QLVNCH: Biệt Kích Quân Bị Lãng Quên


Biệt Kích Quân Bị Lãng Quên

Những Quân nhân được Hoa Kỳ tuyển mộ cho các hoạt động bí mật, đã từ từ hiện ra trong bóng tối của Việt Nam.

Trong câu chuyện này, có vài người đã đứng lên nói sự thật, trong đó có hai cấp chỉ huy trong Quân đội Hoa Kỳ. Họ cho rằng, Chính phủ Hoa Kỳ có một sự ràng buộc lương tâm, trả lương còn thiếu, quyền lợi cho họ và cứu xét hồ sơ di trú nhanh chóng cho những người còn ở Việt Nam.

QLVNCH-ĐỒNG MINH: Trại LLĐB Dak Seang – Robert L. Noe ARVN


Trại LLĐB Dak Seang – Robert L. Noe

Trong tháng Ba năm 1970, ông Hoàng Sihanouk đang công du bên Pháp, người em họ của ông, Thủ Tướng Sitik Matak đảo chánh lên cầm quyền cai trị Cambodia. Sau khi ổn định, Matak ra lệnh cho Quân đội Bắc Việt và Việt Cộng phải ra khỏi đất Miên trong vòng 48 tiếng đồng hồ. Điều này làm giới lãnh đạo miền Bắc khó xử, họ có hai lựa chọn : Cuốn gói ra khỏi Cambodia, điều này khó thực hiện (trong vòng 48 giờ), và cũng không thể chấp nhận được. Lựa chọn thứ hai là “nuốt sống” ông bạn láng giềng Cambodia và họ đã chọn giải pháp thứ hai.

QLVNCH-ĐỒNG MINH: Trại LLĐB Khâm Đức ( A-105, ARVN )


Trại LLĐB Khâm Đức ( A-105 )

Trại Lực Lượng Đặc Biệt Khâm Đức (A-105) nằm về hướng Tây tỉnh Quảng Tín. Trong mùa Xuân năm 1968, nó là căn cứ biên phòng duy nhất còn đứng vững trong Vùng I chiến thuật. Đơn vị nhận lãnh trách nhiệm yểm trợ, tiếp ứng cho trại LLĐB Khâm Đức được trao cho Sư đoàn 23 (Americal) Bộ Binh Hoa Kỳ đóng trong căn cứ Chu Lai nơi bờ biển.

QLVNCH: Trại LLĐB Bù Đốp ( A – 341 ) – Jim Meade ARVN


Trại LLĐB Bù Đốp ( A – 341 ) – Jim Meade

Khi mới sang Việt Nam năm 1965, tôi được thuyên chuyển đến làm việc trong một Bộ chỉ huy B LLĐB Hoa Kỳ. Mấy tay “anh chị” LLĐB trông rất ngầu, nhưng họ có vẻ thích một người Không Quân đến làm việc, yểm trợ cho họ. Trong khi đó, tôi có cảm tưởng sẽ phải chịu đựng một năm dài phục vụ tại Việt Nam.

QLVNCH: Tháng Ba Buồn… Hiu ! (Tiểu Cần Nguyễn Thế Thụy)


Tiểu Cần Nguyễn Thế Thụy – Tháng Ba Buồn… Hiu !

Posted on June 13, 2015

Thời gian 35 năm, từ 3/75 tới 3/2010, là một nửa đời người nếu tôi chỉ xin được sống bình an đến 70 tuổi thôi là đủ rồi, vậy mà hằng năm cứ đến tháng 3 là lòng tôi lại nao nao buồn bã, bao hình ảnh của chiến trận năm xưa, vào hạ tuần tháng 3/75, lại hiện về khiến tôi giảm tuổi thọ!

Continue reading

CXN_090415_10 202_”lợi ích của mỹ khi bán đứng VN lần thứ 2 này tôi cam đoan rằng My ̃ sẽ chẳng có bất cứ hiệu quả gì với một nền kinh tế què quặt tứ hướng như KTVN hiện nay ….”(US betrayal)

Nguyễn Trọng Vĩnh, thằng mất dạy kêu gọi bỏ Mác Lê theo “tư tưởng thằng chó đẻ rừng rú bán nước Hồ Chí Minh”. Thằng chủ chốt của kế ve sầu thoát xác cho CSVN gồm có bauxite, trí thức 72, 61, đón gió trở cờ, ăn cơm quốc gia thờ ma CS, Phạm Chí Dũng, Lê Công Định, CHHV, basam, QLB,XHDS, Nguyễn Đan Quế v.v..http://chauxuannguyen.org/2014/08/12/cxn_081214_5937_sang-mat-chua-khi-ung-ho-bauxite-tri-thuc-72-61-basam-v-v-thu-linh-cua-chung-la-thang-gia-cs-nguyen-trong-vinh-keu-goi-bo-mac-le-de-theo-tu-tuong-thang-rung-ru-ban-nuoc-ho-ch/
Nguyễn Trọng Vĩnh, tay này kêu gọi bỏ Mác Lê theo “tư tưởng tên bán nước Hồ Chí Minh”. Tay chủ chốt của kế ve sầu thoát xác cho CSVN gồm có bauxite, trí thức 72, 61, đón gió trở cờ, ăn cơm quốc gia thờ ma CS, Phạm Chí Dũng, Lê Công Định, CHHV, basam, QLB,XHDS, Nguyễn Đan Quế v.v..http://chauxuannguyen.org/2014/08/12/cxn_081214_5937_sang-mat-chua-khi-ung-ho-bauxite-tri-thuc-72-61-basam-v-v-thu-linh-cua-chung-la-thang-gia-cs-nguyen-trong-vinh-keu-goi-bo-mac-le-de-theo-tu-tuong-thang-rung-ru-ban-nuoc-ho-ch/

cxn
16 comments on “Bùi Anh Trinh: MỸ CAM ĐOAN KHÔNG LẬT ĐỔ CSVN (US betrayal)”

 1. Đàn Lợn Ba Đình
  13.08.2015 @ 5:17 PM Edit Continue reading

QLVNCH:(Những Trận Đánh) – Trận Gò Nổi (Xóm cây chỏ) – 19/05/1969. (Võ Trung Tín, ARVN)


Võ Trung Tín – Trận Gò Nổi (Xóm cây chỏ) – 19/05/1969

Posted on June 13, 2015by  

Trọng tâm của CSBV trong tỉnh Tây Ninh là khu vực căn cứ địa to lớn gọi là chiến khu C hay chiến khu Dương Minh Châu. Chiến khu nầy nằm trong khu rừng rậm Dầu Tiếng  giửa ranh giới hai tỉnh Tây Ninh và Bình Dương. Từ các căn cứ hậu cần an toàn trong khu Mỏ Vẹt, Cộng quân mở rộng hành lang vận chuyển thông thương từ Campuchia ngang qua khu vực Phước Ninh trong nỗ lực xâm nhập chiến trường thuộc QK3/Việt Nam Cộng Hòa để bao vây và uy hiếp Sàigòn từ nhiều hướng mà chiến khu C là trạm dừng chân gần nhất.

