SỰ THẬT ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM: PHỤ BÀI 2. HỒ GIẾT 233/233 ĐẢNG VIÊN TÂN VIỆT CÁCH MẠNG ĐẢNG.


QUYỂN 9. HỒ GIẾT HẾT CỘNG SẢN KỲ CỰU TRONG ĐẢNG CS ĐÔNG DƯƠNG CỦA NAQ – DIỆT THÂN VÀ PHÁ MỒ MẢ NHÀ HỌ.

PHỤ BÀI 2. HỒ GIẾT 233/233 ĐẢNG VIÊN TÂN VIỆT CÁCH MẠNG ĐẢNG.

MAY 4, 2015 

1
Lời dẫn.
Tổng Bí Thư Đảng Tân Việt đã bị giết rồi quên, nếu họ (233) người trên mà còn sống lấy 1 vài người thì sao mà lại quên ông?

SỰ THẬT ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM: BÀI 2. HỒ DIỆT KHẨU GIA ĐÌNH TỔNG BÍ THƯ TRẦN PHÚ CÙNG NGƯỜI THÂN CỦA ÔNG.


QUYỂN 9. HỒ GIẾT HẾT CỘNG SẢN KỲ CỰU TRONG ĐẢNG CS ĐÔNG DƯƠNG CỦA NAQ – DIỆT THÂN VÀ PHÁ MỒ MẢ NHÀ HỌ.

BÀI 2. HỒ DIỆT KHẨU GIA ĐÌNH TỔNG BÍ THƯ TRẦN PHÚ CÙNG NGƯỜI THÂN CỦA ÔNG.

MAY 4, 2015 

1
Lời dẫn. Nếu chúng ta để riêng rẽ từng trường hợp thì khó biết mưu mô chước quỷ, hãy để các sự việc lại gần nhau, nhìn tổng hợp, ta sẽ thấy:

SỰ THẬT ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM: BÀI 1. ĐẾN NĂM 2000 MỘT SỐ TỔNG BÍ THƯ ĐẢNG CỘNG SẢN ĐÔNG DƯƠNG MỚI ĐƯỢC THỪA NHẬN VÀ BÍ ẨN NHỮNG CÁI CHẾT CỦA HỌ.


QUYỂN 9. HỒ GIẾT HẾT CỘNG SẢN KỲ CỰU TRONG ĐẢNG CS ĐÔNG DƯƠNG CỦA NAQ – DIỆT THÂN VÀ PHÁ MỒ MẢ NHÀ HỌ.

BÀI 1. ĐẾN NĂM 2000 MỘT SỐ TỔNG BÍ THƯ ĐẢNG CỘNG SẢN ĐÔNG DƯƠNG MỚI ĐƯỢC THỪA NHẬN VÀ BÍ ẨN NHỮNG CÁI CHẾT CỦA HỌ.

MAY 4, 2015 

1
Chương 7. Hồ diệt khẩu các gia đình Tổng Bí Thư đảng Cộng sản Đông Dương.

Bài 1. Đến năm 2000 một số Tổng bí thư đảng Cộng sản Đông Dương mới được thừa nhận và bí ẩn những cái chết của họ.

Continue reading

SỰ THẬT ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM: BÀI 4. CHUYỆN “VỢ CON” MƯỜI HƯƠNG MẤT TÍCH VÀ “CHA” BỊ CỘNG SẢN GIẾT TRONG CẢI CÁCH RUỘNG ĐẤT, “GIA ĐÌNH NỘI – NGOẠI” CỦA MƯỜI HƯƠNG CŨNG MẤT TÍCH LUÔN


QUYỂN 33. SIÊU ĐIỆP BÁO VIỆT CỘNG = SIÊU LỪA + GIẾT NGƯỜI.

BÀI 4. CHUYỆN “VỢ CON” MƯỜI HƯƠNG MẤT TÍCH VÀ “CHA” BỊ CỘNG SẢN GIẾT TRONG CẢI CÁCH RUỘNG ĐẤT, “GIA ĐÌNH NỘI – NGOẠI” CỦA MƯỜI HƯƠNG CŨNG MẤT TÍCH LUÔN

MARCH 3, 2015 

1
  1. Bằng chứng và phân tích
  2. Mười Hương tên thật là gì?

Continue reading

SỰ THẬT ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM: BÀI 3. “ANH TRAI” MƯỜI HƯƠNG – CŨNG LÀ MỘT “SIÊU TÌNH BÁO” – CŨNG KỂ CHUYỆN … LÁO! VÀ KHUÔN MẶT “ANH EM RUỘT” KHÔNG GIỐNG NHAU


QUYỂN 33. SIÊU ĐIỆP BÁO VIỆT CỘNG = SIÊU LỪA + GIẾT NGƯỜI.

