CXN_082815_10 104_Chuyện đàm phán cho có số lượng rồi ký bừa bãi các FTA thì bây giờ hội thảo này đã vạch trần. Những chiên da KT giấy hàng đầu của VN xem ra ai cũng phải đọc trang CXN để học thêm kiến thức và kinh nghiệm nghèo nàn của họ. Tại sao sau khi đã ký bừa bãi EVFTA, kết thúc đàm phán TPP, vài tháng nữa AEC có giá trị (và sau khi 1 NVHN tại Úc báo động) thì nông dân VN mới biết cái chết đến với họ, trong khi nông dân Mỹ, Nhật, Canada, Mexico biết từng ngày thương thuyết ????????? (CAFTA, negotiation skills): ‘DN hội nhập như đi trên cầu khỉ’

Nguyễn Trọng Vĩnh, thằng mất dạy kêu gọi bỏ Mác Lê theo “tư tưởng thằng chó đẻ rừng rú bán nước Hồ Chí Minh”. Thằng chủ chốt của kế ve sầu thoát xác cho CSVN gồm có bauxite, trí thức 72, 61, đón gió trở cờ, ăn cơm quốc gia thờ ma CS, Phạm Chí Dũng, Lê Công Định, CHHV, basam, QLB,XHDS, Nguyễn Đan Quế v.v..http://chauxuannguyen.org/2014/08/12/cxn_081214_5937_sang-mat-chua-khi-ung-ho-bauxite-tri-thuc-72-61-basam-v-v-thu-linh-cua-chung-la-thang-gia-cs-nguyen-trong-vinh-keu-goi-bo-mac-le-de-theo-tu-tuong-thang-rung-ru-ban-nuoc-ho-ch/
Nguyễn Trọng Vĩnh, thằng mất dạy kêu gọi bỏ Mác Lê theo “tư tưởng thằng chó đẻ rừng rú bán nước Hồ Chí Minh”. Thằng chủ chốt của kế ve sầu thoát xác cho CSVN gồm có bauxite, trí thức 72, 61, đón gió trở cờ, ăn cơm quốc gia thờ ma CS, Phạm Chí Dũng, Lê Công Định, CHHV, basam, QLB,XHDS, Nguyễn Đan Quế v.v..http://chauxuannguyen.org/2014/08/12/cxn_081214_5937_sang-mat-chua-khi-ung-ho-bauxite-tri-thuc-72-61-basam-v-v-thu-linh-cua-chung-la-thang-gia-cs-nguyen-trong-vinh-keu-goi-bo-mac-le-de-theo-tu-tuong-thang-rung-ru-ban-nuoc-ho-ch/

Châu Xuân Nguyễn
++++

Trích bài báo dưới đây ngày 27.8.15:Nguyên Bộ trưởng Bộ Thương mại, ông Trương Đình Tuyển cũng nhìn nhận: “Ta chỉ chủ động đàm phán là chủ yếu. Từ năm 2011 đến nay, ta đàm phát tới 6 FTA. Với tốc độ này, ta không thua nước nào trong ASEAN. Hội nhập quốc tế đi rất nhanh như vậy, nhưng ta lại không vượt qua tốt được các thách thức và không tận dụng được hết các cơ hội“.“(HT) Ý ông này là đám phán và ký bừa bãi, đụng cái gì cũng ký. So sánh với bài này của CXN…CXN_082015_9989_Bây giờ Bloomberg và cả thế giới KT, TC, thương mại mới biết đến nỗi đau của nông dân VN. Tại sao sau khi đã ký bừa bãi EVFTA, kết thúc đàm phán TPP, vài tháng nữa AEC c ó giá trị (và sau khi 1 NVHN tại Úc báo động) thì nông dân VN mới biết cái chết đến với họ, trong khi nông dân Mỹ, Nhật, Canada, Mexico biết từng ngày thương thuyết ????????? (CAFTA, negotiation skills): Bloomberg: “Cuộc chiến” đùi gà Mỹ cảnh báo Việt Nam về các FTA

Continue reading

CXN_082815_10 103_Những âu lo này thì CXN đã viết ròng rã suốt 8 tháng nay (từ tháng 1.2015 tới giờ vẫn còn viết) !!! Những chiên da KT giấy hàng đầu của VN xem ra ai cũng phải đọc trang CXN để học thêm kiến thức và kinh nghiệm nghèo nàn của họ. Tại sao sau khi đã ký bừa bãi EVFTA, kết thúc đàm phán TPP, vài tháng nữa AEC có giá trị (và sau khi 1 NVHN tại Úc báo động) thì nông dân VN mới biết cái chết đến với họ, trong khi nông dân Mỹ, Nhật, Canada, Mexico biết từng ngày thương thuyết ????????? (CAFTA, negotiation skills): Âu lo về hội nhập bao trùm Diễn đàn Kinh tế mùa Thu

Nguyễn Trọng Vĩnh, thằng mất dạy kêu gọi bỏ Mác Lê theo “tư tưởng thằng chó đẻ rừng rú bán nước Hồ Chí Minh”. Thằng chủ chốt của kế ve sầu thoát xác cho CSVN gồm có bauxite, trí thức 72, 61, đón gió trở cờ, ăn cơm quốc gia thờ ma CS, Phạm Chí Dũng, Lê Công Định, CHHV, basam, QLB,XHDS, Nguyễn Đan Quế v.v..http://chauxuannguyen.org/2014/08/12/cxn_081214_5937_sang-mat-chua-khi-ung-ho-bauxite-tri-thuc-72-61-basam-v-v-thu-linh-cua-chung-la-thang-gia-cs-nguyen-trong-vinh-keu-goi-bo-mac-le-de-theo-tu-tuong-thang-rung-ru-ban-nuoc-ho-ch/
Nguyễn Trọng Vĩnh, thằng mất dạy kêu gọi bỏ Mác Lê theo “tư tưởng thằng chó đẻ rừng rú bán nước Hồ Chí Minh”. Thằng chủ chốt của kế ve sầu thoát xác cho CSVN gồm có bauxite, trí thức 72, 61, đón gió trở cờ, ăn cơm quốc gia thờ ma CS, Phạm Chí Dũng, Lê Công Định, CHHV, basam, QLB,XHDS, Nguyễn Đan Quế v.v..http://chauxuannguyen.org/2014/08/12/cxn_081214_5937_sang-mat-chua-khi-ung-ho-bauxite-tri-thuc-72-61-basam-v-v-thu-linh-cua-chung-la-thang-gia-cs-nguyen-trong-vinh-keu-goi-bo-mac-le-de-theo-tu-tuong-thang-rung-ru-ban-nuoc-ho-ch/