Continue reading

CXN_090415_10 201_”Trước tiên,hãy nhận xét về câu nói của thằng VC nòi NQuangA.Trích:”Tôi r ất ghét CM,tôi chỉ thích tiến hoá mà thôi.Bởi vì các cuộc CM,nhìn suốt lịch sử thế giới,đ ều là các cuộc CM vô cùng tàn bạo.Cái giá nó mang lại cho nhân loại hoặc cho từng dân tộc rấ t đắt”. He he …điều này có nghĩa là:tụi VC cướp chính quyền TT Kim,cướp miền Nam…rồi mu ốn ngồi chểm chệ để đè đầu,cưởi cổ dân tộc VN,để hút máu dân,dòng họ chúng sống phè phởn trên đầu bá tánh trăm họ… Nay nó biết người dân căm thù,muốn đứng lên dùng bạo lự c đuổi nó ra khỏi nhà(tụi nó gọi là Cách mạng,hay còn gọi là Cắt mạng)nên bọn chó VC nòi NQ uangA,PC Dũng lo sợ là phải.” (century to change VC, LTCN, 27 Hội Đoàn)

Nguyễn Trọng Vĩnh, thằng mất dạy kêu gọi bỏ Mác Lê theo “tư tưởng thằng chó đẻ rừng rú bán nước Hồ Chí Minh”. Thằng chủ chốt của kế ve sầu thoát xác cho CSVN gồm có bauxite, trí thức 72, 61, đón gió trở cờ, ăn cơm quốc gia thờ ma CS, Phạm Chí Dũng, Lê Công Định, CHHV, basam, QLB,XHDS, Nguyễn Đan Quế v.v..http://chauxuannguyen.org/2014/08/12/cxn_081214_5937_sang-mat-chua-khi-ung-ho-bauxite-tri-thuc-72-61-basam-v-v-thu-linh-cua-chung-la-thang-gia-cs-nguyen-trong-vinh-keu-goi-bo-mac-le-de-theo-tu-tuong-thang-rung-ru-ban-nuoc-ho-ch/
Nguyễn Trọng Vĩnh, tay này kêu gọi bỏ Mác Lê theo “tư tưởng tên bán nước Hồ Chí Minh”. Tay chủ chốt của kế ve sầu thoát xác cho CSVN gồm có bauxite, trí thức 72, 61, đón gió trở cờ, ăn cơm quốc gia thờ ma CS, Phạm Chí Dũng, Lê Công Định, CHHV, basam, QLB,XHDS, Nguyễn Đan Quế v.v..http://chauxuannguyen.org/2014/08/12/cxn_081214_5937_sang-mat-chua-khi-ung-ho-bauxite-tri-thuc-72-61-basam-v-v-thu-linh-cua-chung-la-thang-gia-cs-nguyen-trong-vinh-keu-goi-bo-mac-le-de-theo-tu-tuong-thang-rung-ru-ban-nuoc-ho-ch/

cxn
4 comments on “CXN_090415_10 197_Thái tử Cù con thú nhận là Nguyễn Quang A kéo dài sự tồn tại của ĐCSVN nhưng chính hắn lại dùng lịch sử bóp méo..Bọn dân chủ cuội này như ĐCS, dần dần chúng lột mặt nạ lẫn nhau để cho NV Hải Ngoại và 93 triệu dân trong nước thấy là chúng chỉ cũng cố chế độ cứ không dân chủ gì sất, chỉ là một lũ cuội (century to change VC, LTCN, 27 Hội Đoàn): MỘT CUỘC CÁCH MẠNG BẤT BẠO ĐỘNG CHO VIỆT NAM”

 1. tuannguyen
  04.09.2015 @ 7:59 AM Edit Continue reading

CƯỠI NGON SẤM (TT): John Ripley xuất hiện


31/08/2015 by 

CƯỠI NGON SẤM (TT)cuoingonsam

richardbotkin

John Ripley xuất hiện

Chừng nào Lữ đoàn 369 còn hành quân gần khu phi-quân-sự thì Pháo đội B của Tiểu đoàn 1 Pháo Binh luôn luôn có mặt tại A-2 để yểm trợ hỏa lực cho một trong ba Tiểu đoàn tác chiến TQLC hay bất cứ đơn vị bạn nào khác đang hành quân trong khu vực.

Continue reading

CXN_090415_10 200_”khu phố nơi tôi ở chỉ duy nhất có nhà một thằng đảng viên cộng sản n ó treo , hôm qua bà tổ trưởng đi nhắc nhở từng nhà …nhưng hôm nay hầu như không ai nghe theo – chẳng có thêm một lá cờ phúc kiến nào cả . hiện tượng này tôi cho rằng đó là do nhiều ngư ời dân đã nhận thức ra vấn đề bởi họ tiếp cận mạng miếc , số còn lại chưa hiểu lắm t hì làm theo người hiểu biết . trong khi hệ thống tuyên truyền của cộng sản thì cố gắng gào t hét thật to , ra rả ra rả suốt ngày hết công suất , nhưng theo tôi thì nó hết công dụng rồi , chó sủa thì chó cứ sủa , còn dân ta có tai nhưng chẳng muốn nghe”(red flag)

