dũng Treo cổ2

Đảng Cộng Sản VN vẫn còn tôn thờ lối hành xử của (về Kinh Tế chủ đạo XHCN) Mao Trạch Đông (Con quỷ sống giết 52 triệu dân). Câu này vẫn còn trong Điều 1 Hiến Pháp nước CXXHCNVN..“Đảng và nhân dân ta quyết tâm xây dựng đất nước Việt Nam theo con đường xã hội chủ nghĩa trên nền tảng chủ nghĩa Mác – Lê-nin và tư tưởng Hồ Chí Minh”.

———————–——————

Châu Xuân Nguyễn
————-
Tình trạng sức mua yếu thì CXN đã dự báo từ lâu rồi, tại đây…CXN*_081111_1191_Phiếm luận: Họp Báo của “Thủ Tướng” Châu Xuân Nguyễn về suy thoái quý 4 năm 2011 Continue reading

VỪA HỢP TÁC VỪA ĐẤU TRANH (Người Buôn Gió) (aka vừa uống cà phê với an ninh vừa đánh phá phe ta, ie. Mẹ Nấm Gấu)

5a564-nguoibuongio1
FB Người Buôn Gió
February 24, 2014 at 10:26aml
Có lẽ ít người biết đến cụm từ này cụ thể là hành động thế nào. Tôi thấy một số người vẫn thắc mắc tại sao đối tượng A, nhóm B cũng đấu tranh mà lại đi đánh phá người khác. Continue reading

CXN_022814_4257_Bài 13 CL “Cùng Chiếm Ủy Ban” phối hợp với “Mặt Trận Giải Phóng Miền Nam 2014″

Cùng Chiếm Ủy Ban & Mặt Trận Giải Phóng Miền Nam 2014

Cùng Chiếm Ủy Ban & Mặt Trận Giải Phóng Miền Nam 2014

CXN*_102513_3272_Đặc công Việt Cộng dùng bom xăng khủng bố miền Nam trước 1975 thế nào ??: Cách chế tạo và cách đánh bom xăng Molotov Cocktail

BÀI THỰC HÀNH CHIẾM LẤY : BÀI số 13 CL Continue reading

CXN_022814_4256_Bài 14 CL “Cùng Chiếm Ủy Ban” phối hợp với “Mặt Trận Giải Phóng Miền Nam 2014″

Cùng Chiếm Ủy Ban & Mặt Trận Giải Phóng Miền Nam 2014

Cùng Chiếm Ủy Ban & Mặt Trận Giải Phóng Miền Nam 2014

CXN*_102513_3272_Đặc công Việt Cộng dùng bom xăng khủng bố miền Nam trước 1975 thế nào ??: Cách chế tạo và cách đánh bom xăng Molotov Cocktail

CHIẾM LẤY – CHIẾM LẤY ỦY BAN TA QUÉT SẠCH THAM TÀN BÍ THƯ + CHỦ TỊCH
BÀI THỰC HÀNH CHIẾM LẤY : BÀI số 14CL Continue reading

CXN_022814_4255_Bài 15 CL “Cùng Chiếm Ủy Ban” phối hợp với “Mặt Trận Giải Phóng Miền Nam 2014″

Cùng Chiếm Ủy Ban & Mặt Trận Giải Phóng Miền Nam 2014

Cùng Chiếm Ủy Ban & Mặt Trận Giải Phóng Miền Nam 2014

CXN*_102513_3272_Đặc công Việt Cộng dùng bom xăng khủng bố miền Nam trước 1975 thế nào ??: Cách chế tạo và cách đánh bom xăng Molotov Cocktail

CHIẾM LẤY-CHIẾM LẤY ỦY BAN TA QUÉT SẠCH THAM TÀN BÍ THƯ + CHỦ TỊCH

BÀI THỰC HÀNH CHIẾM LẤY : BÀI số 15CL Continue reading

CXN_022814_4254_Bài 16 CL “Cùng Chiếm Ủy Ban” phối hợp với “Mặt Trận Giải Phóng Miền Nam 2014″

Cùng Chiếm Ủy Ban & Mặt Trận Giải Phóng Miền Nam 2014

Cùng Chiếm Ủy Ban & Mặt Trận Giải Phóng Miền Nam 2014

CXN*_102513_3272_Đặc công Việt Cộng dùng bom xăng khủng bố miền Nam trước 1975 thế nào ??: Cách chế tạo và cách đánh bom xăng Molotov Cocktail

