CXN_062915_9346_Chúng nó, ĐCSVN cần tiền nên chúng tận dụng mọi cách để bán thật nhanh tà i sản của nhân dân để tháo chạy hay để bù ngân sách thâm thủng (asset sales): Nhiều điều chỉ nh trong đề án Tái cơ cấu Tập đoàn Dầu khí Việt Nam

http://cafef.vn/thi-truong-chung-khoan/nhieu-dieu-chinh-trong-de-an-tai-co-cau-tap-doan-dau-khi-viet-nam-20150626100118276.chn
Thứ 6, 26/06/2015, 10:24
Nhiều điều chỉnh trong đề án Tái cơ cấu Tập đoàn Dầu khí Việt Nam

Nhiều điều chỉnh trong đề án Tái cơ cấu Tập đoàn Dầu khí Việt Nam

PVN: Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam Sẽ cổ phần hóa Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam, điều chỉnh tỷ lệ nắm giữ vốn điều lệ của PVN tại một số doanh nghiệp sau cổ phần.

Thủ tướng Chính Phủ vừa có quyết định sẽ thực hiện cổ phần hóa Tổng công ty Điện lực dầu khí Việt Nam (PVPOWER) giai đoạn từ 2015 – 2016. Đây là nội dung được nêu trong quyết định điều chỉnh bổ sung “Đề án Tái cơ cấu tập đoàn Dầu khí Việt Nam PVN” giai đoạn 2012 – 2015.

Đồng thời, thủ tướng Chính Phủ cũng quyết định chuyển Công ty Lọc hóa Dầu Bình Sơn thành Công ty TNHH 2 thành viên. Và từ năm 2015 – 2017 sẽ thực hiện chuyển nhượng phần vốn góp của PVN, điều chỉnh tỷ lệ nắm giữ vốn điều lệ thành 51% hoặc sẽ cổ phần hóa và PVN nắm giữ tối thiểu 65% vốn điều lệ. Trước đó, trong đề án tái cơ cấu giai đoạn 2012 – 2015, Chính phủ quyết định thực hiện cổ phần hóa Lọc hóa dầu Bình Sơn, và PVN sẽ nắm giữ 75% vốn điều lệ.

Bên cạnh đó, thực hiện điều chỉnh tỷ lệ vốn của PVN nắm giữ tại Tổng công ty cổ phần Vận tải dầu khí (PVT) lên 51% và điều chỉnh nâng tỷ lệ vốn của PVN tại Công ty trách nhiệm hữu hạn Hóa dầu Long Sơn (LSP) lên 29%. Hiện tại, PVN đang nắm giữ 51% vốn điều lệ của PVT. Theo quyết định trước đó, giai đoạn từ 2012 – 2015, PVN sẽ giảm tỷ lệ nắm giữ tại Tổng CTCP Vận tải dầu khí từ 57,82% xuống tối thiểu 36% và vẫn giữ nguyên tỷ lệ nắm giữ vốn điều lệ tại Hóa dầu Long Sơn là 18%.

PVN tiếp tục nắm giữ 25,34% vốn điều lệ của Tổng công ty cổ phần Dịch vụ tổng hợp dầu khí – Petrosetco (PET). Đây là thay đổi lớn khi trước đó, theo đề án, sau năm 2015, PVN sẽ thoái hết vốn khỏi doanh nghiệp này. Hiện tại, PVN đang nắm giữ 24,79% vốn điều lệ của PET.

Thanh Mai

Theo InfoNet

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s