CXN_020215_7962_Đọc tựa bài báo này là biết ngay ĐCSVN sắp bị dân giựt sụp rồi, 85 năm nay, ĐCS là cha mẹ của dân, ơn Bác ơn Đảng tràn đầy, đây là lần đầu tiên TBT của ĐCS năn nỉ người dân cho ĐCS hy sinh phục vụ thêm nữa: Đảng luôn lấy việc phục vụ nhân dân làm lẽ sống

Châu Xuân Nguyễn
—————
Ở Việt Nam không có một lực lượng chính trị nào khác, ngoài Đảng Cộng sản Việt Nam, có đủ bản lĩnh, trí tuệ, kinh nghiệm, uy tín và khả năng lãnh đạo đất nước vượt qua mọi khó khăn, thử thách cam go để đưa dân tộc đến bến bờ vinh quang” ?????????????????????????

Vậy TBT nói rằng ở VN không có nhưng ở Hải Ngoại thì có phải không ???

Càng ngày kịch bản kết liễu KT của CSVN càng rõ, đồng bào ngưng đóng thuế (CP HCS sẽ không truy thu thuế), xuống đường biểu tình đột xuất để nhanh chóng lật đổ bọn ăn hại đái nát, bất tài, tham nhũng, quản lý KTVM tồi vì ngu xuẫn và dốt nát để nhanh chóng có một CP mới có tài hơn, trong sạch hơn.

Melbourne
02.02.15
Châu Xuân Nguyễn

+++++++++++++++

http://vietnamnet.vn/vn/chinh-tri/219857/dang-luon-lay-viec-phuc-vu-nhan-dan-lam-le-song.html
Đảng luôn lấy việc phục vụ nhân dân làm lẽ sống

– Trong diễn văn kỷ niệm 85 ngày thành lập Đảng, Tổng bí thư nhấn mạnh truyền thống gắn bó máu thịt giữa Đảng và nhân dân.

Ban chấp hành TƯ Đảng, Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ nước, UB TƯ MTTQ Việt Nam và TP Hà Nội hôm nay trang trọng tổ chức lễ kỷ niệm 85 năm ngày thành lập Đảng (3/2/1930 – 3/2/2015).

Tổng bí thư, Nguyễn Phú Trọng, tư tưởng Hồ Chí Minh
Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng: Ở Việt Nam không có một lực lượng chính trị nào khác, ngoài Đảng Cộng sản Việt Nam, có đủ bản lĩnh, trí tuệ, kinh nghiệm, uy tín và khả năng lãnh đạo đất nước vượt qua mọi khó khăn, thử thách cam go để đưa dân tộc đến bến bờ vinh quang. Ảnh: Thủy Ngọc

Tới dự lễ kỷ niệm có Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng; các nguyên Tổng bí thư Đỗ Mười, Lê Khả Phiêu, Nông Đức Mạnh; Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, các nguyên Chủ tịch nước Lê Đức Anh, Trần Đức Lương; Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng; Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng; nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Văn An; Thường trực Ban Bí thư Lê Hồng Anh; nguyên ủy viên Thường vụ Bộ Chính trị, Thường trực Bộ Chính trị Phạm Thế Duyệt; nguyên ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Phan Diễn; Chủ tịch UB TƯ MTTQ Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân; Bí thư Thành ủy Hà Nội Phạm Quang Nghị…

Tới dự còn có các ủy viên Bộ Chính trị, nguyên ủy viên Bộ Chính trị; các Bí thư TƯ Đảng, nguyên Bí thư TƯ Đảng; các Phó Chủ tịch nước, nguyên Phó Chủ tịch nước; các Phó Thủ tướng, nguyên Phó Thủ tướng; các Phó Chủ tịch Quốc hội, nguyên Phó Chủ tịch Quốc hội; các lão thành cách mạng, Bà mẹ Việt Nam Anh hùng…