CHIẾM LẤY – CHIẾM LẤY ỦY BAN TA QUÉT SẠCH THAM TÀN BÍ THƯ + CHỦ TỊCH
BÀI THỰC HÀNH CHIẾM LẤY : BÀI số 16 CL Continue reading

CXN_022814_4253_Bài 17 CL “Cùng Chiếm Ủy Ban” phối hợp với “Mặt Trận Giải Phóng Miền Nam 2014″

Cùng Chiếm Ủy Ban & Mặt Trận Giải Phóng Miền Nam 2014

Cùng Chiếm Ủy Ban & Mặt Trận Giải Phóng Miền Nam 2014

CXN*_102513_3272_Đặc công Việt Cộng dùng bom xăng khủng bố miền Nam trước 1975 thế nào ??: Cách chế tạo và cách đánh bom xăng Molotov Cocktail

CHIẾM LẤY – CHIẾM LẤY ỦY BAN TA QUÉT SẠCH THAM TÀN BÍ THƯ + CHỦ TỊCH
BÀI THỰC HÀNH CHIẾM LẤY : BÀI số 17 CL Continue reading

CXN_022814_4252_Bài 18 CL “Cùng Chiếm Ủy Ban” phối hợp với “Mặt Trận Giải Phóng Miền Nam 2014″

Cùng Chiếm Ủy Ban & Mặt Trận Giải Phóng Miền Nam 2014

Cùng Chiếm Ủy Ban & Mặt Trận Giải Phóng Miền Nam 2014

CXN*_102513_3272_Đặc công Việt Cộng dùng bom xăng khủng bố miền Nam trước 1975 thế nào ??: Cách chế tạo và cách đánh bom xăng Molotov Cocktail

CHIẾM LẤY – CHIẾM LẤY ỦY BAN TA QUÉT SẠCH THAM TÀN BÍ THƯ + CHỦ TỊCH
BÀI THỰC HÀNH CHIẾM LẤY : BÀI số 17 CL Continue reading

CXN_022814_4251_Bài 19 CL “Cùng Chiếm Ủy Ban” phối hợp với “Mặt Trận Giải Phóng Miền Nam 2014″

Cùng Chiếm Ủy Ban & Mặt Trận Giải Phóng Miền Nam 2014

Cùng Chiếm Ủy Ban & Mặt Trận Giải Phóng Miền Nam 2014

CXN*_102513_3272_Đặc công Việt Cộng dùng bom xăng khủng bố miền Nam trước 1975 thế nào ??: Cách chế tạo và cách đánh bom xăng Molotov Cocktail

CHIẾM LẤY – CHIẾM LẤY ỦY BAN TA QUÉT SẠCH THAM TÀN BÍ THƯ + CHỦ TỊCH
BÀI THỰC HÀNH CHIẾM LẤY : BÀI số 19CL  Continue reading

CXN_022814_4249_Lời giới thiệu “Cùng Chiếm Ủy Ban” phối hợp với “Mặt Trận Giải Phóng Miền Nam 2014”

Cùng Chiếm Ủy Ban & Mặt Trận Giải Phóng Miền Nam 2014

Cùng Chiếm Ủy Ban & Mặt Trận Giải Phóng Miền Nam 2014

Đây là biểu tượng

LỜI GIỚI THIỆU :

CXN*_102513_3272_Đặc công Việt Cộng dùng bom xăng khủng bố miền Nam trước 1975 thế nào ??: Cách chế tạo và cách đánh bom xăng Molotov Cocktail

* Fb Cùng Chiếm Ủy Ban là 1 trang nhà của ‘Cao trào chiếm lấy ủy ban’. Fb ‘Cùng chiếm ủy ban’ sẽ tiếp nối việc truyền đạt các BÀI THỰC HÀNH CHIẾM LẤY ỦY BAN ở cấp độ 2 và cao hơn.  Continue reading

CXN_022814_4248_Cách này Mặt Trận Giải Phóng Miền Nam (MTGPMN) dùng trong chiến tranh rất hữu hiệu: Dùng bình gas, xăng tấn công đoàn cưỡng chế

 

Nguyễn Tấn Dũng Treo cổ2

Đảng Cộng Sản VN vẫn còn tôn thờ lối hành xử của (về Kinh Tế chủ đạo XHCN) Mao Trạch Đông (Con quỷ sống giết 52 triệu dân). Câu này vẫn còn trong Điều 1 Hiến Pháp nước CXXHCNVN..“Đảng và nhân dân ta quyết tâm xây dựng đất nước Việt Nam theo con đường xã hội chủ nghĩa trên nền tảng chủ nghĩa Mác – Lê-nin và tư tưởng Hồ Chí Minh”.

