Quyền lực bằng mọi giá: Chuyện đời thật của Giang Trạch Dân – Chương 2 – Phần 2


Quyền lực bằng mọi giá: Chuyện đời thật của Giang Trạch Dân – Chương 2 – Phần 2

Bởi: Epoch Times 11 Tháng Năm , 2015 Mục: Chế Độ Trung Cộng

Chương 2: Hiển thị tài văn chương, Phụ tử hưởng đặc ân; Chuyên viên Điện Cơ làm Gian tế cho cả hai nước (1940-1956)

img-real-story-jiang-zemin-cap02b

Ngày tàn của Giang Trạch Dân đang đến gần. Vấn đề chính là lúc nào, chứ không phải là nếu như, cựu lãnh đạo Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) sẽ bị bắt.

Continue reading

Quyền lực bằng mọi giá: Chuyện đời thật của Giang Trạch Dân – Chương 2 – Phần 1


Quyền lực bằng mọi giá: Chuyện đời thật của Giang Trạch Dân – Chương 2 – Phần 1

Bởi: Epoch Times 8 Tháng Mười Hai , 2014 Mục: Chế Độ Trung Cộng

Chương 2: Hiển thị tài văn chương, Phụ tử hưởng đặc ân; Chuyên viên Điện Cơ làm Gian tế cho cả hai nước (1940-1956)

(Luis Novaes/Epoch Times)(Luis Novaes/Epoch Times)

Ngày tàn của Giang Trạch Dân đang đến gần. Vấn đề chính là lúc nào, chứ không phải là nếu như, cựu lãnh đạo Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) sẽ bị bắt.

Continue reading

Quyền lực bằng mọi giá: Chuyện đời thật của Giang Trạch Dân – Chương 1 – Phần 2


Quyền lực bằng mọi giá: Chuyện đời thật của Giang Trạch Dân – Chương 1 – Phần 2

Bởi: Epoch Times 2 Tháng Mười Hai , 2014 Mục: Chế Độ Trung Cộng

(Luis Novaes/Epoch Times)

(Luis Novaes/Epoch Times)

Ngày tàn của Giang Trạch Dân đang đến gần. Vấn đề chính là lúc nào, chứ không phải là nếu như, cựu lãnh đạo Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) sẽ bị bắt.

Continue reading

Quyền lực bằng mọi giá: Chuyện đời thật của Giang Trạch Dân – Chương 1 – Phần 1


Quyền lực bằng mọi giá: Chuyện đời thật của Giang Trạch Dân – Chương 1 – Phần 1

Bởi: Epoch Times 2 Tháng Mười Một , 2014 Mục: Chế Độ Trung Cộng

Con nuôi một liệt sỹ: Lừa gạt ĐCSTQ (Phần 1)

img-real-story-jiang-zemin-cap01
(Luis Novaes/Epoch Times)

Ngày tàn của Giang Trạch Dân đang đến gần. Vấn đề chính là lúc nào, chứ không phải là nếu như, cựu lãnh đạo Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) sẽ bị bắt.

Continue reading

Quyền lực bằng mọi giá: Chuyện đời thật của Giang Trạch Dân – Lời Mở Đầu (2)


Quyền lực bằng mọi giá: Chuyện đời thật của Giang Trạch Dân – Lời Mở Đầu (2)

Bởi: Epoch Times 25 Tháng Mười Một , 2014 Mục: Chế Độ Trung Cộng

Oán khí nghìn năm tích tụ nên một thực thể tà ác

(Luis Novaes/Epoch Times)
(Luis Novaes/Epoch Times)

Ngày tàn của Giang Trạch Dân đang đến gần. Vấn đề chính là lúc nào, chứ không phải là nếu như, cựu lãnh đạo Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) sẽ bị bắt.

