CXN: Bài hay nói về PCD và sứ mệnh 2 mang: Từ WTO đến TPP: Bổn cũ soạn lại đã bất thành?

Phạm Chí Dũng, một thằng tay sai CS ve sầu thoát xác, điệp viên 2 mang trg PT dân chủ đang thu gom bà con nhẹ dạ ủng hộ đám rân chủ dởm để chúng thỏa hiệp dc nhượng quyền bởi CS rồi cho CS thoát thân với tài sản tham nhũng là 50 đến 100 tỉ usd (1 đến 2 triệu tỉ vnd)

Phạm Chí Dũng, một thằng tay sai CS ve sầu thoát xác, điệp viên 2 mang trg PT dân chủ đang thu gom bà con nhẹ dạ ủng hộ đám rân chủ dởm để chúng thỏa hiệp dc nhượng quyền bởi CS rồi cho CS thoát thân với tài sản tham nhũng là 50 đến 100 tỉ usd (1 đến 2 triệu tỉ vnd)

 

Phan Châu Thành

WTO và Tự do Tôn giáo

Chúng ta biết, để vào được WTO một nước phải đáp ứng nhiều điều kiện và thẩm tra ngặt nghèo của các WTO và tổ chức quốc tế liên quan khác về nhân quyền, ngoài việc vượt qua các vòng đám phán song phương và đa phương với các thành viên/nhóm thành viên WTO và có những cam kết đáp ứng mọi điều kiện của WTO… Và một trong những điều kiện về nhân quyền đó là một nước phải declare/công bố các tôn giáo chính của mình (nhiều khi được hiểu như quốc giáo) và chứng tỏ quốc gia mình có tự do tôn giáo, trên pháp lý cũng như thực tế.

Câu hỏi ở đây là, với các nước độc tài cộng sản như Tàu cộng và Việt cộng (VNCS), thậm chí cả Nga “vẫn cộng”, khi họ chỉ có hệ tư tưởng cộng sản tức vô thần, phủ nhận và đàn áp mọi tôn giáo khác cả trong lý thuyết lẫn trong thực tế, thì họ đã vượt qua các rào cản tôn giáo như thế nào để vào được WTO?

Chúng ta biết, Tàu cộng đã công bố và đăng ký quốc giáo của họ là đạo Khổng, và “bằng cách nào đó” họ đã vào WTO chính thức từ năm 2001. Hay Nga “cộng” của Putin, lập và giữ kỷ lục thế giới hiện nay về thời gian xin vào WTO gần 20 năm, từ 1993 khi WTO còn là GATT đến mãi 2012, cũng chỉ vì đàn áp tôn giáo Chính Thống của dân tộc Nga không ngừng nên quá “quen tay” từ 1917…

Còn Việt Nam thì sao? Chúng ta có Tự do Tôn giáo từ 2007 ư? Không hề, nhưng… Việt cộng hay CSVN cũng đã “bằng cách nào đó” qua mặt WTO và trở thành thành viên chính thức của nó từ đó.

Việt Nam và Phật giáo quốc doanh “GHPGVN”

Chúng ta biết, CSVN cũng rất “quen tay” đàn áp tôn giáo ngay từ 1946 mà trước hết là Phật giáo vốn là quốc giáo của nhiều chế độ phong kiến vì đã được nhập vào VN từ thế kỷ thứ ba, rồi Thiên chúa giáo, Phật giáo Hòa Hảo và tất cả mọi tôn giáo khác…

Không thể “ăn theo” Khổng giáo của Tàu cộng như đã ăn theo Mác Lê Mao giáo được, mặc dù Hồ đã ra sức quảng bá Khổng giáo như “tôn giáo của dân tộc” trong cái gọi là “tư tưởng HCM” mà CSVN vẽ ra, Việt cộng đã phải bám vào Phật giáo, công bố và đăng ký “quốc giáo” Việt Nam là đạo Phật với WTO, nhưng dân Việt không được biết điều đó (vì “quốc giáo” thật vẫn là …Hồ giáo? – khi thậm chí họ còn đầu tư cho đạo Hồ, đưa Hồ lên chùa khắp nơi, ngồi cạnh Phật…)

Nhưng việc “mồm mép” đó của CSVN đã không đủ qua mắt WTO, vì quốc tế biết rõ từ 1945 Việt cộng chỉ đàn áp mọi tôn giáo và hầu như đã tận diệt Phật giáo ở miền Bắc, phá hết đền chùa, đuổi hại hết sư sãi, chỉ để lại vài chùa nổi tiếng rỗng không (bị cướp phá hết bên trong), trưng dụng đến chùa cho các “mục đích cách mạng”…. đào tạo các “sư sãi cách mạng”,  dựng nên hệ Phật giáo quốc doanh mới (của đảng CSVN), bù nhìn, chiếm tên “Giáo Hội Phật giáo Việt Nam-GHPGVN” vốn có từ trước 1945, nhưng từ 1946 do Ban Tôn giáo của đảng quản lý (trưởng ban là các tướng an ninh cộng sản), rồi hiện nay đang đầu tư chùa chiền và bổ nhiệm sư sãi tràn lan…