BÀI 3. “ANH TRAI” MƯỜI HƯƠNG – CŨNG LÀ MỘT “SIÊU TÌNH BÁO” – CŨNG KỂ CHUYỆN … LÁO! VÀ KHUÔN MẶT “ANH EM RUỘT” KHÔNG GIỐNG NHAU

MARCH 2, 2015 

1
  1. Bằng chứng và phân tích.
  2. Những nội dung kể láo ở bài “Xa rồi, người giúp sức làm rung chuyển Sài Gòn xuân 1968!” (Báo Sài Gòn giải phóng –22/10/2008) (Văn bản 2)

Continue reading

SỰ THẬT ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM: PHỤ BÀI 2: “BÍ THƯ THỨ NHẤT” ĐẠI SỨ QUÁN VIỆT NAM TẠI LIÊN XÔ, THỨ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA NGUYỄN ĐỨC QUỲ KHÔNG PHẢI: BÍ THƯ TỈNH ỦY HÀ NAM – ĐÀO BÌNH LUỐNG!


QUYỂN 33. SIÊU ĐIỆP BÁO VIỆT CỘNG = SIÊU LỪA + GIẾT NGƯỜI.

PHỤ BÀI 2: “BÍ THƯ THỨ NHẤT” ĐẠI SỨ QUÁN VIỆT NAM TẠI LIÊN XÔ, THỨ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA NGUYỄN ĐỨC QUỲ KHÔNG PHẢI: BÍ THƯ TỈNH ỦY HÀ NAM – ĐÀO BÌNH LUỐNG!

MARCH 2, 2015 

1
Nội dung cần lưu ý: Con gái Sếp của Mười Hương– bí thư tỉnh ủy Hà Nam, “Bí thư thứ nhất” Đại sứ quán Việt Nam tại Liên Xô, “Thứ trưởng Bộ Văn hóa” thập niên 70 mà phải: Nhận nhà tình nghĩa?

SỰ THẬT ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM: BÀI 2: MƯỜI HƯƠNG – NHỚ NHẦM “TÊN THẦY GIÁO” VÀ CHÍNH LÀ NGƯỜI “DÌU DẮT HOẠT ĐỘNG ”


QUYỂN 33. SIÊU ĐIỆP BÁO VIỆT CỘNG = SIÊU LỪA + GIẾT NGƯỜI.

BÀI 2: MƯỜI HƯƠNG – NHỚ NHẦM “TÊN THẦY GIÁO” VÀ CHÍNH LÀ NGƯỜI “DÌU DẮT HOẠT ĐỘNG ”

MARCH 2, 2015 

1
  1. Bằng chứng và phân tích.
  2. Theo Mười Hương người thầy của ông ta có tên là “Đào Linh Luống”.

Continue reading

SỰ THẬT ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM: I. MƯỜI HƯƠNG – NGƯỜI THẦY CỦA NHỮNG NHÀ TÌNH BÁO ANH HÙNG


QUYỂN 33. SIÊU ĐIỆP BÁO VIỆT CỘNG = SIÊU LỪA + GIẾT NGƯỜI.

I. MƯỜI HƯƠNG – NGƯỜI THẦY CỦA NHỮNG NHÀ TÌNH BÁO ANH HÙNG

MARCH 1, 2015 

1
Khoản 1.  Mười Hương – Kiến trúc sư trưởng của một mạng lưới tình báo là … của giả!

Câu chuyện 1. Mười Hương – Chẳng phải Trần Ngọc Ban – một Cộng sản kỳ cựu. (Hay chuyện cả nhà Cộng sản kỳ cựu Trần Ngọc Ban bị giết bí ẩn rồi bảo: Đó là Mười Hương – Trần Quốc Hương.)
Continue reading

SỰ THẬT ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM: QUYỂN 33. SIÊU ĐIỆP BÁO VIỆT CỘNG = SIÊU LỪA + GIẾT NGƯỜI.


QUYỂN 33 – SIÊU ĐIỆP BÁO VIỆT CỘNG = SIÊU LỪA + GIẾT NGƯỜI

MARCH 1, 2015 

1
Dàn ý quyển 33.

Siêu Điệp Báo Việt Cộng = Siêu Lừa + Giết người – Phát hiện sự thật nhà báo Mỹ Robert Shaplen  bị đầu độc mà chết.

Continue reading

LỜI ĐẦU: Sự Thật Cộng sản Việt Nam (CS VN) là gì?