Châu Xuân Nguyễn
++++

Trích bài báo dưới đây ngày 27.8.15:Nhưng, sự lo âu, hoài nghi là bao trùm“(HT) và so sánh với bài này của CXN…CXN_082015_9989_Bây giờ Bloomberg và cả thế giới KT, TC, thương mại mới biết đến nỗi đau của nông dân VN. Tại sao sau khi đã ký bừa bãi EVFTA, kết thúc đàm phán TPP, vài tháng nữa AEC c ó giá trị (và sau khi 1 NVHN tại Úc báo động) thì nông dân VN mới biết cái chết đến với họ, trong khi nông dân Mỹ, Nhật, Canada, Mexico biết từng ngày thương thuyết ????????? (CAFTA, negotiation skills): Bloomberg: “Cuộc chiến” đùi gà Mỹ cảnh báo Việt Nam về các FTA

Continue reading

CXN_082815_10 102_Câu này Võ Trí Thành dành do những tay đàm phán đấy !!! Những chiên da KT giấy hàng đầu của VN xem ra ai cũng phải đọc trang CXN để học thêm kiến thức và kinh nghiệm nghèo nàn của họ. Tại sao sau khi đã ký bừa bãi EVFTA, kết thúc đàm phán TPP, vài tháng nữa AEC có giá trị (và sau khi 1 NVHN tại Úc báo động) thì nông dân VN mới biết cái chết đến với họ, trong khi nông dân Mỹ, Nhật, Canada, Mexico biết từng ngày thương thuyết ????????? (CAFTA, negotiation skills, Thai’s rice): “Người Việt Nam chém gió trong nước rất giỏi”

Nguyễn Trọng Vĩnh, thằng mất dạy kêu gọi bỏ Mác Lê theo “tư tưởng thằng chó đẻ rừng rú bán nước Hồ Chí Minh”. Thằng chủ chốt của kế ve sầu thoát xác cho CSVN gồm có bauxite, trí thức 72, 61, đón gió trở cờ, ăn cơm quốc gia thờ ma CS, Phạm Chí Dũng, Lê Công Định, CHHV, basam, QLB,XHDS, Nguyễn Đan Quế v.v..http://chauxuannguyen.org/2014/08/12/cxn_081214_5937_sang-mat-chua-khi-ung-ho-bauxite-tri-thuc-72-61-basam-v-v-thu-linh-cua-chung-la-thang-gia-cs-nguyen-trong-vinh-keu-goi-bo-mac-le-de-theo-tu-tuong-thang-rung-ru-ban-nuoc-ho-ch/
Nguyễn Trọng Vĩnh, thằng mất dạy kêu gọi bỏ Mác Lê theo “tư tưởng thằng chó đẻ rừng rú bán nước Hồ Chí Minh”. Thằng chủ chốt của kế ve sầu thoát xác cho CSVN gồm có bauxite, trí thức 72, 61, đón gió trở cờ, ăn cơm quốc gia thờ ma CS, Phạm Chí Dũng, Lê Công Định, CHHV, basam, QLB,XHDS, Nguyễn Đan Quế v.v..http://chauxuannguyen.org/2014/08/12/cxn_081214_5937_sang-mat-chua-khi-ung-ho-bauxite-tri-thuc-72-61-basam-v-v-thu-linh-cua-chung-la-thang-gia-cs-nguyen-trong-vinh-keu-goi-bo-mac-le-de-theo-tu-tuong-thang-rung-ru-ban-nuoc-ho-ch/

Châu Xuân Nguyễn
++++

Trích bài báo dưới đây ngày 27.8.15:”“Người Việt Nam chém gió trong nước rất giỏi”“(HT) và so sánh với bài này của CXN…CXN_081815_9971_Hãy nghe BT KT Mexico (ko như những tay đàm phán VN, không có kiến thức về th ực lực VN, ko có kiến thức thực lực 11 đối tác, ngồi thương lượng như vịt nghe sấm vì thi ếu kiến thức, kinh nghiệm, tới giờ thì thò bút vào ký bừa bãi, CAFTA, negotiation skills): Tôi đan g đấu tranh cho lợi ích của đất nước tôi” Đàm phán TPP: về đích khó khăn Continue reading

CXN_082715_10 101_“Các nước xung quanh làm được sao ta lại không làm được?” Câu trả lời quá dể, đứa con nít cũng trả lời được: “Vì chúng ta có ĐCSVN tài tình ưu việt lãnh đạo suốt 70 năm nay chứ không phải vì dân tộc VN yếu kém”(CAFTA, negotiation skills): Việt Nam đi sau Thái Lan 20 năm, Hàn Quốc 35 năm

Nguyễn Trọng Vĩnh, thằng mất dạy kêu gọi bỏ Mác Lê theo “tư tưởng thằng chó đẻ rừng rú bán nước Hồ Chí Minh”. Thằng chủ chốt của kế ve sầu thoát xác cho CSVN gồm có bauxite, trí thức 72, 61, đón gió trở cờ, ăn cơm quốc gia thờ ma CS, Phạm Chí Dũng, Lê Công Định, CHHV, basam, QLB,XHDS, Nguyễn Đan Quế v.v..http://chauxuannguyen.org/2014/08/12/cxn_081214_5937_sang-mat-chua-khi-ung-ho-bauxite-tri-thuc-72-61-basam-v-v-thu-linh-cua-chung-la-thang-gia-cs-nguyen-trong-vinh-keu-goi-bo-mac-le-de-theo-tu-tuong-thang-rung-ru-ban-nuoc-ho-ch/
Nguyễn Trọng Vĩnh, thằng mất dạy kêu gọi bỏ Mác Lê theo “tư tưởng thằng chó đẻ rừng rú bán nước Hồ Chí Minh”. Thằng chủ chốt của kế ve sầu thoát xác cho CSVN gồm có bauxite, trí thức 72, 61, đón gió trở cờ, ăn cơm quốc gia thờ ma CS, Phạm Chí Dũng, Lê Công Định, CHHV, basam, QLB,XHDS, Nguyễn Đan Quế v.v..http://chauxuannguyen.org/2014/08/12/cxn_081214_5937_sang-mat-chua-khi-ung-ho-bauxite-tri-thuc-72-61-basam-v-v-thu-linh-cua-chung-la-thang-gia-cs-nguyen-trong-vinh-keu-goi-bo-mac-le-de-theo-tu-tuong-thang-rung-ru-ban-nuoc-ho-ch/

http://vietnamnet.vn/vn/kinh-te/259068/viet-nam-di-sau-thai-lan-20-nam–han-quoc-35-nam.html
28/08/2015 15:00 GMT+7

Việt Nam đi sau Thái Lan 20 năm, Hàn Quốc 35 năm

Continue reading

Quốc ca Mỹ đã ra đời như thế nào?

http://www.bbc.com/vietnamese/culture_social/2015/08/150828_the-star-spangled-banners-surprising-origins_vert_cul

150722100810_banner_young_girl_us_flag_640x360_thinkstock_nocredit.jpg

Vào một đêm mưa ngày 13/9/1814, một luật sư người Mỹ 35 tuổi có tên là Frances Scott Key nhìn quân Anh nã pháo liên hồi vào pháo đài McHenry ở Cảng Baltimore. Cuộc chiến năm 1812 đã kéo dài suốt 18 tháng và luật sư Key đang đàm phán để phóng thích một tù binh Mỹ. Continue reading

