Tại sao?

Tại sao phải vượt biên?!

(Hình bên dưới lấy từ comment của Lich Thanh Vu post trên FB Nhật Ký Yêu Nước – https://www.facebook.com/nhatkyyeunuoc1?fref=ts)

11898929_903184083094844_1640611673583298849_n.jpg?oh=16e9422293f9d5c1bad375f3191604f2&oe=566811C4

Một ngàn năm nô lệ giặc tầu
Một trăm năm đô hộ giặc tây
Hai mươi năm nội chiến từng ngày
Ở lại với mẹ, bảo vệ nước non
Ở lại với mẹ, chữ hiếu cho tròn

Rồi Ngày 30/04/1975 …

Giặc từ miền Bắc vô đây
Bàn tay nhuốm máu đồng bào
Giặc từ miền Bắc vô đây
Bàn tay nhuốm máu anh em

Rồi từ đó! “Cải tạo” trong tù đày
Rồi từ đó! Hàng triệu người tìm đường vượt biên …

One comment on “Tại sao?

  1. còn 1 chi tiết xin bổ xung, cs cướp chính quyền lập ra nhà nước việt nam dân ngũ mút mùa ,2 t dân mb vượt bến hãi xuống tàu há mồm vượt biễn vào nam./.

    Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s