Nguyễn Trọng Vĩnh, thằng mất dạy kêu gọi bỏ Mác Lê theo “tư tưởng thằng chó đẻ rừng rú bán nước Hồ Chí Minh”. Thằng chủ chốt của kế ve sầu thoát xác cho CSVN gồm có bauxite, trí thức 72, 61, đón gió trở cờ, ăn cơm quốc gia thờ ma CS, Phạm Chí Dũng, Lê Công Định, CHHV, basam, QLB,XHDS, Nguyễn Đan Quế v.v..http://chauxuannguyen.org/2014/08/12/cxn_081214_5937_sang-mat-chua-khi-ung-ho-bauxite-tri-thuc-72-61-basam-v-v-thu-linh-cua-chung-la-thang-gia-cs-nguyen-trong-vinh-keu-goi-bo-mac-le-de-theo-tu-tuong-thang-rung-ru-ban-nuoc-ho-ch/
Nguyễn Trọng Vĩnh, tay này kêu gọi bỏ Mác Lê theo “tư tưởng tên bán nước Hồ Chí Minh”. Tay chủ chốt của kế ve sầu thoát xác cho CSVN gồm có bauxite, trí thức 72, 61, đón gió trở cờ, ăn cơm quốc gia thờ ma CS, Phạm Chí Dũng, Lê Công Định, CHHV, basam, QLB,XHDS, Nguyễn Đan Quế v.v..http://chauxuannguyen.org/2014/08/12/cxn_081214_5937_sang-mat-chua-khi-ung-ho-bauxite-tri-thuc-72-61-basam-v-v-thu-linh-cua-chung-la-thang-gia-cs-nguyen-trong-vinh-keu-goi-bo-mac-le-de-theo-tu-tuong-thang-rung-ru-ban-nuoc-ho-ch/

cxn
6 comments on “Quốc khánh 2/9: Lòng yêu nước có nên bị cưỡng ép?”

 1. nguoisaigon
  02.09.2015 @ 6:03 PM Edit Continue reading

CXN_090415_10 199_”Cái lối viết đểu cáng nhất mà thằng Kami này viết y hệt mấy thằng tuy ên giáo csvn nó viết. Đầu tiên là giả vờ chỉ ra cái sai của đcs, rồi lồng ghép thế giới ng ta cũng thế vào, sau đó là sửa sai vớ vẩn dẫn ng đọc vào để nguyên chế độ độc tài. ĐCM mày thằng chó ghẻ,chúng bố mày chán cái giọng cs của tụi mày đến cổ rồi nhá. Giờ dân tao c hỉ muốn đập chết mẹ có đảng chó ỉa của mày thôi nhá” (Kami)

Nguyễn Trọng Vĩnh, thằng mất dạy kêu gọi bỏ Mác Lê theo “tư tưởng thằng chó đẻ rừng rú bán nước Hồ Chí Minh”. Thằng chủ chốt của kế ve sầu thoát xác cho CSVN gồm có bauxite, trí thức 72, 61, đón gió trở cờ, ăn cơm quốc gia thờ ma CS, Phạm Chí Dũng, Lê Công Định, CHHV, basam, QLB,XHDS, Nguyễn Đan Quế v.v..http://chauxuannguyen.org/2014/08/12/cxn_081214_5937_sang-mat-chua-khi-ung-ho-bauxite-tri-thuc-72-61-basam-v-v-thu-linh-cua-chung-la-thang-gia-cs-nguyen-trong-vinh-keu-goi-bo-mac-le-de-theo-tu-tuong-thang-rung-ru-ban-nuoc-ho-ch/
Nguyễn Trọng Vĩnh, tay này kêu gọi bỏ Mác Lê theo “tư tưởng tên bán nước Hồ Chí Minh”. Tay chủ chốt của kế ve sầu thoát xác cho CSVN gồm có bauxite, trí thức 72, 61, đón gió trở cờ, ăn cơm quốc gia thờ ma CS, Phạm Chí Dũng, Lê Công Định, CHHV, basam, QLB,XHDS, Nguyễn Đan Quế v.v..http://chauxuannguyen.org/2014/08/12/cxn_081214_5937_sang-mat-chua-khi-ung-ho-bauxite-tri-thuc-72-61-basam-v-v-thu-linh-cua-chung-la-thang-gia-cs-nguyen-trong-vinh-keu-goi-bo-mac-le-de-theo-tu-tuong-thang-rung-ru-ban-nuoc-ho-ch/

cxn
12 comments on “CXN_090415_10 198_Đồng chí Chính Ủy Sư Đoàn Kami lộ mặt thật độc đảng rồi nè…Hình như bây giờ là phong trào lột mặt nạ (tự lột hay bị lột bởi đồng chí dân chủ cuội khác lột, 27 Hội Đoàn, LTCN, century to change VC): Việt nam: 70 năm vẫn lạc đường và đâu là lối thoát? (Kami)”

 1. tuannguyen
  04.09.2015 @ 8:23 AM Edit Continue reading

CƯỠI NGỌN SÓNG 22: Chương 17 Kinh Kông vẫn sống mãi!


25/08/2015 by 

CƯỠI NGỌN SÓNG 22

cuoingonsam

richardbotkin
Chương 17 Kinh Kông vẫn sống mãi!

Tiến trình để anh chàng Đại úy trẻ George Philip làm quen với cái thế giới tương đối hạn hẹp của các cố vấn TQLC Hoa Kỳ mất vào khoảng năm ngày tại Sài Gòn. Nhịp độ của công việc tại cái hậu phương được mệnh danh là “Hòn Ngọc Viễn Đông” này vào thời điểm cuối hè 1971 thật khác xa với những gì anh nhớ lại từ lần điên loạn đầu tiên khi anh mới đến Đà Nẵng vào năm 1968.