Công an Trung Quốc sắp “sờ gáy” Tăng Khánh Hồng

http://motthegioi.vn/tieu-diem/cong-an-trung-quoc-sap-so-gay-tang-khanh-hong-225270.html
13:00 28-08-2015

Trung Quoc so gay Tang Khanh Hong, cong an Trung Quoc, Tang Khanh Hong, giao dich ngam

Tưởng Mai, cựu người dẫn chương trình của CCTV, con dâu Tăng Khánh Hồng bị cáo buộc tổ chức “rửa tiền”

Công an Trung Quốc sắp sờ gáy Tăng Khánh Hồng,cựu phó chủ tịch TQ, theo trang tin The Epoch Times (Hồng Kông). Khả năng này được đặt ra, khi công an tuyên bố tấn công giao dịch ngầm trên phạm vi toàn quốc. Continue reading

TQ bắt Tổng biên tập Nhân dân nhật báo điện tử

http://vietnamnet.vn/vn/chinh-tri/259046/tq-bat-tong-bien-tap-nhan-dan-nhat-bao-dien-tu.html
28/08/2015 12:57 GMT+7

Báo Bưu điện Hoa Nam Buổi sáng của Hong Kong số ra ngày 27/8 dẫn truyền thông Trung Quốc Đại lục đưa tin ông Liêu Hồng, Giám đốc, Tổng biên tập Nhân dân nhật báo điện tử – cơ quan ngôn luận của đảng Cộng sản Trung Quốc, cùng Phó Giám đốc Trần Trí Hà đã bị bắt giữ để phục vụ công tác điều tra.

Bắt trợ lý cựu Chủ tịch TQ Hồ Cẩm Đào vì tham nhũng

TQ, tham nhũng
Ông Liêu Hồng, Giám đốc, Tổng biên tập báo điện tử Nhân dân Nhật báo. Ảnh: scmp

Continue reading

“Khắc tinh” mới của máy bay không người lái

http://dantri.com.vn/the-gioi/khac-tinh-moi-cua-may-bay-khong-nguoi-lai-20150828155057428.htm
28/08/2015 – 15:49

Trước những lo ngại ngày một gia tăng về nguy cơ mất an toàn hàng không của các máy bay không người lái, hãng Boeing đã phát triển một loại súng laser được thiết kế chuyên biệt để bắn hạ các máy bay này trong khi vẫn đảm bảo an toàn cho các vật thể khác.

“Khắc tinh” mới của máy bay không người lái

Hệ thống Vũ khí Laser Phối hợp WLCS của Boeing (Ảnh: Boeing) Continue reading

Mỹ “dàn trận” quyết đấu Trung Quốc trên biển Đông

http://dantri.com.vn/su-kien/my-dan-tran-quyet-dau-trung-quoc-tren-bien-dong-20150828063523558.htm
28/08/2015 – 06:00

Trong những tình huống khác nhau, nước Mỹ cần có lực lượng không quân và hải quân mạnh, có thể vượt qua hệ thống chống tiếp cận và ngăn chặn xâm nhập khu vực (A2/AD) của Trung Quốc, can thiệp dứt khoát trong bất kỳ trường hợp nào.
>> Mỹ sẽ tăng cường tập trận ở châu Á-Thái Bình Dương để đối phó Trung Quốc
>> Vì sao Biển Đông và Trung Quốc là mối quan tâm đặc biệt của Mỹ?

Hạm đội tàu sân bay tác chiến Mỹ luôn sẵn sàng ứng phó với những tình huống bất ngờ tại Châu Á Thái Bình Dương Continue reading

NHÀ NƯỚC CỘNG SẢN VIỆT NAM BỨC TỬ GIA ĐÌNH TÔI!

Nguyễn Trọng Vĩnh, thằng mất dạy kêu gọi bỏ Mác Lê theo “tư tưởng thằng chó đẻ rừng rú bán nước Hồ Chí Minh”. Thằng chủ chốt của kế ve sầu thoát xác cho CSVN gồm có bauxite, trí thức 72, 61, đón gió trở cờ, ăn cơm quốc gia thờ ma CS, Phạm Chí Dũng, Lê Công Định, CHHV, basam, QLB,XHDS, Nguyễn Đan Quế v.v..http://chauxuannguyen.org/2014/08/12/cxn_081214_5937_sang-mat-chua-khi-ung-ho-bauxite-tri-thuc-72-61-basam-v-v-thu-linh-cua-chung-la-thang-gia-cs-nguyen-trong-vinh-keu-goi-bo-mac-le-de-theo-tu-tuong-thang-rung-ru-ban-nuoc-ho-ch/
Nguyễn Trọng Vĩnh, thằng mất dạy kêu gọi bỏ Mác Lê theo “tư tưởng thằng chó đẻ rừng rú bán nước Hồ Chí Minh”. Thằng chủ chốt của kế ve sầu thoát xác cho CSVN gồm có bauxite, trí thức 72, 61, đón gió trở cờ, ăn cơm quốc gia thờ ma CS, Phạm Chí Dũng, Lê Công Định, CHHV, basam, QLB,XHDS, Nguyễn Đan Quế v.v..http://chauxuannguyen.org/2014/08/12/cxn_081214_5937_sang-mat-chua-khi-ung-ho-bauxite-tri-thuc-72-61-basam-v-v-thu-linh-cua-chung-la-thang-gia-cs-nguyen-trong-vinh-keu-goi-bo-mac-le-de-theo-tu-tuong-thang-rung-ru-ban-nuoc-ho-ch/

Posted by adminbasam on 28/08/2015

Phạm Tuấn Xa
Continue reading

CXN_082715_10 100_Như thế này thì làm sao DNVN cạnh tranh nổi với hàng Thái vào VN tự do qua AE C và cty siêu thị cùng phân phối Thái đã thâu tóm ????: Về cạnh tranh thương mại, thằng Thái ng uy hiểm hơn thằng Tàu cả ngàn lần, hàng Tàu rẻ, tồi, hàng Thái rẻ, chất lượng cao và tham v ọng thâu tóm của thằng Thái là gớm lắm, NVHN Úc Mỹ đều ăn gạo Thái vì vậy. Một đất nư ớc có cả chục ngàn TS KT, hằng trăm viện nghiên cứu KTVM, hội thảo KTVM hằng tuần, hằng ngàn cán bộ trong Bộ Tài Chính, Công Thương v.v….vậy mà phải để một NVHN ở Úc chỉ ra rằng ngành sản xuất VN đang bị án tử hình chậm nhưng chắc từ những hiệp định thương mại…. (CAFTA, negotiation skills, Thai’s rice): Hơn 50 năm nữa mới bắt kịp Thái Lan về năng suất lao động

http://www.thesaigontimes.vn/134881/Hon-50-nam-nua-mo%CC%81i-ba%CC%81t-ki%CC%A3p-Tha%CC%81i-Lan-ve-nang-suat-lao-dong.html
26/8/2015, 14:11 (GMT+7)

Hơn 50 năm nữa mới bắt kịp Thái Lan về năng suất lao động
83854_detmay.jpg

Năng suất lao động Việt Nam tụt hậu xa so với khu vực
Phải đến năm 2038 Việt Nam mới bắt kịp năng suất lao động của Philipines, và phải đến năm 2069 mới bắt kịp năng suất lao động của Thái Lan; trong khi khoảng cách với Trung Quốc lại tiếp tục gia tăng đáng kể.