Ở miền Nam thì, sau 1975, hệ thống phật giáo chính danh từ thời VNCH bị CSVN giải thể và đàn áp phải theo theo Phật giáo “quốc doanh” từ bắc vào, một số đông không theo đã lập nên Giáo hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất (GHPGVNTT) tách riêng thị càng bị đàn áp tàn khốc hơn nữa, như Sư thầy Thích Quảng Độ hiện nay…

Tôi không phải người chuyên nghiên cứu tôn giáo VN, nhưng chỉ cần là công dân có trách nhiệm cũng đủ và phải nhận ra những điều “cơ bản” đó về tôn giáo ở VN thời cộng sản… Họ làm được vậy với cái gọi là GHPGVN quốc doanh theo CS hiện nay ở VN nhưng không làm được thế với Thiên Chúa giáo, PGHH hay Tin Lành… có lẽ vì chính vì tính dân tộc của Phật giáo có tổ chức hòa tan trong các cộng đồng dân chúng mà họ đã lừa bịp và khống chế được từ 1945…

Nhưng Phật giáo quốc doanh GHPGVN cũng không giúp CSVN vào WTO được vì với “nó” CSVN không thể chứng mình VN có tự do tôn giáo được, mà chỉ là ngược lại…

Đường vòng Phật giáo để chui qua cửa WTO của CSVN

Như vậy, khoảng năm 2000, sau khi đăng ký Phật giáo là tôn giáo lớn nhất hay quốc giáo VN với WTO, CSVN phải giới thiệu tôn giáo đó để quốc tế thẩm định họ là tôn giáo độc lập, có tự do tôn giáo, thì CSVN  bế tắc. Đưa GHPGVN “giả cầy” ra (vì toàn sư thích ăn cầy) thì quốc tế không công nhận, mà đưa GHPGVNTT của Thầy Thích Quảng Độ ra thì CSVN không muốn vì chính GHPGVNTT sẽ tố cáo họ bị đàn áp, họ hoàn toàn không có tự do tín ngưỡng ở VN…

Thế là “bài cũ dùng lại” của CSVN được đưa ra để lừa bịp WTO và thế giới: họ mời phái Phật giáo Thiền (Zen Buddish) rất nhỏ nhưng đang phát triển và có uy tín khá lớn trên thế giới hiện nay của Thiền sư lưu vong Thích Nhất Hạnh cho về nước đầu tư xây đến chùa và chiêu mộ sư sãi, xây dựng tăng đoàn… Họ (chủ tịch nước lúc đó, Nguyễn Minh Triết) mời và đón tiếp Thiền sư Thích Nhất Hạnh về giảng đạo và chủ trì Đại lễ Phật đản Vasiak Quốc tế năm 2005 ở Sóc Sơn Hà Nội… cùng nhiều chiêu trò quảng bá Phật giáo rầm rộ từ 2000 đến 2005 lừa bịp được cả dân ngu, cả quốc tế và cả chính các thầy tu danh giá như Thiền sư Thích nhất Hạnh (ông tưởng mình đã được mời về “cứu nước lần hai”?!)…

“Lần đầu”, Thiền sư Thích Nhất Hạnh những năm 60s vốn cùng tu với Hòa thượng Thích Quảng Đức ở Huế, đã bị trục xuất vì chống chiến tranh giữa hai miền VN, ông đã kêu gọi thế giới chống chiến tranh Việt nam và tố cáo VNCH đàn áp Phật giáo… Tôi chưa đủ thông tin và hiểu biết để phán xét hoạt động tôn giáo thiên về chính trị và dường như “có thiện cảm” với CSVN của Thiền sư giai đoạn đó, nhưng tôi thấy nó phù hợp với “đường lối đấu tranh ngoại giao” của đảng CSVN khi đó, ông đã góp phần làm sai lạc dư luận thế giới theo hướng có lợi cho CS miền Bắc…