1

Sự Thật Cộng sản Việt Nam (CS VN) là gì? Bọn CS VN hoàn toàn không phải Cộng Sản! Bọn chúng là một bọn Mafia, là một bọn du thủ du thực, được bọn quỷ chúa từ phương Bắc tuyển dụng để lừa dân Việt, hòng âm mưu thôn tính nước Nam. Chúng đã giả danh CS VN mà kỳ thực là giết hết CS VN, giết nhiều gia đình Trí thức lớn ở Việt Nam rồi chui vào đó giả danh để làm cho dân Việt ngỡ quỷ là Cha. Từ đó chúng thống trị dân ta, dân ta rên xiết dưới sự nô lệ kìm kẹp mà ngỡ tưởng mình đích thị là chủ nhân ông của đất nước. Chúng giết hết Trí thức và Thanh niên của ta, chúng lấn đất, dâng biển của ta cho bá quyền phương Băc ấy vậy mà ta không hề biết.

Nhật ký sau giải phóng (17) – Cách mạng văn hóa với người kiêu ngạo và đàn accordion


Nhật ký sau giải phóng (17)

Truyện dịch – Sách dịch Tháng Bảy 2, 2015 

Sài Gòn, 29 tháng Năm 1975, học sinh sinh viên biểu tình chống "văn hóa đồi trụy phản động" như là một phần của chiến dịch đốt sách ở Nam Việt Nam. Ước tính có hàng chục ngàn quyển sách và băng thu đã bị đốt cháy kể từ khi chiến dịch bắt đầu vao ngày 21 tháng Năm. Tất cả các nhà sách đều bị đóng cửa bởi sắc lệnh cấm bán sách và băng ghi được sản xuất trong thời gian của chế độ cũ.

Sài Gòn, 29 tháng Năm 1975, học sinh sinh viên biểu tình chống “văn hóa đồi trụy phản động” như là một phần của chiến dịch đốt sách ở Nam Việt Nam. Ước tính có hàng chục ngàn quyển sách và băng thu đã bị đốt cháy kể từ khi chiến dịch bắt đầu vao ngày 21 tháng Năm. Tất cả các nhà sách đều bị đóng cửa bởi sắc lệnh cấm bán sách và băng ghi được sản xuất trong thời gian của chế độ cũ.

Thanh Thiếu Niên Và Công Tác Xã Hội — Bài 3: Việc Trợ Giúp Nạn Nhân Bão Lụt Ở Miền Trung Năm 1964


Thanh Thiếu Niên Và Công Tác Xã Hội — Bài 3: Việc Trợ Giúp Nạn Nhân Bão Lụt Ở Miền Trung Năm 1964

03/07/201500:00:00

Đoàn Thanh Liêm

** Khác với Chương trình Công tác Hè 1965, Chương trình Phát triển Quận 8 Saigon đặt trọng tâm vào công việc phát triển cộng đồng tại một quận ven biên của thành phố Saigon, lúc đó quận này chỉ có dân số cỡ 150,000 người.

Thanh Thiếu Niên Và Công Tác Xã Hội — Bài 2: Việc Trợ Giúp Nạn Nhân Bão Lụt Ở Miền Trung Năm 1964


Thanh Thiếu Niên Và Công Tác Xã Hội — Bài 2: Việc Trợ Giúp Nạn Nhân Bão Lụt Ở Miền Trung Năm 1964

03/07/201500:00:00

Đoàn Thanh Liêm

** Phấn khởi với sự thành công của công tác cứu trợ nạn nhân bão lụt miền Trung vào cuối năm 1964, các anh chị em trong thành phần lãnh đạo chiến dịch này đã bàn thảo với nhau là cần phải mở rộng thêm khuôn khổ sinh hoạt và phục vụ xã hội của giới trẻ, đặc biệt là các sinh viên và học sinh còn đang theo học tại các trường ở khắp miền Nam.

Thanh Thiếu Niên Và Công Tác Xã Hội — Bài 1: Việc Trợ Giúp Nạn Nhân Bão Lụt Ở Miền Trung Năm 1964


Thanh Thiếu Niên Và Công Tác Xã Hội — Bài 1: Việc Trợ Giúp Nạn Nhân Bão Lụt Ở Miền Trung Năm 1964

03/07/201500:00:00
Lời mở đầu – Đã từ lâu, tôi dự tính viết một Bản Phác thảo về Lịch sử Sinh hoạt của giới Thanh Thiếu niên tại Miền Nam Việt nam trong giai đoạn 1950-1975. Nhưng vì còn bận rộn với nhiều chuyện khác có tính cách thời sự cấp bách hơn, nên việc soạn thảo này đã phải tạm gác lại, để khi nào có điều kiện thâu thập được nhiều tài liệu cho thật đày đủ và chính xác hơn, thì sẽ lại tiếp tục với công trình biên soạn có tính cách sử liệu này.
Continue reading

CƯỠI NGỌN SẤM: Chương Hai (3)


02/07/2015 by 

CƯỠI NGỌN SẤM

cuoingonsam

richardbotkin

Chương Hai (3)
Đến năm 1962 thì binh chủng TQLC với tám năm thành lập ngắn ngủi đã được tăng cường thêm Tiểu đoàn 3. Với Tiểu đoàn pháo binh cơ hữu, một Tiểu đoàn hỗ trợ đổ bộ và một ban tuyển mộ huấn luyện đã đủ lông đủ cánh, TQLC Việt Nam đã có khả năng đưa vào chiến trường cả một Lữ đoàn đầy đủ.