Continue reading

CXN_082715_10 099_Về cạnh tranh thương mại, thằng Thái nguy hiểm hơn thằng Tàu cả ngàn lần , hàng Tàu rẻ, tồi, hàng Thái rẻ, chất lượng cao và tham vọng thâu tóm của thằng Thái là gớm lắm, NVHN Úc Mỹ đều ăn gạo Thái vì vậy. Một đất nước có cả chục ngàn TS KT, hằng trăm v iện nghiên cứu KTVM, hội thảo KTVM hằng tuần, hằng ngàn cán bộ trong Bộ Tài Chính, Công Thương v.v….vậy mà phải để một NVHN ở Úc chỉ ra rằng ngành sản xuất VN đang bị án tử hình chậ m nhưng chắc từ những hiệp định thương mại…. (CAFTA, negotiation skills, Thai’s rice): DN dệt may, da giày Thái muốn vào thị trường VN

http://www.thesaigontimes.vn/134894/DN-det-may-da-giay-Thai-muon-vao-thi-truong-VN.html
26/8/2015, 15:49 (GMT+7)
DN dệt may, da giày Thái muốn vào thị trường VN
822ac_dn_thai.jpg

Doanh nghiệp Thái Lan tại buổi giao lưu thương mại hôm 26-8 tại TPHCM.

Khoảng 37 doanh nghiệp Thái Lan trong lĩnh vực dệt may, da giày đang có chuyến thăm để tìm hiểu thị trường Việt Nam, trong đó có 9 doanh nghiệp đã gặp gỡ công ty Robinson để nhờ hỗ trợ đưa sản phẩm Thái Lan vào Việt Nam qua hệ thống bán lẻ của công ty này. Continue reading

CXN_082815_10 098_Bằng chứng rõ ràng như CXN nói là chỉ dệt may có lợi (mà chỉ cty dệt may ngoại quốc có lợi) trong TPP, tạo nên khoảng 40 ngàn công việc may, để trả giá này là 10 triệu gia đình nông sản, chăn nuôi, trái cây, thủy hải sản, thép, bia, ô tô bị màn trời chiếu đất.. (TPP, negotiation skills, CAFTA): Tập đoàn may mặc Luen Thai Hong Kong tiếp tục đầu tư vào Việt Nam

http://cafef.vn/vi-mo-dau-tu/tap-doan-may-mac-luen-thai-hong-kong-tiep-tuc-dau-tu-vao-viet-nam-20150827115739416.chn
Thứ 5, 27/08/2015, 12:02
Tập đoàn may mặc Luen Thai Hong Kong tiếp tục đầu tư vào Việt Nam

Tập đoàn may mặc Luen Thai Hong Kong tiếp tục đầu tư vào Việt Nam(Ảnh minh họa: Hoàng Hùng/TTXVN)

TIN MỚI Continue reading

CXN_082815_10 097_Những chiên da KT giấy hàng đầu của VN xem ra ai cũng phải đọc trang CXN để học thêm kiến thức và kinh nghiệm nghèo nàn của họ. Tại sao sau khi đã ký bừa bãi EVFTA, kết thúc đàm phán TPP, vài tháng nữa AEC có giá trị (và sau khi 1 NVHN tại Úc báo động) thì nông dân VN mới biết cái chết đến với họ, trong khi nông dân Mỹ, Nhật, Canada, Mexico biết từng ngày thương thuyết ????????? (CAFTA, negotiation skills, post-listing): Hội nhập: Đừng để DN không biết là mình đang sợ gì

Nguyễn Trọng Vĩnh, thằng mất dạy kêu gọi bỏ Mác Lê theo “tư tưởng thằng chó đẻ rừng rú bán nước Hồ Chí Minh”. Thằng chủ chốt của kế ve sầu thoát xác cho CSVN gồm có bauxite, trí thức 72, 61, đón gió trở cờ, ăn cơm quốc gia thờ ma CS, Phạm Chí Dũng, Lê Công Định, CHHV, basam, QLB,XHDS, Nguyễn Đan Quế v.v..http://chauxuannguyen.org/2014/08/12/cxn_081214_5937_sang-mat-chua-khi-ung-ho-bauxite-tri-thuc-72-61-basam-v-v-thu-linh-cua-chung-la-thang-gia-cs-nguyen-trong-vinh-keu-goi-bo-mac-le-de-theo-tu-tuong-thang-rung-ru-ban-nuoc-ho-ch/
Nguyễn Trọng Vĩnh, thằng mất dạy kêu gọi bỏ Mác Lê theo “tư tưởng thằng chó đẻ rừng rú bán nước Hồ Chí Minh”. Thằng chủ chốt của kế ve sầu thoát xác cho CSVN gồm có bauxite, trí thức 72, 61, đón gió trở cờ, ăn cơm quốc gia thờ ma CS, Phạm Chí Dũng, Lê Công Định, CHHV, basam, QLB,XHDS, Nguyễn Đan Quế v.v..http://chauxuannguyen.org/2014/08/12/cxn_081214_5937_sang-mat-chua-khi-ung-ho-bauxite-tri-thuc-72-61-basam-v-v-thu-linh-cua-chung-la-thang-gia-cs-nguyen-trong-vinh-keu-goi-bo-mac-le-de-theo-tu-tuong-thang-rung-ru-ban-nuoc-ho-ch/

CXN
==

CXN_082815_10 096_Những tay thương lượng và chỉ đạo thương lượng nghĩ rằng hạm đội thuyền thúng và sư đoàn bún riêu, bún ốc sẽ đánh bại đùi gà Mỹ, bò Úc, sữa NZL, xe tải máy móc TC, Thailand thâu tóm siêu thị bóp chết sản xuất, thép, bia, hàng tiêu dùng v.v…(một não trạng ĐCSVN làm nghèo dân tộc để trả lời cho Vũ Đức Đam): Một đất nước có cả chục ngàn TS KT, hằng trăm viện nghiên cứu KTVM, hội thảo KTVM hằng tuần, hằng ngàn cán bộ trong Bộ Tài Chính, Công Thương v.v….vậy mà phải để một NVHN ở Úc chỉ ra rằng ngành sản xuất VN đang bị án tử hình chậm nhưng chắc từ những hiệp định thương mại…. (CAFTA, negotiation skills): Ông Trần Đình Thiên: “Hạm đội thuyền thúng” thì không thể hội nhập

http://cafef.vn/vi-mo-dau-tu/ong-tran-dinh-thien-ham-doi-thuyen-thung-thi-khong-the-hoi-nhap-20150827164417361.chn
Thứ 6, 28/08/2015, 10:52
Ông Trần Đình Thiên: “Hạm đội thuyền thúng” thì không thể hội nhập

