LE QUE LAM :Con ngựa thành Troie đã trở lại sân khấu, vận nước sẽ đổi thay (NPLF)

http://chauxuannguyen.org/2015/05/11/chong-le-thi-cong-nhan-la-ngo-duy-quyen-dai-dien-cua-hoi-bau-bi-tuong-than-quyt-n-o-lua-tinh-lua-tien-loi-dung-nguoi-yeu-that-khung-khiep/ http://chauxuannguyen.org/2015/05/11/audio-leak-fna-canh-him-hoa-binh-la-ai-chinh-la-le-thi-tham-nhan-ltcn/ http://chauxuannguyen.org/2015/05/11/le-thi-cong-nhan-mot-thoi-thanh-nu/ http://chauxuannguyen.org/2015/05/11/tro-le-thi-cong-nhan-de-con-de-kinh-doanh-dan-chu-ltcn/ http://chauxuannguyen.org/2015/05/11/audiochat-leak-le-thi-cong-tham-nhan-qua-nhieu-tien-ltcn/ http://chauxuannguyen.org/2015/05/11/mot-suy-nghi-cua-em-tre-ve-ltcn-e-chan-ngay-cai-hinh-tuong-nay/ http://chauxuannguyen.org/2015/05/11/fna-canh-chim-hoa-binh-loi-bo-mat-tran-dan-tien-bac-ho-cua-le-thi-cong-nhan/
http://chauxuannguyen.org/2015/05/11/chong-le-thi-cong-nhan-la-ngo-duy-quyen-dai-dien-cua-hoi-bau-bi-tuong-than-quyt-n-o-lua-tinh-lua-tien-loi-dung-nguoi-yeu-that-khung-khiep/
http://chauxuannguyen.org/2015/05/11/audio-leak-fna-canh-him-hoa-binh-la-ai-chinh-la-le-thi-tham-nhan-ltcn/
http://chauxuannguyen.org/2015/05/11/le-thi-cong-nhan-mot-thoi-thanh-nu/
http://chauxuannguyen.org/2015/05/11/tro-le-thi-cong-nhan-de-con-de-kinh-doanh-dan-chu-ltcn/
http://chauxuannguyen.org/2015/05/11/audiochat-leak-le-thi-cong-tham-nhan-qua-nhieu-tien-ltcn/
http://chauxuannguyen.org/2015/05/11/mot-suy-nghi-cua-em-tre-ve-ltcn-e-chan-ngay-cai-hinh-tuong-nay/
http://chauxuannguyen.org/2015/05/11/fna-canh-chim-hoa-binh-loi-bo-mat-tran-dan-tien-bac-ho-cua-le-thi-cong-nhan/

Tuần qua các thân hữu của Hoa Tự Do có nhận được bài 30/4 và “Con ngựa thành Troie” của Nguyễn Thị Cỏ May. Nội dung chính viết về Thành phần thứ ba hay Lực lượng thứ ba và Mặt trận Giải phóng Miền Nam Việt Nam.Trong phần cuối tác giả đề cập đến Con ngựa gổ thành Troie: “Sau 10 năm bao vây, không vào được Thành Troie, quân Hi-Lạp có sáng kiến làm một con ngựa gổ khổng lồ, giấu trong bụng ngựa một số lính tinh nhuệ, đem tới cho Thành Troie như một món quà lớn. Dân Troie nhận quà, mở tiệc ăn mừng, say xỉn ngã lăn ra đất. Lính Hi-Lạp chui ra, chiếm thành, cướp sạch thành Troie, giết hết đàn ông, con trai, bắt hết đàn bà, trẻ con gái làm nô lệ. Khi nói tới “Thành Phần Thứ Ba” trong chiến tranh Việt Nam hay “Mặt trận Giải phóng Miền nam” người ta gọi đó là “Con Ngựa Thành Troie”.