———————–——————

Châu Xuân Nguyễn

Tương vào lưng chúng nó một hay 2 xị rồi bỏ chạy….CXN*_102513_3272_Đặc công Việt Cộng dùng bom xăng khủng bố miền Nam trước 1975 thế nào ??: Cách chế tạo và cách đánh bom xăng Molotov Cocktail Continue reading

CXN_022814_4247_Hãy dùng những vũ khí Mặt Trận Giải Phóng Miền Nam từng dùng rất thành công với Cảnh Sát VNCH: Dân bao vây hai công an đánh người

 

Nguyễn Tấn Dũng Treo cổ2

Đảng Cộng Sản VN vẫn còn tôn thờ lối hành xử của (về Kinh Tế chủ đạo XHCN) Mao Trạch Đông (Con quỷ sống giết 52 triệu dân). Câu này vẫn còn trong Điều 1 Hiến Pháp nước CXXHCNVN..“Đảng và nhân dân ta quyết tâm xây dựng đất nước Việt Nam theo con đường xã hội chủ nghĩa trên nền tảng chủ nghĩa Mác – Lê-nin và tư tưởng Hồ Chí Minh”.

———————–——————

Châu Xuân Nguyễn


Tương vào lưng chúng nó một hay 2 xị rồi bỏ chạy….CXN*_102513_3272_Đặc công Việt Cộng dùng bom xăng khủng bố miền Nam trước 1975 thế nào ??: Cách chế tạo và cách đánh bom xăng Molotov Cocktail Continue reading

40 NĂM NHÌN LẠI

Nguyễn Văn Cam – Posted on Tháng Một 16, 2014

 
Bạn thân mến, BBT Tập san Kỷ niệm 40 năm ngày ra trường của hai Khóa đã phân công bạn Nguyễn Văn Cam – Trưởng BLL Cựu SV hai Khóa LVC-HTK – ĐHSP Huế viết lời tựa cho Tập san. Sau khi về Huế thăm gia đình và gặp mặt anh chị em thân hữu hai Khóa và BTC, BBT tại Huế, nhận thấy không khí chuẩn bị Hội Khóa khẩn trương, nghiêm túc, bạn Cam khi về lại Đà Lạt đã hoàn tất bài viết và gửi đến các bạn đọc và góp ý để hoàn thiện tiếng nói chung của thân hữu hai Khóa. Mong nhận được nhiều ý kiến phản hồi.
 
40 NĂM NHÌN LẠI Continue reading

CXN_022814_4246_Không cần thiết, gói này kéo dài tới 25 năm lận, he he!!! : TPHCM muốn kéo dài gói 30.000 tỉ đồng

Nguyễn Tấn Dũng Treo cổ2

Đảng Cộng Sản VN vẫn còn tôn thờ lối hành xử của (về Kinh Tế chủ đạo XHCN) Mao Trạch Đông (Con quỷ sống giết 52 triệu dân). Câu này vẫn còn trong Điều 1 Hiến Pháp nước CXXHCNVN..“Đảng và nhân dân ta quyết tâm xây dựng đất nước Việt Nam theo con đường xã hội chủ nghĩa trên nền tảng chủ nghĩa Mác – Lê-nin và tư tưởng Hồ Chí Minh”.

———————–——————

Châu Xuân Nguyễn


9 tháng (3/4 năm) giải ngân dc 3%, nguyên năm giải ngân dc 4%, 25 năm sẽ giải ngân dc 100%. Continue reading

Cán Bộ Cần Bằng Giả

Cô Tư Sài Gòn

Sự thật là thế: chỉ có cán bộ mới cần văn bằng giả. Nghĩa là, bằng giả là điều kiện cần, tuy chưa đủ, để xin vào làm công chức chính phủ. Ngắn gọn: cơ chế chính phủ khuyến khích công nghiệp làm văn bằng giả. Bởi vì, đời thường và các công ty tư doanh không cần bằng giả, mà chỉ cần làm được việc cho trôi chảy.

