CXN_021015_8069_Bản chất hèn nhát, csvn đã tự nguyện 100% dâng đất, dâng biển, dâng tài nguyên cho CSTQ. Phải lật đỗ một cách triệt để csvn thì dân VN mới có tự do, hạnh phúc được. (TCvsCSVN,MMDT)

 

  • Bản chất hèn nhát, csvn đã tự nguyện 100% dâng đất, dâng biển, dâng tài nguyên cho CSTQ. Phải lật đỗ một cách triệt để csvn thì dân VN mới có tự do, hạnh phúc được.
    Anh Châu tuyệt vời lắm !


    Ngày tết gần kề, chúc anh Châu và gia quyến vui hưởng một cái tết thật trọn vẹn.

    Like

 

By chauxuannguyenblog Posted in CXN Tagged

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s