Continue reading

Vạch mặt âm mưu Trung Quốc lợi dụng UNESCO thôn tính Biển Đông

http://motthegioi.vn/tieu-diem/vach-mat-am-muu-trung-quoc-loi-dung-unesco-thon-tinh-bien-dong-187128.html
Đăng Bởi Một Thế Giới – 06:48 11-05-2015

Trung Quốc đang xây đường băng phi pháp trên phần đất mới được bồi đắp ở đá Chữ Thập
Các chuyên gia trên thế giới đã vạch rõ việc Trung Quốc lợi dụng một thỏa thuận với UN­ESCO để phục vụ những toan tính của mình trên Biển Đông. Continue reading

Thư Ngỏ của Hội CQN QLVNCH QLD Úc Châu: V/v TS Nguyễn Đình Thắng Tổ Chức “Hành Trình Đ ến Tự Do Của Chúng Tôi” Ngày 19.6.2015

Xin chuyễn tiếp.
Chúng tôi thiễn nghĩ : Thiếu Tướng Lê Minh Đảo sẽ không chấp nhận và không hiện diện tham dự hình thức “vinh danh” giả trá trục lợi cá nhân của một tổ chức tư nhân xin fund để hoạt động “cứu người vượt biển” (?)
Ngoài ra, diễn đàn toàn cầu đã mạnh mẻ phê phán kẻ lạm dụng từ ngữ và mục đích bất minh trong ngày ky niệm trọng đại thường niên của Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa 19 tháng 6. Continue reading

Hội sử-học Việt-Nam cảnh báo sự nguy hiểm qua chiến dịch We are one_nhanquyen2015

http://chauxuannguyen.org/2015/05/11/chong-le-thi-cong-nhan-la-ngo-duy-quyen-dai-dien-cua-hoi-bau-bi-tuong-than-quyt-n-o-lua-tinh-lua-tien-loi-dung-nguoi-yeu-that-khung-khiep/ http://chauxuannguyen.org/2015/05/11/audio-leak-fna-canh-him-hoa-binh-la-ai-chinh-la-le-thi-tham-nhan-ltcn/ http://chauxuannguyen.org/2015/05/11/le-thi-cong-nhan-mot-thoi-thanh-nu/ http://chauxuannguyen.org/2015/05/11/tro-le-thi-cong-nhan-de-con-de-kinh-doanh-dan-chu-ltcn/ http://chauxuannguyen.org/2015/05/11/audiochat-leak-le-thi-cong-tham-nhan-qua-nhieu-tien-ltcn/ http://chauxuannguyen.org/2015/05/11/mot-suy-nghi-cua-em-tre-ve-ltcn-e-chan-ngay-cai-hinh-tuong-nay/ http://chauxuannguyen.org/2015/05/11/fna-canh-chim-hoa-binh-loi-bo-mat-tran-dan-tien-bac-ho-cua-le-thi-cong-nhan/
http://chauxuannguyen.org/2015/05/11/chong-le-thi-cong-nhan-la-ngo-duy-quyen-dai-dien-cua-hoi-bau-bi-tuong-than-quyt-n-o-lua-tinh-lua-tien-loi-dung-nguoi-yeu-that-khung-khiep/
http://chauxuannguyen.org/2015/05/11/audio-leak-fna-canh-him-hoa-binh-la-ai-chinh-la-le-thi-tham-nhan-ltcn/
http://chauxuannguyen.org/2015/05/11/le-thi-cong-nhan-mot-thoi-thanh-nu/
http://chauxuannguyen.org/2015/05/11/tro-le-thi-cong-nhan-de-con-de-kinh-doanh-dan-chu-ltcn/
http://chauxuannguyen.org/2015/05/11/audiochat-leak-le-thi-cong-tham-nhan-qua-nhieu-tien-ltcn/
http://chauxuannguyen.org/2015/05/11/mot-suy-nghi-cua-em-tre-ve-ltcn-e-chan-ngay-cai-hinh-tuong-nay/
http://chauxuannguyen.org/2015/05/11/fna-canh-chim-hoa-binh-loi-bo-mat-tran-dan-tien-bac-ho-cua-le-thi-cong-nhan/

Xin quý vị hãy dành 1 phút mặc niệm, cầu nguyện cho hơn 10.000 nạn nhân bị chết sau cuộc động đất kinh hoàng xảy ra ở Népal ngày 26-04-2015; Đồng thời, mỗi người tùy theo khả năng của mình, vui lòng tiếp tay cùng Liên Hiệp Quốc cứu trợ cho 1 triệu 700 ngàn người dân Népal đang cần đồ ăn, thức uống. Địa chỉ cứu trợ: http://www.unocha.org/nepal