Continue reading

Quyền lực bằng mọi giá: Chuyện đời thật của Giang Trạch Dân – Lời mở đầu


Quyền lực bằng mọi giá: Chuyện đời thật của Giang Trạch Dân – Lời mở đầu

Bởi: Epoch Times 21 Tháng Mười Một , 2014 Mục: Chế Độ Trung Cộng

(Luis Novaes/Epoch Times)

Ngày tàn của Giang Trạch Dân đang đến gần. Vấn đề chính là lúc nào, chứ không phải là nếu như, cựu lãnh đạo Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) sẽ bị bắt.

Continue reading

BÀI 3. TRỊNH ĐÌNH CỬU, NGUYỄN THIỆU KHÔNG PHẢI NGƯỜI DỰ HỘI NGHỊ THÀNH LẬP ĐẢNG – VÀ TẤT NHIÊN LÀ CẢ HỒ NỮA.


SỰ THẬT ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

QUYỂN 9. HỒ GIẾT HẾT CỘNG SẢN KỲ CỰU TRONG ĐẢNG CS ĐÔNG DƯƠNG CỦA NAQ – DIỆT THÂN VÀ PHÁ MỒ MẢ NHÀ HỌ.

BÀI 3. TRỊNH ĐÌNH CỬU, NGUYỄN THIỆU KHÔNG PHẢI NGƯỜI DỰ HỘI NGHỊ THÀNH LẬP ĐẢNG – VÀ TẤT NHIÊN LÀ CẢ HỒ NỮA.

MAY 4, 2015 

1
Lời dẫn. Hiện không hề có (Hoặc có mà chúng không công khai) bất cứ văn bản nào của Đảng CS Đông Dương hay của NAQ kể tên ai tham dự Đại Hội thành lập đảng, nên mới có chuyện dở khóc dở cười như ở bài 1 và bài 2. Trịnh Đình Cửu, Nguyễn Thiệu có dự thật không?

BÀI 2. BA “ĐẠI BIỂU” CÒN SỐNG MÀ KHÔNG AI NHỚ NGÀY THÀNH LẬP ĐẢNG?


SỰ THẬT ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

QUYỂN 9. HỒ GIẾT HẾT CỘNG SẢN KỲ CỰU TRONG ĐẢNG CS ĐÔNG DƯƠNG CỦA NAQ – DIỆT THÂN VÀ PHÁ MỒ MẢ NHÀ HỌ.

BÀI 2. BA “ĐẠI BIỂU” CÒN SỐNG MÀ KHÔNG AI NHỚ NGÀY THÀNH LẬP ĐẢNG?

MAY 4, 2015 

1
A. Bằng chứng và phân tích.
1. Ba “Đại biểu” còn sống.
Theo đảng Cs của Hồ thì ba người dự Hội Nghị Thành lập Đảng sau 1945 còn sống là: Hồ, Trịnh Đình Cưu, Nguyễn Thiệu (Xem bài 1)
Ấy vậy mà, chẳng ai nhớ ngày thành lập đảng!

BÀI 1. THÀNH PHẦN “HỘI NGHỊ THÀNH LẬP ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM 1930” ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM TUYÊN TRUYỀN SAI VỚI HỒ CHÍ MINH.


SỰ THẬT ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

QUYỂN 9. HỒ GIẾT HẾT CỘNG SẢN KỲ CỰU TRONG ĐẢNG CS ĐÔNG DƯƠNG CỦA NAQ – DIỆT THÂN VÀ PHÁ MỒ MẢ NHÀ HỌ.

BÀI 1. THÀNH PHẦN “HỘI NGHỊ THÀNH LẬP ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM 1930” ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM TUYÊN TRUYỀN SAI VỚI HỒ CHÍ MINH.

MAY 4, 2015 

1
Chương 6: Hồ đã giết hết 5/5 kỳ cựu dự ngày thành lập đảng CS Đông Dương 1930!
Hay chuyện cười: Người sống không nhớ bằng người chết.