Continue reading

Biển Hồ Cạn Nước

Wed, 09/02/2015 – 09:50 — tuongnangtien

S.T.T.D Tưởng Năng Tiến

Khi đơn phương chuyên quyết tiến hành xây chuỗi 8 con đập khổng lồ Vân Nam là Trung Quốc đã phát động một cuộc chiến tranh môi sinh không tuyên chiến với 5 nước hạ nguồn sông Mekong. Continue reading

Cảnh giác khi mua bánh trung thu Trung Quốc

Nguyễn Trọng Vĩnh, thằng mất dạy kêu gọi bỏ Mác Lê theo “tư tưởng thằng chó đẻ rừng rú bán nước Hồ Chí Minh”. Thằng chủ chốt của kế ve sầu thoát xác cho CSVN gồm có bauxite, trí thức 72, 61, đón gió trở cờ, ăn cơm quốc gia thờ ma CS, Phạm Chí Dũng, Lê Công Định, CHHV, basam, QLB,XHDS, Nguyễn Đan Quế v.v..http://chauxuannguyen.org/2014/08/12/cxn_081214_5937_sang-mat-chua-khi-ung-ho-bauxite-tri-thuc-72-61-basam-v-v-thu-linh-cua-chung-la-thang-gia-cs-nguyen-trong-vinh-keu-goi-bo-mac-le-de-theo-tu-tuong-thang-rung-ru-ban-nuoc-ho-ch/
Nguyễn Trọng Vĩnh, tay này kêu gọi bỏ Mác Lê theo “tư tưởng tên bán nước Hồ Chí Minh”. Tay chủ chốt của kế ve sầu thoát xác cho CSVN gồm có bauxite, trí thức 72, 61, đón gió trở cờ, ăn cơm quốc gia thờ ma CS, Phạm Chí Dũng, Lê Công Định, CHHV, basam, QLB,XHDS, Nguyễn Đan Quế v.v..http://chauxuannguyen.org/2014/08/12/cxn_081214_5937_sang-mat-chua-khi-ung-ho-bauxite-tri-thuc-72-61-basam-v-v-thu-linh-cua-chung-la-thang-gia-cs-nguyen-trong-vinh-keu-goi-bo-mac-le-de-theo-tu-tuong-thang-rung-ru-ban-nuoc-ho-ch/

http://www.thanhnien.com.vn/suc-khoe/canh-giac-khi-mua-banh-trung-thu-trung-quoc-462682.html
13/08/2013 03:00

Tôi Viết

Tin tức về việc bánh trung thu Trung Quốc tồn từ năm 2010 hiện đang được tuồn bán vào thị trường Việt Nam khiến nhiều người lo lắng. Continue reading

Vị lãnh tụ có 2 ngày mất

Nguyễn Trọng Vĩnh, thằng mất dạy kêu gọi bỏ Mác Lê theo “tư tưởng thằng chó đẻ rừng rú bán nước Hồ Chí Minh”. Thằng chủ chốt của kế ve sầu thoát xác cho CSVN gồm có bauxite, trí thức 72, 61, đón gió trở cờ, ăn cơm quốc gia thờ ma CS, Phạm Chí Dũng, Lê Công Định, CHHV, basam, QLB,XHDS, Nguyễn Đan Quế v.v..http://chauxuannguyen.org/2014/08/12/cxn_081214_5937_sang-mat-chua-khi-ung-ho-bauxite-tri-thuc-72-61-basam-v-v-thu-linh-cua-chung-la-thang-gia-cs-nguyen-trong-vinh-keu-goi-bo-mac-le-de-theo-tu-tuong-thang-rung-ru-ban-nuoc-ho-ch/
Nguyễn Trọng Vĩnh, tay này kêu gọi bỏ Mác Lê theo “tư tưởng tên bán nước Hồ Chí Minh”. Tay chủ chốt của kế ve sầu thoát xác cho CSVN gồm có bauxite, trí thức 72, 61, đón gió trở cờ, ăn cơm quốc gia thờ ma CS, Phạm Chí Dũng, Lê Công Định, CHHV, basam, QLB,XHDS, Nguyễn Đan Quế v.v..http://chauxuannguyen.org/2014/08/12/cxn_081214_5937_sang-mat-chua-khi-ung-ho-bauxite-tri-thuc-72-61-basam-v-v-thu-linh-cua-chung-la-thang-gia-cs-nguyen-trong-vinh-keu-goi-bo-mac-le-de-theo-tu-tuong-thang-rung-ru-ban-nuoc-ho-ch/

Posted by adminbasam on 03/09/2015

Nguyễn Thông

Bá Tân

1-9-2015 Continue reading

Ai bảo đảng CSVN không có công tức là thế lực thù địch ?

1
Lê Hải Lăng
Tháng Chín 4, 2015 VietnamDaily.News Để lại phản hồi

Phải nói rằng trong 70 năm qua thành tưụ Việt Nam có ngày hôm nay nhờ cái công cuả ĐCSVN không phải là nhỏ mà thật lớn nữa là khác.Không lớn sao được khi 172 ngàn nông dân phải chết trong tay đảng để vui lòng lệnh CS quốc té Nga,Tàu. Continue reading

Mạng/CSVN bao nhiêu phần trăm sự thật?

Posted on 03.09.2015 by saohomsaomai
3dau-danlambao.jpg
“Quốc Khánh 2015” – Như là một khẩu hiệu, đảng CSVN tung hô với toàn dân là: “Cách mạng tháng Tám, quốc khánh 2/9 biểu tượng tuyệt vời của sức mạnh Việt Nam. Ngày nay vị thế Việt Nam trên trường quốc tế không ngừng được nâng cao. Sức mạnh tổng hợp của quốc gia đã tăng lên rất nhiều, tạo ra thế mới và lực mới” (thông tấn xã/vn)… Trong tiếng tung hô điên loạn ấy chúng ta đối chiếu xem khẩu hiệu này chính xác được bao nhiêu% so với thực tế!?. Continue reading

Hà Văn Thịnh – Khi dối lừa là… sự thật!

Nguyễn Trọng Vĩnh, thằng mất dạy kêu gọi bỏ Mác Lê theo “tư tưởng thằng chó đẻ rừng rú bán nước Hồ Chí Minh”. Thằng chủ chốt của kế ve sầu thoát xác cho CSVN gồm có bauxite, trí thức 72, 61, đón gió trở cờ, ăn cơm quốc gia thờ ma CS, Phạm Chí Dũng, Lê Công Định, CHHV, basam, QLB,XHDS, Nguyễn Đan Quế v.v..http://chauxuannguyen.org/2014/08/12/cxn_081214_5937_sang-mat-chua-khi-ung-ho-bauxite-tri-thuc-72-61-basam-v-v-thu-linh-cua-chung-la-thang-gia-cs-nguyen-trong-vinh-keu-goi-bo-mac-le-de-theo-tu-tuong-thang-rung-ru-ban-nuoc-ho-ch/
Nguyễn Trọng Vĩnh, tay này kêu gọi bỏ Mác Lê theo “tư tưởng tên bán nước Hồ Chí Minh”. Tay chủ chốt của kế ve sầu thoát xác cho CSVN gồm có bauxite, trí thức 72, 61, đón gió trở cờ, ăn cơm quốc gia thờ ma CS, Phạm Chí Dũng, Lê Công Định, CHHV, basam, QLB,XHDS, Nguyễn Đan Quế v.v..http://chauxuannguyen.org/2014/08/12/cxn_081214_5937_sang-mat-chua-khi-ung-ho-bauxite-tri-thuc-72-61-basam-v-v-thu-linh-cua-chung-la-thang-gia-cs-nguyen-trong-vinh-keu-goi-bo-mac-le-de-theo-tu-tuong-thang-rung-ru-ban-nuoc-ho-ch/

