PHIÊN TÒA PHÚC THẨM BÙI HẰNG NGÀY 27/11/2014 BỊ HOÃN (FB Ls Nguyễn Văn Miếng)

fa7c3-1779254_439957626134582_288607525_n

PHIÊN TÒA PHÚC THẨM BÙI HẰNG NGÀY 27/11/2014 BỊ HOÃN

FB Ls Nguyễn Văn Miếng

Sáng nay tôi đã nhận được Giấy triệu tập người bào chữa cho Phiên tòa phúc thẩm chị Bùi Hằng ngày 27/11/2014.

.
Tuy nhiên, chiều hôm qua tôi đã nhận điện thoại từ cô Lý thư ký TANDTC tại Tp. HCM thông báo phiên tòa đã hoãn, chờ lịch xét xử mới.
Luật sư Nguyễn Văn Miếng

.

Giấy triệu tập người bào chữa

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s