CXN_050114_4905_Đây là con số còn đăng ký mà không hoạt động, còn 100 ngàn đã giải thể, tức là 400 ngàn/700 ngàn DNNVV đã không hoạt động, chỉ còn lại 300 ngàn DNNVV thoi thóp: Gần 300.000 doanh nghiệp chỉ còn trên giấy

Con nít nào trên thế giới cũng thế, bản năng con nít là thế, con người nào, vật nào, đồ dúng nào làm bản năng chúng sợ hãi là bất cứ cha mẹ hay ai cho nó thật nhiều đồ ăn ngon nó vẫn lánh xa, trái lại, cái gì chúng nó thích thì kéo chúng nó ra không được...Nhìn hình này có ai nghĩ lính Mỹ an thịt trẻ miền Nam hay không ?????? Hai đứa trẻ chừng 8 hay 10 tuổi đu 2 tay của người lính Biệt Kích đặc biệt Mỹ (tôi nhìn huy hiệu tôi biết), Green Beret Special Forces, trấn giữ những đồn biên phòng với lực lượng đăc biệt Nùng, Chàm sau này khi Mỹ rút đổi thành trại Biệt Động Quân Biên Phòng như Đức Lập, Thường Đức v.v..http://chauxuannguyen.org/2014/04/19/cxn_041914_4770_ho-da-do-mau-khong-vi-tu-do-dan-chu-cho-dan-toc-ho-ma-cho-1-dan-toc-hoan-toan-xa-la-voi-ho-vn-ho-do-mau-de-ngan-chan-lan-song-do-goi-la-cong-san/

Con nít nào trên thế giới cũng thế, bản năng con nít là thế, con người nào, vật nào, đồ dúng nào làm bản năng chúng sợ hãi là bất cứ cha mẹ hay ai cho nó thật nhiều đồ ăn ngon nó vẫn lánh xa, trái lại, cái gì chúng nó thích thì kéo chúng nó ra không được…Nhìn hình này có ai nghĩ lính Mỹ an thịt trẻ miền Nam hay không ?????? Hai đứa trẻ chừng 8 hay 10 tuổi đu 2 tay của người lính Biệt Kích đặc biệt Mỹ (tôi nhìn huy hiệu tôi biết), Green Beret Special Forces, trấn giữ những đồn biên phòng với lực lượng đăc biệt Nùng, Chàm sau này khi Mỹ rút đổi thành trại Biệt Động Quân Biên Phòng như Đức Lập, Thường Đức v.v..http://chauxuannguyen.org/2014/04/19/cxn_041914_4770_ho-da-do-mau-khong-vi-tu-do-dan-chu-cho-dan-toc-ho-ma-cho-1-dan-toc-hoan-toan-xa-la-voi-ho-vn-ho-do-mau-de-ngan-chan-lan-song-do-goi-la-cong-san/

Châu Xuân Nguyễn
—————————–
CXN_040213_2397_Lời khuyên của CXN cho DNNVV
———–

Continue reading

CXN_050114_4904_Lời tự thú của những thằng ngu xuẫn về quản lý KT Vĩ Mô: Bất động sản khó khăn do “quá tôn trọng thị trường”

Một anh lính Mỹ đen cứu một bé gái khỏi vùng hiểm nguy, có ai trưng ra cho tôi thấy 1 hình nào của anh Bộ Đội Cụ Hồ cứu người dân miền Nam đang hoạn nạn chứ đừng nói đến trẻ nít miền Nam, tôi chỉ thấy Xa Lộ Kinh Hoàng của mùa hè đỏ lửa Quảng Trị 1972, đánh bom của MTGPMN tại saigon, pháo kích hỏa tiển 122mm  tại Trường Tiểu Học Cai Lậy, Định Tường sau giờ ăn trưa...Có ai chứng minh CXN sai trong điểm này hay không ???? http://chauxuannguyen.org/2014/04/19/cxn_041914_4770_ho-da-do-mau-khong-vi-tu-do-dan-chu-cho-dan-toc-ho-ma-cho-1-dan-toc-hoan-toan-xa-la-voi-ho-vn-ho-do-mau-de-ngan-chan-lan-song-do-goi-la-cong-san/