Posted by adminbasam on 03/09/2015

Dân Luận

Hà Văn Thịnh

3-9-2015 Continue reading

Hãy Bắt Lấy Cơ Hội Cuối Cùng

1
Vũ Hoàng Anh Bốn Phương
Tháng Chín 4, 2015 VietnamDaily.News Để lại phản hồi

Sự thăng trầm của đất nước là do chính những con người sống trong quốc gia đó đã không bắt nắm được cơ duyên của thời đại để có những quyết định tốt cho chính dân tộc mình. Sự chối bỏ cơ hội tốt từ môi trường bên ngoài — để rồi cuối cùng đất nước rơi xuống vực thẩm thay vì vươn lên với sự tiến bộ của thế giới. Continue reading

Thật thà là cha mách qué

Nguyễn Trọng Vĩnh, thằng mất dạy kêu gọi bỏ Mác Lê theo “tư tưởng thằng chó đẻ rừng rú bán nước Hồ Chí Minh”. Thằng chủ chốt của kế ve sầu thoát xác cho CSVN gồm có bauxite, trí thức 72, 61, đón gió trở cờ, ăn cơm quốc gia thờ ma CS, Phạm Chí Dũng, Lê Công Định, CHHV, basam, QLB,XHDS, Nguyễn Đan Quế v.v..http://chauxuannguyen.org/2014/08/12/cxn_081214_5937_sang-mat-chua-khi-ung-ho-bauxite-tri-thuc-72-61-basam-v-v-thu-linh-cua-chung-la-thang-gia-cs-nguyen-trong-vinh-keu-goi-bo-mac-le-de-theo-tu-tuong-thang-rung-ru-ban-nuoc-ho-ch/
Nguyễn Trọng Vĩnh, tay này kêu gọi bỏ Mác Lê theo “tư tưởng tên bán nước Hồ Chí Minh”. Tay chủ chốt của kế ve sầu thoát xác cho CSVN gồm có bauxite, trí thức 72, 61, đón gió trở cờ, ăn cơm quốc gia thờ ma CS, Phạm Chí Dũng, Lê Công Định, CHHV, basam, QLB,XHDS, Nguyễn Đan Quế v.v..http://chauxuannguyen.org/2014/08/12/cxn_081214_5937_sang-mat-chua-khi-ung-ho-bauxite-tri-thuc-72-61-basam-v-v-thu-linh-cua-chung-la-thang-gia-cs-nguyen-trong-vinh-keu-goi-bo-mac-le-de-theo-tu-tuong-thang-rung-ru-ban-nuoc-ho-ch/

Posted by adminbasam on 03/09/2015

Nguyễn Thông

3-9-2015

Chả có gì bằng thật thà. Continue reading

Đằng sau tuyên ngôn độc lập của Hồ Chí Minh (P1)

Posted by adminbasam on 01/09/2015

Nghiên cứu Quốc tế

1-9-2015

H1

Nguồn: David G. Marr, “Hồ Chí Minh’s Independence Declaration”, Essays into Vietnamese Pasts, K. W. Taylor & John K. Whitmore chủ biên (New York: Cornell University Southeast Asia Program, 1995), trang 221-231.

Biên dịch: Duy Đoàn | Hiệu đính: Nguyễn Tiến Văn Continue reading

Những kẻ bôi gió trát trấu vào mặt chế độ này là ai?

Posted on Tháng Chín 3, 2015 by aotrangoi | Để lại bình luận

289d0-4-ten-ban-nuocPhương Bích

“…Thậm chí nghe nói cả bà con dân oan cũng sẽ đến. Hóa ra các clip quay được cảnh anh em bị côn đồ đánh ở sân bay đã được up lên mạng, nên mọi người bắt đầu kéo nhau sang hỗ trợ. Mọi người còn đang hàn huyên, thì nhìn thấy bác Quang A đi ra…” Continue reading

NGÀY 2 THÁNG 9, NGHĨ VỀ VẤN ĐỀ CỜ ĐỎ, SAO VÀNG

1
Thân Văn Trường
Tháng Chín 3, 2015 VietnamDaily.News Để lại phản hồi

Từ ngày người cộng sản Việt Nam, đầu têu là Hồ Chí Minh, cũng chính là thiếu tá Hồ Quang của Trung quốc cướp được chính quyền vào 2/9/1945 thì Việt Nam bắt đầu dùng lá cờ đỏ, sao vàng làm quốc kỳ Việt Nam cộng sản. Nhưng cho đến hôm nay, vẫn chưa có tài liệu chính thức của Đảng và chính phủ Việt Nam chứng minh được gốc tích là cờ này cách thuyết phục. Có người cho rằng ông Nguyễn Hữu Tiến người Nam Định là tác giả; trong khi đó thì tỉnh ủy Tiền Giang lại nhận là ông Lê Quang Sô, một người Chợ Gạo, Mỹ Tho mới chính là tác giả. Continue reading

Vinh danh 2 nữ TNLT tại LHQ.