Đọc diễn văn tại lễ kỷ niệm, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng nêu rõ: Cách đây 85 năm, Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời là bước ngoặt to lớn trong lịch sử cách mạng Việt Nam, đánh dấu một mốc son chói lọi trên con đường phát triển của dân tộc ta. 85 năm qua, dù con đường đi lên có lúc quanh co, phức tạp, nhưng do có bản lĩnh vững vàng, thực sự khiêm tốn, cầu thị, Đảng ta nghiêm túc tự phê bình, sửa chữa khuyết điểm, được nhân dân tin yêu, ủng hộ, cho nên Đảng đã lãnh đạo cách mạng Việt Nam vượt qua mọi khó khăn, thử thách, đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác; không có một thế lực nào ngăn cản được.

Nhân dân ta, dưới sự lãnh đạo của Đảng, đã lập nên những kỳ tích trong thế kỷ XX, mà đỉnh cao là thắng lợi của cách mạng Tháng Tám năm 1945, thắng lợi của các cuộc kháng chiến giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc, thắng lợi của công cuộc Đổi mới, vững bước đi lên CNXH.

Tổng bí thư khẳng định: Thực tiễn phong phú của cách mạng Việt Nam trong suốt 85 năm qua đã chứng minh rằng, sự lãnh đạo đúng đắn và sáng suốt của Đảng là nhân tố hàng đầu quyết định mọi thắng lợi của cách mạng nước ta; đồng thời chính trong quá trình lãnh đạo cách mạng, Đảng ta được tôi luyện, thử thách và không ngừng trưởng thành, dày dạn kinh nghiệm để ngày càng xứng đáng với vai trò và sứ mệnh lãnh đạo cách mạng, xứng đáng với sự tin cậy của nhân dân.

“Ở Việt Nam không có một lực lượng chính trị nào khác, ngoài Đảng Cộng sản Việt Nam, có đủ bản lĩnh, trí tuệ, kinh nghiệm, uy tín và khả năng lãnh đạo đất nước vượt qua mọi khó khăn, thử thách cam go để đưa dân tộc đến bến bờ vinh quang”, Tổng bí thư nói.

Trong quá trình đó, Đảng ta đã đúc rút được nhiều bài học kinh nghiệm quý báu, mà hôm nay chúng ta có trách nhiệm ra sức giữ gìn và phát huy.

Thứ nhất: đó là truyền thống trung thành vô hạn với lợi ích của dân tộc và giai cấp; kiên định mục tiêu lý tưởng độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội trên cơ sở chủ nghĩa Mác – Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh.

Thứ hai, đó là truyền thống giữ vững độc lập, tự chủ về đường lối; nắm vững, phát triển và vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác – Lênin, tham khảo kinh nghiệm của quốc tế để đề ra đường lối đúng và tổ chức thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ cách mạng.

Tổng bí thư, Nguyễn Phú Trọng, tư tưởng Hồ Chí Minh
Các đại biểu tham dự buổi lễ. Ảnh: Thủy Ngọc

Thứ ba, đó là truyền thống gắn bó máu thịt giữa Đảng và nhân dân; luôn luôn lấy việc phục vụ nhân dân làm lẽ sống và mục tiêu phấn đấu của mình.

Thứ 4, đó là truyền thống đoàn kết, thống nhất, có tổ chức và kỷ luật chặt chẽ trên cơ sở nguyên tắc tập trung dân chủ, tự phê bình, phê bình, và tình thương yêu đồng chí.

Thứ 5, đó là truyền thống đoàn kết quốc tế thủy chung, trong sáng, dựa trên những nguyên tắc và mục tiêu cao cả. Đây là cơ sở vững chắc để Đảng ta hình thành và thực hiện thành công đường lối đối ngoại đúng đắn qua các thời kỳ.

Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh, năm nay chúng ta kỷ niệm thành lập Đảng vào thời điểm đất nước ta đã trải qua gần 30 năm Đổi mới.