Continue reading

NƯỚC MẮT TRƯỚC CƠN MƯA, “Bước luẩn quẩn với cái rọ trên đầu.”


05/07/2015 by 

NƯỚC MẮT TRƯỚC CƠN MƯA, “Bước luẩn quẩn với cái rọ trên đầu.”nuocmattruocconmua

NƯỚC MẮT TRƯỚC CƠN MƯA, nguyên tác Anh Ngữ “Tears Before The Rain” là một tập sử liệu về sự sụp đổ của miền Nam Việt Nam, do Larry Engelmann, Giáo Sư Đại Học San Jose State thực hiện bằng phương pháp phỏng vấn nhiều thành phần: người Mỹ, người Việt, kẻ thắng người bại …Những cuộc phỏng vấn này khởi sự từ 1985, sách xuất bản năm 1990. Bản dịch Việt Ngữ do nhà văn Nguyễn Bá Trạc thực hiện năm 1993, xuất bản năm 1995 tại California.

Continue reading

NƯỚC MẮT TRƯỚC CƠN MƯA, “Ra đi và quên lãng”


NƯỚC MẮT TRƯỚC CƠN MƯA, “Ra đi và quên lãng”

nuocmattruocconmua

NƯỚC MẮT TRƯỚC CƠN MƯA, nguyên tác Anh Ngữ “Tears Before The Rain” là một tập sử liệu về sự sụp đổ của miền Nam Việt Nam, do Larry Engelmann, Giáo Sư Đại Học San Jose State thực hiện bằng phương pháp phỏng vấn nhiều thành phần: người Mỹ, người Việt, kẻ thắng người bại …Những cuộc phỏng vấn này khởi sự từ 1985, sách xuất bản năm 1990. Bản dịch Việt Ngữ do nhà văn Nguyễn Bá Trạc thực hiện năm 1993, xuất bản năm 1995 tại California.

Continue reading

Top 10 điều bị cấm ở Trung Quốc gây ngạc nhiên nhất


Top 10 điều bị cấm ở Trung Quốc gây ngạc nhiên nhất

Bởi: Irene Luo, Epoch Times 6 Tháng Bảy , 2015 Mục: Xã Hội Trung Quốc

(Kevin Winter/Getty Images)

(Kevin Winter/Getty Images)

Chính quyền Trung Quốc nổi tiếng kiểm soát tất cả các khía cạnh của xã hội. Dưới đây là danh sách 10 điều đáng ngạc nhiên nhất bị cấm ở Trung Quốc.

Continue reading

Tại sao xuất hiện làn sóng kiện cựu lãnh đạo Trung Quốc Giang Trạch Dân?


Tại sao xuất hiện làn sóng kiện cựu lãnh đạo Trung Quốc Giang Trạch Dân?

ETvn Staff 10 4 mins trước

Có hơn 23.000 vụ kiện đã được đệ trình chống lại ông Giang Trạch Dân với hàng trăm hoặc hàng ngàn vụ kiện khác được ghi lại mỗi ngày kể từ khi văn bản luật mới có hiệu lực từ ngày 1/5.

Có hơn 23.000 vụ kiện đã được đệ trình chống lại ông Giang Trạch Dân với hàng trăm hoặc hàng ngàn vụ kiện khác được ghi lại mỗi ngày kể từ khi văn bản luật mới có hiệu lực từ ngày 1/5.

“Xấu xa hơn chủ nghĩa phát xít”: Hàng vạn người Trung Quốc đại lục ký tên phản đối mổ cướp nội tạng


“Xấu xa hơn chủ nghĩa phát xít”: Hàng vạn người Trung Quốc đại lục ký tên phản đối mổ cướp nội tạng

ETvn Staff 10 15 hours trước

Một số chữ ký trên đơn thỉnh nguyện chống thu hoạch nội tạng các thành phố miền bắc Trung Quốc (Nguồn: minghui.org)

Một số chữ ký trên đơn thỉnh nguyện chống thu hoạch nội tạng các thành phố miền bắc Trung Quốc (Nguồn: minghui.org)

Số vụ kiện cựu Chủ tịch Trung Quốc Giang Trạch Dân đã tăng lên đến 23.000


Số vụ kiện cựu Chủ tịch Trung Quốc Giang Trạch Dân đã tăng lên đến 23.000

ETvn Staff 21 hours trướcCác học viên Pháp Luân Công vùng Vịnh (Bay Area) tập trung trước Lãnh sự quán Trung Quốc trên đường Laguna, thành phố San Francisco, bang California của Hoa Kỳ, vào ngày 1/7 để ủng hộ các vụ kiện Giang Trạch Dân, cựu Chủ tịch nước Trung Quốc. (Ảnh: Mark Cao/Đại Kỷ Nguyên tiếng Anh)

