CXN_072115_9670_Có tụi ngoại quốc nào ngu đến nỗi đầu tư vào nông nghiệp, chăn nuôi VN đ âu ???.Khi VN vào TPP, nông sản, chăn nuôi, thủy sản đều chết la liệt vì sẽ có bôm (apple) Calif ornia, nho Úc (3aud/kg) , thịt bò Úc (10 aud/kg), cherry Úc (6 aud/kg), lê Cali với giá siêu rẻ, cánh gà trg siêu thị 1.99 aud/kg (giá sỉ bằng 50%tức là 1.00 aud/kg), thịt và nông sản vào VN zero thuế su ất: Đề nghị hỗ trợ doanh nghiệp nước ngoài đầu tư vào nông nghiệp

http://cafef.vn/vi-mo-dau-tu/de-nghi-ho-tro-doanh-nghiep-nuoc-ngoai-dau-tu-vao-nong-nghiep-20150715163604163.chn
Thứ 4, 15/07/2015, 16:36
Đề nghị hỗ trợ doanh nghiệp nước ngoài đầu tư vào nông nghiệp

Đề nghị hỗ trợ doanh nghiệp nước ngoài đầu tư vào nông nghiệpẢnh minh họa.

Sáng 13-7, tại Hà Nội, Bộ NN-PTNT đã tổ chức hội nghị tham vấn các nhà đầu tư nước ngoài về xây dựng Nghị định các chính sách khuyến khích đầu tư nước ngoài vào lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn.

Một trong những nội dung mới mà nghị định đưa ra để đẩy mạnh thu hút đầu tư FDI vào nông nghiệp, nông thôn Việt Nam do Bộ NN-PTNT đề xuất là sẽ ưu đãi, hỗ trợ cho các doanh nghiệp FDI vào nông nghiệp như chính sách thu hút các doanh nghiệp đầu tư trong nước, không có phân biệt đối xử (trong khi chính sách hiện hành chưa quy định rõ cơ chế này).

Cụ thể, sẽ miễn thuế thu nhập doanh nghiệp cho doanh nghiệp FDI đầu tư trồng trọt, chăn nuôi và thủy sản ở vùng đặc biệt khó khăn theo hướng miễn thuế 4 năm và giảm 50% số thuế phải nộp trong 9 năm tiếp theo cho các dự án đặc biệt ưu đãi; miễn giảm tiền sử dụng đất (15 năm cho dự án ưu đãi). Đặc biệt sẽ hỗ trợ cho doanh nghiệp FDI trong đào tạo nghề và đầu tư hỗ trợ về hạ tầng xã hội, cánh đồng mẫu lớn…

Theo Phúc Hậu

Sài Gòn giải phóng

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s