CXN_062115_9219_Nửa năm 2015 bán được 80 ngàn tỉ trái phiếu, nếu có chen lấn trái phiếu địa phương này vào thì nửa năm sau của 2015 sẽ chỉ bán được (80-12=) 68 ngàn tỉ thôi vì tiền huy động trong dân có giớ hạn là khoảng 300 ngàn tỉ/năm: Sẽ phát hành 11.800 tỷ đồng trái phiếu chính quyền địa phương (bonds, budget, public debts)

http://vneconomy.vn/chung-khoan/se-phat-hanh-11800-ty-dong-trai-phieu-chinh-quyen-dia-phuong-2015061510268877.htm

09:14 – Thứ Ba, 16/6/2015 Print

Sẽ phát hành 11.800 tỷ đồng trái phiếu chính quyền địa phương
Thủ tướng Chính phủ đồng ý kế hoạch phát hành trái phiếu chính quyền địa phương năm 2015…

Sẽ phát hành 11.800 tỷ đồng trái phiếu chính quyền địa phương

Trái phiếu Chính phủ – Ảnh minh họa.

Hà Anh Văn phòng Chính phủ vừa ban hành Công văn số 839/TTg-KTTH của Thủ tướng Chính phủ về hạn mức phát hành trái phiếu Chính quyền địa phương năm 2015.

Theo đó, Thủ tướng Chính phủ đồng ý đề nghị của Bộ Tài chính về kế hoạch phát hành trái phiếu chính quyền địa phương năm 2015 với tổng hạn mức phát hành là 11.800 tỷ đồng đối với UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Đồng thời, Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Tài chính xem xét có ý kiến đối với phương án phát hành trái phiếu chính quyền địa phương của UBND cấp tỉnh theo đúng quy định tại Luật quản lý nợ công, Luật ngân sách nhà nước, Nghị định số 01/2011/NĐ-CP ngày 5/1/2011 của Chính phủ về phát hành trái phiếu Chính phủ, trái phiếu được Chính phủ bảo lãnh và trái phiếu chính quyền địa phương.

Hằng năm, UBND cấp tỉnh xác định nhu cầu huy động vốn thông qua phát hành trái phiếu chính quyền địa phương, xây dựng đề án trình Hội đồng nhân dân cấp tỉnh phê duyệt gửi Bộ Tài chính xem xét có ý kiến và tổ chức phát hành, quản lý và sử dụng nguồn vốn huy động theo đúng quy định của pháp luật.

One comment on “CXN_062115_9219_Nửa năm 2015 bán được 80 ngàn tỉ trái phiếu, nếu có chen lấn trái phiếu địa phương này vào thì nửa năm sau của 2015 sẽ chỉ bán được (80-12=) 68 ngàn tỉ thôi vì tiền huy động trong dân có giớ hạn là khoảng 300 ngàn tỉ/năm: Sẽ phát hành 11.800 tỷ đồng trái phiếu chính quyền địa phương (bonds, budget, public debts)

  1. Trái phiếu chính phủ không ai mua nay đổi qua trái phiếu chính quyền địa phương,sao mà bấn lên vậy đảng CSVN???Chính phủ như cứt thêm cái chính quyền thối như mắm tôm thì ai đủ tin cậy mà mua,hỏi thử sang năm cái CP,CQCS này còn tồn tại không mà bảo tín cho dân.

    Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s