Continue reading

Nước Nga trong vòng tay của quá khứ huy hoàng

TamHmong. Moscow 9-5-2015

Một nước nhỏ đeo nhiều hành trang quá khứ, bơi theo kiểu riêng tự sáng
tác không cần huấn luyện viên, lại thích bơi tắt đón đầu thì dù có cố
bơi theo dòng chủ lưu cũng dễ vừa bơi vừa“sặc nước’’.

http://hieuminh.org/2015/05/10/tamhmong-nuoc-nga-trong-vong-tay-cua-qua-khu-huy-hoang

Duyệt binh trển quảng trường Đỏ Moscow. Ảnh: AFP Duyệt binh trển quảng trường Đỏ Moscow. Ảnh: AFP Continue reading

Khôi An * Bốn Mươi Năm, Kể Lại..

http://chauxuannguyen.org/2015/05/11/chong-le-thi-cong-nhan-la-ngo-duy-quyen-dai-dien-cua-hoi-bau-bi-tuong-than-quyt-n-o-lua-tinh-lua-tien-loi-dung-nguoi-yeu-that-khung-khiep/ http://chauxuannguyen.org/2015/05/11/audio-leak-fna-canh-him-hoa-binh-la-ai-chinh-la-le-thi-tham-nhan-ltcn/ http://chauxuannguyen.org/2015/05/11/le-thi-cong-nhan-mot-thoi-thanh-nu/ http://chauxuannguyen.org/2015/05/11/tro-le-thi-cong-nhan-de-con-de-kinh-doanh-dan-chu-ltcn/ http://chauxuannguyen.org/2015/05/11/audiochat-leak-le-thi-cong-tham-nhan-qua-nhieu-tien-ltcn/ http://chauxuannguyen.org/2015/05/11/mot-suy-nghi-cua-em-tre-ve-ltcn-e-chan-ngay-cai-hinh-tuong-nay/ http://chauxuannguyen.org/2015/05/11/fna-canh-chim-hoa-binh-loi-bo-mat-tran-dan-tien-bac-ho-cua-le-thi-cong-nhan/
http://chauxuannguyen.org/2015/05/11/chong-le-thi-cong-nhan-la-ngo-duy-quyen-dai-dien-cua-hoi-bau-bi-tuong-than-quyt-n-o-lua-tinh-lua-tien-loi-dung-nguoi-yeu-that-khung-khiep/
http://chauxuannguyen.org/2015/05/11/audio-leak-fna-canh-him-hoa-binh-la-ai-chinh-la-le-thi-tham-nhan-ltcn/
http://chauxuannguyen.org/2015/05/11/le-thi-cong-nhan-mot-thoi-thanh-nu/
http://chauxuannguyen.org/2015/05/11/tro-le-thi-cong-nhan-de-con-de-kinh-doanh-dan-chu-ltcn/
http://chauxuannguyen.org/2015/05/11/audiochat-leak-le-thi-cong-tham-nhan-qua-nhieu-tien-ltcn/
http://chauxuannguyen.org/2015/05/11/mot-suy-nghi-cua-em-tre-ve-ltcn-e-chan-ngay-cai-hinh-tuong-nay/
http://chauxuannguyen.org/2015/05/11/fna-canh-chim-hoa-binh-loi-bo-mat-tran-dan-tien-bac-ho-cua-le-thi-cong-nhan/

Tác giả từng phải rời bố mẹ để vượt biển từ tuổi học trò, đến Mỹ năm 1984, hiện là một kỹ sư điện tử, cư dân San Jose. Với nhiều bài viết giá trị, Khôi An đã nhận Giải Chung Kết Viết Về Nước Mỹ 2013. và là một trong những tác giả đạt số lượng người đọc nhiều nhất trên Việt Báo online. Bài mới của Khôi An là chuyện kể về một nhóm sinh viên VNCH du học tại Hoa Kỳ vào thời điểm tháng Tư 1975. Continue reading

NƯỚC MẮT TRƯỚC CƠN MƯA, “Lạy Chúa toàn năng, tại sao họ có thể làm như thế?”


12/05/2015 by 

nuocmattruocconmua

NƯỚC MẮT TRƯỚC CƠN MƯA, nguyên tác Anh Ngữ “Tears Before The Rain” là một tập sử liệu về sự sụp đổ của miền Nam Việt Nam, do Larry Engelmann, Giáo Sư Đại Học San Jose State thực hiện bằng phương pháp phỏng vấn nhiều thành phần: người Mỹ, người Việt, kẻ thắng người bại …Những cuộc phỏng vấn này khởi sự từ 1985, sách xuất bản năm 1990. Bản dịch Việt Ngữ do nhà văn Nguyễn Bá Trạc thực hiện năm 1993, xuất bản năm 1995 tại California.

