CXN_033014_4501_Hãy nghe một cựu CVP Bộ Công An CS (Lê Hồng Hà) suy nghĩ xem có tí nào vì đất nước vì dân hay chỉ vì bảo tồn tội ác của ĐCSVN ?? (Phạm Chí Dũng)??

TS Nguyễn Mạnh Tường, Tú Tài 2 năm 16 tuổi, 2 bằng TS Pháp năm 22 tuổi, Luật và Văn Chương nhưng bị CS dụ dỗ về nước, cuối đời phải đẩy xe bò kiếm bánh mì vụn qua cơn đói ở Hà Nội

TS Nguyễn Mạnh Tường, Tú Tài 2 năm 16 tuổi, 2 bằng TS Pháp năm 22 tuổi, Luật và Văn Chương nhưng bị CS dụ dỗ về nước, cuối đời phải đẩy xe bò kiếm bánh mì vụn qua cơn đói ở Hà Nội

Châu Xuân Nguyễn
—————————

Nói chung, bọn cộng nô này biết chắc chắn là chúng nó sẽ bị nhân dân lật đổ, nên tay này viết bài này để khuyên bọn cộng nô tham quyền này hãy từ từ mà thay đổi, để giữ lại tất cả bổng lộc, không truy cứu trách nhiệm hình sự về tham nhũng, về tàn ác với nhân dân, về lũng đoạn KT triền miên 69 năm nay, về bất tài gây hậu quả nghiêm trọng trong suốt 69 năm nay.

Điều nghiêm trọng nhất là 90 triệu dân sẽ mang nợ do sự bất tài, tham nhũng, quản lý tồi của CS mà không 1 ai chịu trách nhiệm cả, của cải tham những theo tôi ước tính từ 50 đến 100 tỉ usd, nợ quốc gia sẽ khoảng 200 tỉ usd.

Nếu thay đổi chính trị thì KT của 90 triệu dân có thoát khỏi 200 tỉ usd nợ này hay không ??? Chắc chắn là không, và cac bố CS thì ung dung hưởng thụ tài sản tham nhũng từ 69 năm nay.

Tay này không có một chút suy nghĩ gì về phát triển đất nước, dân tộc mà chỉ xoay quanh bổng lộc vẫn như cũ, hệ thống vẫn là hệ thống CS. Điều này tôi e rằng 90 triệu dân VN không chấp nhận đâu…

Trích bài dưới:”Chúng ta phải biết ơn nhân dân, các nhà yêu nước, đặc biệt là Đảng Cộng sản dưới sự lãnh đạo của Hồ Chí Minh.” (Hết trích)
Vẫn đời đời ghi ơn Bác.

Trích:”……ngày càng trầm trọng, đòi hỏi ngày càng gay gắt phải có 1 sự đổi mới căn bản.
Tình hình có thể coi như 1 cuộc khủng hoảng chính trị, báo trước 1 sự chuyển biến tất yếu?” (HT)


Tay này nhìn thấy tình hình phải thay đổi, ko để như Khadaffy, Ukraina được, ĐCS phải nhìn thấy mà hành động trước khi hiểm họa xẩy ra, theo cái nhìn của CXN thì hiểm họa phải xẩy ra.

Trích:”Đi đôi với vấn đề đấu tranh để dân chủ hóa đất nước, loại trừ chế độ Đảng trị độc tài, chấm dứt sự thống trị của chủ nghĩa Mác – Lênin, chấm dứt con đường XHCN, thì phải kiên trì đấu tranh để bảo vệ chủ quyền, độc lập của Tổ quốc.. Đó là 1 vấn đề rất khó, rất phức tạp vì cùng 1 lúc phải giải quyết 2 nhiệm vụ chiến lược trọng đại, khó khăn. Đó là 1 điều chưa được làm rõ đối với nhân dân, và các lực lượng dân chủ trong nước.
Do đó, phải phát hiện, tôn vinh các nhân vật lão thành có uy tín, các nhân vật xuất sắc, xuất hiện trong quá trình đấu tranh những năm qua. Phải tránh các quan niệm hẹp hòi, đố kỵ.
Theo tôi: đó không phải là 1 cuộc đảo chính ? Không phải là 1 cuộc khởi nghĩa ? Không phải là 1 cuộc bạo lực đổi thay. Có thể nó xuất hiện như 1 cuộc đổi mới hệ thống chính trị cơ bản, nghĩa là chuyển đổi hòa bình. Đó không phải là 1 cuộc lật đổ chính quyền (vẫn giữ Chính phủ và giữ Quốc hội), mà chỉ là loại bỏ sự cai trị của Đảng Cộng sản. Không còn chế độ các cấp ủy (tỉnh, thành, quận, huyện, xã, phường…), lãnh đạo chỉ huy các ủy ban hành chính, Hội đồng nhân dân các cấp. Không còn chế độ Bộ Chính trị, Ban Bí thư, chỉ thị cho Quốc hội và Chính phủ. Không còn chế độ Cương lĩnh của Đảng, đặt trên Hiến pháp. Không còn chế độ Quốc hội, Chính phủ phải chấp hành nghị quyết của Đảng. Quốc hội và Chính phủ hoạt động độc lập theo Hiến pháp. Việc cải thiện nhân sự trong Chính phủ, Quốc hội sẽ được tiến hành từng bước theo thủ tục bỏ phiếu tín nhiệm, chứ không phải theo kiểu lật đổ ?
Sở dĩ cần giữ nguyên Chính phủ và Quốc hội, là để đảm bảo các hoạt động kinh tế, văn hóa, xã hội, được bảo đảm bình thường. Mọi chế độ lương bổng, hưu trí, phụ cấp cho những người về hưu, những đối tượng xã hội vẫn bình thường, không để xảy ra xáo trộn, đình trệ.”(HT)


Chỉ thay đổi chính trị màu mè tí thôi, KT vẫn để nguyên vậy, nhà nước vẫn để nguyên vậy thì có phát triển đời sống 90 triệu dân không nhỉ ?????