Các học viên Pháp Luân Công vùng Vịnh (Bay Area) tập trung trước Lãnh sự quán Trung Quốc trên đường Laguna, thành phố San Francisco, bang California của Hoa Kỳ, vào ngày 1/7 để ủng hộ các vụ kiện Giang Trạch Dân, cựu Chủ tịch nước Trung Quốc. (Ảnh: Mark Cao/Đại Kỷ Nguyên tiếng Anh)

Trung Quốc phát hiện nhà máy sản xuất muối giả, tịch thu hơn 20.000 tấn


Trung Quốc phát hiện nhà máy sản xuất muối giả, tịch thu hơn 20.000 tấn

ETvn Staff 08 21 hours trước

Hiện trường nơi sản xuất muối giả ở Trung Quốc. (Nguồn: Weibo)

Hiện trường nơi sản xuất muối giả ở Trung Quốc. (Nguồn: Weibo)

Theo trang tin HKFP, cảnh sát Trung Quốc đã phát hiện một nhà máy sản xuất muối giả khổng lồ, biến muối công nghiệp độc hại thành muối ăn, tịch thu hơn 20.000 tấn muối giả và bắt giữ 22 người.

Continue reading

5 dự án xây dựng tốn kém nhưng vô dụng của Trung Quốc


5 dự án xây dựng tốn kém nhưng vô dụng của Trung Quốc

ETvn Staff 2 days trước

cung dien duoc trung quoc

Những con đường vắng tanh, những tòa nhà cao tầng chưa hoàn thiện, các khu tổ hợp chung cư không có người ở – đó là nét đặc trưng của các “thành phố ma” của Trung Quốc. Chúng được xây dựng chỉ để kích thích tăng trưởng kinh tế. Mặc dù hào nhoáng và ấn tượng, những thành phố ma này, như khu đô thị Kangbashi ở khu tự trị Nội Mông, lại bị bỏ hoang và không thu hút được ai ngoại trừ các phóng viên nước ngoài do giá bất động sản tăng vọt.

Continue reading

Ngô Nhân Dụng – Dân Trung Quốc mới mất 2,300 tỷ đô la


Ngô Nhân Dụng – Dân Trung Quốc mới mất 2,300 tỷ đô la

Thứ Bảy, ngày 04 tháng 7 năm 2015


Trong khi cả thế giới đang theo dõi chuyện kinh tế nước Hy Lạp, ít người để ý chuyện dân Trung Hoa vừa mới mất 2,360 tỷ đô la trong thị trường chứng khoán. Số thiệt hại trong vòng ba tuần lễ lớn bằng 35% tổng sản lượng nội địa nước Trung Quốc và lớn gấp 10 lần GDP của Hy Lạp.

Continue reading

Trung Quốc tiếp tục hung hăng ở Biển Đông Mỹ có “tuốt gươm”?


Trung Quốc tiếp tục hung hăng ở Biển Đông Mỹ có “tuốt gươm”?

18:58′ 04-07-2015
Nếu Trung Quốc tiếp tục hung hăng ở Biển Đông Mỹ có tuốt gươm?
ảnh minh họa
Trung tuần tháng 6, bộ ngoại giao trung quốc thông báo: “dựa trên thông tin mà chúng tôi có được từ các cơ quan chức năng, dự án cải tạo đất phục vụ cho việc xây dựng trên một số hòn đảo và bãi đá ngầm ở quần đảo Nam Sa (tên Trung Quốc gọi quần đảo Trường Sa của Việt Nam) sẽ sớm được hoàn thành”.

Lầu Năm Góc xem Nga, Trung Quốc là mối đe dọa


Lầu Năm Góc xem Nga, Trung Quốc là mối đe dọa

10:42′ 05-07-2015
Tuong-Martin-Dempsey-Anh-RT-7169-1435996
Tổng tham mưu trưởng Liên quân Mỹ Martin Demsey. Ảnh: RT
Báo cáo của Lầu Năm Góc đánh giá Trung Quốc là một trong những nước đặt ra đe dọa đến an ninh Mỹ, nhắc đến việc Bắc Kinh khăng khăng bồi đắp các đảo nhân tạo ở Biển Đông.

Sẽ có đại chiến robot giữa Mỹ và Nhật


Sẽ có đại chiến robot giữa Mỹ và Nhật

10:34′ 04-07-2015
Megabot với sức mạnh của người Mỹ.
Megabot với sức mạnh của người Mỹ.
Câu chuyện tưởng chừng chỉ có trong các bộ phim viễn tưởng. Nhưng mới đây một nhà sáng chế người Mỹ đã tạo ra một con robot cao 4,5m, để thách thức với Kuratas – một con robot khổng lồ của Nhật Bản.