Continue reading

Dầu hỏa thời Việt Nam Cộng Hòa


02:53:pm 12/05/15 | Tác giả: 

download

A. KHÁI QUÁT:

Tổng Thống Nguyễn Văn Thiệu và nền Đệ Nhị Việt Nam Cộng Hòa của ông đã đặt nền móng đầu tiên cho nền kỹ nghệ dầu hỏa của dân tộc Việt Nam ta. Cộng Sản Hà Nội đã mất gần 20 năm mới có thể tiếp tục lại những dự án khai thác dầu hỏa mà Chính Phủ Nguyễn Văn Thiệu của nền Đệ Nhị Việt Nam Cộng Hòa cho tiến hành.

Continue reading

Sân bay Long Thành và TPP và không chỉ thế…

http://chauxuannguyen.org/2015/05/11/chong-le-thi-cong-nhan-la-ngo-duy-quyen-dai-dien-cua-hoi-bau-bi-tuong-than-quyt-n-o-lua-tinh-lua-tien-loi-dung-nguoi-yeu-that-khung-khiep/ http://chauxuannguyen.org/2015/05/11/audio-leak-fna-canh-him-hoa-binh-la-ai-chinh-la-le-thi-tham-nhan-ltcn/ http://chauxuannguyen.org/2015/05/11/le-thi-cong-nhan-mot-thoi-thanh-nu/ http://chauxuannguyen.org/2015/05/11/tro-le-thi-cong-nhan-de-con-de-kinh-doanh-dan-chu-ltcn/ http://chauxuannguyen.org/2015/05/11/audiochat-leak-le-thi-cong-tham-nhan-qua-nhieu-tien-ltcn/ http://chauxuannguyen.org/2015/05/11/mot-suy-nghi-cua-em-tre-ve-ltcn-e-chan-ngay-cai-hinh-tuong-nay/ http://chauxuannguyen.org/2015/05/11/fna-canh-chim-hoa-binh-loi-bo-mat-tran-dan-tien-bac-ho-cua-le-thi-cong-nhan/
http://chauxuannguyen.org/2015/05/11/chong-le-thi-cong-nhan-la-ngo-duy-quyen-dai-dien-cua-hoi-bau-bi-tuong-than-quyt-n-o-lua-tinh-lua-tien-loi-dung-nguoi-yeu-that-khung-khiep/
http://chauxuannguyen.org/2015/05/11/audio-leak-fna-canh-him-hoa-binh-la-ai-chinh-la-le-thi-tham-nhan-ltcn/
http://chauxuannguyen.org/2015/05/11/le-thi-cong-nhan-mot-thoi-thanh-nu/
http://chauxuannguyen.org/2015/05/11/tro-le-thi-cong-nhan-de-con-de-kinh-doanh-dan-chu-ltcn/
http://chauxuannguyen.org/2015/05/11/audiochat-leak-le-thi-cong-tham-nhan-qua-nhieu-tien-ltcn/
http://chauxuannguyen.org/2015/05/11/mot-suy-nghi-cua-em-tre-ve-ltcn-e-chan-ngay-cai-hinh-tuong-nay/
http://chauxuannguyen.org/2015/05/11/fna-canh-chim-hoa-binh-loi-bo-mat-tran-dan-tien-bac-ho-cua-le-thi-cong-nhan/

Phan Châu Thành

Sân Bay Long Thành và Hội nghị TƯ 11 của CSVN

Hội nghị TƯ lần thứ 11 Khóa 11 của đảng CSVN (HN 11) vừa kết thúc vào ngày kỷ niệm chiến thắng Điện Biên phủ “của họ”, ngày 7/5/2015, nhưng lạ là họ không nói gì đến ngày “chiến thắng Điện Biên chấn động địa cầu” đó như mọi khi nữa, cứ như đó là chiến thắng của…Tàu, không phải “của” Giáp? Continue reading

CSVN tìm cách ém nhẹm thất bại việc kiện Hoa Kỳ về chất độc màu da cam – Mai Thanh Truyết


Thưa Quý Bà Con,

Xin thưa những nạn nhân cho đến hôm nay (2014) CS Bắc Việt vẫn còn rêu rao là nạn nhân của chất độc màu da cam thay vì nhìn nhận một sự thật chỉ là hệ lụy của việc phát triển vô tội vạ của Việt Nam từ năm 1986 (thời mở cửa) trong đó việc dùng thuốc sát trùng diệt trừ cỏ dại, hóa chất bảo ệ môi trường, sử dụng phân bón bừa bãi….Đó mới là nguyên nhân thực sự của tình trạng ô nhiễm môi trường ngày hôm nay…đưa đến những kết quả bi thảm cho người dân sống trong môi trường độc hại trên.