Trích:”Dựa vào các bậc lão thành (Ví dụ: Nguyễn Trọng Vĩnh,…) và các nhân vật đang nổi lên (Tống Văn Công, Phạm Đình Trọng, Phạm Sĩ Dũng, Nguyễn Tường Thụy, Nguyễn Xuân Diện, Lê Hiền Đức, v..v…) để liên hiệp, phối hợp hoạt động của các hội, các tổ chức dân sự thành 1 lực lượng thống nhất, tạo nên 1 sức mạnh chung, không để rời rạc, không câu nệ những chi tiết còn khác nhau.
Tổ chức phê phán 1 cách hệ thống các tội ác mà Đảng Cộng sản đã gây ra cho dân tộc Việt Nam trong mấy chục năm qua (từ cải cách ruộng đất, cải tạo công thương nghiệp tư bản tư doanh, hợp tác hóa nông nghiệp, trấn áp nhân văn giai phẩm, trấn áp vụ án xét lại chống Đảng, đi vào con đường XHCN).
Những thắng lợi về Cách mạng tháng 8 và giải phóng dân tộc là công lao của nhân dân, của Đảng Cộng sản, của Bác Hồ, là do phát huy truyền thống dân tộc mấy nghìn năm lịch sử, không phải do chủ nghĩa Mác – Lenin, do chủ nghĩa xã hội.
Nhưng vẫn giữ nguyên hoạt động của các cơ quan Nhà nước, Chính phủ, Quốc hội, các Ủy Ban Hành chính và Hội đồng Nhân dân các cấp để đảm bảo toàn bộ các hoạt động kinh tế, xã hội, văn hóa của đất nước vẫn tiến hành bình thường. Toàn bộ chế độ lương bổng, lương hưu, phụ cấp xã hội cho lớp người có công, các đối tượng xã hội vẫn được tiến hành bình thường, không bị gián đoạn.”(HT)

-Đấy, với người CS nói là thế đấy, chỉ có chủ nghĩa Mác Lê là sai thôi, Bác Hồ, hàng lãnh đạo bây giờ vẫn đúng, giữ nguyên để có bổng lộc nhé. Đó là lý do CXN cảnh tỉnh 90 triệu dân VN, hảy bày tỏ thái độ giật sụp bọn cộng nô này, đã qua thời chúng ta còn nhờ bọn này tiếp tay đánh ĐCSVN, nếu chúng ta cứ tiếp tục nhờ chúng thì chúng sẽ thu tóm phong trào dân chủ và biến ĐCS thành bè phái của chúng như Putin thôi, 90 triệu dân cũng sẽ sống dưới một độc tài, toàn trị, tham nhũng khác.-Trích:”Đảng Cộng sản trong 1 – 2 năm tới phải tự sống bằng kinh phí của Đảng viên. Không thể tùy tiện cắt ngân sách của Nhà nước.

– Trường Đảng trung ương nên nhập sang Đại học Hành chính Quốc gia.

– Các Ban của Đảng nên nhập sang các cơ quan tương ứng của Quốc hội và Chính phủ.

– Các ủy viên cấp ủy các cấp nên chuyển sang Hội đồng Nhân dân và ứng cử vào các cấp ủy ban.

– Các cán bộ về hưu bên Đảng, cứ coi như cán bộ về hưu của viên chức Nhà nước hiện nay. Như vậy, cuộc biến chuyển không xảy ra đổ vỡ gì lớn. Đảng Cộng sản chuyển sang là 1 Đảng chính trị tham chính, 1 tổ chức dân sự trong xã hội. Sẽ không có sự đàn áp, bắt bớ gì trong xã hội cả. Xã hội vẫn hoạt động 1 cách hòa bình. Không trải qua bạo lực, đổ vỡ. Đảng Cộng sản sẽ tìm mọi cách ngăn trở các công việc kể trên, nhưng sẽ rất khó khăn. Cố giữ quân đội cùng đứng khách quan đối với các sự việc trên đây.

Trên đây chỉ mới là những suy nghĩ cá nhân, có thể không tưởng để đóng góp vào chung.”(HT)

Đó là sự thay đổi chính trị mà đám cộng nô nòi này muốn, chỉ là hình thức thôi, đó là lý do CXN lúc sau này đánh CHH Vũ, Phạm Chí Dũng, nhóm tư sang, trí thức 72, basam, QLB, boxit, Nhật ký yêu nước, Phạm Đoan Trang, Trịnh Hội, Việt Tân, No-U HN. Chính chỉ muốn ĐCS thỏa hiệp với chúng để chúng nắm quyền thôi, còn KT, phát triển đất nước, con người, truy cứu tài sản tham nhũng, truy cứu trách nhiệm hình sự của chóp bu ĐCS VN là cho thông qua, ngay cả Trần Huỳnh Duy Thức, Lê Công Định, Trịnh Hội, Việt Tân cũng là một ổ “đoàn kết” của chúng để đày đọa 90 triệu dân VN thêm cả trăm năm đen tối nữa.

Chỉ có một biện pháp duy nhất là tất cả ngưng đọng lại, đâu đứng đó, thay đổi thể chế, bõ CS hay XHCN vì nó thất bại hoàn toàn, bầu cử tự do để có người tài, đủ kiến thức, kinh nghiệm và uy tín với 90 triệu đồng bào ta thì mới vực dậy KT và cuộc sống của dân tộc.