CXN_070615_9490_Khi thất thoát công quỹ, chúng nó, ĐCSVN sẽ tăng thuế phí, chặt đường đặ t trạm thu thêm phí (thâm thủng ngân sách hằng triệu tỉ, gây lạm phát phi mã như 2010), bán cây x anh HNoi, cướp BHXH, bán đất, biển, rừng đầu nguồn, đất biên giới phía Bắc, cao tốc, cầu đ ường, phi trường, cảng biển, tăng giá xăng, điện, nước, in thêm tiền, lãi suất tăng cao, tất cả làm tăng giá thành phẩm đến tay người tiêu dùng, đồng bào phải biết tự bảo vệ mình tr ước cơn lốc lạm phát phi mã như 2010 (hyper-inflation, fees, waste, corruption, budget, public debt): 63% cá n bộ thuế tiêu cực, nhũng nhiễu – Tổng cục thuế nói gì??

Published on July 1, 2015 · No Comments

NGUYENDAITRI-TONGCUCTHUE

Con số 63% hộ kinh doanh “đi đêm” với cán bộ thuế để lách luật thuế (theo nghiên cứu của Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) công bố tại một hội thảo mới đây) một lần nữa lại được đưa ra mổ xẻ tại buổi họp báo thường kỳ quý II-2015 của Bộ Tài chính chiều 30/6/2015. Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế – ông Nguyễn Đại Trí thừa nhận: Con số này là khách quan, phần nào phản ánh đúng tình trạng hiện nay của một bộ phận cán bộ thuế trong quá trình tác nghiệp. Continue reading

CXN_070615_9489_”Nếu ng dân cứ mãi cúi đầu sợ sệt kg dám cất lên tiếng nói của mình thì đcs chúng nó cứ đè cổ dân ra mà thu để vỗ béo chúng thôi. Chính vì vậy mỗi chúng ta bằng vi ệc nhỏ nhất là bất tuân dân sự với đcs.” (disobedience, fees, patience)

2015-07-06 19:32 GMT+10:00 Tcdrafting Nguyen <tcdrafting9>:

CXN_052515_8901_Sưu Tầm: Võ Văn Ái Là Ai? (monks): Ác tăng sát nhân giết chết VNCH
CXN
++++

3 comments on “CXN_070515_9454_Thêm một chiến thắng vẻ vang cho dân VN trong chiến dịch làm ng “khó tánh”, ch ống thuế phí, tăng giá xăng điện gây lạm phát (disobedience, fees, patience): Từ 13h chiều nay: Giá xăng giảm 331 đồng/lít” Continue reading

CXN_070615_9488_”Đây chỉ là con số báo cáo láo thực tế tụi nó còn tham nhũng gấp chục l ần. Sờ vào bất kỳ công trình, công ty, quỹ,,.nào trên đất nước này do đcs lãnh đạo cũng h ỏng hóc rồi thất thoát hàng trăm tỉ đồng trở nên. Một đất nước nghèo xơ xác mà bị csVN nó bòn rút đến hết sạch, tiếp tục vay và thu thuế phí của ng dân để phá tiếp” (hyper-inflati on, fees, waste, corruption, budget, public debt)

CXN_052515_8901_Sưu Tầm: Võ Văn Ái Là Ai? (monks): Ác tăng sát nhân giết chết VNCH
CXN
++++
One comment on “CXN_070615_9467_Khi thất thoát công quỹ, chúng nó, ĐCSVN sẽ tăng thuế phí, chặt đường đặ t trạm thu thêm phí (thâm thủng ngân sách hằng triệu tỉ, gây lạm phát phi mã như 2010), bán cây x anh HNoi, cướp BHXH, bán đất, biển, rừng đầu nguồn, đất biên giới phía Bắc, cao tốc, cầu đ ường, phi trường, cảng biển, tăng giá xăng, điện, nước, in thêm tiền, lãi suất tăng cao, tất cả làm tăng giá thành phẩm đến tay người tiêu dùng, đồng bào phải biết tự bảo vệ mình tr ước cơn lốc lạm phát phi mã như 2010 (hyper-inflation, fees, waste, corruption, budget, public debt): Quảng Ninh: Sai phạm nghiêm trọng gây thất thoát hàng trăm tỉ đồng” Continue reading

Cận cảnh lò tuyển quân của phiến quân IS


Cận cảnh lò tuyển quân của phiến quân IS

15:02′ 05-07-2015
Nhiều gia đình ở Kasserine mất con trai vì họ gia nhập các phiến quân. Ảnh: CNN
Nhiều gia đình ở Kasserine mất con trai vì họ gia nhập các phiến quân. Ảnh: CNN
Tôi có thể ném một quả bom qua tường nhà cậu, một chỉ huy Nhà nước Hồi giáo (IS) đe dọa để ép một thanh niên gia nhập nhóm, tại thị trấn nhóm này đang ráo riết tuyển mộ thành viên ở Tunisia.