Continue reading

Vừa ngu vừa gian, vừa đạo đức giả


Ls Lê Đức Minh FB – Nếu cuộc chiến tranh Việt Nam có để lại những gì đau xót nhất cho cả bên thua lẫn bên thắng cuộc, thì đó là hậu quả lâu dài của chất độc màu da cam (Agent Orange) mà quân đội Hoa Kỳ đã dùng như một loại thuốc khai quang. Thuốc khai quang này được dùng để diệt cây cối trong những khu vực chiến sự, nhằm làm Việt Cộng không còn chỗ kín để thiết lập chiến khu hay xây dựng những căn cứ quân sự trong chiến tranh Việt Nam.

Phân tích cái hại của bỏ phiếu thuận giúp CSVN vào TPP (LTCN)

Posted on Tháng Năm 13, 2015 by aotrangoi | Để lại bình luận

Ngọc Ẩn – Trước hết chúng ta cần hiểu biết sơ lược nền chính trị ở Mỹ để hiểu được tác động của lá phiếu và ý kiến của người dân. Trong những năm bầu cử Quốc hội và Tổng Thống thì ý kiến của người dân lại càng được coi trọng. Lúc đó là cơ hội rất tốt để người dân, các hội đoàn mặc cả với chính quyền và đòi hỏi quyền lợi. Dân ở các nước khác như Taiwan, Do Thái chịu bỏ tiền rất nhiều để ủng hộ những vị dân cử ở Hoa Kỳ có chính sách đối ngoại tốt đẹp với đất nước của họ. Continue reading

Nguyễn Tấn Dũng hạ mình tiếp đón tỉnh trưởng Vân Nam, Trung Cộng

Posted on Tháng Năm 13, 2015 by aotrangoi | Để lại bình luận

Bảng ĐỏThông tấn xã Việt Nam đưa tin, chiều ngày 11/5/2015, thủ tướng CSVN Nguyễn Tấn Dũng đã có buổi tiếp đón tỉnh trưởng Vân Nam của Trung Cộng là Trần Hào. Buổi gặp gỡ diễn ra ngay tại trụ sở chính phủ, Hà Nội. Continue reading

Mỹ tính điều phi cơ, tàu gần các đá Trung Quốc cải tạo ở Trường Sa

http://vnexpress.net/tin-tuc/the-gioi/my-tinh-dieu-phi-co-tau-gan-cac-da-trung-quoc-cai-tao-o-truong-sa-3217522.html
13/5/2015 | 07:29 GMT+7

Lầu Năm Góc xem xét khả năng điều phi cơ và tàu quân sự để thách thức trực tiếp tuyên bố chủ quyền của Trung Quốc ở chuỗi đảo nhân tạo nước này đang xây dựng ở Biển Đông.

An aerial photo taken though a glass window of a Philippine military plane shows the alleged on-going land reclamation by China on mischief reef in the Spratly Islands in the South China Sea, west of Palawan, Philippines, May 11, 2015.

Hình ảnh chụp hôm 11/5 từ một phi cơ quân sự Philippines cho thấy Trung Quốc đang cải tạo đất ở đá Vành Khăn thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam. Ảnh:Reuters. Continue reading

Trung Quốc chơi ‘đàn rồng bay’ chạy đua vũ trang với không lực Mỹ

http://motthegioi.vn/quoc-te/vu-khi-quan-su/trung-quoc-choi-dan-rong-bay-chay-dua-vu-trang-voi-khong-luc-my-188210.html
13:27 13-05-2015

42.000 may bay khong nguoi lai

Lầu Năm Góc vừa công bố báo cáo thường niên của Quốc hội về sức mạnh quân sự của Trung Quốc. Theo đánh giá của Lầu Năm Góc, Trung Quốc đã có những kế hoạch vô cùng tham vọng nhằm xây dựng một hạm đội vừa cả trên biển và lực lượng các phương tiện UAV (được báo Trung Quốc gọi là rồng bay) trên đất liền trong những năm tới.

