CXN_051115_8814_”Một thằng rừng rú, óc khỉ (nguyen văn đài) được csVN gài bi với hổn danh “Thế lực thì địt”, biết cái cục kít gì về KT mà nói thánh, nói tướng. Bọn này chỉ gi ỏi lừa lọc, xảo trá hay đánh nhau thôi.” (TPP, 27 Hội Đoàn, LTCN, century to change VC)

https://www.youtube.com/watch?v=BHEp61j3Ehc

CXN_042815_8743_Ý Lan, Võ Văn Ái dự định học và dùng chiêu lừa bịp của CSVN để bóp méo sự thật là Thích Đôn Hậu hoạt động cho CSVN từ hồi 1965, 66 tại Huế và sau khi hợp tác với CSBV, bị đàn áp sau 1975, một bài học đáng đời cho những kẻ hợp tác với CSVN, như con đường Liên Minh Dân Chủ của Nghị Sĩ Ngô Thanh Hải đang đi (travelling in a very dangerous course): Cuộc đàn áp quy mô Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất sau 30/4
Châu Xuân Nguyễn
+++++++

  1. VN ngày tàn cộng sản
    11.05.2015 @ 6:49 PM Edit
    Một thằng rừng rú, óc khỉ (nguyen văn đài) được csVN gài bi với hổn danh “Thế lực thì địt”, biết cái cục kít gì về KT mà nói thánh, nói tướng. Bọn này chỉ giỏi lừa lọc, xảo trá hay đánh nhau thôi.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s