Mỹ che giấu hai căn cứ máy bay bí mật ở Somalia


Mỹ che giấu hai căn cứ máy bay bí mật ở Somalia

10:22′ 04-07-2015
Mỹ, căn cứ , bí mật
Có tới 120 quân nhân Mỹ đang vận hành hai căn cứ máy bay không người lái bí mật ở Somalia, vốn chuyên thực hiện các vụ tấn công nhằm vào các chiến binh Al-Shabab và hỗ trợ cho lực lượng gìn giữ hòa bình của Liên minh châu Phi.

CXN_070615_9487_Tay này đi Nhật chỉ để có cơ hội mở miệng ra ăn xin thêm chứ loại bất t ài, tham nhũng, quản lý KTVM tồi vì ngu xuẫn và dốt nát thì làm sao đất nước không khánh kiệt (beggar): Thủ tướng đề nghị Nhật Bản tiếp tục cấp ODA cho Việt Nam

http://cafef.vn/vi-mo-dau-tu/thu-tuong-de-nghi-nhat-ban-tiep-tuc-cap-oda-cho-viet-nam-20150704114054195.chn
Thứ 7, 04/07/2015, 11:41
Thủ tướng đề nghị Nhật Bản tiếp tục cấp ODA cho Việt Nam

Thủ tướng đề nghị Nhật Bản tiếp tục cấp ODA cho Việt NamThủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tiếp Chủ tịch Liên minh nghị sỹ hữu nghị Nhật-Việt Toshihiro Nikai. Ảnh: VGP/Nhật Bắc Continue reading

CXN_070615_9486_Dứt khoát 93 triệu dân không đóng phí này chứ không nhưng không nhị gì cả. Lời kêu gọi đồng bào nhân cơ hội này sát cánh cùng 650 ngàn/700 ngàn DNNVV thể hiện sự khởi đầu của bất tuân dân sự bằng cách cương quyết không đóng tiền phí bảo trì đường bộ t ừ ngày 1.7.2015 này (maintenance road fees, disobedience): Bà Nguyễn Thị Quyết Tâm: ‘TP HCM không có quy ền thu hay không thu phí’

http://vnexpress.net/tin-tuc/thoi-su/ba-nguyen-thi-quyet-tam-tp-hcm-khong-co-quyen-thu-hay-khong-thu-phi-3240205.html
27/6/2015 | 20:00 GMT+7

Bà Nguyễn Thị Quyết Tâm: ‘TP HCM không có quyền thu hay không thu phí’

ntqt-4786-1435393225.jpg

Chủ tịch HĐND TP HCM Nguyễn Thị Quyết Tâm trao đổi với cử tri quận Thủ Đức ngày 27/6 Continue reading

CXN_070615_9485_Dứt khoát 93 triệu dân không đóng phí này chứ không đề nghị gì cả. Lời k êu gọi đồng bào nhân cơ hội này sát cánh cùng 650 ngàn/700 ngàn DNNVV thể hiện sự khởi đầu của bất tuân dân sự bằng cách cương quyết không đóng tiền phí bảo trì đường bộ từ ngày 1 .7.2015 này (maintenance road fees, disobedience) : Tiếp tục đề nghị TP.HCM chưa thu phí xe gắn máy

http://cafef.vn/thoi-su/tiep-tuc-de-nghi-tp-hcm-chua-thu-phi-xe-gan-may-20150704114925633.chn
Thứ 7, 04/07/2015, 12:38
Tiếp tục đề nghị TP.HCM chưa thu phí xe gắn máy

Tiếp tục đề nghị TP.HCM chưa thu phí xe gắn máySẽ ưu tiên sử dụng phí đường bộ để sửa chữa các công trình xuống cấp và cần làm nhanh để đảm bảo an toàn giao thông Continue reading

CXN_070615_9484_Phải chỉ đạo trên truyền thông lề phải ngưng thu phí ngay, nếu không làm sao hoàn tiền đã đóng ???? Lời kêu gọi đồng bào nhân cơ hội này sát cánh cùng 650 ngàn/700 ngà n DNNVV thể hiện sự khởi đầu của bất tuân dân sự bằng cách cương quyết không đóng tiền phí bảo trì đường bộ từ ngày 1.7.2015 này (maintenance road fees, disobedience): Thu hay không thu phí xe máy tại TPHCM: HĐND TP sẽ xem xét, quyết định vào cuối tháng 7