Một anh lính Mỹ đen cứu một bé gái khỏi vùng hiểm nguy, có ai trưng ra cho tôi thấy 1 hình nào của anh Bộ Đội Cụ Hồ cứu người dân miền Nam đang hoạn nạn chứ đừng nói đến trẻ nít miền Nam, tôi chỉ thấy Xa Lộ Kinh Hoàng của mùa hè đỏ lửa Quảng Trị 1972, đánh bom của MTGPMN tại saigon, pháo kích hỏa tiển 122mm tại Trường Tiểu Học Cai Lậy, Định Tường sau giờ ăn trưa…Có ai chứng minh CXN sai trong điểm này hay không ????
http://chauxuannguyen.org/2014/04/19/cxn_041914_4770_ho-da-do-mau-khong-vi-tu-do-dan-chu-cho-dan-toc-ho-ma-cho-1-dan-toc-hoan-toan-xa-la-voi-ho-vn-ho-do-mau-de-ngan-chan-lan-song-do-goi-la-cong-san/

Châu Xuân Nguyễn
————————————-

Tại sao Úc, Mỹ, Nhật, Hàn, Châu Âu không có khó khăn mà VN có khó khắn, có phải tại thằng Vn là thằng ngu nhất, không tính được cung cầu để điều tiết trong khi chỉ 1 mình CXN chỉ cho thấy cung quá cầu từ hơn 5 năm trước đây ???? Vậy có phải thằng CS là thằng ngu xuẫn trong điều tiết cung cầu, dốt nát trong quản lý KT Vĩ Mô cho nên tình hình KT VM mới bét nhè như hiện nay..
———-
CXN*_589_121409_ Đồng hồ đếm ngược “Bong bóng” giá nhà chung cư _Đây là tựa bài báo ngày hôm Chủ Nhật 13.12.09 Dec 14, ’09 2:03 AM

Continue reading

CXN_050114_4903_Có gói cứu trợ 30 ngàn tỉ, 50 ngàn tỉ rồi 70 ngàn tỉ mà còn “Khẩn trương cứu nguy” là gì vậy hè ??? !!!!: NHNN chỉ đạo khẩn trương triển khai tín dụng CỨU bất động sản (thần thoại)

Con nít nào trên thế giới cũng thế, bản năng con nít là thế, con người nào, vật nào, đồ dúng nào làm bản năng chúng sợ hãi là bất cứ cha mẹ hay ai cho nó thật nhiều đồ ăn ngon nó vẫn lánh xa, trái lại, cái gì chúng nó thích thì kéo chúng nó ra không được...Nhìn hình này có ai nghĩ lính Mỹ an thịt trẻ miền Nam hay không ?????? Hai đứa trẻ chừng 8 hay 10 tuổi đu 2 tay của người lính Biệt Kích đặc biệt Mỹ (tôi nhìn huy hiệu tôi biết), Green Beret Special Forces, trấn giữ những đồn biên phòng với lực lượng đăc biệt Nùng, Chàm sau này khi Mỹ rút đổi thành trại Biệt Động Quân Biên Phòng như Đức Lập, Thường Đức v.v..http://chauxuannguyen.org/2014/04/19/cxn_041914_4770_ho-da-do-mau-khong-vi-tu-do-dan-chu-cho-dan-toc-ho-ma-cho-1-dan-toc-hoan-toan-xa-la-voi-ho-vn-ho-do-mau-de-ngan-chan-lan-song-do-goi-la-cong-san/

