CXN_062315_9249_Chúng nó, ĐCSVN cần tiền nên chúng tận dụng mọi cách để bán thật nhanh tà i sản của nhân dân để tháo chạy hay để bù ngân sách thâm thủng (asset sales): Cổ phần hóa tổ ng công ty Chè Việt Nam: Nhà nước sẽ thoái toàn bộ vốn

CXN_052515_8901_Sưu Tầm: Võ Văn Ái Là Ai? (monks): Ác tăng sát nhân giết chết VNCH

http://cafef.vn/thi-truong-chung-khoan/co-phan-hoa-tong-cong-ty-che-viet-nam-nha-nuoc-se-thoai-toan-bo-von-20150617003527277.chn
17/06/2015, 09:53

Cổ phần hóa tổng công ty Chè Việt Nam: Nhà nước sẽ thoái toàn bộ vốn

Theo phương án cổ phần hóa, VINATEA sẽ phát hành lần đầu 37 triệu cổ phần mệnh giá 10.000 đồng.

Thủ tướng chính phủ vừa có quyết định phê duyệt phương án cổ phần hóa Công ty mẹ – Tổng công ty Chè Việt Nam (VINATEA) thành hình thức công ty cổ phần bằng cách bán toàn bộ phần vốn Nhà nước hiện có tại Doanh nghiệp và kết hợp phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ.

Theo đó, hiện tại, vốn điều lệ của VINATEA là 370 tỷ đồng, cổ phần phát hành lần đầu 37 triệu cổ phần, mệnh giá 10.000 đồng, trong đó, nhà nước nắm giữ 0% vốn điều lệ, 1.627.200 cổ phần bán ưu đãi cho người lao động trong Tổng công ty, chiếm 4,398% vốn điều lệ; 11.789.000 cổ phần bán đấu giá công khai cho các nhà đầu tư thông thường, chiếm 31,862% vốn điều lệ; cổ đông chiến lược: 23.583.800 cổ phần, chiếm 63,74% vốn điều lệ.

Các cổ đông chiến lược sẽ do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quyết định tiêu chí và chịu trách nhiệm lựa chọn. Số cổ phần sẽ được bán ra trong thời hạn 3 tháng kể từ ngày phương án cổ phần hóa được phê duyệt.

Theo công bố, tại thời điểm chuyển sang Cổ phần hóa, Vinatea.SJC có tổng số 1.180 người. Hiện, Tổng công ty có 9 công ty trực thuộc tổng công ty, là Công ty Kinh doanh Thương mại tổng hợp Nam Sơn, Trung tâm phục hồi chức năng và điều trị bệnh nghề nghiệp Đồ Sơn, Xí nghiệp tinh chế chè Kim Anh, Chi nhánh chè Mộc Châu, chi nhánh chè Sông Cầu, chi nhánh chè yên Bái, Công ty thương mại Hương Trà, Công ty chè Sài Gòn và Công ty Thương mại và Du lịch Hông Trà RED TEA, 3 công ty con là Công ty Chè Ba Đình – Liên Bang Nga, Công ty Cổ phần chè Nghĩa Lộ và công ty cổ phần chè Liên Sơn.

Mai Nguyễn

One comment on “CXN_062315_9249_Chúng nó, ĐCSVN cần tiền nên chúng tận dụng mọi cách để bán thật nhanh tà i sản của nhân dân để tháo chạy hay để bù ngân sách thâm thủng (asset sales): Cổ phần hóa tổ ng công ty Chè Việt Nam: Nhà nước sẽ thoái toàn bộ vốn

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s