CHƯƠNG 5. HỒ GIẾT 8/8 NGƯỜI THÀNH LẬP “CHI BỘ CỘNG SẢN ĐẦU TIÊN Ở VIỆT NAM”


SỰ THẬT ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

QUYỂN 9. HỒ GIẾT HẾT CỘNG SẢN KỲ CỰU TRONG ĐẢNG CS ĐÔNG DƯƠNG CỦA NAQ – DIỆT THÂN VÀ PHÁ MỒ MẢ NHÀ HỌ.

CHƯƠNG 5. HỒ GIẾT 8/8 NGƯỜI THÀNH LẬP “CHI BỘ CỘNG SẢN ĐẦU TIÊN Ở VIỆT NAM”

MAY 4, 2015 

1
A. Bằng chứng và phân tích.
Về 8 người thành lập “CHI BỘ CỘNG SẢN ĐẦU TIÊN Ở VIỆT NAM”

CHƯƠNG 4. HỒ GIẾT HẾT 200/200 NGƯỜI DO NAQ GỬI HỌC QUÂN SỰ HOÀNG PHỐ!


SỰ THẬT ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

QUYỂN 9. HỒ GIẾT HẾT CỘNG SẢN KỲ CỰU TRONG ĐẢNG CS ĐÔNG DƯƠNG CỦA NAQ – DIỆT THÂN VÀ PHÁ MỒ MẢ NHÀ HỌ.

CHƯƠNG 4. HỒ GIẾT HẾT 200/200 NGƯỜI DO NAQ GỬI HỌC QUÂN SỰ HOÀNG PHỐ!

MAY 4, 2015 

1
A. Bằng chứng và Phân tích.
Học sinh Hoàng Phố của NAQ đâu rồi? “Đồng chí Nguyễn Ái Quốc cũng là giảng viên dạy chính trị tại trường.

CHƯƠNG 3. HỒ GIẾT HẾT 250/250 NGƯỜI HỌC LỚP THANH NIÊN DO NAQ TỔ CHỨC Ở QUẢNG CHÂU.


SỰ THẬT ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

QUYỂN 9. HỒ GIẾT HẾT CỘNG SẢN KỲ CỰU TRONG ĐẢNG CS ĐÔNG DƯƠNG CỦA NAQ – DIỆT THÂN VÀ PHÁ MỒ MẢ NHÀ HỌ.

CHƯƠNG 3. HỒ GIẾT HẾT 250/250 NGƯỜI HỌC LỚP THANH NIÊN DO NAQ TỔ CHỨC Ở QUẢNG CHÂU.

MAY 4, 2015 

1
Lời dẫn.
Hồ đã không phải là NAQ! (Xem Quyển 1. Nguyễn Ái Quốc đã chết – Hồ Chí Minh không phải NAQ! Bằng chứng hình sự không thể chối cãi!) Thì tất nhiên Hồ phải giết hết học trò của NAQ!
Cụ thể như thế nào?

Giàn khoan TQ bắt đầu khai thác dầu khí ở Biển Đông

Kiến Thức) – Giàn khoan Hưng Vượng chính thức tác nghiệp ở mỏ Lệ Loan 3-2 và là giàn khoan bán ngầm thứ tư của Trung Quốc khai thác dầu khí ở Biển Đông.

Cụ thể, Tổng Công ty Dầu khí Hải Dương Trung Quốc (CNOOC) hôm 3/7 thông báo, giàn khoan Hưng Vượng (COSL Prospector) chính thức tác nghiệp tại mỏ dầu khí Lệ Loan 3-2 có độ nước sâu khoảng 1.300 mét. Nó trở thành giàn khoan bán ngầm nước sâu thứ tư của Trung Quốc hoạt động khai thác dầu khí ở Biển Đông.

Gian khoan TQ bat dau khai thac dau khi o Bien Dong
Giàn khoan Hưng Vượng hoạt động trên biển.