Nguyễn Trọng Vĩnh, thằng mất dạy kêu gọi bỏ Mác Lê theo “tư tưởng thằng chó đẻ rừng rú bán nước Hồ Chí Minh”. Thằng chủ chốt của kế ve sầu thoát xác cho CSVN gồm có bauxite, trí thức 72, 61, đón gió trở cờ, ăn cơm quốc gia thờ ma CS, Phạm Chí Dũng, Lê Công Định, CHHV, basam, QLB,XHDS, Nguyễn Đan Quế v.v..http://chauxuannguyen.org/2014/08/12/cxn_081214_5937_sang-mat-chua-khi-ung-ho-bauxite-tri-thuc-72-61-basam-v-v-thu-linh-cua-chung-la-thang-gia-cs-nguyen-trong-vinh-keu-goi-bo-mac-le-de-theo-tu-tuong-thang-rung-ru-ban-nuoc-ho-ch/
Nguyễn Trọng Vĩnh, tay này kêu gọi bỏ Mác Lê theo “tư tưởng tên bán nước Hồ Chí Minh”. Tay chủ chốt của kế ve sầu thoát xác cho CSVN gồm có bauxite, trí thức 72, 61, đón gió trở cờ, ăn cơm quốc gia thờ ma CS, Phạm Chí Dũng, Lê Công Định, CHHV, basam, QLB,XHDS, Nguyễn Đan Quế v.v..http://chauxuannguyen.org/2014/08/12/cxn_081214_5937_sang-mat-chua-khi-ung-ho-bauxite-tri-thuc-72-61-basam-v-v-thu-linh-cua-chung-la-thang-gia-cs-nguyen-trong-vinh-keu-goi-bo-mac-le-de-theo-tu-tuong-thang-rung-ru-ban-nuoc-ho-ch/

Mạch Sống, ngày 2 tháng 9, 2015

http://machsongmedia.com

Tại buổi họp báo ngày hôm qua, 1 tháng 9, Đại Sứ Hoa Kỳ tại Liên Hiệp Quốc cho biết Hoa Kỳ sẽ nêu tên của 20 nữ tù nhân lương tâm trên thế giới tại hội nghị cao cấp về nữ quyền được tổ chức ở trụ sở Liên Hiệp Quốc ở New York vào ngày 27 tháng 9 tới đây. Trong số đó có hai nữ tù nhân lương tâm Việt Nam: Cô Tạ Phong Tần và Bà Bùi Thị Minh Hằng.

Continue reading

Tốc độ 3G của Việt Nam chậm nhất khu vực

http://www.voatiengviet.com/content/toc-do-ba-g-cua-vietnam-cham-nhat-khu-vuc-/2943947.html
04/09/2015

Một trong những lý do tốc độ truyền dữ liệu di động của Việt Nam còn rất chậm là vì các nhà cung cấp dịch vụ chỉ tập trung vào việc mở rộng vùng phủ sóng.

Một trong những lý do tốc độ truyền dữ liệu di động của Việt Nam còn rất chậm là vì các nhà cung cấp dịch vụ chỉ tập trung vào việc mở rộng vùng phủ sóng

Báo cáo mới công bố của hãng công nghệ Ericsson cho biết dữ liệu di động 3G của Việt Nam chậm nhất trong khu vực Đông Nam Á và Châu Đại Dương. Continue reading

TQ cam kết cắt giảm quân số trong cuộc duyệt binh kỷ niệm Thế chiến II

http://www.voatiengviet.com/content/trung-quoc-cam-ket-cat-giam-quan-so-trong-cuoc-duyet-binh/2943539.html
04/09/2015

Đoàn xe tăng Trung Quốc chạy ngang màn ảnh chiếu hình Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình theo dõi cuộc duyệt binh kỷ niệm lần thứ 70 ngày Nhật Bản đầu hàng trong Thế chiến thứ II, ngày 3/9/2015.

Đoàn xe tăng Trung Quốc chạy ngang màn ảnh chiếu hình Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình theo dõi cuộc duyệt binh kỷ niệm lần thứ 70 ngày Nhật Bản đầu hàng trong Thế chiến thứ II, ngày 3/9/2015. Continue reading

Việt Nam sẽ ký thỏa thuận đối tác chiến lược với Philippines

http://www.voatiengviet.com/content/vietnam-se-ky-thoa-thuan-doi-tac-chien-luoc/2943912.html
04/09/2015

Người Việt và người Philippines cùng tham gia biểu tình trước lãnh sự quán Trung Quốc tại khu tài chính của thành phố Makati.

Người Việt và người Philippines cùng tham gia biểu tình trước lãnh sự quán Trung Quốc tại khu tài chính của thành phố Makati.

Việt Nam và Philippines sẽ ký hiệp định ‘đối tác chiến lược’ vào cuối năm nay. Tờ Inquirer cho rằng thỏa thuận này sẽ biến hai nước trở thành một ‘liên minh vững chắc’ khiến cho Trung Quốc phải lo lắng Continue reading

Lãnh đạo Việt-Trung đồng ý ‘xử lý đúng đắn’ tranh chấp Biển Đông

http://www.voatiengviet.com/content/viet-trung-dong-y-xu-ly-dung-dan-tranh-chap-bien-dong/2943888.html
04/09/2015

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình bắt tay Chủ tịch nước Việt Nam Trương Tấn Sang trước cuộc họp tại Đại sảnh đường Nhân dân ở Bắc Kinh, Trung Quốc, ngày 3/9/2015.

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình bắt tay Chủ tịch nước Việt Nam Trương Tấn Sang trước cuộc họp tại Đại sảnh đường Nhân dân ở Bắc Kinh, Trung Quốc, ngày 3/9/2015. Continue reading

Trung Quốc ra oai với trật tự thế giới «Made in China» !

http://vi.rfi.fr/chau-a/20150903-trung-quoc-to-chuc-dieu-binh-de-pho-truong-suc-manh-quan-su
02-09-2015 17:57

media

Một xưởng chế tạo linh kiện điện tử “Made in China” tại tỉnh An Huy

Lược qua trang nhất các báo ra ngày thứ Tư 02/09/2015 này, chủ đề nổi bật qua các tựa lớn trang nhất khá tản mạn, nhưng đáng lưu ý nhất có lẽ là bài về Trung Quốc trên báo Le Monde. Trong một hàng tựa ở trang nhất : « Trung Quốc biểu dương sức mạnh », tờ báo đề cập đến buổi lễ duyệt binh rầm rộ mà Bắc Kinh sẽ tổ chức ngày mai để kỷ niệm 70 năm ngày gọi là chiến thắng trong cuộc « kháng chiến chống Nhật Bản xâm lược ». Ở trang trong, Le Monde đã phân tích điều được tờ báo cho là « Trung Quốc đang nhào nặn trật tự thế giới mới của mình ». Continue reading

Di dân tràn ngập ga xe lửa chính ở Budapest

http://www.voatiengviet.com/content/di-dan-tran-ngap-ga-xe-lua-chinh-o-budapest/2943669.html
03/09/2015

Những người di cư chen nhau leo lên tàu tại nhà ga xe lửa Keleti ở Budapest, Hungary, ngày 3/9/2015.