Con nít nào trên thế giới cũng thế, bản năng con nít là thế, con người nào, vật nào, đồ dúng nào làm bản năng chúng sợ hãi là bất cứ cha mẹ hay ai cho nó thật nhiều đồ ăn ngon nó vẫn lánh xa, trái lại, cái gì chúng nó thích thì kéo chúng nó ra không được…Nhìn hình này có ai nghĩ lính Mỹ an thịt trẻ miền Nam hay không ?????? Hai đứa trẻ chừng 8 hay 10 tuổi đu 2 tay của người lính Biệt Kích đặc biệt Mỹ (tôi nhìn huy hiệu tôi biết), Green Beret Special Forces, trấn giữ những đồn biên phòng với lực lượng đăc biệt Nùng, Chàm sau này khi Mỹ rút đổi thành trại Biệt Động Quân Biên Phòng như Đức Lập, Thường Đức v.v..http://chauxuannguyen.org/2014/04/19/cxn_041914_4770_ho-da-do-mau-khong-vi-tu-do-dan-chu-cho-dan-toc-ho-ma-cho-1-dan-toc-hoan-toan-xa-la-voi-ho-vn-ho-do-mau-de-ngan-chan-lan-song-do-goi-la-cong-san/

Châu Xuân Nguyễn

——–

CXN_042614_4838_Ngay cả ng CS còn biết tỏng đây là chuyện cổ tích thần thoại để bơm thổi BĐS, dính vào là cháy túi: GS Đặng Hùng Võ: Gói 50.000 tỷ, NH đủ tiền không, hay chỉ ‘dọa’ thôi? Continue reading

CXN_050114_4902_Kỳ vậy hè !!! BĐS đang ấm lên, thậm chí đang có cơn sốt giá mà “Khẩn trương cứu nguy” là gì vậy hè ??? !!!!: NHNN chỉ đạo khẩn trương triển khai tín dụng CỨU bất động sản (thần thoại)

Dương Quỳnh Hoa, Trí thức miền Nam là nạn nhân của sự lừa bịp của MTGPMN và CSBV. http://chauxuannguyen.org/2013/03/31/cuoc-doi-va-cai-chet-rat-buon-cua-bac-si-duong-quynh-hoa/

Dương Quỳnh Hoa, Trí thức miền Nam là nạn nhân của sự lừa bịp của MTGPMN và CSBV. http://chauxuannguyen.org/2013/03/31/cuoc-doi-va-cai-chet-rat-buon-cua-bac-si-duong-quynh-hoa/

Châu Xuân Nguyễn

——–

Mới mấy ngày nay, tôi đọc thấy thị trường ấm lên và thậm chí có sốt giá mà bây giờ nói triển khai tín dụng khẩn trương cứu nguy BĐS là gì vậy hè !!!! Continue reading

CXN_050114_4901_Lấy gì làm tiền để giải ngân và DN vay vốn để làm gì ??? Sản xuất ra rồi chất núi tồn kho to hơn ?????: Phải giải ngân vốn ngay cho doanh nghiệp

http://www.youtube.com/watch?v=m9fbHkVJ7Q0#t=416

Châu Xuân Nguyễn
—————–

Một thằng dốt đặc cán mai về quản lý KT Vĩ mô mà cho nó làm Thủ Tướng chỉ đạo KT thì tôi thấy bất bình thật. Continue reading

Chuyên gia cũng “bối rối” trước khái niệm thể chế, đổi mới thể chế

 

Published on May 1, 2014   ·   No Comments

doimoi

 

Nội dung phiên làm việc thứ hai của Diễn đàn Kinh tế mùa xuân 2014, đồng thời cũng là chủ đề của Diễn đàn “Động lực phát triển mới thể chế” nhưng cho đến cuối ngày làm việc thứ nhất, nhiều diễn giả vẫn bối rối trước khái niệm thể chế, đổi mới thể chế và đưa ra các giải pháp căn cơ cho đổi mới thể chế. Continue reading

Nguyễn Bá Thanh: “Thắng lợi thì vỗ tay, sai không ai chịu trách nhiệm”

 

Published on April 30, 2014   ·   No Comments

NGUYENBATHANH

 

Ngày 28/4, Tổ đại biểu Quốc hội TP. Đà Nẵng gồm các đại biểu Nguyễn Bá Thanh, Lê Văn Hoàng và Nguyễn Thị Kim Thúy tiếp xúc cử tri Q. Thanh Khê và Q. Ngũ Hành Sơn, TP. Đà Nẵng nhằm chuẩn bị kỳ họp quốc hội sắp tới. Continue reading

