CXN_040814_4578_Xin mọi người đừng hiểu lầm hành động chúc mừng sự tự do của Cù Huy Hà Vũ là đồng hành, đó chỉ vì nguyên tắc Dân Chủ, Nhân Quyền của tôi rất mạnh là không một ai phải đi tù khi cất tiếng nói ôn hòa của họ. Tôi chỉ đồng hành với đại đa số dân VN là loại bỏ CS ra khỏi đời sống chính trị Hậu CS. Những ai thỏa hiệp CS (ve sầu thoát xác, Putin, MTGPMN2) thì đừng hòng mà đồng hành cùng tôi và đồng bào VN

Hãy nghe kỹ bài hát này (Cục Chính Huấn), ra đời sau Mùa Hè Đỏ Lửa 1972 và trước Hiệp Định Paris 23.01.1973, giai đoạn mà Hoa Kỳ qua Mặt Trận Giải Phóng Miền Nam và Cộng Sản Bắc Việt tại bàn Hội đàm, áp lực cố Tổng Thống Nguyễn Văn Thiệu phải nhường đất cho MTGPMN, chấp nhận liên hiệp với MTGPMN và thành phần thứ 3 của Lê Hiếu Đằng, Huỳnh Tấn Mẫm v.v..Bài này rất đúng tâm trạng của CXN thời điểm này.

2 comments on “CXN_040814_4578_Xin mọi người đừng hiểu lầm hành động chúc mừng sự tự do của Cù Huy Hà Vũ là đồng hành, đó chỉ vì nguyên tắc Dân Chủ, Nhân Quyền của tôi rất mạnh là không một ai phải đi tù khi cất tiếng nói ôn hòa của họ. Tôi chỉ đồng hành với đại đa số dân VN là loại bỏ CS ra khỏi đời sống chính trị Hậu CS. Những ai thỏa hiệp CS (ve sầu thoát xác, Putin, MTGPMN2) thì đừng hòng mà đồng hành cùng tôi và đồng bào VN

 1. Tôi hiểu Anh đúng như Anh nói trong bài này ngay ở dòng đầu. Tôi nghĩ nhiều người, rất nhiều người cũng hiểu đúng như vậy. Tui vẫn còn nợ Anh một bài viết, phân tích vụ này. Sẽ thực hiện trả nợ Anh bài viết nhanh nhất trong thời gian có thể, Tôi hứa vậy

  Like

 2. Ở Mỹ người ta dung tranh biếm họa; show diễn hài…để bêu rếu các ứng cử viên (kể cả TT) mà đâu có ai đi tù đâu.
  Càng bươi móc nhau ra thì dân chúng càng có cơ hội có nhiều thông tin về các ứng củ viên; qua đó họ sẽ sử dung lá phiếu của mình sao cho đúng nhất

  Nhưng mà hăm dọa thì lại là chuyện khác; nhận được tin thì cảnh sát sẽ xuất hiện lấy thông tin tên; địa chỉ của người hăm dọa lưu vào hồ sơ. Nếu người bị hăm họa có vấn đề gì thì người hăm dọa sẽ là người đầu tiên bị CS mời lên hỏi thăm.

  Có như vậy XH mới ổn định; dân yên tam làm ăn

  Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s