Khi một thể chế mới lên thì tất cả nợ loanh quanh sẽ tự nhiên phải khoanh lại, người người cố gắng thu nhập cho cuộc sống, mua sắm cái mới, tạo nguồn cầu cho nền kinh tế, phá sản những NH ngoắc ngoải, dư tiền cho DN mới vay, tích biên 200 ngàn căn hộ, bán rẻ cho dân với lãi suất lock-in (khoá lãi suất cố định, CP bù lỗ nếu lãi suất tăng cao sau này và CP hưởng lãi suất thặng dư nếu lãi suất thị trường thấp hơn LS lock-in.

Dĩ nhiên giải thể tất cả DNNN, khuếch trương công thương để xuất khẩu, tất cả những món hàng xuất khẩu phải qua “stringent export quality control” tức là tiêu chuẩn xuất khẩu cao để bảo vệ thương hiệu xuất khẩu và chử “Made in VN”, cùng lúc bảo vệ một nồi cơm lâu dài cho dân tộc ta. Từ những phát triển KT, sau 5 năm chúng ta củng cố quốc phòng và lấy lại Hoàng Sa. Cảnh sát sẽ theo tiêu chuẩn CS Úc, Y tế sẽ từ từ giảm bớt 4 hay 5 bệnh nhân trg 1 giuòng, Y tế dự phòng, VSATTP là hàng đầu để giảm thiểu số người nhập viện, giáo dục sẽ trở lại như thời kỳ VNCH nơi mà bằng cấp của du học sinh dc thế giới công nhận, tiếng Anh là bắt buộc vì đó là sự phát triển dân trí, khoa học, xã hội, kỹ thuật, an ninh, QP tất cả đều dùng Anh ngữ, ngay cả Google cũng là Anh Ngữ.

Cải cách hành chánh, đuổi việc 2/3, giử 1/3 và tăng lương gấp đôi, ai làm ko chạy việc thì cho nghĩ vì có 2/3 dự bị quen việc rồi, dĩ nhiên là thật tah2, minh bạch, ko tham nhũng và bắt buộc phải đối xử như công chức là công bộc người dân, ko hơn, ko kém, tất cả ý tưởng quan liêu, cửa quan cửa quyền sẽ bị đập bỏ.

Về ngoại giao sẽ nghiên về Mỹ nhưng không lệ thuộc Mỹ như VNCH hồi xưa (hồi xưa Mỹ viện trở VN vài tỉ usd, nay GDP 170 tỉ usd nên chúng ta sẽ mua vũ khí Mỹ, tham gia, tham chiến với 1 vài tiểu đoàn với Mỹ, dần dần tạo lòng tin để thành một thành viên của ANZUS–> trở thành AVNZUS (cái này rất rất khó nhé), được bảo vệ an ninh bời HK. Thiết lập lại biên giới Việt Hoa, đem trở lại hệ thống Visa, trục xuất tất cả những ai nhập cảnh lậu, lập phòng thủ Hà Nội và phía bắc VN, dùng 6 tàu Kilo tuần tiểu cùng với HK, Su-33 Mk2 12 chiếc sẽ đóng ở Đà Nẵng và Nội Bài, có thể Hải Phòng.-

An sinh xã hội thì sẽ có thất nghiệp, lương hưu cho bất cứ ai trên 65 ko phân biệt đảng phái, sẽ ko còn cảnh màn trời chiếu đất.

Khoa học kỹ nghệ sẽ dựa trên phát triển KT, công thương chứ ko hàn lâm, tất cả hổ trợ công thương, xuất khẩu. NHNN sẽ độc lập với CP, họ sẽ điều phối lãi suất, tỉ giá để thay đổi theo tình hình KT phát triển 9theo kiểu thắ chặt và thả ra theo dự đoán 2 hay 5 năm để ko giật cục)

VN là một nước nông nghiệp, sẽ ko còn TCT thực phẩm thu mua lúa giá rẻ, bán qua cty sân sau ở Sing rồi cty sân sau bán lại lãi gấp mười cho thị trường thế giới. CP HCS sẽ lập hiệp hội xuất khẩu gạo do chủ DN bầu ra và CP sẽ giúp xuất khảu qua ĐSQ cho những hiệp hội như thế này, VN phải xuất khảu hàng đầu và nông dân phải có cuộc sống ít nhất bằng ng thành thị (ở Úc, nông dân là loại rất giàu vì họ lập hội lúa mì, gạo và họ tự định giá, mỗi tấn XK trích vài aud để hiệp hội hoạt đọng, đính giá xuất khẩu vô vụ lợi như The Australian Wheat Board (HH Lúa mì), Ricegrowers’ Association of Australia