Doanh nghiệp dân doanh đang bị cạnh tranh không lành mạnh bởi doanh nghiệp thân hữu

 

Published on May 1, 2014   ·   No Comments

CNXH-DNNN

 

Theo khảo sát mới đây của Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI), các doanh nghiệp dân doanh đều cho rằng, chính quyền tỉnh thường ưu ái các doanh nghiệp Nhà nước do trung ương quản lý và ưu tiên thu hút đầu tư nước ngoài hơn là đối xử bình đẳng giữa tất cả các doanh nghiệp. Continue reading

Làn sóng thay ‘tướng’ của các ngân hàng

 

Published on May 1, 2014   ·   No Comments

NGANHANG-NO7

 

Mùa ĐHCĐ năm nay, không ít nhà băng đã “thay máu” ở các vị trí chủ chốt từ chủ tịch HĐQT đến tổng giám đốc điều hành. Điều này khiến không ít cổ đông, kể cả đã bỏ phiếu thông qua, lo ngại rằng, liệu người mới đến có cải thiện được tình hình hoạt động của đơn vị trước bối cảnh kinh tế chung khó khăn và ngành ngân hàng đối mặt nhiều thách thức như hiện nay. Continue reading

Bắt giam nốt 4 bị cáo trong vụ án Bầu Kiên

 

Published on May 1, 2014   ·   No Comments

BAUKIEN-NGUYENDUCKIEN3

 

Ngày 30.4, Chánh án TANDTP Hà Nội Nguyễn Đức Bình cho biết, cơ quan tiến hành tố tụng vụ án Nguyễn Đức Kiên (“bầu” Kiên) và đồng phạm phạm tội: “Cố ý làm trái…”, “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, “Kinh doanh trái phép” và “trốn thuế” đã thay đổi biện pháp ngăn chặn đối với 4 bị cáo từ biện pháp cho tại ngoại sang biện pháp tạm giam để phục vụ công tác xét xử. Continue reading

CXN_050114_4900_Nổi dậy chống cướp đất và CA giết người: Dân oan Hồ Giang Mỹ Lệ kể chuyện bị 5 côn an đánh đập vì cùng các chị em tưởng niệm Ngày Quốc Hận tại Sài Gòn (MTGPMN, Video)

CSGT móc ví người dân lao động

CSGT móc ví người dân lao động

 

Continue reading

Một vài suy nghĩ về Cách mạng Dân chủ Việt Nam

Lê Dủ Chân (Danlambao) – Chủ nghĩa cộng sản đã chết, phe xã hội chủ nghĩa đã sụp đổ cách đây hơn 20 năm, tại Việt Nam dưới sự lãnh đạo của đảng cộng sản đất nước càng ngày càng bị thu hẹp, xã hội càng ngày càng suy đồi, kinh tế càng ngày càng suy sụp, nhân dân càng ngày càng đói khổ, tham nhũng cửa quyền, bạo lực, trấn áp càng ngày càng tăng, thế thì tại sao đảng cộng sản vẫn còn tồn tại trong vai trò lãnh đạo đất nước? Đó là câu hỏi cho tất cả các tầng lớp nhân dân, những ai còn quan tâm đến quốc gia, dân tộc và tương lai của con cháu, phải suy nghĩ. Continue reading

Cảm thấy hổ thẹn

Phương BíchChỉ vài năm gần đây, khi cuộc sống đã tạm ổn, thốt giật mình khi tự hỏi, mình còn gian nan thế, những người “phía bên kia” ấy, họ tồn tại được bằng cách gì? Thấy mình không chỉ là vô cảm, mà còn quá tàn nhẫn. Chỉ đến khi mình bị bắt bớ, bị đàn áp vô lối, mới nghĩ đến họ trong ngần ấy năm… thấy nghẹn lòng, nước mắt rưng rưng. Thực lòng, mỗi lần 30/4 đến, tôi lại bị dằn vặt bởi cách khép lại của nó tàn nhẫn quá. Mà thực sự nào nó đã khép lại?… Continue reading