Báo Lao Động trong bản tin “Bằng giả chỉ lọt được vào… cơ quan nhà nước” hôm 26-2-2014 ghi lời ông “Bộ trưởng Bộ GDĐT Phạm Vũ Luận tại phiên họp ngày 25.2 của Hội đồng Quốc gia về giáo dục và phát triển nhân lực giai đoạn 2011-2015, dưới sự chủ trì của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng.”

Bản tin nêu lên nhu cầu đổi cách tuyển dụng cán bộ để kết thúc nhu cầu văn bằng giả. Báo LĐ viết:

Continue reading

Khi Nhà Văn Đấu Tranh

Trí thức nhìn thấy cảnh đồng bào bị áp bức, tất nhiên sẽ lên tiếng, sẽ đấu tranh. Đó là lý do các nhà văn thường gắn bó với các cao trào lịch sử của đất nước. Người xưa khi đấu tranh chống Pháp, khi đòi hỏi độc lập dân tộc, khi phát động phong trào khai dân trí cho đồng bào… như thời các cụ Phan Bội Châu, Phan Chu Trinh, Nguyễn Thượng Hiền cũng đều là các nhà văn, nhà thơ, nhà bình luận. Chức năng của ngòi bút đã gắn liền với nỗ lực đi tìm sự thật, với nỗ lực đòi hỏi công bằng xã hội.

Hay gần hơn, là cuộc đấu tranh văn học và đấu tranh dân sinh của Tự Lực Văn Đoàn, những nhà văn đi đầu lúc nào cũng bị trả giá, bị vùi dập, như Khái Hưng, như Nhất Linh…

Giá phải trả thường là đắt. Vì cuộc đấu tranh nào cho đồng bào bị áp bức thế nào cũng bị chính phủ đàn áp. Điển hình, thấy được trong bản tin RFI hôm Thứ Tư kể về trường hợp Cựu Tổng biên tập Minh Báo ở Hồng Kông bị đâm trọng thương.

Bản tin RFI viết: Continue reading

Chưa đi chưa biết Cuba (kỳ 1)

Bài và hình: Misha Ðoàn/  Người Việt

Kỳ 1: Trở về quá khứ

VARADERO, Cuba – Chuyến bay của hãng hàng không Sunwing – Ðôi cánh mặt trời – đưa chúng tôi ra khỏi đất nước Canada lạnh cóng trong một ngày giữa mùa Ðông để sang Cuba ấm áp, trong một chuyến đi tôi tự đặt tên: Chuyến đi “trở về quá khứ.”

Chiếc Boeing 737 vừa rời khỏi phi trường Toronto (Canada), hầu như tất cả hành khách đều vỗ tay và huýt sáo inh ỏi. Người ta sắp được nghỉ ngơi, người ta sắp được tạm biệt cái lạnh đến – 40 độ C. Và với hầu hết trong số họ: Ngày lễ hội sắp bắt đầu!

Tôi thì khác, tôi đang “đi về quá khứ,” tôi đi tìm lại hoài niệm, về một giai đoạn mà tất cả những ai kẹt lại Việt Nam sau 1975 đều đã trải qua. Cuba là một trong vài quốc gia xã hội chủ nghĩa còn sót lại đến nay, vẫn là “bao cấp,” vẫn là “khẩu hiệu.” Quyền của người dân ư? Vâng, người dân còn được một quyền, duy nhất: Quyền xưng tụng và ca ngợi lãnh đạo.

Continue reading

BÔI NHỌ

6f749-truongduynhat-bodang-danlambao

FB Luu Gia Lạc

Trong bản cáo trạng phiên tòa xử Blogger Trương Duy Nhất có đoạn : “Nội dung 12 bài viết này không đúng sự thật, tuyên truyền, xuyên tạc đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, bôi nhọ lãnh đạo Đảng, Nhà nước;” Continue reading

MẤY Ý KIẾN TRƯỚC NGÀY MỞ PHIÊN TÒA XỬ ÔNG TRƯƠNG DUY NHẤT

6f749-truongduynhat-bodang-danlambao

Hà huy sơn FB / Danquyen

 Luật sư Hà Huy Sơn
Theo thông báo của Tòa án nhân dân thành phố Đà Nẵng: phiên tòa xét xử ông Trương Duy Nhất về khoản 2, Điều 258 “Tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, công dân” của Bộ luật hình sự, sẽ mở vào ngày 04/03/2014, tại thành phố Đà Nẵng, tôi có mấy kiến về sự kiện này. Continue reading