Bộ Kế Hoạch và Đầu tư sẽ dẫn đầu bởi một BT có đầy đủ kinh nghiệm và kiến thức như TS Alan Phan, người “đọc” dc suy nghĩ của nhà đầu tư ngoại quốc, biết họ muốn làm gì, nghề gì, xuất khẩu đi đâu, điều kiện nhân công thế nào, tỉnh nào có lợi thế nhất, vận tải thành phẩm và nguyên liệu như thế nào…Những thằng đầu đất như Bùi Quang Vinh thì chỉ đáng xách dép cho những người bảo vệ hay làm vệ sinh của Bộ KH và ĐT của CP HCS.
Một thằng đáng xách dép cho bảo vệ Bộ GT là Đinh La Thăng….Sẽ nghiên cứu và nếu có tiền sẽ làm đường sắt khổ rộng đồng nhất cho VN, đường xá, cầu cống sẽ đấu thầu tư nhân từ A tới Z, Tư vấn giám sát bước đầu là ngoại quốc hay cty VN chỉnh chu, ko móc ngoạc nhà thầu v.v..Dẹp hết những cty cầu đường của BGT & VT
Bộ Xây Dựng cũng phải rất tinh tường về nhu cầu của nhưng building công cộng, có thể trách nhiệm điện lạnh, bảo trì và xây dụng những bld mới của công sở, quản lý nhà chính phủ cho thuê v.v..
Bộ Tài nguyên môi trường sẽ tách ra thành 3 Bộ là Môi Trường, Khoáng sản và Đất đai. KS sẽ giám sát cty tư nhân khai thác đồng, chì, dầu mỏ, than, titanium, Tungsten v.v… Bộ MT sẽ có nhiệm vụ rất cao là giữ môi trường như của Úc Dept of Environment. Bộ đất đai sẽ trách nhiệm lưu trử tất cả nhưng tài liệu sở hữu đất (sẽ trả đất cho dân oan và nhà nước ko quản lý đất đai nữa, sẽ ko còn chuyện quyền sử dụng đất mà chỉ còn là quyền sở hữu đất như Úc thôi)
Bộ LĐ TBXH sẽ lo QĐ về hưu, tàn phế ko kể CS hay VNCH
Bộ thông tin sẽ hoàn toàn báo tư nhân nhưng sẽ giới hạn chứ ko là 700 tờ báo. Đài TH sẽ như Úc, một đài của CP ko lấy quảng cáo thương mại (vì giá quảng cáo rất dễ che giấu, ko có giá “thị trường”, người Úc rất kỹ, CP ko bao giờ dính vào những gì mà từ ngoài nhìn vào ng ta có thể tố cáo tham nhũng)
Bộ VHTTDL, sẽ phải quảng bá hình ảnh du lịch VN với Úc (gần, nhiều tiền, sẽ ngày càng tăng thị phần so với Bali, nhưng chúng ta phải hiếu khách, môi trường tốt, ko chặt chém, giúp đở nhỏ nhặt nếu ko là bộ phận giá của tour) và dĩ nhiên BT phải rành về sở thích của khách du lịch, quảng bá hình ảnh du lịch của VN, CS ko ăn hối lộ v.v..
Đó là vài điều suy nghĩ về một VN tương lai mà bây giờ tôi ko ngại đăng, ko ngại CS bắt chước vì chúng sắp sập rồi, còn gì nữa để chúng cải cách.

Với một người lãnh đạo mới, một ê-kíp có cùng khả năng, nguyện vọng phục vụ, có thành tích quản lý KT thì tôi tin rằng 90 triệu người sẽ hưởng ứng và cúng nhau xây dựng lại một tương lai VN ấm no, công bình, bác ái, thịnh vượng và văn minh

Trong khi chờ đợi, chúng ta vẫn phải ngưng đóng thuế.

Melbourne

30.03.2014 

Châu Xuân Nguyễn

——————————

——————————–
Mấy suy nghĩ về tình hình, nhiệm vụ [của phong trào dân chủ] hiện nay Lê Hồng Hà Tác giả gửi cho Dân LuậnThứ Sáu, 28/03/2014

http://danluan.org/tin-tuc/20140328/le-hong-ha-may-suy-nghi-ve-tinh-hinh-nhiem-vu-cua-phong-trao-dan-chu-hien-nay

(Việc phân tích tình hình đất nước và tìm con đường tiến lên là một vấn đề cực kỳ phức tạp, khó khăn, đòi hỏi một sự tổng hợp và đóng góp của hàng trăm ngàn người. Đây chỉ là một sự tham gia nhỏ nhoi vào công việc chung đó mà thôi. Dù sao thì đó cũng là 1 sự phản biện.)

I
1. Nhờ sự phát huy truyền thống cứu nước của cha ông ta trong lịch sử, mà nhân dân ta đã tiến hành Cách mạng Tháng 8 và giải phóng đất nước thành công. Đó là công lao vĩ đại của nhân dân ta, có sự đóng góp quan trọng của các nhà yêu nước, đặc biệt của Đảng Cộng sản Việt Nam, đứng đầu là nhà yêu nước Nguyễn Ái Quốc – Hồ Chí Minh. Chúng ta phải biết ơn nhân dân, các nhà yêu nước, đặc biệt là Đảng Cộng sản dưới sự lãnh đạo của Hồ Chí Minh.

2. Nhưng do sự lựa chọn 1 học thuyết sai lầm, học thuyết Mác – Lênin, do đi theo con đường sai lầm xây dựng chủ nghĩa xã hội (để tiến lên chủ nghĩa cộng sản), đi theo đường lối đấu tranh giai cấp (cải cách ruộng đất, cải tạo công thương nghiệp tư bản tư doanh, đàn áp nhân văn giai phẩm, đàn áp nhóm xét lại chống Đảng, đấu tranh quyết liệt: ai thắng ai, lấy quốc doanh làm chủ đạo, hợp tác hóa nông nghiệp, thủ công nghiệp, v..v…) nên trong việc xây dựng đất nước, Đảng Cộng sản đã hoàn toàn thất bại, tiêu diệt tất cả các tinh hoa của dân tộc, đưa đất nước vào con đường ngày càng suy thoái. Năm 1986, do sức ép của tình hình, đã có sự đổi mới lần thứ nhất, nhưng đó chẳng qua chỉ là sự đổi mới nửa vời, bộ phận, còn nói chung vẫn kiên trì chủ nghĩa Mác – Lênin, vẫn kiên trì chủ nghĩa xã hội, nên đất nước vẫn đi theo con đường sai lầm, đất nước vẫn tiếp tục tụt hậu. (So sánh với các nước xung quanh)

3. Mấy năm gần đây, do hậu quả của đường lối sai lầm nói trên, xã hội với sự biến động bất lợi của tình hình thế giới, đất nước đang rơi vào một trạng thái tổng khủng hoảng toàn diện (kinh tế, chính trị, xã hội, đạo đức, giáo dục, y tế) và ngày càng trầm trọng, đòi hỏi ngày càng gay gắt phải có 1 sự đổi mới căn bản.