Năm 2015 là năm cuối thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng 11, Kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội năm năm (2011 – 2015); năm tổ chức đại hội Đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội lần thứ 12 của Đảng…

Tình hình quốc tế và trong nước tạo ra nhiều thời cơ thuận lợi nhưng cũng đặt ra không ít khó khăn, thách thức, đòi hỏi toàn Đảng, toàn dân và toàn quân phải nỗ lực phấn đấu để hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ của năm 2015.

Các trọng tâm được Tổng bí thư nhấn mạnh gồm: Phấn đấu hoàn thành ở mức cao nhất các nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội; tăng cường ổn định kinh tế vĩ mô, đẩy mạnh thực hiện các đột phá chiến lược, cơ cấu lại nền kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng; bảo đảm an sinh xã hội, cải thiện đời sống nhân dân; giữ vững độc lập chủ quyền và môi trường hòa bình, ổn định để phát triển đất nước; tập trung tổ chức thành công đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội lần thứ 12 của Đảng…

Tổng bí thư cũng đề cập: “Tuy nhiên, công tác xây dựng Đảng vẫn còn rất nhiều việc phải làm, nhất là việc đấu tranh chống sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống; những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá”; tệ tham nhũng, lãng phí, quan liêu, xa dân… Các thế lực thù địch vẫn đang tìm mọi cách phá hoại sự nghiệp cách mạng của nhân dân ta; chúng ra sức xuyên tạc, vu cáo Đảng, Nhà nước ta, đánh thẳng vào hệ tư tưởng, Cương lĩnh, đường lối chính trị của Đảng, kích động, chia rẽ nội bộ Đảng, chia rẽ Đảng, Nhà nước với nhân dân, hòng làm tan rã Đảng ta, chế độ ta từ gốc, từ bên trong, hết sức thâm độc và nguy hiểm. Trong tình hình ấy, chúng ta càng cần phải tập trung làm tốt hơn nữa công tác xây dựng Đảng.

Phương hướng chung của việc xây dựng, chỉnh đốn Đảng hiện nay là phải tiếp tục phát huy truyền thống tốt đẹp, giữ vững và tăng cường bản chất cách mạng và tính tiên phong của Đảng, xây dựng Đảng thực sự trong sạch, vững mạnh cả về chính trị, tư tưởng, phẩm chất đạo đức, tổ chức, cán bộ, đổi mới phương thức lãnh đạo, tăng cường mối liên hệ giữa Đảng với nhân dân, bảo đảm cho Đảng đủ sức lãnh đạo sự nghiệp của đất nước không ngừng phát triển.

Trong điều kiện Đảng ta là đảng cầm quyền, hoạt động trong môi trường phát triển kinh tế thị trường, mở cửa hội nhập; cán bộ, đảng viên giữ nhiều trọng trách, hằng ngày, hằng giờ tiếp xúc với hàng và tiền, gắn liền với lợi ích cá nhân, đối mặt với bao cám dỗ, với mặt trái của cơ chế thị trường, chúng ta càng phải chăm lo giữ vững bản chất cách mạng và tính tiên phong của Đảng. Nếu không nhận thức sâu sắc điều này, nếu cán bộ, đảng viên không tích cực và kiên trì rèn luyện thì rất dễ bị thoái hoá, biến chất. Vấn đề giữ vững bản chất của Đảng – là một Đảng Cộng sản, đảng cách mạng chân chính, hoạt động vì sự nghiệp của giai cấp công nhân, của dân tộc, vì lợi ích của nhân dân, là vấn đề hết sức cơ bản và quan trọng.

Nghị quyết TƯ 4 khoá XI về xây dựng Đảng đã khẳng định phải tiến hành xây dựng, chỉnh đốn Đảng với tinh thần tích cực và kiên quyết, mạnh mẽ, nhằm tạo ra một bước chuyển biến rõ rệt trên các mặt, ngăn chặn và đẩy lùi tình trạng suy thoái, củng cố sự kiên định về mục tiêu, lý tưởng cách mạng; tăng cường sự thống nhất ý chí và hành động; củng cố tổ chức chặt chẽ; tăng cường mối liên hệ mật thiết với nhân dân; nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng, coi đây là vấn đề sống còn của Đảng ta, chế độ ta. Một đảng cách mạng chân chính có đường lối đúng, có tổ chức chặt chẽ, có đội ngũ cán bộ, đảng viên trong sạch, gương mẫu, tận tuỵ, gắn bó máu thịt với nhân dân, được nhân dân ủng hộ, thì đảng đó có sức mạnh vô địch, không thế lực nào ngăn cản nổi trên con đường dẫn dắt dân tộc đi lên.