“Không còn đảng, không còn mình” và “Không còn đảng, mình vẫn còn”: Cán bộ, đảng viên đảng cộng sản Việt Nam và đặc biệt công an nổi chìm chọn cách nào?

be5a2-a1

Nguyễn Hùng

Trong thời gian vài năm gần đây tại các nước còn bám vào thể chế độc tài chuyên chính dưới bất cứ chủ thuyết hay chiêu bài nào hay lý do nào: cộng sản vua chúa cha truyền con nối như Bắc Triều Tiên-Kim Jong Un; cộng sản mèo trắng miêu đen như Tàu; cộng sản rễ mía râu xồm như Cuba-Fidel Castro; độc tài quân phiệt như Tunisia- Ben Ali, Ai Cập-Mubarak, Lybia-Gaddafi, Syria-Assad, Miến Điện-Thein Sein; độc tài mafia hậu cộng sản như Ukraine-Viktor Yanukovych, Nga-Putin… đã nở rộ phong trào toàn dân xuống đường đấu tranh trong ôn hòa giành lại quyền tự do dân chủ, quyền con người. Continue reading

Nhìn từ vệ tinh, Triều Tiên tối đen như mực

ttxcc : Tại Bắc Hàn là “thiên đường” cọng sản cho nên từ trên Trời chụp ảnh đâu có được, mà không tối thui- Đại Hàn sáng là do ở Trần Thế cho nên nó sáng trưng.

VnEconomy

Cơ quan Hàng không và Vũ trụ Mỹ (NASA) công bố một bức ảnh chụp bán đảo Triều Tiên vào ban đêm…

http://vneconomy2.vcmedia.vn/zoom/500_312/ZhravZv1I0oAZk0KzTwqZLoIXRpxl/Image/2014/02/00-4193e.jpg

Bức ảnh chụp bán đảo Triều Tiên mà NASA công bố ngày 24/1 – Nguồn: WSJ/Reuters. Continue reading

1/3 người Trung Quốc coi nước Mỹ là “lý tưởng”

ttxcc: Bậy, bậy…Bên Trung cộng là Xã hội Cọng sản mới là “lý tưởng” chớ , xứ Tư bản Đế quốc Mỹ nó bóc lột …dữ dằn mà lại cũng muốn theo Mỹ nữa à. 500 trăm triệu dân TC. thì  gần gấp đôi dân số của Mỹ- Lạ quá hén, ở xứ Cọng sản sướng thấy mẹ mà mơ Mỹ . AI THẮNG AI.

VnEconomy

Khoảng 35% người Trung Quốc được hỏi chọn Mỹ là đất nước lý tưởng theo góc nhìn của họ hiện nay…

http://vneconomy2.vcmedia.vn/zoom/500_312/ZhravZv1I0oAZk0KzTwqZLoIXRpxl/Image/2014/02/00-1fecd.jpg Continue reading

CXN_022814_4245_Chúng ta , những người không cùng chiến tuyến với cộng sản thì không thể làm theo phương cách cố hửu của cộng sản được , đó là : nói dối và che đậy sự thật . Vì nếu làm như thế thì chúng ta cũng đâu có khác gì loài sâu bọ cộng sản kia .

Nguyễn Tấn Dũng Treo cổ2

Đảng Cộng Sản VN vẫn còn tôn thờ lối hành xử của (về Kinh Tế chủ đạo XHCN) Mao Trạch Đông (Con quỷ sống giết 52 triệu dân). Câu này vẫn còn trong Điều 1 Hiến Pháp nước CXXHCNVN..“Đảng và nhân dân ta quyết tâm xây dựng đất nước Việt Nam theo con đường xã hội chủ nghĩa trên nền tảng chủ nghĩa Mác – Lê-nin và tư tưởng Hồ Chí Minh”.