Có lẽ chính vì thế, cái thiện cảm và ngộ nhận của Thiền sư Thích Nhất Hạnh với chế độ CSVN, đã lại đưa ông về làm con rối chính trị “Phật giáo tự do” của VN giúp CSVN qua cửa tự do tôn giáo và vào được WTO năm 2006. Đó là công hay tội thì Lịch sử dân tộc sẽ còn phán xét, nhưng cá nhân Thiền sư vẫn là một trong những nhân vật lớn có uy tín và ảnh hưởng tầm cỡ thế giới, là một sự thật được công nhận và hang triệu người ngưỡng mộ, ít nhất bằng bức tượng 10 vị có ảnh hưởng trên thế giới nhất hiện nay, đặt ở đâu đó bên Mỹ, trong đó có Thiền sư Thích Nhất Hạnh đang sống ở Làng Mai bên Pháp. Ông cũng là người Việt Nam duy nhất đã gặp Datlai Latma, đã gặp và cùng diễn thuyết với Martin Luther King và có Talks shows với Oprah Winfrey…

Nhưng chẳng phải đợi lâu để Thiền sư nhận ra sai lầm tai hại của mình. Chỉ 2-3 năm sau khi vào WTO, CSVN đã quay lại đàn áp chính phái Phật giáo Thiền hành của Thiền sư Thích Nhất Hạnh ở VN! Họ cho côn đồ gọi là “dân tự phát” đến đập phá các chùa chiền, đánh đuổi các nhà sư mà riêng vụ Chùa Bát Nhã năm 2009 họ đã đuổi hơn 400 sư sãi trẻ theo dòng tu của Thiền sư Thích Nhất Hạnh ra đường để họ (các sư quốc doanh) chiếm không các chùa chiền và cơ ngơi tu hành mà Thiền sư cùng giáo phái đã “được phép” đầu tư xây dựng nhiều năm với bao tiền của quyên góp được từ cộng đồng hải ngoại (được biết lên đến nhiều triệu đôla khi đó)… Âu cũng là cái giá Thiền sư và phái hệ đáng kính đã phải trả cho sai lầm chính trị ngây thơ của mình?  Hết mùa săn thì chó săn bị thịt đầu tiên vì nguy hiểm cho chủ… Bây giờ thì Thiền sư đang nghiền ngẫm các công án thiền Bát Nhã… trong từng hơi thở, bước chân và trong chánh niệm thực tại…

Với tôi thì, việc CSVN vào WTO 2007 có ích gì cho dân Việt không là một “công án thiền”, vì thực tế nó chỉ giúp làm giàu quan chức CS, làm nghèo đất nước, và kéo dài chế độ độc tài toàn trị này…

Và kế hoạch vào TPP năm 2014 của CSVN

Mấy năm nay CSVN đang ráo riết thực hiện nhiều kế hoạch chuẩn bị chìm nổi, xa gần, lớn nhỏ để VN được vào tổ chức  Kinh tế Xuyên Thái bình dương – TPP do Mỹ dẫn dắt bao vây kinhn tế Trung cộng, và họ không giấu diếm tham vọng trở thành thành viên chính thức TPP trong năm 2014 này, tất nhiên với hy vọng kéo dài thể chế của họ. Tuy nhiên, chỉ còn hơn 3 tháng cuối năm mà cánh cửa TPP vẫn đóng kín trước mũi CSVN, và chưa có tín hiệu nào là nó sẽ hé mở trong năm nay hay trong 1-2 năm tới cả (như tôi đã dự báo điều này trong một vài bài viết trước kia rải rác trên lề Dân khoảng từ cuối năm 2013).

Điều gì ngăn trở VN vào TPP hiện nay? Rất nhiều điều, trực tiếp và gián tiếp, lớn và nhỏ, nan giải hay rất nan giải, từ nhiều phía trong hay ngoài nước, trong hay ngoài đảng CSVN… và một trong những điều đó là điều kiện thủ tục của chính TPP vẫn về nhân quyền, là Việt Nam phải là nước có tự do nghiệp đoàn và xã hội dân sự phát triển tương xứng, giống như phải có tự do tôn giáo để vào WTO.

Liệu CSVN có các nghiệp đoàn tự do, hội đoàn độc lập và các tổ chức xã hội dân sự từ dân mà nó vốn không cho phép tồn tại từ 69 năm nay, trước khi vào TPP trong 2014 như họ nói? Không. Đơn giản là họ sẽ (đã, đang) tạo ta các tổ chức “quốc doanh” (giả mạo) của mình đó và thuyết phục Mỹ cùng các nước đang đàm phán TPP rằng đó là các nghiệp đoàn độc lập, rằng VN có tự do lập hội, nghiệp đoàn… như họ đã làm với “tự do tôn giáo”? Chắc chắn là chỉ có thế!

Lần này, “bổn cũ soạn lại” của CSVN từ bài vở lừa đảo WTO đã không hiệu nghiệm nữa. Tại sao vậy?