Hồng Nhì

By chauxuannguyenblog Posted in CXN Tagged

16 comments on “CXN_020215_7962_Đọc tựa bài báo này là biết ngay ĐCSVN sắp bị dân giựt sụp rồi, 85 năm nay, ĐCS là cha mẹ của dân, ơn Bác ơn Đảng tràn đầy, đây là lần đầu tiên TBT của ĐCS năn nỉ người dân cho ĐCS hy sinh phục vụ thêm nữa: Đảng luôn lấy việc phục vụ nhân dân làm lẽ sống

 1. Ồ!Trọng lú nói hay quá.
  Xin đề nghị anh Châu cho cái hình nó xếp rồng rắn dẫn cả lũ đồng chí của nó đi lên XHCN,rồng rắn níu áo,xô đẩy nhau mà đi.
  Tổ cha thằng ráo sư lú.
  Nó không phun ra loại nọc độc giáo mác,lưởi lê…chắc là nó bị ung thư phổi.
  Nghe ráo sư lú nói làm tôi lạnh gai ốc,nếu tôi là thân gái….
  …Cô gái thơ ngây bị thằng Sở khanh chiếm đoạt,”huỵch” lòi một đàn con.Đánh lên,dập xuống,bỏ đói….rồi dổ dành”Không có ai xứng đáng làm chồng em bằng Anh”.
  Ôi!Nghe lời lẻ của thằng đâm cha giết chú nói mà nổi da gà,ớn lạnh.
  Đm mầy trọng Lú,dân VN không phải là cô gái thơ ngây như mầy tưởng đâu con!
  Mầy sắp chết rồi nên mới trối hở con????

  Like

 2. Thôi thôi thôi lú ơi là lú ông cũng già lão hoá cằn cỗi như cái đcs của ông rồi, sắp chết đến đít rồi còn cố lải nhải những điều cũ rích, dân nghe 85 năm thủng hết cả màng nhĩ rồi. Các ông chỉ bốc phét là giỏi thôi, làm thì như mèo mửa. Chưa làm đã nghĩ đến cướp cho đầy túi tham.

  Trong thời điểm nóng bỏng này cho dù đảng có van xin nịnh nọt bằng mồm dân VN cũng đéo thèm tin đảng nói nữa đâu, bằng mọi giá phải để cái đảng cướp, bán nước ăn hại đái nát này chết trong đau đớn và nhục nhã.

  Like

 3. Này lão già Trọng lú đảng trưởng đảng đạo Hồ lừa bịp và độc ác, mày thử cho một cuộc thăm dò xem tất cả ng dân VN từ già đến trẻ từ ng dân thường đến đvcs, CA, QĐ được bao nhiêu ng còn ủng hộ đảng đạo Hồ bán nước của mày không?????đâu đâu ng dân cũng chửi đảng đạo hồ trong uất ức và căm hận, ai cũng nguyền rủa chúng mày, ai cũng căm thù chúng mày. Ngày chết của đảng lú đã cận kề.