Tôi không chết đâu (1975)

 

Ghi chú: Sau đây là một phần trích trong truyện ngắn “Tôi không chết đâu” trong tuyển tập truyện ngắn “Lửa cháy trong mưa”, do Cao-Đắc Tuấn viết và Hellgate Press, Oregon, U.S.A. xuất bản. Văn bản có bản quyền tác giả. Tác giả có sự chấp thuận của nhà xuất bản cho gởi đăng đoạn trích này trên trang mạng Dân Làm Báo (danlambao). Phiên bản tiếng Việt được dịch từ nguyên tác tiếng Anh, “Fire in the Rain” và có thêm phần chú thích về chính tả (thí dụ như xụp đổ/ sụp đổ, dòng/ giòng, lập lại/ lặp lại) và đường lối dịch của người dịch và cũng là tác giả. Continue reading

Chuyến bay cuối

Bảo Giang (Danlambao) – “Viết cho ngày 30- 4- 1975, viết tặng cho những ai đi trên chuyến bay cuối cùng rời Đà Nẵng vào trưa ngày 29-3-75. Đặc biệt, cho một người lính trẻ tên Trực, đã trở về với sự sống bằng cách ôm… chân chiếc máy bay Boeing 727 trong chuyến bay có một không hai trong lịch sử chiến tranh Việt Nam.” Continue reading

Các băng đảng Việt Nam nắm độc quyền sản xuất cần sa ở Âu Châu

Từ Thức (Danlambao) – Các băng đảng người Việt đang nắm đa số hệ thống trồng và bán cần sa ở Âu Châu. Cần sa trồng tại chỗ đã dần thay thế cần sa xâm nhập vào Âu Châu từ Tây Ban Nha, nhất là từ Maroc. Các trại cần sa mọc ra như nấm. Cảnh Sát Pháp cho hay việc trồng cần sa ở Âu Châu không còn là một hoạt động tài tử cho nhu cầu cá nhân, nhưng đã trở thành một kỹ nghệ phi pháp quy mô độc quyền của các băng đảng người Việt. Continue reading

Chiêu bài giải phóng, bình phong nhân quyền !!!

Xã luận bán nguyệt san Tự do Ngôn luận số 194 (01-05-2014)
Bán Nguyệt San Tự Do Ngôn Luận – Sau biến cố 30-04-1975 mấy ngày, bí thư thứ nhất CS Lê Duẩn, kẻ cầm đầu cuộc xâm lăng Việt Nam Cộng Hòa, đã từ Hà Nội vào Sài Gòn ăn mừng chiến thắng. Tại đó, trước quần chúng chưa hết bàng hoàng vì sự thay đổi cục diện chính trị, ông ta giở trò mỵ dân: “Không có bên thắng bên thua giữa người Việt với người Việt. Chỉ có nhân dân Việt Nam là người chiến thắng cuối cùng cuộc chiến tranh giải phóng này”.

Continue reading

Vinalines và Tờ-iếp Tiếp nặng Tiệc

Trần Thị Hải Ý (Danlambao) – “Phần bác đồng chí Trung tướng Công an Hoàng Kông Tư đối với vụ BBC Nguyễn Hùng và cái video trực tuyến của đồng chí Vinalines Dương Chí Dũng thì đến 30/04/2014 này chưa biết sự thể sẽ ngã ngũ ra sao, thâm ý của bác đồng chí thật thụ là cái chi chi, nhưng dù thành công hay chỉ là trò xung phong chữa bệnh để xoán ngôi, bác đồng chí Kông Tư trong mắt Hải Ý em cũng đã xứng đáng được lưu danh sử xanh vì đã có đại công phát minh ra cách đánh vần / nghe kiểu mới trong tiếng Việt: Tờ-iếp Tiếp nặng Tiệc!” Continue reading

Nhân ngày 30 tháng Tư đọc lại: đảng Lao Động Cộng sản Việt Nam và Chủ trương Phát động Chiến tranh ở Nam Việt Nam