Tình hình có thể coi như 1 cuộc khủng hoảng chính trị, báo trước 1 sự chuyển biến tất yếu?

II

Tình hình quốc tế mấy năm gần đây ra sao ?

1/ Điều đáng chú ý, sau khi chiến tranh lạnh kết thúc, thì các nước lớn đều chú ý đẩy mạnh sự phát triển và điều chỉnh chiến lược của mình, tạo ra 1 tình hình thế giới rất đa dạng, phức tạp.
2/ Trung Quốc vươn lên đứng hàng thứ 2 của thế giới, đang tiến hành 1 bước bành trướng ráo riết ở các châu, bành trướng ở biển Đông.
3/ Nhật Bản, Hàn Quốc, dù đang còn có mâu thuẫn, vẫn đang đoàn kết để trở thành 1 lực lượng mạnh ở Đông Bắc Á, liên minh với Hoa Kỳ.
3.1/ EU vẫn đang phấn đấu vượt qua khủng hoảng để phát triển và trở thành lực lượng vững mạnh, để cùng Hoa Kỳ chi phối thế giới.
4/ Nga vẫn đang cố giữ thế và lực trên thế giới.
5/ Ấn Độ và một vài nước ở Nam Mỹ, Nam Phi cũng đang cố gắng mạnh lên.
6/ Trung Quốc nhất quán thi hành 1 chính sách bành trướng đối với Việt Nam. Mục tiêu là muốn bắc thuộc hóa Việt Nam, qua các biện pháp lấn chiếm về đất đai trên bộ, biển, đánh chiếm Hoàng Sa và 1 phần Trường Sa, áp đảo về kinh tế, gặm nhấm tài nguyên, ngầm đưa nguồn lực vào tất cả các địa phương, chuẩn bị toàn diện để lệ thuộc hóa Việt Nam.
7/ Trong những năm qua, Việt Nam qua hội nhập với quốc tế, đã mở rộng được quan hệ về các mặt, rất thuận lợi cho sự phát triển về kinh tế và các mặt. Nhưng riêng với Trung Quốc, nhất là từ Hội nghị Thành Đô, các nhà lãnh đạo Việt Nam đã nhất quán áp dụng 1 đường lối nhượng bộ, thỏa hiệp, thậm chí coi là đầu hàng, rất có hại cho đất nước, làm cho mọi người liên tưởng tới hiện tượng Lê Chiêu Thống trong lịch sử.
8/ Vấn đề đặt ra cho đất nước là: Đi đôi với vấn đề đấu tranh để dân chủ hóa đất nước, loại trừ chế độ Đảng trị độc tài, chấm dứt sự thống trị của chủ nghĩa Mác – Lênin, chấm dứt con đường XHCN, thì phải kiên trì đấu tranh để bảo vệ chủ quyền, độc lập của Tổ quốc.. Đó là 1 vấn đề rất khó, rất phức tạp vì cùng 1 lúc phải giải quyết 2 nhiệm vụ chiến lược trọng đại, khó khăn. Đó là 1 điều chưa được làm rõ đối với nhân dân, và các lực lượng dân chủ trong nước.

III

Những vấn đề đặt ra cần giải đáp là:

Vì sao chưa xảy ra sự chuyển biến đó ?

Độ bao giờ thì sẽ xảy ra sự chuyển biến đó ?

Sự chuyển biến đó sẽ có thể diễn ra như thế nào ? Bạo lực hay hòa bình ?

Tính chất của sự chuyển biến đó ?

Lực lượng nào sẽ thúc đẩy sự chuyển biến ?

Liệu có xảy ra 1 cuộc đàn áp đẫm máu gì không ?

Thái độ của quốc tế đối với cuộc chuyển biến đó ra sao ?

Vậy trong thời gian tới, các lực lượng dân chủ nên làm gì?

Thái độ của các nhà cầm quyền hiện nay có thể làm gì ?

Dưới đây, tôi thử nêu lên 1 cách suy nghĩ cá nhân, để góp phần vào việc đi tới giải đáp các vấn đề nói trên:

1/ Vì sao chưa xảy ra sự chuyển biến ? Đó là vì các lực lượng dân chủ đối lập, tuy đã hình thành nhưng còn quá yếu so với tình hình. Vì vậy tới đây, 1 mặt phải ủng hộ việc thành lập các tổ chức dân sự, mặt khác phải hợp đồng phối hợp các tổ chức đó theo 1 chương trình hành động phối hợp, tạo nên 1 sức mạnh tổng hợp, bỏ qua được những sự khác nhau cụ thể để nhằm vào 1 mục tiêu chung. Do đó, phải phát hiện, tôn vinh các nhân vật lão thành có uy tín, các nhân vật xuất sắc, xuất hiện trong quá trình đấu tranh những năm qua. Phải tránh các quan niệm hẹp hòi, đố kỵ.

 

2/ Độ bao giờ có thể xảy ra sự chuyển biến ? Về vấn đề này, còn nhiều ý kiến khác nhau. Có ý kiến cho rằng: có thể xảy ra ngay trong năm 2014 này ? Có ý kiến cho rằng: còn lâu lắm, phải 5, 7, 10 năm nữa ? Theo tôi, có thể có sự chuyển biến trong khoảng thời gian vài 3 năm tới (2014 – 2016) ?