Những người di cư chen nhau leo lên tàu tại nhà ga xe lửa Keleti ở Budapest, Hungary, ngày 3/9/2015.

Những người di dân hy vọng đi tiếp về hướng tây đã tràn vào nhà ga xe lửa chính ở Budapest sau khi nơi này được cảnh sát mở lại, nhưng các giới chức Hungary cho biết không có tàu đi tới các nước Tây Âu. Continue reading

Chủ tịch Sang dự duyệt binh ở Trung Quốc, đề cập Biển Đông

http://www.voatiengviet.com/content/chu-tich-truong-tan-sang-du-duyet-binh-o-trung-quoc-de-cap-bien-dong/2943595.html
03/09/2015

Chủ tịch Việt Nam Trương Tấn Sang (trái), Tổng thống Myanmar Thein Sein (giữa) dự khán buổi lễ duyệt binh hoành tráng ở Quảng trường Thiên An Môn, Trung Quốc, ngày 3/9/2015.

Chủ tịch Việt Nam Trương Tấn Sang (trái), Tổng thống Myanmar Thein Sein (giữa) dự khán buổi lễ duyệt binh hoành tráng ở Quảng trường Thiên An Môn, Trung Quốc, ngày 3/9/2015 Continue reading

CXN_090415_10 198_Đồng chí Chính Ủy Sư Đoàn Kami lộ mặt thật độc đảng rồi nè…Hình như bây giờ là phong trào lột mặt nạ (tự lột hay bị lột bởi đồng chí dân chủ cuội khác lột, 27 Hội Đoàn, LTCN, century to change VC): Việt nam: 70 năm vẫn lạc đường và đâu là lối thoát? (Kami)

Nguyễn Trọng Vĩnh, thằng mất dạy kêu gọi bỏ Mác Lê theo “tư tưởng thằng chó đẻ rừng rú bán nước Hồ Chí Minh”. Thằng chủ chốt của kế ve sầu thoát xác cho CSVN gồm có bauxite, trí thức 72, 61, đón gió trở cờ, ăn cơm quốc gia thờ ma CS, Phạm Chí Dũng, Lê Công Định, CHHV, basam, QLB,XHDS, Nguyễn Đan Quế v.v..http://chauxuannguyen.org/2014/08/12/cxn_081214_5937_sang-mat-chua-khi-ung-ho-bauxite-tri-thuc-72-61-basam-v-v-thu-linh-cua-chung-la-thang-gia-cs-nguyen-trong-vinh-keu-goi-bo-mac-le-de-theo-tu-tuong-thang-rung-ru-ban-nuoc-ho-ch/
Nguyễn Trọng Vĩnh, tay này kêu gọi bỏ Mác Lê theo “tư tưởng tên bán nước Hồ Chí Minh”. Tay chủ chốt của kế ve sầu thoát xác cho CSVN gồm có bauxite, trí thức 72, 61, đón gió trở cờ, ăn cơm quốc gia thờ ma CS, Phạm Chí Dũng, Lê Công Định, CHHV, basam, QLB,XHDS, Nguyễn Đan Quế v.v..http://chauxuannguyen.org/2014/08/12/cxn_081214_5937_sang-mat-chua-khi-ung-ho-bauxite-tri-thuc-72-61-basam-v-v-thu-linh-cua-chung-la-thang-gia-cs-nguyen-trong-vinh-keu-goi-bo-mac-le-de-theo-tu-tuong-thang-rung-ru-ban-nuoc-ho-ch/

xxxxxxx

Châu Xuân Nguyễn

CXN_090415_10 197_Thái tử Cù con thú nhận là Nguyễn Quang A kéo dài sự tồn tại của ĐCSVN nhưng chính hắn lại dùng lịch sử bóp méo..Bọn dân chủ cuội này như ĐCS, dần dần chúng lột mặt nạ lẫn nhau để cho NV Hải Ngoại và 93 triệu dân trong nước thấy là chúng chỉ cũng cố chế độ cứ không dân chủ gì sất, chỉ là một lũ cuội (century to change VC, LTCN, 27 Hội Đoàn): MỘT CUỘC CÁCH MẠNG BẤT BẠO ĐỘNG CHO VIỆT NAM Continue reading

Chứng khoán Châu Á trồi sụt bất thường

http://www.voatiengviet.com/content/chung-khoan-chau-a-troi-sut-bat-thuong/2942269.html
03/09/2015

Nhà đầu tư đứng trước bảng điện tử thông tin chứng khoán tại một trung tâm môi giới ở Thượng Hải, Trung Quốc, ngày 2/9/2015.

Nhà đầu tư đứng trước bảng điện tử thông tin chứng khoán tại một trung tâm môi giới ở Thượng Hải, Trung Quốc, ngày 2/9/2015.

Các thị trường chứng khoán chính của Trung Quốc và những nơi khác trong khu vực tiếp tục trồi sụt bất thường trong ngày thứ Tư, khi lãnh đạo của Quỹ tiền tệ Quốc tế, tức IMF cảnh báo rằng những lo ngại về kinh tế châu Á gây rung động trên toàn cầu. Continue reading

CXN_090415_10 197_Thái tử Cù con thú nhận là Nguyễn Quang A kéo dài sự tồn tại của ĐCSVN nhưng chính hắn lại dùng lịch sử bóp méo..Bọn dân chủ cuội này như ĐCS, dần dần chúng lột mặt nạ lẫn nhau để cho NV Hải Ngoại và 93 triệu dân trong nước thấy là chúng chỉ cũng cố chế độ cứ không dân chủ gì sất, chỉ là một lũ cuội (century to change VC, LTCN, 27 Hội Đoàn): MỘT CUỘC CÁCH MẠNG BẤT BẠO ĐỘNG CHO VIỆT NAM