Tại vì, dù mới chỉ sau khoảng 10 năm, nhưng thế giới đã đổi khác rất nhiều. Người Việt hôm nay không còn là người Việt u mê của 10 năm trước nữa, nhờ có Internet và phong trào dân chủ… Và Mỹ cùng các nước TPP càng không dễ để CSVN lừa bịp như dạo WTO nữa, vì họ không chỉ đã học được bài học bị CSVN lừa 10 năm trước, mà họ còn hiểu CSVN hơn, họ quan tâm tình hình khu vực Đông Nam Á và Trung cộng hơn, họ phải cảnh giác hơn nhiều với CSVN vẫn đang bám chặt CSTQ nay đã hiện nguyên hình là tên côn đồ quốc tế, họ không thể dễ dàng sai lầm trong chọn bạn “để chơi” nữa, nhất là “bạn” lại tự ứng cử và “show hàng” rất “điếm” như CSVN…

Và còn một yếu tố nữa, đó là, không có nhiều những Thiền sư Thích Nhất Hạnh đáng kính “ngây thơ” trong người Việt Hải ngoại để CSVN lừa dối và lợi dụng, điều khiển nữa… Hầu như nhất loạt, NVHN hôm nay đều phản đối CSVN vào TPP, không phải vì NVHH không muốn điều tốt cho kinh tế VN, mà là không muốn CSVN kéo dài cai trị độc tài – đó chính là điều cần nhất cho dân tộc Việt Nam.

Thế là, bài vở lừa đảo chuyên nghiệp từ WTO, CSVN phải đem soạn diễn nội bộ trong nước thôi, với các nghiệp đoàn hay tổ chức XHDS giả, quốc doanh ngầm hay bị CSVN lừa dối chiếm đoạt và lợi dụng, chi phối, điều khiển cho mục đích trên của họ…được CSVN đem ra triển khai từ mấy năm nay…

Hội NBĐL hay khoảng 20 tổ chức XHDS bỗng nhiên ra đời và hội họp liên kết công khai trong đầu năm nay mà không bị CSVN sờ đến cọng lông chân nào, trong khi cùng lúc đó ba người (Bùi Hằng, Văn Minh, Thúy Quỳnh) chỉ đi thăm bạn ở Đồng tháp thì bị CSVN dựng thành vụ án “cản trở giao thông” và xử 7,5 năm tù giam trước sự quan sát tại chỗ của đại sứ Mỹ và nhiều tổi chức quốc tế khác, là một minh chứng rõ rang. Tội của Bùi Hằng, Văn Minh, Thúy Quỳnh là không đi thăm bạn cùng hay được phép của 20 tổ chức XHDS kia của PCD, thế thôi. Đó là tội dám đi thăm bạn không qua các tổ chức XHDS độc lập mà TPP yêu cầu phải có.

Bổn cũ soạn lại đã bất thành

Năm 2014 vẫn còn, PCD đã viết mấy bài hối CSVN phải gấp rút lên để kịp vào TPP, nhưng theo tôi đã chắc chắn VN không thể vào TPP trước 2016. Tại sao vậy? Tại bổn cũ soạn lại từ “bài lừa” WTO cho TPP của CSVN đã bất thành. Tại sao vậy, nữa? Tại dân Việt hôm nay đã không còn nhắm mắt cúi đầu, cả thế giới thì cảnh giác với Tàu cộng hơn bao giờ hết! và vì, các lọi PCD và XHDS gom lại không bằng lông chân hay sợi tóc Thiên sư  Thích Nhất Hạnh nữa… Còn các tổ chức công đoàn lao động Việt cùng người Việt hải ngoại thì dù vẫn tranh cãi nhau chút chút (nếu không thì không phải người Việt) nhưng đều cùng đồng lòng mong CSVN sớm chết hẳn chứ không còn hy vọng gì làm cho nó tốt đẹp hơn như Thầy Thích Nhất Hạnh (mà tôi rất kính trọng) hy vọng nữa…

Âu cũng là cái vận hội nắm tay nhau đứng dậy chống CSVN của người Việt khắp năm châu đã đến gần, rất gần rồi. Chiếc bánh TPP mà CSVN thèm thuồng để tồn tại đang bị gần trăm triệu người Việt đồng lòng gạt đi để hướng tới bầu trời Dân chủ Tự do sạch CS cho đất nước Việt Nam! Việt Nam sẽ ngồi vào ghế và sân chơi TPP đó với tư cách một đất nước dân chủ?!

Phan Châu Thành

One comment on “CXN: Bài hay nói về PCD và sứ mệnh 2 mang: Từ WTO đến TPP: Bổn cũ soạn lại đã bất thành?

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s