Continue reading

Nhật Bản nghênh tiếp lãnh đạo 5 nước vùng Mêkông

Trọng Nghĩa

mediaThủ tướng Nhật Bản và lãnh đạo 5 nước vùng Mêkông tại Thượng đỉnh Nhật Bản-Mêkông lần 7, ngày 03/07/2015. REUTERS/Toru Hanai

Lãnh đạo năm nước vùng Mêkông đã tề tựu về Tokyo, chuẩn bị tham gia Hội nghị Thượng đỉnh Nhật Bản-Mêkông lần thứ bảy mở ra vào ngày mai, 04/07/2015. Hãng tin Pháp AFP đã lồng hội nghị này vào trong bối cảnh Tokyo đang ra sức tăng cường sự hiện diện của mình trong một khu vực ngày càng chịu ảnh hưởng của Trung Quốc. Continue reading

5 nhà tù có kích thước như các đô thị nhỏ tại Trung Quốc

Bởi: Jenny Li & Larry Ong, Epoch Times 3 Tháng Bảy , 2015 Mục: Chế Độ Trung Cộng Viết bình luận

Chia sẻ bài viết này

(Leo Timm/Epoch Times)

Trải dài khắp Trung Quốc là một mạng lưới rộng lớn các trại lao động và nhà tù, được quản lý bởi các cơ quan an ninh nội địa hùng mạnh của chế độ Trung Cộng. Ở đó giam giữ mọi thành phần, đàn ông và phụ nữ, trí thức và thất học, tù nhân lương tâm và quan chức tham nhũng. Một số là những khu phức hợp rộng lớn chuyên diễn ra tình trạng nô lệ và tra tấn, số khác là những khu vực đặc biệt mà ở đó các tù nhân đặc lợi thi hành án tù của mình một cách khá thoải mái. Continue reading

Sinh mệnh chính trị của Phùng Quang Thanh

CXN_052515_8901_Sưu Tầm: Võ Văn Ái Là Ai? (monks): Ác tăng sát nhân giết chết VNCH

Posted by adminbasam on 03/07/2015

“Điều cần bàn là tại sao tin đồn lại xuất hiện ngay lập tức và có những dấu hiệu chính xác. Loại trừ việc ông Thanh bị ám sát chưa thể khẳng định được. Thì việc ông Thanh đi Pháp, phải phẫu thuật, tính mạng nguy hiểm là những thứ đã được báo chí Việt Nam sau vài hôm buộc phải khẳng định”.

Continue reading

VIẾT THÊM ĐỂ KHỎI NHẦM VỀ NGUYỄN VĂN LINH

CXN_052515_8901_Sưu Tầm: Võ Văn Ái Là Ai? (monks): Ác tăng sát nhân giết chết VNCH

Posted by adminbasam on 03/07/2015

FB Nguyễn Đình Cống

03-07-2015

Mấy hôm nay, nhân kỷ niệm 100 năm ngày sinh của cố tổng bí thư Nguyễn Văn Linh, báo chí lề phải hết lời ca ngợi , đánh giá ông là nhà lãnh đạo vừa kiên định, vừa sáng tạo, đề ra đường lối và có đóng góp to lớn trong đổi mới, là tấm gương mẫu mực về đạo đức CS. Báo chí lề trái có ý muốn nhắc nhở : “ Ông Linh có công với Đảng nhưng đối với dân tộc thì còn chờ phán xét của lịch sử”. Tôi xin góp một tiếng nói vào sự phán xét ấy. Continue reading

Trần Quang Cơ và Nguyễn Văn Linh

1
Trần Phan
Tháng Bảy 3, 2015 nhóm Văn Tuyển Để lại phản hồi

Báo Tuổi Trẻ, số 170/2015 (7995), ra ngày 28/6/2015, trang 2 (Thời Sự) đăng hai tin kế nhau. Bài “Nguyễn Văn Linh – nhà lãnh đạo kiên định và sáng tạo” chiếm 3 cột giữa, đăng tin về cuộc triển lãm đề tài “Nguyễn Văn Linh – nhà lãnh đạo kiên định và sáng tạo”. Bài “Nguyên thứ trưởng Bộ Ngoại giao Trần Quang Cơ từ trần” chiếm cột bên phải. Continue reading

Lại bị cướp trắng trợn ở Hoàng Sa

Posted by adminbasam on 03/07/2015

Tiền Phong

Nam Cường – Anh Thư

03-07-2015

TP – Lực lượng Bộ đội Biên phòng huyện Lý Sơn xác nhận, thêm một tàu cá của ngư dân huyện đảo Lý Sơn bị tàu Trung Quốc uy hiếp, cướp phá trắng trợn ở vùng biển Hoàng Sa, thuộc chủ quyền của Việt Nam vào ngày 28/6.