Phạm Cao Dương – Đây không phải là một bài viết theo nghĩa bình thường mà chỉ là những ghi chú liên hệ tới nguồn gốc của cuộc Chiến Tranh Đông Dương Lần Thứ Hai hay là Chiến Tranh Việt Nam gọi theo người Mỹ. Người viết xin gửi tới các bạn đọc nhân ngày Quốc Hận 30/4/2014. Những ghi chú này được trích từ tập tài liệu nhan đề Cuộc Kháng Chiến Chống Mỹ, Cứu Nước 1954-1975, Những Sự Kiện Quân Sự, do Nhà Xuất Bản Quân Đội Nhân Dân, Học Viện Quân Sự Cao Cấp, Ban Tổng kết Kinh Nghiệm Chiến Tranh ấn hành ở Hà Nội năm 1980. Năm 1980 là năm cuộc chiến Trung-Việt hay cuộc chiến giữa hai nước Cộng Sản anh em Việt-Trung vừa mới bùng nổ năm trước. Continue reading

Cần xây mộ phần đàng hoàng và lập đền thờ cho bà Nông Thị Xuân

Nhà báo Châu Thành (Danlambao) – Theo nhiều tài liệu tin cậy đã công bố, sau khi miền bắc được hoàn toàn giải phóng, đầu năm 1955, cô Nông Thị Xuân, lúc này khoảng 20 tuổi, người Cao Bằng, đã được điều về Hà Nội phục vụ Bác Hồ. (chỉ cần Google “Bác Hồ có vợ?”, hay “Nông thị Xuân vợ Bác Hồ” là bạn đọc sẽ tiếp xúc nhiều bài viết cụ thể). Cuối năm 1956, cô Xuân sinh được một con trai, Bác Hồ đặt tên là Nguyễn Tất Trung. Cô Xuân nhiều lần yêu cầu Bác, được cho cô làm vợ chính thức của Bác, Bác có bảo còn chờ ý kiến bộ chính trị, nhất là Trần Quốc Hoàn (Bộ trưởng Bộ Công an). Trong khi Bác được đảng cộng sản Việt Nam xây dựng là ông Thánh, Bác lại có vợ, thì còn đâu uy linh để dân tôn sùng. Continue reading

“Ông trời con” Hoàng Kông Tư vs. BBC Việt ngữ

Trịnh Hữu Long – Nguyễn Anh Tuấn – Phạm Đoan Trang – Thứ sáu, ngày 25/4/2014, trao đổi với tờ báo “nhà trồng được” là Công An Nhân Dân, Trung tướng Hoàng Kông Tư, Thủ trưởng Cơ quan ANĐT Bộ Công an, tuyên bố đại ý: Vào cùng ngày, Cơ quan ANĐT Bộ Công an đã khởi tố một vụ án hình sự về tội vu khống, liên quan đến bài báo “Dương Chí Dũng và những triệu đô la” của phóng viên Nguyễn Hùng trên BBC tiếng Việt. Continue reading

Lỗi cũng tại do chúng ta mà ra

Nguyễn Dư (Danlambao) – Khi đề cập đến sự phát triển của một quốc gia, người ta có thể nghĩ và nhìn thấy ngay đến thuộc tính của dân tộc đó. Thí dụ như khi nói đến nước Nhật thì chúng ta biết họ là một dân tộc có tinh thần trách nhiệm và có tính kỷ luật khá cao. Tương tự, khi nói về sự phát triển của nước Đức thì dân tộc này cũng gần giống như thế. Đây là hai quốc gia cần phải để làm gương cho chúng ta học hỏi. Continue reading

Tại sao đảng sợ ý dân như sợ chết?

Phạm Trần (Danlambao) – Nếu câu nói “Bỏ Điều 4 (Hiến pháp) là tự sát” của nguyên Chủ tịch Nước Nguyễn Minh Triết đã đi vào lịch sử sợ chết của đảng Cộng sản Việt Nam thì việc nhiều nhóm công dân Việt Nam đang tự ý lập hội không cần xin phép để thực thi quyền con người đương nhiên của Xã hội Dân sự đã khiến giới cầm quyền bối rối.

Continue reading