Ông Trần Đình Thiên: TS. Trần Đình Thiên Continue reading

CXN_082815_10 095_CXN ủng hộ tăng lương như Tổng LĐLĐ VN yêu cầu, tức là 16,8 đến 18%: Lương tối thiểu “tăng quá thì việc làm giảm” (ACTU)

Phạm Chí Dũng, một thằng tay sai CS ve sầu thoát xác, điệp viên 2 mang trg PT dân chủ đang thu gom bà con nhẹ dạ ủng hộ đám rân chủ dởm để chúng thỏa hiệp dc nhượng quyền bởi CS rồi cho CS thoát thân với tài sản tham nhũng là 50 đến 100 tỉ usd (1 đến 2 triệu tỉ vnd). Có lẻ cựu đại tá, Nghị sĩ Hồng Sơn Đông, chủ nhiệm báo Điện Tín, Linh mục Trần Hữu Thanh, hội ký giả VN, và ngay cả tướng Dương Văn Minh cũng không biết được rằng mình đã bị Việt Cộng xỏ mũi, giật dây và bị lợi dụng, vô tình góp một phần lớn vào việc sụp đổ miền Nam nhanh chóng, sớm đưa dân tộc vào một chế độ độc tài tàn bạo Cộng Sản. Quý vị đã tiếp tay cho Việt Cộng.
Phạm Chí Dũng, một thằng tay sai CS ve sầu thoát xác, điệp viên 2 mang trg PT dân chủ đang thu gom bà con nhẹ dạ ủng hộ đám rân chủ dởm để chúng thỏa hiệp dc nhượng quyền bởi CS rồi cho CS thoát thân với tài sản tham nhũng là 50 đến 100 tỉ usd (1 đến 2 triệu tỉ vnd). Có lẻ cựu đại tá, Nghị sĩ Hồng Sơn Đông, chủ nhiệm báo Điện Tín, Linh mục Trần Hữu Thanh, hội ký giả VN, và ngay cả tướng Dương Văn Minh cũng không biết được rằng mình đã bị Việt Cộng xỏ mũi, giật dây và bị lợi dụng, vô tình góp một phần lớn vào việc sụp đổ miền Nam nhanh chóng, sớm đưa dân tộc vào một chế độ độc tài tàn bạo Cộng Sản. Quý vị đã tiếp tay cho Việt Cộng.

Châu Xuân Nguyễn
========
Quan điểm của Tổng LĐLĐ Việt Nam đề nghị mức lương tối thiểu vùng năm 2016 tăng từ 350-550.000 đồng/tháng, khoảng 16,8%-18%. Continue reading

CXN_082815_10 094_Khối ngoại vẫn chưa trở lại TTCK, thanh khoản yếu chứng tỏ chỉ có tiền địa phương bơm cổ phiếu thôi, bơm được bao lâu ???: Khối ngoại tiếp tục bán ròng 34 tỷ đồng trong ngày thị trường hồi phục

http://cafef.vn/thi-truong-chung-khoan/khoi-ngoai-tiep-tuc-ban-rong-34-ty-dong-trong-ngay-thi-truong-hoi-phuc-20150827163554449.chn
Thứ 5, 27/08/2015, 16:38
Khối ngoại tiếp tục bán ròng 34 tỷ đồng trong ngày thị trường hồi phục

Khối ngoại tiếp tục bán ròng 34 tỷ đồng trong ngày thị trường hồi phục

TIN MỚI

Continue reading

CXN_082815_10 093_Cái giá phải trả cho việc bảo vệ tỷ giá là hằng tỉ đô (đó là lý do tại sao Úc thả nổi aud, tốn ngân sách quá nhiều). Bọn CS sợ NN vỡ nợ vì mỗi phần trăm phá giá tương đương với khó khăn trả nợ nửa tỉ đô nên chúng thà là giữ tỷ giá, DN xuất khẩu chết ráng chịu, hàng Tàu và Thái tràn ngập giết DN VN ráng chịu chứ ĐCS phải “dứt khoát không để vỡ nợ” (yếu tố lạm phát còn dư địa rất nhiều, CAFTA, floating exchange rates): HSC: NHNN bơm 100-200 triệu USD mỗi ngày

http://cafef.vn/tai-chinh-ngan-hang/hsc-nhnn-bom-100-200-trieu-usd-moi-ngay-20150828084617532.chn
Thứ 6, 28/08/2015, 08:53
HSC: NHNN bơm 100-200 triệu USD mỗi ngày

HSC: NHNN bơm 100-200 triệu USD mỗi ngày

TIN MỚI

Continue reading

Chưa bao giờ vị trí CHXHCNVN cao như vậy: xin chính quyền Hong Kong cho dân Việt chúng tôi sang ở đợ

Posted on Tháng Tám 27, 2015 by aotrangoi | Để lại bình luận

xuatkhaulaodong09-danlambao

Sau 70 năm đảng cộng sản muôn năm và Hồ Chí Minh muốn nằm mãi trong quần (của) chúng, vị trí của Việt Nam dưới tài lãnh đạo đỉnh cao trí tệ của loài sản đã đạt đến mức người dân phải đi ở đợ, tha phương cầu thực mà thiên hạ cũng không cho. Một trong những đám thiên hạ này là mấy anh Tàu Hồng Kông đã “ngộ hổng chịu cho mấy nị Dziệt Nàm vào làm đầy tớ trên đất của ngộ.” Continue reading

Quốc Ca Thu Phí, Hát Phải Rưng Rưng…

1
Phạm Nhật Bình
Tháng Tám 27, 2015 VietnamDaily.News Để lại phản hồi

Còn nhớ vào tháng 8 năm 2014, trong hội nghị tổng kết của ngành giáo dục, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đã đưa ra một số “chỉ đạo” về đổi mới giáo dục. Khi ấy, ông “chỉ đạo” một câu để đời: “Mà chúng ta không giáo dục cho con cháu rưng rưng khi hát Quốc ca, thì làm sao đất nước giàu mạnh”. Continue reading