Tàu cá của ngư dân Việt Nam đánh bắt hải sản quanh khu vực biển thuộc chủ quyền Việt Nam trên Biển Đông. Ảnh: Vnexpress. Continue reading

Nguyễn Phú Trọng : Mỹ là một đối tác quan trọng nhất của Việt Nam

Trọng Nghĩa

mediaTổng bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng. Reuters

Trước ngày lên đường công du Hoa Kỳ, Tổng bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng đã trả lời phỏng vấn của hãng tin Mỹ Bloomberg hôm nay, 03/07/2015. Một trong những nhận xét nổi bật là việc ông Trọng khẳng định Việt Nam sẽ dành ưu tiên cho quan hệ với Mỹ. Continue reading

Học cũng khổ, thi cũng khổ

CXN_052515_8901_Sưu Tầm: Võ Văn Ái Là Ai? (monks): Ác tăng sát nhân giết chết VNCH

Thu, 07/02/2015 – 19:52 — songchi

Song Chi.

Những ngày này, giữa cái nóng như đổ lửa của mùa hè xứ nhiệt đới, hàng triệu học sinh VN bước vào kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông. Đây cũng là lần đầu tiên, VN bỏ thi tuyển vào đại học và kết hợp thành kỳ thi “hai trong một”, các trường đại học sẽ căn cứ vào điểm thi tốt nghiệp và điểm trung bình các năm ở bậc trung học phổ thông của học sinh mà tuyển chọn sinh viên. Và tất nhiên, những trường đại học càng có tiếng, những ngành học càng được xã hội xem là ngon lành, có giá thì điểm tuyển càng cao. Continue reading

Sau khi Phùng Quang Thanh chết và xác vẫn đang được quàn ở Bạch Mai….

Posted on 02.07.2015 by saohomsaomai

Thứ Tư, ngày 01 tháng 7 năm 2015
Cuộc cờ CSVN đã ngã ngũ: “Tà tà bóng ngả về Tây”

HEO.jpg

Cái bắt tay “hợp tác muôn đời” giữa PQT và Bộ trưởng Quốc phòng Trung cộng ngày 15/5/2015 trên Hồ Kiều là cái bắt tay đưa Phùng Quang Thanh vào chỗ chết. Continue reading

Thời Đại Bịp

Posted by adminbasam on 02/07/2015

Minh Văn

02-07-2015

H1Lịch sử Việt Nam đã và đang tồn tại một thời đại như vậy, điều mà chúng ta gọi là: Thời Đại Bịp. Mới hay rằng, thế gian này chuyện ngược đời đến mấy cũng có thể xẩy ra, sự thể đã 70 năm nay rồi. Có thể nói, dân ta đã chịu đựng nổi bất công nhiều như sao trên trời, dân tộc ta phải hứng chịu một cơn đại hồng thủy phá hủy văn hóa ngàn năm. Continue reading

Khen nhau

Posted on Tháng Bảy 3, 2015 by aotrangoi | Để lại bình luận

nguyenvanlinh2Nguyễn Văn Linh

Nguyễn Thông – Với ông Nguyễn Văn Linh, tôi kính trọng khi ông ấy làm bí thư Thành ủy TP.HCM, ông có những thay đổi thiết thực làm cho cuộc sống tốt hơn (tôi đã viết một bài về giai đoạn này, chút đưa lên). Nhưng khi ông ấy làm tổng bí thư thì rất tệ, tôi không phục nữa bởi ông ấy bảo hoàng hơn vua. Continue reading