3/ Sự chuyển biến đó sẽ diễn ra như thế nào ? Bạo lực hay hòa bình ? Tính chất của cuộc chuyển biến đó ? Theo tôi: đó không phải là 1 cuộc đảo chính ? Không phải là 1 cuộc khởi nghĩa ? Không phải là 1 cuộc bạo lực đổi thay. Có thể nó xuất hiện như 1 cuộc đổi mới hệ thống chính trị cơ bản, nghĩa là chuyển đổi hòa bình. Đó không phải là 1 cuộc lật đổ chính quyền (vẫn giữ Chính phủ và giữ Quốc hội), mà chỉ là loại bỏ sự cai trị của Đảng Cộng sản. Không còn chế độ các cấp ủy (tỉnh, thành, quận, huyện, xã, phường…), lãnh đạo chỉ huy các ủy ban hành chính, Hội đồng nhân dân các cấp. Không còn chế độ Bộ Chính trị, Ban Bí thư, chỉ thị cho Quốc hội và Chính phủ. Không còn chế độ Cương lĩnh của Đảng, đặt trên Hiến pháp. Không còn chế độ Quốc hội, Chính phủ phải chấp hành nghị quyết của Đảng. Quốc hội và Chính phủ hoạt động độc lập theo Hiến pháp. Việc cải thiện nhân sự trong Chính phủ, Quốc hội sẽ được tiến hành từng bước theo thủ tục bỏ phiếu tín nhiệm, chứ không phải theo kiểu lật đổ ?

4/ Đến kỳ Bầu cử Quốc hội, cần bỏ chế độ hiệp thương trước đây, không cho phép gạt những người không theo Đảng, mà phải bầu 1 cách dân chủ, bầu ra 1 Quốc hội của nhân dân, chứ không bầu ra 1 thứ Đảng trị. Tới đây, trong Quốc hội và Hội đồng Nhân dân các cấp, Đảng viên không nên chiếm tới 50% đại biểu.

5/ Sở dĩ cần giữ nguyên Chính phủ và Quốc hội, là để đảm bảo các hoạt động kinh tế, văn hóa, xã hội, được bảo đảm bình thường. Mọi chế độ lương bổng, hưu trí, phụ cấp cho những người về hưu, những đối tượng xã hội vẫn bình thường, không để xảy ra xáo trộn, đình trệ.

V

Những việc cần làm trước mắt

1/ Khuyến khích, ủng hộ việc thành lập các hội dân sự. Lấy lý do thi hành nghiêm chỉnh Hiến pháp mới được thông qua, nhấn mạnh các quyền của nhân dân, nhất là quyền lập hội, quyền tự do tư tưởng, để mở rộng việc lập các hội dân sự: hội Dân oan, hội Báo chí,… (chọn các tên gọi rất bình thường), càng nhiều, càng tốt.

2/ Dựa vào các bậc lão thành (Ví dụ: Nguyễn Trọng Vĩnh,…) và các nhân vật đang nổi lên (Tống Văn Công, Phạm Đình Trọng, Phạm Sĩ Dũng, Nguyễn Tường Thụy, Nguyễn Xuân Diện, Lê Hiền Đức, v..v…) để liên hiệp, phối hợp hoạt động của các hội, các tổ chức dân sự thành 1 lực lượng thống nhất, tạo nên 1 sức mạnh chung, không để rời rạc, không câu nệ những chi tiết còn khác nhau.

3/ Từng bước đấu tranh đòi sửa sai, thanh minh, khôi phục quyền lợi cho các vụ án oan sai trước đây như vụ Nhân văn tác phẩm, vụ án xét lại chống Đảng, các vụ xử sai trong cải cách ruộng đất, chỉnh đốn tổ chức, cải tạo công thương nghiệp tư bản tư doanh. Điều này phải lâu dài, chờ đợi, không nóng vội.

4/ Phát động đòi giải phóng cho tất cả các tù nhân lương tâm hiện đang còn bị giam giữ, tất cả những tù nhân bị kết án về điều 258, điều 88 của Bộ luật Hình sự, tội tuyên truyền chống đối Nhà nước (vì những điều này vi phạm quyền tự do ngôn luận trong Hiến pháp). Có sự vận động các tổ chức quốc tế tham gia như lâu nay họ vẫn làm.

5/ Tổ chức việc thăm nom, an ủi, giúp đỡ các tù nhân lương tâm đã được tha ở các địa phương, có thông tin tuyên truyền rộng rãi.

6/ Tổ chức các nhà lý luận viết bài phê phán chủ nghĩa Mác – Lênin (1 học thuyết phản khoa học đã bị thế giới vứt bỏ), phê phán chủ nghĩa xã hội, chủ nghĩa cộng sản, là những học thuyết không tưởng đã bị thế giới bác bỏ. Phải giải phóng dân tộc Việt Nam khỏi chủ nghĩa Mác – Lênin, khỏi CNXH.

7/ Tổ chức phê phán 1 cách hệ thống các tội ác mà Đảng Cộng sản đã gây ra cho dân tộc Việt Nam trong mấy chục năm qua (từ cải cách ruộng đất, cải tạo công thương nghiệp tư bản tư doanh, hợp tác hóa nông nghiệp, trấn áp nhân văn giai phẩm, trấn áp vụ án xét lại chống Đảng, đi vào con đường XHCN).

Những thắng lợi về Cách mạng tháng 8 và giải phóng dân tộc là công lao của nhân dân, của Đảng Cộng sản, của Bác Hồ, là do phát huy truyền thống dân tộc mấy nghìn năm lịch sử, không phải do chủ nghĩa Mác – Lenin, do chủ nghĩa xã hội.