Đất nước tôi mỗi ngày là một tháng tư… đen

Posted on Tháng Tám 27, 2015 by aotrangoi | Để lại bình luận

diangucmau-danlambao01

Người Đưa Tin – Có lẽ đối với người miền Nam, tháng tư là tháng đau buồn nhất cho cả bên này lẫn bên kia, không cần Võ Văn Kiệt ca bài “Triệu người vui có triệu người buồn“. Cái ngày mà lẽ ra lòng dân quy về một mối để tái thiết đất nước, lại chính là ngày bắt đầu cho “cuộc chiến lòng người” nghiệt ngã đến tận ngày nay. Giá mà đảng cộng sản đối xử với quân dân cán chính VNCH cách đúng nghĩa của kẻ chiến thắng bằng lòng bao dung sau ngày tàn chiến cuộc, không vì lòng hận thù nhỏ nhen bởi mặc cảm thua sút để đạp người dưới ngựa vì họ giàu có và văn minh hơn. Không sẵn sàng đốt cháy cả dãy Trường Sơn để “Thống nhất” đất nước bằng cuộc chiến phi nghĩa làm hàng triệu bộ đội sinh Bắc tử Nam, mà mục đích sau cùng chỉ để đánh cho Liên Sô và Trung cộng như chính Lê Duẫn thú nhận. Continue reading

Gia đình, tế bào của xã hội

Phạm Chí Dũng, một thằng tay sai CS ve sầu thoát xác, điệp viên 2 mang trg PT dân chủ đang thu gom bà con nhẹ dạ ủng hộ đám rân chủ dởm để chúng thỏa hiệp dc nhượng quyền bởi CS rồi cho CS thoát thân với tài sản tham nhũng là 50 đến 100 tỉ usd (1 đến 2 triệu tỉ vnd). Có lẻ cựu đại tá, Nghị sĩ Hồng Sơn Đông, chủ nhiệm báo Điện Tín, Linh mục Trần Hữu Thanh, hội ký giả VN, và ngay cả tướng Dương Văn Minh cũng không biết được rằng mình đã bị Việt Cộng xỏ mũi, giật dây và bị lợi dụng, vô tình góp một phần lớn vào việc sụp đổ miền Nam nhanh chóng, sớm đưa dân tộc vào một chế độ độc tài tàn bạo Cộng Sản. Quý vị đã tiếp tay cho Việt Cộng.
Phạm Chí Dũng, một thằng tay sai CS ve sầu thoát xác, điệp viên 2 mang trg PT dân chủ đang thu gom bà con nhẹ dạ ủng hộ đám rân chủ dởm để chúng thỏa hiệp dc nhượng quyền bởi CS rồi cho CS thoát thân với tài sản tham nhũng là 50 đến 100 tỉ usd (1 đến 2 triệu tỉ vnd). Có lẻ cựu đại tá, Nghị sĩ Hồng Sơn Đông, chủ nhiệm báo Điện Tín, Linh mục Trần Hữu Thanh, hội ký giả VN, và ngay cả tướng Dương Văn Minh cũng không biết được rằng mình đã bị Việt Cộng xỏ mũi, giật dây và bị lợi dụng, vô tình góp một phần lớn vào việc sụp đổ miền Nam nhanh chóng, sớm đưa dân tộc vào một chế độ độc tài tàn bạo Cộng Sản. Quý vị đã tiếp tay cho Việt Cộng.

Posted by adminbasam on 28/08/2015

Liệu rằng chúng ta có cần phải xem lại cách giáo dục của chúng ta không? Chúng ta có cần phải đề cao vai trò gia đình, như là một tế bào của xã hội hay không? Có nên giảm bớt kêu gọi tình yêu CNXH, yêu vĩ nhân, để tập trung vào tình yêu gia đình không? Có nên đề cao ngày của cha, ngày của mẹ, đề cao ngày gia đình không? Có nên cắt bớt số ngày nghỉ trong một vài kì lễ, ví dụ như lễ 30-4, dành ngày nghỉ cho lễ gia đình không?

Continue reading

Cuộc Cách mạng giáo dục đến từ mỗi chúng ta

Phạm Chí Dũng, một thằng tay sai CS ve sầu thoát xác, điệp viên 2 mang trg PT dân chủ đang thu gom bà con nhẹ dạ ủng hộ đám rân chủ dởm để chúng thỏa hiệp dc nhượng quyền bởi CS rồi cho CS thoát thân với tài sản tham nhũng là 50 đến 100 tỉ usd (1 đến 2 triệu tỉ vnd). Có lẻ cựu đại tá, Nghị sĩ Hồng Sơn Đông, chủ nhiệm báo Điện Tín, Linh mục Trần Hữu Thanh, hội ký giả VN, và ngay cả tướng Dương Văn Minh cũng không biết được rằng mình đã bị Việt Cộng xỏ mũi, giật dây và bị lợi dụng, vô tình góp một phần lớn vào việc sụp đổ miền Nam nhanh chóng, sớm đưa dân tộc vào một chế độ độc tài tàn bạo Cộng Sản. Quý vị đã tiếp tay cho Việt Cộng.
Phạm Chí Dũng, một thằng tay sai CS ve sầu thoát xác, điệp viên 2 mang trg PT dân chủ đang thu gom bà con nhẹ dạ ủng hộ đám rân chủ dởm để chúng thỏa hiệp dc nhượng quyền bởi CS rồi cho CS thoát thân với tài sản tham nhũng là 50 đến 100 tỉ usd (1 đến 2 triệu tỉ vnd). Có lẻ cựu đại tá, Nghị sĩ Hồng Sơn Đông, chủ nhiệm báo Điện Tín, Linh mục Trần Hữu Thanh, hội ký giả VN, và ngay cả tướng Dương Văn Minh cũng không biết được rằng mình đã bị Việt Cộng xỏ mũi, giật dây và bị lợi dụng, vô tình góp một phần lớn vào việc sụp đổ miền Nam nhanh chóng, sớm đưa dân tộc vào một chế độ độc tài tàn bạo Cộng Sản. Quý vị đã tiếp tay cho Việt Cộng.

Posted by adminbasam on 28/08/2015

Book Hunt Club

Hà Thủy Nguyên

28-08-2015

Bạn đang trông chờ một cuộc Cách mạng thay đổi nền giáo dục? Bạn nghĩ rằng cuộc Cách mạng này sẽ đến từ những nhà nghiên cứu giáo dục hay đến từ các phong trào đấu tranh? Cuộc Cách mạng thay đổi nền giáo dục chỉ đến từ chính bạn: Khi bạn nói không với hệ thống giáo dục đang ngày một thối nát… Khi bạn sẵn sàng đương đầu với cuộc sống mà không cần sự thừa nhận của xã hội… Khi bạn dũng cảm lựa chọn cho mình một con đường tự chủ và độc lập trong nhận thức… Continue reading

Bi hài dạy kỹ năng sống cho trẻ em.

