CXN_071215_9548_Chúng nó, ĐCSVN cần tiền nên chúng tận dụng mọi cách để bán thật nhanh tà i sản của nhân dân để tháo chạy hay để bù ngân sách thâm thủng (asset sales): PVX thoái vốn kh ỏi CTCP Bất động sản Dầu khí Việt Nam – SSG

http://cafef.vn/doanh-nghiep/pvx-thoai-von-khoi-ctcp-bat-dong-san-dau-khi-viet-nam-ssg-20150711000231888.chn
11/07/2015, 09:18
PVX thoái vốn khỏi CTCP Bất động sản Dầu khí Việt Nam – SSG
PVX thoái vốn khỏi CTCP Bất động sản Dầu khí Việt Nam - SSG

PVX vừa công bố thông tin về việc thoái vốn khỏi CTCP Bất động sản Dầu khí Việt Nam – SSG.

Tin từ Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội – HNX cho biết, Tổng CTCP xây lắp Dầu khí Việt Nam (PVC) (mã chứng khoán PVX) vừa công bố thông tin về việc thoái vốn khỏi CTCP Bất động sản Dầu khí Việt Nam – SSG.

CTCP Bất động sản Dầu khí Việt Nam PV – SSG được thành lập đầu năm 2010; trực thuộc CTCP Tập đoàn SSG. Vốn điều lệ của PV-SSG là 370,37 tỷ đồng, trong đó, PVX góp vốn 100 tỷ đồng, tương đương 26% vốn điều lệ.

Trước đó, tháng 12/2014, PVX cũng đã đăng ký bán toàn bộ 5 triệu cổ phiếu PVA của CTCP Tổng Công ty Xây lắp dầu khí Nghệ An nhằm thoái vốn khỏi đơn vị này. PVA cũng là một công ty liên kết của PVX. PVX đã góp 55 tỷ đồng, chiếm 23% vốn điều lệ của PVA.Từ năm 2014 đến nay, PVX liên tục đăng ký thoái vốn tại hàng loạt các công ty dầu khí, là các công ty liên kết.

Thanh Mai

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s