  Like

 4. trọng lú vốn chỉ là một tên bần cố quê mùa mặc dù có lai lịch sinh ra ở thị thành, tên này ngày còn là học trò thuộc loại chậm tiến nên tôi đoán lão ta rất rốt các môn tự nhiên như toán lý hóa. hơn 10 năm nay y nắm chức danh trong cái bộ quyền uy tối thượng nhưng chưa thấy y lập được công trạng gì gọi là cho đất nước. trước các phe cánh đối lập trong nội bộ của y thì y luôn tỏ ra là kẻ bại trận bởi y chẳng hiểu gì về cuộc đời, chẳng hiểu gì về sự thực dụng và sức mạnh của vật chất.
  y nói rằng ; Ở Việt Nam không có một lực lượng chính trị nào khác, ngoài Đảng Cộng sản Việt Nam, có đủ bản lĩnh, trí tuệ, kinh nghiệm, uy tín và khả năng lãnh đạo đất nước vượt qua mọi khó khăn, thử thách cam go để đưa dân tộc đến bến bờ vinh quang”
  là một kiểu nói chủ quan thiển cận, trịch thượng và vô cùng thiếu tôn trọng người dân cũng như trí thức VN – những người có học hành tử tế và kiến thức uyên thâm. và y nói cũng có một phần rất đúng là ” ở VN không có một lực lượng chính trị nào khác ngoài đảng CS của y..” thì đúng là như vậy, vì kể từ khi cướp chính quyền Trần Trọng Kim năm 1945 đến nay là 65 năm băng đảng của y có để cho dân sống tự do lập hội đâu mà có lực lượng nào cạnh tranh với băng đảng của y ?? y đang nói chuyện với tư cách của một thằng đại ca giang hồ thuộc băng nhóm xã hội đen chưa bị tiêu diệt chứ không phải là của một nhà chính trị chuyên nghiệp đẳng cấp quốc tế

  Like

 5. đỗ mười thằng này lú, nó tưởng ai cũng như nó, đảng quang vinh gì mà đưa cả dân tộc xuống, tài tình gì mà 1 đất nước tài nguyên khoáng sản mà giờ đây tan hoang như thế này, con quỷ cs là lũ hút máu người, hy vọng người dân lôi cổ tụi này cho vào lò thiêu hết là vừa

  Like

 6. Thằng lú này nó bảo ở VN hiện nay k có một lực lượng chính trị nào có đủ bản lĩnh trí tuệ,..lãnh đạo đất nước. Mả mẹ thằng lú từ năm 1930 đảng đạo Hồ chúng mày thành lập đã thủ tiêu giết chết hết mọi ng VN ưu tú, thông minh, tài giỏi rồi còn gì. Chúng mày nhân danh đcs đã bóp chết mọi hội đoàn yêu nước, chúng mày k cho bất kỳ một tiếng nói, một cơ hội nào để cạnh tranh với lũ quỷ dữ chúng mày. Thằng cụ lão lú mày càng nói tao càng muốn ỉa vào mồm mày . Đồ ngu dốt cổ hủ chết mẹ mày đi.

  Like

 7. Chưa ăn cơm nhưng đọc lời “tuyên láo” của đĩ Lú xong em cũng phải đi ị 1 bãi! Tổ sư thằng đảng viên Tàu đĩ Lú, nghe nó nói là ko chịu được! Chết mẹ mày đi đồ Việt gian.

  Like

  • Bạn may mắn hơn tôi vì chưa ăn cơm , còn tôi thì vừa ăn xong , dại dột đọc bài này , đến câu nói của thằng Lú : ” Đảng luôn lấy việc phục vụ nhân dân làm lẽ sống” thì …Ôi thôi …ói ra toàn bộ …Thật phí mất bửa cơm .
   Không biết bây giờ trong số 90 triệu dân VN có được bao nhiêu người tin rằng câu nói trơ trẻn của thằng Lú ở trên là sự thật . Nếu có người nào tin là thật thì tôi nghĩ người đó cũng lú lẫn , hoang tưởng nặng như thằng già Trọng Lú vậy .

   Like

 8. tổ sư bố cái lũ ăn cơm dân , mặc áo đảng phục vụ lũ cướp ngày…cơm chúng mày ăn là do bà đổ mồ hôi chán dán mồ hôi lồn đổ vào mồm nhà chúng mày chứ mày tưởng ở đâu ra…?

