Saigon Trùng Trùng Nỗi Nhớ


Những hình ảnh xưa cũ vẫn khiến người xem nghẹn ngào

Saigon Trùng Trùng Nỗi Nhớ
(version Apr 2015)

https://youtu.be/86i4d5hNLto

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s