CXN_052515_8901_Sưu Tầm: Võ Văn Ái Là Ai? (monks): Ác tăng sát nhân giết chết VNCH
http://laodong.com.vn/chinh-tri/thu-hay-khong-thu-phi-xe-may-tai-tphcm-hdnd-tp-se-xem-xet-quyet-dinh-vao-cuoi-thang-7-348703.bld
02/07/2015
Thu hay không thu phí xe máy tại TPHCM: HĐND TP sẽ xem xét, quyết định vào cuối tháng 7 Continue reading

CXN_070615_9483_Đồng bào hãy đừng “nhẫn nại” nữa để bị hành hạ, hãy lên tiếng phản đối, hãy trở thành người “khó tính” như Mỹ, Úc… Luận bàn dài dòng về tại sao người VN “nhẫn nại” và người Úc, Mỹ “khó tính” (từ trong nhà, ngoài ngõ, hành chính, quốc gia đại sự v.v..) và hậu quả là lối sống VN và Mỹ, Úc khác nhau một trời một vực (patience, disobedience): Trồng cây bọc nilon: Dân nghi ngờ ý thức trách nhiệm

CXN_070115_9390_Luận bàn dài dòng về tại sao người VN “nhẫn nại” và người Úc, Mỹ “khó t ính” (từ trong nhà, ngoài ngõ, hành chính, quốc gia đại sự v.v..) và hậu quả là lối sống VN và Mỹ, Úc khác nhau một trời một vực (bài viết bên dưới, patience)
+++++++++++

http://vietnamnet.vn/vn/chinh-tri/248857/trong-cay-boc-nilon–dan-nghi-ngo-y-thuc-trach-nhiem.html
06/07/2015 11:23 GMT+7

Trồng cây bọc nilon: Dân nghi ngờ ý thức trách nhiệm

Hà Nội, HĐND, cây xanh, Nguyễn Thị Bích Ngọc, Vũ Hồng Khanh, nilon, chất vấn

Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Hồng Khanh.

Khi HĐND TP Hà Nội bắt đầu họp hôm nay, Phó Chủ tịch UBND TP Vũ Hồng Khanh đọc báo cáo tình hình kinh tế – xã hội 6 tháng đầu năm, trong đó đề cập vấn đề cây xanh gây tranh cãi thời gian qua. Continue reading

CXN_070615_9482_Tại sao chấp nhận ĐCSVN duy nhất lãnh đạo để có một cuộc sống luôn luôn bị cướp tiền lương với thuế, phí, xăng, dầu, tham nhũng và lãng phí, bất tài, quản trị tồ i, ngu dốt của lãnh đạo tạo NSach thâm thủng ??? Hỏi xem công nhân VN ở Úc và Mỹ có phải chịu đựng như vậy không ??? Đồng bào hãy đừng “nhẫn nại” nữa để bị hành hạ, hãy lên tiếng phản đối, hãy trở thành người “khó tính” như Mỹ, Úc… Luận bàn dài dòng về tại sao người VN “nhẫn nại” và người Úc, Mỹ “khó tính” (từ trong nhà, ngoài ngõ, hành chính, quốc gia đại s ự v.v..) và hậu quả là lối sống VN và Mỹ, Úc khác nhau một trời một vực (patience, disobedience ): Dậy mùi thiu thối tại các khu chợ phục vụ công nhân

Châu Xuân Nguyễn
+++++++++
CXN_070115_9390_Luận bàn dài dòng về tại sao người VN “nhẫn nại” và người Úc, Mỹ “khó t ính” (từ trong nhà, ngoài ngõ, hành chính, quốc gia đại sự v.v..) và hậu quả là lối sống VN và Mỹ, Úc khác nhau một trời một vực (bài viết bên dưới, patience)
+++++++++++
http://motthegioi.vn/doi-cho/day-mui-thiu-thoi-tai-cac-khu-cho-phuc-vu-cong-nhan-201877.html
14:28 30-06-2015

Dậy mùi thiu thối tại các khu chợ phục vụ công nhân

cho cong nhan

Khung cảnh nhếch nhác với rác và thực phẩm tại các khu chợ công nhân Continue reading

Càng cố đẩy Mỹ ra xa, Trung Quốc càng khiến Mỹ gắn chặt quyền lợi hơn với châu Á (FB Mạnh Kim)

CXN_052515_8901_Sưu Tầm: Võ Văn Ái Là Ai? (monks): Ác tăng sát nhân giết chết VNCH

05/07/2015

http://boxitvn.blogspot.com/2015/07/cang-co-ay-my-ra-xa-trung-quoc-cang.html

.

Lịch sử ngoại giao thế giới đang chứng kiến một “ca” rất lạ: thay vì xây dựng đồng minh và lôi kéo đồng minh kẻ địch về phe mình, Trung Quốc lại đẩy ra tất cả để đứng riêng một góc! Bắc Kinh đã đánh mất rất nhiều cơ hội để biến họ thành một cường quốc châu Á thật sự, thay vào đó, họ đã tự dâng khu vực cho Mỹ. Continue reading