Kết luận

Chúng ta tiến hành 1 cuộc chuyển biến lớn lao nhưng chủ yếu là: – Xóa bỏ sự cai trị của Đảng – Xóa bỏ điều 4 trong Hiến pháp – Xóa bỏ sự cai trị của các cấp ủy Đảng từ trung ương, qua các: tỉnh thành, quận huyện, xã phường, Nhưng vẫn giữ nguyên hoạt động của các cơ quan Nhà nước, Chính phủ, Quốc hội, các Ủy Ban Hành chính và Hội đồng Nhân dân các cấp để đảm bảo toàn bộ các hoạt động kinh tế, xã hội, văn hóa của đất nước vẫn tiến hành bình thường. Toàn bộ chế độ lương bổng, lương hưu, phụ cấp xã hội cho lớp người có công, các đối tượng xã hội vẫn được tiến hành bình thường, không bị gián đoạn.

Điều thay đổi lớn là:

Đảng Cộng sản trong 1 – 2 năm tới phải tự sống bằng kinh phí của Đảng viên. Không thể tùy tiện cắt ngân sách của Nhà nước.

– Trường Đảng trung ương nên nhập sang Đại học Hành chính Quốc gia.

– Các Ban của Đảng nên nhập sang các cơ quan tương ứng của Quốc hội và Chính phủ.

– Các ủy viên cấp ủy các cấp nên chuyển sang Hội đồng Nhân dân và ứng cử vào các cấp ủy ban.

– Các cán bộ về hưu bên Đảng, cứ coi như cán bộ về hưu của viên chức Nhà nước hiện nay. Như vậy, cuộc biến chuyển không xảy ra đổ vỡ gì lớn. Đảng Cộng sản chuyển sang là 1 Đảng chính trị tham chính, 1 tổ chức dân sự trong xã hội. Sẽ không có sự đàn áp, bắt bớ gì trong xã hội cả. Xã hội vẫn hoạt động 1 cách hòa bình. Không trải qua bạo lực, đổ vỡ. Đảng Cộng sản sẽ tìm mọi cách ngăn trở các công việc kể trên, nhưng sẽ rất khó khăn. Cố giữ quân đội cùng đứng khách quan đối với các sự việc trên đây.

Trên đây chỉ mới là những suy nghĩ cá nhân, có thể không tưởng để đóng góp vào chung.

Lê Hồng Hà

18 comments on “CXN_033014_4501_Hãy nghe một cựu CVP Bộ Công An CS (Lê Hồng Hà) suy nghĩ xem có tí nào vì đất nước vì dân hay chỉ vì bảo tồn tội ác của ĐCSVN ?? (Phạm Chí Dũng)??

 1. Ý của anh cs Lê Hồng Hà này là chỉ thay đổi tên đảng thôi, còn các vị trí lãnh đạo vẫn giữ nguyên, ta vẫn lãnh đạo dân chúng mày, ta vẫn bảo toàn của cải của ta đã chiếm được. Thôi đi ông tham thì thâm, tham quá chết k kịp ngắc đâu. Dân tình đang đói khổ oằn oại kiếm sống, nỗi tức giận các ông ngày càng cao, chỉ chờ nổi dậy kéo Đảng của ông xuống.

  Like

 2. Am muu ve sau thoat xac dang he lo day.
  Cai nay AC da canh bao rat thuong xuyen thoi gian gan day ma!
  Ba con hay nhan dien cho ro bo mat that cua chung no.DCS phai chet,khong chap nhan ve sau thoat xac cua DCS.

  Like

 3. Dân thời @ chứ không phải dân thời 45-54 đâu mà ngồi mơ,máu đổ để đổi lấy sự sống tự do dân chủ nếu có cũng chấp nhận,miễn sao xoá sổ hoàn toàn hệ thống đảng CSVN và xây dựng một chính phủ đa nguyên đa đảng.

  Like

 4. Thế là có sự giao động lưu lạc đó rồi anh châu, tiến nhanh tiến mạnh lên, để dặt được ý nguyện toàn dân đi Anh Châu.

  Like

 5. Hai điều đầu tiên bọn cộng sản đang ráo riết làm là thành lập một loạt các tổ chức xã hội …quan sự dởm do an ninh cộng sản chỉ đạo ,đồng thời …sản xuất ( qua các nhà …máy chuyên sản xuất các nhà …lãnh đạo …dân chủ như dân …bán báo,bá láp ba sàm…) mà một loạt tên tuổi do tên cộng sản Lê Hồng Hà này nói đều là những kẻ như vậy( theo tôi là 100%).Sắp tới chúng sẽ làm một loạt những hành vi theo điều thứ ba tức …thả một loạt những nhà …dân chủ được nuôi nấng trong tù ( và tay …nhà giáo Đinh Đăng Định là ví dụ đầu tiên) như CHH Vũ,LQ Quân,THD Thức,NT Trung,TVAB,ĐTMinh Hạnh,Đoàn Huy Chương…(đều do các trang mạng trên …sản xuất ra).Tập cuối của vở diễn này sẽ là cộng sản bắt tay với các nhà …dân chủ kiểu này,cùng các trí …nô như Quang A,CH,TL…chung tay xây dựng …dân chủ để tiếp tục cưỡi đầu nhân dân trong một cái vỏ hoàn toàn mới trong con mắt thế giới.TUYỆT CÚ MÈO!!!Còn ngon hơn Pu tin nhiều.