———————–——————

Châu Xuân Nguyễn

10 comments on “CXN_022814_4243_Phe ta giết mất chân lý của Bùi Thị Minh Hằng khi trình bày với Tòa Đại Sứ Úc và công luận sai sự thật như thế này…..” Continue reading

Cảnh báo (của CXN) các bạn trẻ tham dự, các bạn sẽ bị Côn An ngăn chặn tham dự buổi cà phê này (He !! He!!!): Thư mời tham dự của Mạng Lưới Blogger Việt Nam về buổi Cà Phê Nhân Quyền với chủ đề: Quyền tự do đi lại của công dân

Các bác, cô, chú và bạn bè thân mến,
Như chúng ta đã biết, năm 2013, lần đầu tiên Việt Nam trúng cử vào Hội Đồng Nhân Quyền Liên Hiệp Quốc. Sự việc này đã gây nhiều bất ngờ cho phần đông người dân cả nước chưa có khái niệm cụ thể về Nhân Quyền, từ đó đã tạo ra rất những khó khăn cũng như mâu thuẫn trong cách hiểu về Nhân Quyền giữa người dân và những diễn giải mang tính áp đặt của nhà nước. Continue reading

CXN_022814_4244_Bây giờ thằng ngu xuẫn và dốt nát 3 Dũng mới biết sợ là gì ????: Lòng tham sẽ trở lại?

Nguyễn Tấn Dũng Treo cổ2

Đảng Cộng Sản VN vẫn còn tôn thờ lối hành xử của (về Kinh Tế chủ đạo XHCN) Mao Trạch Đông (Con quỷ sống giết 52 triệu dân). Câu này vẫn còn trong Điều 1 Hiến Pháp nước CXXHCNVN..“Đảng và nhân dân ta quyết tâm xây dựng đất nước Việt Nam theo con đường xã hội chủ nghĩa trên nền tảng chủ nghĩa Mác – Lê-nin và tư tưởng Hồ Chí Minh”.

———————–——————

Châu Xuân Nguyễn
———-
Đọc lướt nguyên bài này, chỉ có 1 câu làm tôi thích thú lắm. Continue reading

Cán bộ nhà nước áp lực đòi đứng ra tổ chức Tang lễ cụ bà Nguyễn Thị Lợi, cúp nước và côn an lại xé vòng hoa phúng điếu

 

CTV Danlambao – Giữa những đau buồn của gia đình với sự ra đi của cụ bà Nguyễn Thị Lợi – mẹ của Phạm Thanh Nghiên, phía nhà nước đã xuất hiện, áp lực và đưa ra những đòi hỏi vô lý. Các cán bộ của đảng dưới danh nghĩa Hội Phụ nữ, Phụ lão, Mặt trận… đã đến đòi làm trưởng ban, lập ban lễ tang với nhân sự toàn người của họ. Continue reading

Cận cảnh những vết nứt nguy hiểm tại trụ cầu Vĩnh Tuy

 

Phóng viên Danlambao – Gần đây, nhận được thông tin về việc cầu Vĩnh Tuy, Hà Nội xuất hiện những vết nứt ở trụ cầu, phóng viên Danlambao đã đến hiện trường và ghi lại cận cảnh hình ảnh các vết nứt. Được biết, cầu Vĩnh Tuy là cây cầu mới được khánh thành vào năm 2010. Tổng số tiền đã tiêu tốn để xây dựng cây cầu lên đến 5 ngàn 500 tỷ đồng, tương đương 260 triệu đô-la Mĩ. Continue reading

Vạch trần trò lừa đảo mang tên ‘gói 30 nghìn tỷ hỗ trợ thị trường bất động sản’

 

Mười lý do làm gói 30 nghìn tỷ đồng “hỗ trợ” BĐS thất bại

Phan Châu Thành – AHUA!PCT (Danlambao) – Gói tài chính 30 ngàn tỷ đồng có tên và mục đích “đẹp đẽ” là Hỗ trợ thị trường bất động sản (BĐS) với đối tượng hay phân khúc cụ thể là căn hộ cho người có thu nhận thấp của chính phủ Việt Nam sau gần 9 tháng chật vật triển khai nay mới giải ngân được trên 800 tỷ đồng, tức chưa được vẻn vẹn 3% tổng dự kiến. Continue reading

Tôi đọc báo đảng

 

Nguyễn Dư (Danlambao) – Trước hết, xin nói sơ nghĩa từ về chữ hối lộ: hối lộ hay còn gọi là mãi lộ là lấy tiền hay vật chất của từ người khác đút lót, bù lại người đút lót sẽ được lợi lộc gì đó. Có khi người nhận hối lộ chỉ cần làm ngơ thôi là được việc cho đối phương. Continue reading