  Like

 9. Đĩ mẹ mày lú . lú vừa vừa thôi để người khác lú nữa Trọng lú à ! .. Đảng chỉ lấy nhân dân làm lẽ sống là điếm thúi, vì không lừa được nhân dân từ 1945 thì Đảng đã chết toi lâu rồi , … thử nghĩ coi 2 lực lượng nòng cốt bảo vệ đảng hiện nay là QĐ và CA chúng như thế nào :
  1-/ Quân đội
  http://baodatviet.vn/kinh-te/doanh-nghiep/tuong-phung-quang-thanh-giao-nhiem-vu-doanh-nghiep-quan-doi-3229085/

  Tướng Phùng Quang Thanh giao nhiệm vụ doanh nghiệp quân đội
  (Doanh nghiệp) – Doanh nghiệp quân đội phải luôn đặt lợi ích của đất nước, của quân đội lên hàng đầu, chấp hành nghiêm pháp luật Nhà nước; kỷ luật của quân đội..
  Đã là doanh nghiệp thì hiệu quả kinh doanh lúc nào cũng được đặt lên hàng đầu , vậy thì
  lợi ích của đất nước, của quân đội sao vươn tới được ! quân đội là quân đội , kinh doanh là kimh doanh , không thể quân đội và kinh doanh chung lại làm 1 được …
  trích :” Tức là theo quy định, 70% lợi nhuận sau thuế của Viettel phải nộp về ngân sách nhà nước. Theo Bộ trưởng Phùng Quang Thanh, đây là con số quá cao.
  “Chính phủ nên giảm tỷ lệ nộp vào ngân sách của Viettel để họ có thể dùng khoản đó đầu tư cho một số đơn vị mua sắm trang thiết bị, vũ khí, số còn lại để đầu tư ra nước ngoài”, Bộ trưởng Phùng Quang Thanh kiến nghị.
  Tiếp đến là Tổng công ty 319, năm 2014 cũng có những con số doanh thu ấn tượng. Theo đó 6.404 tỷ đồng trong năm 2014 là số doanh thu 2014, trong số này có 188 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế.
  Đại tá Phùng Quang Hải, Chủ tịch HĐTV Tổng công ty 319 cho biết, doanh nghiệp này sẽ tập trung nguồn lực thực hiện phần dự án BT sân bay Phan Thiết. ”
  như trên , thì quân đội NDVN đã và đang tranh giành bóc lột dân tộc VN thông qua hình thức kinh doanh bằng chính nguồn vốn của dân tộc VN đã đóng cho chế độ từ mọi khoản thuế và phí như hiện nay ! …
  2-/ về Công an/an ninh
  Chúng ta cũng biết hàng vạn vấn đề liên quan đến CA/AN triệt hạ dân chúng ,bóc lột dân chúng qua cơ chế ,qua chính sách bởi những thông tư ,nghị định ,quyết định … CA/AN có thể tiêu diệt hay bắt giữ bất kỳ ai là dân chúng nếu chúng muốn bởi luật pháp cho phép chúng ở điều 88/79/258… kẻ bắt dân chúng , có quyền cho hay không cho luật sư tham dự hay không tham dự vì thế án oan lúc nào cũng cao ngất trời , … Sự trà đạp và ngồi xổm trên pháp luật của CSVN hiện nay cả thề giới đều biết ,do đó họ muốn VN sẽ giống Rumani ngày xưa, một khi dân chúng đồng loạt thức tỉnh biết rõ CSVN cần phải loại bỏ vĩnh viễn ,CSVN hiện nay chỉ là một lũ tham nhũng ngu xuẩn gian dối và thối nát …thời gian chỉ làm chúng phơi bày sự lừa dối dân tộc VN suốt 86 năm qua mà thôi , …

  Giờ đây nền KTVN đã báo ứng cho cả dân tộc VN từng bước hiểu rõ về bản chất của chế độ CS , bản chất của CSVN nó gian dối đến chừng nào , tư duy của bọn chúng ngu muội đến mức nào , chúng có đáng để nhân loại phải loại bỏ chúng hay không ! … đã đến lúc chúng không còn miệng lưỡi tuyên truyền được gì nữa , chúng không thể lấy của dân nghèo để cứu giúp đất nước khi chúng giàu sụ như hiện nay , định hướng ,hướng dẫn dân chúng để chúng giàu hơn nữa xem ra đã kết thúc ,.. Các bạn hãy nhìn vào nền KTVN hiện nay để thấy dân chúng đã và đang gia tăng bất tuân dân sự với chính quyền mạnh mẽ đến dường nào ! .. đó chính dấu chấm hết cho chế độ CSVN hiện nay.