Phạm Chí Dũng, một thằng tay sai CS ve sầu thoát xác, điệp viên 2 mang trg PT dân chủ đang thu gom bà con nhẹ dạ ủng hộ đám rân chủ dởm để chúng thỏa hiệp dc nhượng quyền bởi CS rồi cho CS thoát thân với tài sản tham nhũng là 50 đến 100 tỉ usd (1 đến 2 triệu tỉ vnd). Có lẻ cựu đại tá, Nghị sĩ Hồng Sơn Đông, chủ nhiệm báo Điện Tín, Linh mục Trần Hữu Thanh, hội ký giả VN, và ngay cả tướng Dương Văn Minh cũng không biết được rằng mình đã bị Việt Cộng xỏ mũi, giật dây và bị lợi dụng, vô tình góp một phần lớn vào việc sụp đổ miền Nam nhanh chóng, sớm đưa dân tộc vào một chế độ độc tài tàn bạo Cộng Sản. Quý vị đã tiếp tay cho Việt Cộng.
Phạm Chí Dũng, một thằng tay sai CS ve sầu thoát xác, điệp viên 2 mang trg PT dân chủ đang thu gom bà con nhẹ dạ ủng hộ đám rân chủ dởm để chúng thỏa hiệp dc nhượng quyền bởi CS rồi cho CS thoát thân với tài sản tham nhũng là 50 đến 100 tỉ usd (1 đến 2 triệu tỉ vnd). Có lẻ cựu đại tá, Nghị sĩ Hồng Sơn Đông, chủ nhiệm báo Điện Tín, Linh mục Trần Hữu Thanh, hội ký giả VN, và ngay cả tướng Dương Văn Minh cũng không biết được rằng mình đã bị Việt Cộng xỏ mũi, giật dây và bị lợi dụng, vô tình góp một phần lớn vào việc sụp đổ miền Nam nhanh chóng, sớm đưa dân tộc vào một chế độ độc tài tàn bạo Cộng Sản. Quý vị đã tiếp tay cho Việt Cộng.

Thu, 08/27/2015 – 22:37 — songchi

Song Chi.
Dư luận mấy hôm nay xôn xao về vụ sách dạy kỹ năng sống cho trẻ em cấp một dạy các em đi trên thảm thủy tinh vỡ, tự đâm kim tiêm vào tay…để vượt qua sự sợ hãi, thể hiện lòng dũng cảm. Continue reading

Ngôi sao


Ngôi sao

Manh Kim – Sunday Express (23-8-2015) cho biết, Taylor Swift đã từ chối một sô đám cưới của một gia đình tỉ phú với cátxê 2 triệu bảng Anh (hơn 3,1 triệu USD) chỉ để hát ba bài và chụp hình chung với cô dâu chú rể. Đó là cái giá phải trả cho một ca sĩ thuộc hàng siêu “hot” từng đoạt 7 giải Grammy và từng là gương mặt nữ trẻ nhất lịch sử giải Nhạc đồng quê Mỹ được trao danh hiệu Nghệ sĩ trong năm (2009). Thay vào đó, Taylor Swift đến gia đình người bạn thân, cùng dàn nhạc đàng hoàng, để hát miễn phí nhân dịp lễ rửa tội cho cậu bé mới sinh của họ.
Continue reading

Những sự thật siêu thú vị về ngôi trường Harvard – Những điều thú vị chỉ có ở trường ĐH Harvard – Sự thật ít biết về Harvard – Trường Đại Học đào tạo 8 đời Tổng thống Mỹ


Những sự thật siêu thú vị về ngôi trường Harvard

00:15:55 21/08/2015
tuongharvard-676a2
Mũi giày bạc màu của bức tượng John Harvard.
Được biết đến như một trong những trường đại học danh tiếng hàng đầu thế giới nhưng ẩn chứa phía sau “cái nôi đào tạo ra thiên tài” này còn là những bí mật thú vị mà ít người biết tới.
Bức tượng dối trá giữa sân trường

Bài học Liên Xô cho Cuộc Thanh Trừng của Trung Quốc — Soviet Lessons for Chinese Purges


Bài học Liên Xô cho Cuộc Thanh Trừng của Trung Quốc — Soviet Lessons for Chinese Purges

Posted By: Trương Thái Tiểu Longon: August 26, 2015
VTT ZMAR17 xi jinping TẬPCẬNBÌNH
Ngày mùng 1 tháng 8 vừa qua, Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc đã tổ chức kỷ niệm 88 năm ngày thành lập. Nhưng 2,3 triệu quân nhân nước này lại chẳng mấy vui mừng. Đêm trước buổi lễ kỷ niệm, cựu lãnh đạo quân đội, Thượng tướng Quách Bá Hùng (Guo Boxiong) đã bị khai trừ khỏi Đảng Cộng sản và được bàn giao cho các công tố viên quân sự để đối mặt với các cáo buộc tham nhũng, trong đó có những khoản hối lộ khổng lồ để mua quan bán tước mà ông nhận được từ những đồng chí sĩ quan quân đội của mình. Và ông Quách không phải là quan chức quân đội cuối cùng phải đối mặt với những cáo buộc như vậy.

Trung Quốc Sẽ Sụp Đổ Vì Tham Vọng Tập Cận Bình_Nguyễn Cao Quyền.


Trung Quốc Sẽ Sụp Đổ Vì Tham Vọng Tập Cận Bình_Nguyễn Cao Quyền.

TÁC PHẨM-TÁC GIẢ – TÁC GIẢ NGUYỄN CAO QUYỀN

China-Collapse
Trung Quốc tiến vào thế kỷ 21 với một tâm trạng vừa vui mừng vừa lo sợ,  Vui mừng vì trong những năm tháng gần đây uy tín của quốc gia này có chiều hướng đi lên.  Lo sợ vì thực trang kinh tế phát triển quá mau lẹ.  Phản ứng phụ nguy hiểm nhất của tốc độ phát triển nhanh trong một xã hội có nền chính trị độc tài và có thu nhập chỉ đủ sống là sự xuất hiện ngày càng trầm trọng của hố cách biệt giàu nghèo giữa thành thị và nông thôn, và của nạn tham nhũng đe dọa sự sống còn của chế độ.  Continue reading

Liên kết quốc phòng Mỹ – Úc: Cách đối phó tốt nhất đối với Trung Quốc


Liên kết quốc phòng Mỹ – Úc: Cách đối phó tốt nhất đối với Trung Quốc

Thứ ba, 25 Tháng 8 2015 14:54
Úc sẽ cần phải tăng cường và làm sâu sắc hơn quan hệ quốc phòng chặt chẽ với Mỹ như là cách tốt nhất để bảo vệ lợi ích và tự do hành động của mình trong một có khu vực đầy biến động mà Trung Quốc là trung tâm.

Một chiến lược hành động cho Mỹ ở Biển Đông


Một chiến lược hành động cho Mỹ ở Biển Đông

Thứ tư, 26 Tháng 8 2015 08:42

Bằng việc tuyên bố chiến lược “xoay trục” hay “tái cân bằng” vào năm 2011, chính quyền Tổng thống Obama đã lựa chọn giải pháp đấu tranh thay vì thỏa hiệp với các tham vọng của Trung Quốc. Để đạt hiệu quả, chiến lược này đòi hỏi Washington phải xây dựng và thực thi các chiến lược và chiến thuật nhằm ngăn chặn việc Trung Quốc mở rộng hơn nữa tại Biển Đông.