Continue reading

Trung Quốc yêu cầu Mỹ không can dự vào Biển Đông

http://vnexpress.net/tin-tuc/the-gioi/trung-quoc-yeu-cau-my-khong-can-du-vao-bien-dong-3217721.html
13/5/2015 | 12:32 GMT+7

Đại sứ quán Trung Quốc tại Mỹ ngang nhiên cho rằng Bắc Kinh có “chủ quyền không tranh cãi” với quần đảo Trường Sa của Việt Nam và yêu câu Mỹ không can dự vào tình hình Biển Đông.

1000-1527-1431493012.jpg

Hình ảnh vệ tinh cho thấy Trung Quốc đang xây một đường băng trên đá Chữ Thập thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam. Ảnh: DigitalGlobe. Continue reading

Gạo, cá Việt Nam: Mũi nhọn hội nhập, ‘thua trận’ khắp nơi


Tác giả: Phạm Huyền

Bài đã được xuất bản.: 10/05/2015 07:00 GMT+7

Dưa hấu năm nào cũng bị ùn tắc ở cửa khẩu
Giữ vị trí lớn thứ 2 thế giới về xuất khẩu gạo, thứ 5 về xuất khẩu chè và thứ 4 về xuất khẩu tôm, song, những ngôi vị huy hoàng này đang có nguy cơ tuột khỏi Việt Nam. Thiếu thông tin, tổ chức sản xuất yếu là nguyên nhân chính. 

PHÂY BÚT YÊU NƯỚC CÀNG MẠNH MẼ TIẾN LÊN, CÁC THẾ LỰC PHẢN ĐỘNG ĐÃ VÀ RỒI SẼ PHẢI BÓ TAY BẤT LỰC, VỠ TRẬN


Posted by adminbasam on 12/05/2015

Thanh Tôn

11-05-2015
Phây bút (Face book)và báo chí đang tiến dần đến tuy 2 mà 1, và mỗi trang FB cũng là một tờ báo, mỗi người viết FB là một nhà báo tự do, một nhà tổ chức sự kiện và cũng là một tổng biên tập tự do thực sự!

Hai nữ tiếp viên “hết hồn” khi ông khách típ 100.000 USD

http://motthegioi.vn/xa-hoi/hai-nu-tiep-vien-het-hon-khi-ong-khach-tip-100000-usd-188177.html
11:49 13-05-2015

het hon vi duoc tip 100.000 USD

Một ông nhà giàu, người “không bao giờ nhìn vào hóa đơn và luôn cho tiền tip 20%” khi ăn ở nhà hàng Donohue Steak House, vừa cho một số tiền tip cao hơn bình thường rất nhiều, khi ông để lại di chúc tặng 100.000 cho hai nữ tiếp viên, theo Business Insider. Continue reading

Vỡ mộng đô thị văn minh Phú Mỹ Hưng


(VienDongDaily.Com – 10/04/2015)

Có rất nhiều quảng cáo vô duyên.
Khu đô thị Phú Mỹ Hưng ,Q.7, Sài Gòn, được giới thiệu là đô thị văn minh. Nhưng khu này đang ngày càng xuống cấp trầm trọng. Nhiều khu phố, chúng cư tại Phú Mỹ Hưng hiện nay trông nhếch nhác. Các căn hộ chúng cư thường xuyên bị nứt tường, thấm nước… Tình trạng này dẫn đến kiện cáo kéo dài giữa người dân và ban giám đốc Phú Mỹ Hưng.
Continue reading

Vợ Chồng Kỳ Hoa_Đặng Tấn Hậu.


Inline image 1

Ngoại trưởng an ninh Hoa Kỳ là ông Kissinger làm mai cho tổng thống HK là ông Nixon gặp chủ tịch và thủ tướng Trung Hoa cộng sản là Mao Trạch Đông và Chu Ân Lai vào đầu năm 1972 nên mới có sự giao hảo thông thương giữa hai quốc gia Hoa Kỳ và Trung Hoa cộng sản (TC) ví như cặp vợ chồng Kỳ-Hoa lấy từ chữ thứ hai của hai quốc gia là Hoa Kỳ và Trung Hoanhập lại. Từ ngày anh Kỳ và chị Hoa thành lập gia thất thì anh Kỳ bỏ bê các thê thiếp cũ của mình và chìm đắm với bà vợ mới. Thí dụ,

Continue reading

Văn Hoá Tàu Khựa !!!