  Like

 10. Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh, năm nay chúng ta kỷ niệm thành lập Đảng vào thời điểm đất nước ta đã trải qua gần 30 năm Đổi mới.
  đúng quá ,từ những thằng con ở hầm hố rừng rú trôn chui như chuột trên răng dưới dái ốm ton như chó đói trước 30/4/75, sau ngày 30/4/75,sau 30 năm cả đảng cùng chung tay hút máu toàn dân,nay thằng nào cũng có 5-7 biệt thự khũng làm của nổi,của chìm có trời mà biết, bọn người rừng rú dốt nát nay thằng nào cũng có bằng ts học đại,con cái chạy sang mỹ cúp đễ du học,con gái rượu tưỡng thú vào quốc tịch mỹ quyết tâm đánh cho mỹ cúp,rồi chạy theo làm dâu ngụy nhào.
  giờ đây đen trắng tõ tường
  lú ơi đừng tưỡng dân mình còn ngu
  thằng nào bán nước hại dân
  dân đà biết rõ chúng mày là ai???
  chờ xem đễ thấy một ngày
  dân ta nước việt treo đầu bọn bây
  giờ này mụ mị xưa rồi
  bão giông kéo đến chúng mày chạy đâu???

  Like

 11. Mấy đời đảng trưởng sao không thấy thằng nào thông minh cả nha?????Hóa ra đây là nơi tập hợp bọn ngu đần nhưng lại biết cầm dao chém người, không có người thì nó chém vào gió, thôi ACE chửi nó cũng thấy tội tội vì nó chém gió lần cuối, tiếng nỉ non kêu mất đảng đó mà:”Mất đảng đau lòng con cuốc lú”.

  Like

 12. anh Châu đăng giùm em cái clip dân oan dương nội chửi chó ở còm trên đi , chửi trực tiếp, chửi thẳng như tát cứt vào mặt luôn. hay lắm mà anh không đăng cho pà con thưởng thức thì uổng quá

  Like

 13. ” Đảng luôn lấy việc phục vụ nhân dân làm lẽ sống”
  Đây ! bằng chứng hùng hồn chứng minh lời nói của Trọng Lú là đúng . Ôi ! Tấm lòng của đảng thật quá cảm động . Xin ghi nhận .

  Quan xã ăn chặn cả “gói mì tôm” của người tàn tật

  Với 270.000 đồng tiền trợ cấp của Nhà nước hàng tháng dành cho người khuyết tật nặng, tính ra chỉ đủ để mua 3 gói mì tôm /ngày, nhưng cán bộ làm chính sách ở xã Trịnh Xá (tp Phủ Lý, Hà Nam) nhiều năm nay âm thầm ăn chặn mất 90.000 đồng, mà nói như anh Sổng, nạn nhân trong bài viết của chúng tôi đã phải thốt lên: “Có 3 gói mì tôm mỗi ngày mà người ta cũng lấy đi mất 1 gói, các anh chị không nói thì chúng tôi làm sao biết được”.

  http://danlambaovn.blogspot.com/2015/02/va-ay-la-mot-thi-du-con-nong-hoi-cho.html#more

  Like

  • Cảm ơn lão @DVCK đã chia sẻ thông tin kịp thời! Đọc càng nhiều càng thấy căm cái đảng “ăn ko chừa thứ gì của dân”! Đ..mẹ băng cướp Việt gian cộng nô. Hãy chung tay tiêu diệt đảng cướp cs, lầm lũi cam chịu thì cộng nô có tha cho bà con ko, nghĩ mà xem?!

   Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s