Những uẩn khúc trong tai nạn của tướng Phùng Quang Thanh

1
Kami
Tháng Bảy 3, 2015 nhóm Văn Tuyển Để lại phản hồi

Trong những ngày này, một trong những thông tin được dư luận quan tâm nhất là vấn đề sức khỏe của Đại tướng Phùng Quang Thanh, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng. Dẫu rằng số mạng của ông Phùng Quang Thanh sống chết ra sao còn ở trong tương lai, song thông qua vụ việc này người ta thấy đã có một thế lực chính trị đang cố ý đặt dấu chấm hết cho sự nghiệp chính trị của Đại tướng Thanh – một ngôi sao đang lên nhưng bỗng vụt tắt. Continue reading

Những sự thật kinh hoàng về vụ khủng bố 11/9

Hơn 3.000 trẻ em mất cha mẹ trong vụ khủng bố 11/9, nhân viên cứu hỏa mất 3 tháng để dập tắt mọi đám cháy, tổng thống Bush nhận được lời cảnh báo từ trước…

Sau khi dọn dẹp 1,4 triệu tấn mảnh vỡ từ các công trình bị đánh sập trong vụ khủng bố 11/9, giới chức trách đã tìm thấy 19.435 bộ phận cơ thể của các nạn nhân bị vùi lấp trong lớp đất đá.

Vụ khủng bố tồi tệ nhất lịch sử Mỹ này đã gây thiệt hại lớn về người và tài sản. Continue reading

Phóng viên Mỹ tiến vào Trường Sa tìm sự thật, Bắc Kinh chỉ biết im lặng

BizLIVE – Vào lúc Trung Quốc tiếp tục xây cất trái phép trên các đảo nhân tạo họ bồi đắp tại Trường Sa của Việt Nam, chính quyền Bắc Kinh không cho phép phóng viên đến xem các đảo.

Phóng viên Mỹ tiến vào Trường Sa tìm sự thật, Bắc Kinh chỉ biết im lặng

Nguồn : csis.org

Vào lúc Trung Quốc tiếp tục xây cất trái phép trên các đảo nhân tạo họ bồi đắp tại Trường Sa của Việt Nam, chính quyền Bắc Kinh không cho phép phóng viên đến xem các đảo. Tuy nhiên, một phóng viên đài Truyền hình Mỹ CBS đã trở thành ký giả phương Tây đầu tiên đến được gần sát một trong những đảo đá này, RFI đưa tin. Continue reading

Tổng thống Obama sẽ tiếp Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Nhà Trắng

00:00 04/07/2015

BizLIVE –

Hôm nay, 03/07/2015, Phủ tổng thống Hoa Kỳ vừa ra thông cáo cho biết Tổng thống Mỹ Barack Obama sẽ tiếp Tổng bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam tại Nhà Trắng vào ngày 07/07/2015 tới, tin từ RFI cho hay.

Tổng thống Obama sẽ tiếp Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Nhà Trắng

Tổng bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng trong một lần công du nước ngoài. Ảnh tư liệu DR Continue reading

18 năm, Trung Quốc gây hấn 500 lần ở Biển Đông

(TNO) Với sự hung hăng cao độ của mình, trong vòng 18 năm Trung Quốc đã có 500 hành động “gây hấn” trên mọi lĩnh vực liên quan đến Biển Đông, trở thành nước hiếu chiến nhất ở vùng biển này, theo nghiên cứu do Trung tâm Đông – Tây ở Honolulu (Hawaii, Mỹ) công bố.

18 năm, Trung Quốc gây hấn 500 lần ở Biển Đông - ảnh 1Tàu Trung Quốc dùng vòi rồng công suất cao phun nước vào tàu Cảnh sát biển Việt Nam ngày 3.5.2014 trong vụ giàn khoan Hải Dương – 981 ngang nhiên hạ đặt trong vùng biển Việt Nam – Ảnh: CSB Việt Nam

Continue reading