Continue reading

TQ sắp phải đương đầu “đối thủ mạnh truyền kiếp” ở cả 2 mặt trận?


TQ sắp phải đương đầu “đối thủ mạnh truyền kiếp” ở cả 2 mặt trận?

Đăng bởi: vrvradio | Tháng Tám 26, 2015

Hải Võ | 21/08/2015 07:21

TQ sắp phải đương đầu

Hình ảnh trong cuộc duyệt binh 

Tân Hoa Xã hôm 19/8 cho hay, Bộ quốc phòng Nhật Bản đã chính thức công bố toàn văn “sách trắng quốc phòng” 2015 vào hôm 7/8 vừa qua.

Continue reading

Gây bất ổn tại Biển Đông: Trung Quốc “tự bắn vào chân” mình


Gây bất ổn tại Biển Đông: Trung Quốc “tự bắn vào chân” mình

Thứ ba, 25 Tháng 8 2015 17:03

Mỹ và Nhật Bản đều không muốn công khai đối đầu với Trung Quốc. Tuy nhiên, hai nước muốn Trung Quốc lưu ý một thực tế đơn giản rằng: các hành động gây bất ổn ở Biển Đông sẽ chỉ khiến Bắc Kinh chịu nhiều thiệt hại hơn.

Continue reading

CXN_082815_10 092_Báo chính thống nói theo CXN nè !!! Tại sao sau khi đã ký bừa bãi EVFTA, kết t húc đàm phán TPP, vài tháng nữa AEC có giá trị (và sau khi 1 NVHN tại Úc báo động) thì nông dân V N mới biết cái chết đến với họ, trong khi nông dân Mỹ, Nhật, Canada, Mexico biết từng ngày thư ơng thuyết ????????? (CAFTA, negotiation skills): Ngơ ngác trước FTA

Phạm Chí Dũng, một thằng tay sai CS ve sầu thoát xác, điệp viên 2 mang trg PT dân chủ đang thu gom bà con nhẹ dạ ủng hộ đám rân chủ dởm để chúng thỏa hiệp dc nhượng quyền bởi CS rồi cho CS thoát thân với tài sản tham nhũng là 50 đến 100 tỉ usd (1 đến 2 triệu tỉ vnd). Có lẻ cựu đại tá, Nghị sĩ Hồng Sơn Đông, chủ nhiệm báo Điện Tín, Linh mục Trần Hữu Thanh, hội ký giả VN, và ngay cả tướng Dương Văn Minh cũng không biết được rằng mình đã bị Việt Cộng xỏ mũi, giật dây và bị lợi dụng, vô tình góp một phần lớn vào việc sụp đổ miền Nam nhanh chóng, sớm đưa dân tộc vào một chế độ độc tài tàn bạo Cộng Sản. Quý vị đã tiếp tay cho Việt Cộng.
Phạm Chí Dũng, một thằng tay sai CS ve sầu thoát xác, điệp viên 2 mang trg PT dân chủ đang thu gom bà con nhẹ dạ ủng hộ đám rân chủ dởm để chúng thỏa hiệp dc nhượng quyền bởi CS rồi cho CS thoát thân với tài sản tham nhũng là 50 đến 100 tỉ usd (1 đến 2 triệu tỉ vnd). Có lẻ cựu đại tá, Nghị sĩ Hồng Sơn Đông, chủ nhiệm báo Điện Tín, Linh mục Trần Hữu Thanh, hội ký giả VN, và ngay cả tướng Dương Văn Minh cũng không biết được rằng mình đã bị Việt Cộng xỏ mũi, giật dây và bị lợi dụng, vô tình góp một phần lớn vào việc sụp đổ miền Nam nhanh chóng, sớm đưa dân tộc vào một chế độ độc tài tàn bạo Cộng Sản. Quý vị đã tiếp tay cho Việt Cộng.

http://dantri.com.vn/kinh-doanh/ngo-ngac-truoc-fta-20150827072846123.htm
Thứ năm, 27/08/2015 – 07:50
Ngơ ngác trước FTA Continue reading

Nghèo đói vẫn cao, đất đai rơi vào tay nhà nước tại nông thôn VN

http://www.voatiengviet.com/content/ngheo-doi-van-cao-dat-dai-roi-vao-tay-nha-nuoc-tai-nong-thon-vietnam/2934583.html
27/08/2015

Theo khảo sát, có 27% các hộ nông thôn đã bị mất đất trong năm 2014, tức tăng 10% so với 2 năm trước đó. Trên 98% đất nông dân bị mất trong thời gian 2012-2014 là vào tay nhà nước.

Theo khảo sát, có 27% các hộ nông thôn đã bị mất đất trong năm 2014, tức tăng 10% so với 2 năm trước đó. Trên 98% đất nông dân bị mất trong thời gian 2012-2014 là vào tay nhà nước. Continue reading

MiG-35 của Nga có thể thay thế chiến đấu cơ cũ của Việt Nam

http://www.voatiengviet.com/content/mig35-cua-nga-co-the-thay-chien-dau-co-cu-cua-vietnam/2934152.html
27/08/2015

Chiến đấu cơ MiG-35 của Nga.

Chiến đấu cơ MiG-35 của Nga.
Nga có thể bán chiến đấu cơ MiG-35 mới cho Việt Nam để thay thế cho các máy bay chiến đấu đã cũ, trong khi các nước Đông Nam Á đang thể hiện sự quan tâm ngày càng tăng đối với loại máy bay này. Continue reading

Kẻ chủ mưu vụ đánh bom tháp Khobar bị bắt

http://www.voatiengviet.com/content/ke-chu-muu-vu-danh-bom-thap-khobar-bi-bat/2934475.html
27/08/2015

Binh sĩ Mỹ và Ả Rập Xê Út đi trên đống đổ nát của khu chung cư 8 tầng Tháp Khobar gần thành phố Dharan bị đánh bom vào ngày 25 tháng 6 năm 1996 làm 16 binh sĩ không quân Mỹ thiệt mạng và hàng trăm người khác bị thương.

Binh sĩ Mỹ và Ả Rập Xê Út đi trên đống đổ nát của khu chung cư 8 tầng Tháp Khobar gần thành phố Dharan bị đánh bom vào ngày 25 tháng 6 năm 1996 làm 16 binh sĩ không quân Mỹ thiệt mạng và hàng trăm người khác bị thương. Continue reading

Sinh con thứ 3 bị phạt và không được làm giấy khai sinh

http://www.rfa.org/vietnamese/in_depth/fine-for-the-thrird-child-08272015074650.html
2015-08-27

Một số hình ảnh các em ở xã Diễn Đoài không được làm giấy khai sinh

Trong những ngày qua, người dân trên một số xã trên địa bàn tỉnh Nghệ An đang phản đối việc sinh con thứ 3 trở lên bị chính quyền xã không làm giấy khai sinh cho các em để các em được đi học, còn nếu làm thì bị phạt. Continue reading