  Like

  • Bạn nói đúng về vay trò của Nguyễn tường Thụy, xin bạn đừng viết tắt nữa, ít nhất có 1 chữ nguyên để bạn đọc biết, tôi sửa lại rồi còn những chữ tôi cũng ko biết…TVAB, MH, CH, TL ??????????
   AC

   Like

   • Xin lỗi đã làm anh phiền lòng,xin rút kinh nghiệm .Riêng NTT là Nguyễn Tiến Trung đó anh (tay này mới là đang trong tù).Còn MH,HC là hai kẻ được thổi lên là lãnh …tụ công đùn ( xạo chắc) Minh Hạnh( có bà mẹ quá …giỏi nên được cộng sản …hộ tống đi ngoại quốc tuyên truyền rùm beng- xin lỗi ,tôi không làm gì chứ xin đi ra khỏi nước chắc cũng khó khăn lắm),Huy Chương dưới Trà Vinh đang đấu tranh vì …công nhân và bị kết án tù 2010 -cái trò này tương tự vụ thổi em bé cực hót Nguyễn Phương Uyên cùng chuyên gia …chất nổ Đinh Nguyên Kha.

    Like

   • NT Trung thì tôi đồng ý, ĐTM Hạnh và Huy Chương thì chưa có bằng chứng gì đâu anh, còn P Uyên và Nguyên Kha thì cũng “gió thoảng mây bay” thôi, mục đích xin đi Mỹ chứ có gì đâu
    AC

    Like

 6. đảng cộng sản được khai tử ,người cộng sản vẫn lãnh đạo đất nước,mọi tội lỗi được công nhận trong bình an,tiền tài cướp của dân được cộng nhận,đất biển đảo mất vào tài tàu cộng xem như tình cho không biếu không,một núi nợ đè trên đầu toàn dân,người cộng sản phủi tay nhẹ nhàn từ bõ đảng cộng sản là dứt đi mọi tội lỗi đã gây ra cho dân cho nước dễ vậy sao ông lê hồng hà???

  Like

 7. đảng cộng sản được khai tử,người cộng sản vẫn lãnh đạo đất nước ,hihihi mọi tội ác với dân với nước hiển nhiên được xoá trắng,bịnh tâm thần hoang tưỡng của nhà sản ngày càng bị lộ,./,

  Like

 8. Hãy bắt ngay thằng cs già này, tội truyền bá tư tưởng phản động,có hại cho khối cs ( còn quá ít) trên thế giới ngày nay!

  Like

 9. Bọn cs hôm nay như con chó đang lên cơn …. điên: Sợ ánh sáng (sự thật), sợ tiếng ồn (sức mạnh dân tộc) nên nó phải cắn càn, Nhưng cuốI cùng nó phải chết và chết trong đau đớn, nhục nhã: Chết vì căn bệnh “điên” phát tác, chết vì bị quần chúng đập đầu, nên đưa đít (bọn côn an, DLV) ra chịu đòn, còn cái đầu thì chui rúc vào bụi rậm để tìm đương thoát thân. Bọn côn an, DLV đang theo dõi trang này hãy bình tĩnh quan sát đi rồi sẽ thấy . . . để rồi các bạn có những hành động đúng đắn khi đối diện với DÂN TỘC. Cảm ơn AC đã vắt kiệt tâm sức vì non sông, vì DÂN VIỆT

  Like

 10. Đúng là BT Bộ CA, cà cuống chết đến đít còn cay! Kiểu này là vẽ đường cho hươu chạy đây mà. Một cuộc chuyển giao trong hòa bình và mọi người đều hỉ hả ư? Cả phe dân chủ lẫn CS, thế là cả hai bắt tay, không phải đổ máu. Và rồi hai phe sẽ chia chiến lợi phẩm mà ngày trước CS ăn cướp dc của nhân dân chia cho phe bên kia. Cụ Lê HH này lạc quan tếu quá, kinh tế đang tiêu điều này rồi, còn một núi nợ đấy cụ tính giải quyết sao!!!! Thằng nào sẽ phải chịu trách nhiệm? Chính phủ mới ư? Còn bọn CS thì ôm núi tiền chạy sang Mỹ và nước khác? Chúc cụ chóng phiêu diêu nơi cực lạc, đi về với các Cụ Mác, Lê, Hồ, Chinh, Giáp, Đồng…cụ ở lại mà làm dân chủ thì chết!

  Like

 11. Đấy!Càng đọc kỹ bài viết của tên cs Lê Hồng Hà,càng thấy tụi cs quỷ quyệt,xảo trá,gian manh.
  Đến thời điểm này thì quá mừng vì mọi việc đã rõ,dân mình nhiều người biết tâm địa của tụi cs và hết hoài nghi chủ trương tiêu diệt dân chủ cuội của anh Châu.
  Thật là một thắng lợi to lớn.
  Ngày càng nhiều người ủng hộ CXN.
  Anh Châu càng ngày càng đúng.

  Like

  • Câu này khen em hay chê em đây,để em suy nghĩ cái đã.
   hehe..!!Tính em nhiệt tình vậy thôi.Vì ít nhiều,em hưởng được cái máu kị cs nên sung thôi mà!
   Ba em là Quốc dân Đảng đó…

   Like

   • @BDST,
    Khen chứ, có bao giờ thấy anh Châu nói xiên xỏ hay ko, chê là chê thẳng, chửi là chửi thẳng, nói xiên xỏ làm mất thời giờ nếu ng ta không biết thông điệp của mình là gì.
    Chắc anh Châu ít khen quá nên khi AC khen thì phải hỏi lại cho chắc hử ??? Càng ít khen thì mỗi lần khen mới có giá trị, mới đích thực xứng đáng. Còn chuyện gì cũng khen vồn vã, khen vuốt đuôi thí ng ta nhận ngay mình là thằng ba phải, thằng nịnh bợ nên luôn luôn khen để lấy lòng,
    AC

    Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s