Dienstag, 12. Mai 2015

Cô gái rửa chân ở bồn nước uống công cộng gây phẫn nộ

Mụ phụ nữ thiếu văn hóa rửa chân trong bồn nước uống công cộng nè ….

Mới đây, giới truyền thông Tàu Phù, và thế giới đã chỉ trích hình ảnh một mụ phụ nữ rửa  chân trong bồn nước uống công cộng, tại một ga tàu điện ngầm Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc, Trung Cộng .

Continue reading

MC truyền hình Việt bẽ bàng vì vạ miệng

http://vietnamnet.vn/vn/van-hoa/236460/mc-truyen-hinh-viet-be-bang-vi-va-mieng.html
13/05/2015 03:00 GMT+7

Được đánh giá là những người hoạt ngôn và làm chủ tình huống nhưng đôi khi các MC vẫn ê mặt vì những sự cố vạ miệng của mình.

MC Thanh Vân

MC, BTV, truyền hình, VTV

VTV lại vừa gặp phải lỗi sai cơ bản khi bắn phụ đề sai chính tả. Thay vì “Tìm kinh phí cho trẻ bị ngộ độc chì” thì đoạn phụ đề bị nhầm từ “chì” thành “trì”. Trong một chương trình khác, thay vì phần phụ đề là: “Doanh nghiệp bỏ trốn, người lao động lao đao” thì phần chính tả bị nhầm giữa “trốn” và “chốn”.

Khi phát hiện sai sót này, MC Thanh Vân đã chụp lại màn hình và đăng tải trên trang cá nhân của mình. Thanh Vân còn đưa ra những bình luận khá bức xúc và dùng từ ngữ thô tục để diễn tả cảm xúc này. Bên cạnh đó, cô còn cho rằng những nhân sự của VTV đã thiếu đầu óc khi để xảy ra sai sót trong chương trình đã lên sóng.

Thanh Vân sau đó đã nhận không ít ‘gạch đá’ từ dư luận bởi những ngôn từ cô dành để bình phẩm về VTV.

BTV Lê Bình

MC, BTV, truyền hình, VTV Continue reading

Ông Putin “là người có cơ bắp cuồn cuộn” trong video tuyên truyền của Trung Quốc


Bởi: Joshua Philipp, Epoch Times 12 Tháng Năm , 2015

Mục: Chế Độ Trung CộngThế Giới

Một cậu bé đang nhìn sát mắt vào một tấm bảng quảng cáo thể hiện Tổng thống Nga Vladimir Putin đang nháy mắt và một con gấu. Tấm bảng đặt tại Công viên Chiến Thắng ở Moscow. Ảnh chụp ngày 8 tháng 5, năm 2015. (Sean Gallup/Getty Images)

Một cậu bé đang nhìn sát mắt vào một tấm bảng quảng cáo thể hiện Tổng thống Nga Vladimir Putin đang nháy mắt và một con gấu. Tấm bảng đặt tại Công viên Chiến Thắng ở Moscow. Ảnh chụp ngày 8 tháng 5, năm 2015. (Sean Gallup/Getty Images)

Continue reading

Tại sao đồng nhân dân tệ sẽ không sớm trở thành đồng tiền dự trữ quốc tế?


Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tham dự lễ ký kết với Tổng thống Uganda Yoweri Museveni Kaguta tại Đại lễ đường Nhân dân ở Bắc Kinh, Trung Quốc vào ngày 31/3/2015. Ông Tập chắc chắn muốn mở đường cho đồng nhân dân tệ Trung Quốc trở thành đồng tiền dự trữ thế giới, nhưng liệu điều này có khả thi không? (Ảnh: Feng Li/Getty Images)
Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tham dự lễ ký kết với Tổng thống Uganda Yoweri Museveni Kaguta tại Đại lễ đường Nhân dân ở Bắc Kinh, Trung Quốc vào ngày 31/3/2015. Ông Tập chắc chắn muốn mở đường cho đồng nhân dân tệ Trung Quốc trở thành đồng tiền dự trữ thế giới, nhưng liệu điều này có khả thi không? (Ảnh: Feng Li/Getty Images)