Nguyễn Trọng Vĩnh, thằng mất dạy kêu gọi bỏ Mác Lê theo “tư tưởng thằng chó đẻ rừng rú bán nước Hồ Chí Minh”. Thằng chủ chốt của kế ve sầu thoát xác cho CSVN gồm có bauxite, trí thức 72, 61, đón gió trở cờ, ăn cơm quốc gia thờ ma CS, Phạm Chí Dũng, Lê Công Định, CHHV, basam, QLB,XHDS, Nguyễn Đan Quế v.v..http://chauxuannguyen.org/2014/08/12/cxn_081214_5937_sang-mat-chua-khi-ung-ho-bauxite-tri-thuc-72-61-basam-v-v-thu-linh-cua-chung-la-thang-gia-cs-nguyen-trong-vinh-keu-goi-bo-mac-le-de-theo-tu-tuong-thang-rung-ru-ban-nuoc-ho-ch/
Nguyễn Trọng Vĩnh, tay này kêu gọi bỏ Mác Lê theo “tư tưởng tên bán nước Hồ Chí Minh”. Tay chủ chốt của kế ve sầu thoát xác cho CSVN gồm có bauxite, trí thức 72, 61, đón gió trở cờ, ăn cơm quốc gia thờ ma CS, Phạm Chí Dũng, Lê Công Định, CHHV, basam, QLB,XHDS, Nguyễn Đan Quế v.v..http://chauxuannguyen.org/2014/08/12/cxn_081214_5937_sang-mat-chua-khi-ung-ho-bauxite-tri-thuc-72-61-basam-v-v-thu-linh-cua-chung-la-thang-gia-cs-nguyen-trong-vinh-keu-goi-bo-mac-le-de-theo-tu-tuong-thang-rung-ru-ban-nuoc-ho-ch/

Châu Xuân Nguyễn

xxxxxx
Trích :”Tiến sĩ Nguyễn Quang A với quan điểm “dẹp cách mạng” và những người có quan điểm tương tự đang tiếp tay, cho dù không cố ý, kéo dài sự tồn tại của chế độ cộng sản Việt Nam gắn với tội ác chống con người và thảm họa mất nước vào tay Trung Quốc.“(HT) Continue reading

Sáu lý do Trung Quốc có thể đánh chiếm Đài Loan

http://vi.rfi.fr/chau-a/20150903-sau-ly-do-trung-quoc-co-the-danh-chiem-dai-loan03-09-2015 17:30

media

Quân đội Đài Loan tập trận ngày 04/07/2015.
Bộ Quốc phòng Đài Loan vừa trình lên Quốc hội báo cáo năm 2015 về sức mạnh quân sự Trung Quốc, trong đó có nêu ra 6 kịch bản quân đội Trung Quốc tấn công chiếm Đài Loan. Trang web The Diplomat ngày 03/09/2015, có bài viết của Shannon Tiezzi về chủ đề này. Continue reading

Trung Quốc sẽ cải cách quân đội theo mô hình phương Tây

http://vi.rfi.fr/chau-a/20150903-trung-quoc-se-cai-cach-quan-doi-theo-mo-hinh-phuong-tay
03-09-2015 17:44

media

Xe quân sự chở hỏa tiễn Đông Phong tham gia diễn binh, 03/09/2015.

Thời sự châu Á thu hút sự chú của các báo Pháp hôm nay là Bắc Kinh lấy cớ lễ kỷ niệm 70 năm ngày quân Nhật đầu hàng đồng minh, chấm dứt chiến tranh thế giới thứ 2 tại châu Á để tổ chức một cuộc diễu binh hoành tráng phô trương sức mạnh quân sự. Nhân sự kiện này nhật báo kinh tế Les Echos có bài : « Tập Cận Bình muốn có một quân đội cơ động hơn để can thiệp ở bên ngoài ». Continue reading

Trung Quốc tổ chức diễu binh để phô trương sức mạnh quân sự

http://vi.rfi.fr/chau-a/20150903-trung-quoc-to-chuc-dieu-binh-de-pho-truong-suc-manh-quan-su
03-09-2015 11:28

media

Đơn vị xe bọc thép trang bị pháo phòng không tham gia diễn binh trước Thiên An Môn, 03/09/2015.

Kỷ niệm 70 năm ngày Nhật Bản đầu hàng đồng minh, hôm nay 03/09/2015, Trung Quốc tổ chức lễ diễu binh rầm rộ kéo dài gần 2 tiếng đồng hồ nhằm phô trương sức mạnh quân sự của nước này. Continue reading

Tưởng nhớ người mang 219 cô nhi ra khỏi Sài Gòn

http://www.rfa.org/vietnamese/programs/OverseasVietnamese/betty-tisdale-09032015080911.html
2015-09-03

Hàng trăm người Việt đã đón mừng bà Betty Tisdale tại phòng sinh hoạt của nhật báo Người Việt ở Westminster chiều 30 tháng Tư năm 2010.

Hàng trăm người Việt đã đón mừng bà Betty Tisdale tại phòng sinh hoạt của nhật báo Người Việt ở Westminster chiều 30 tháng Tư năm 2010.

Tưởng nhớ người mang 219 cô nhi ra khỏi Sài Gòn những ngày cuối tháng Tư 1975 Continue reading

Tiểu thương thị xã Kỳ Anh phản đối sáp nhập chợ mới

http://www.rfa.org/vietnamese/in_depth/vendors-at-kyanh-town-markt-op-nw-09032015071650.html
2015-09-03

Hàng trăm tiểu thương tập trung trước cổng trụ sở UB tỉnh Hà Tĩnh.

Hàng trăm tiểu thương tập trung trước cổng trụ sở UB tỉnh Hà Tĩnh ngày 17 tháng 8, 2015.

Có thêm vụ tiểu thương đang buôn bán tại chợ cũ phản đối dự án xây chợ mới do chính quyền địa phương lập nên. Continue reading

Một xã hội ổn định với những khối ung thư tiềm ẩn

http://www.rfa.org/vietnamese/in_depth/cover-up-instability-09032015062331.html
2015-09-03

Những người dân oan có mặt tại Hà Nội bắt đầu xuống đường diễu hành biểu tình lớn, kéo vào trung tâm TP Hà Nội với sự tham gia của gần 1000 người phản đối bản án của bà Cấn Thị Thêu.(tháng 11, 2014)

Những người dân oan có mặt tại Hà Nội bắt đầu xuống đường diễu hành biểu tình lớn, kéo vào trung tâm TP Hà Nội với sự tham gia của gần 1000 người phản đối bản án của bà Cấn Thị Thêu.(tháng 11, 2014)

Chính quyền Hà Nội luôn cho rằng xã hội Việt Nam hiện đang rất ổn định, đặc biệt mỗi khi xảy ra những bất ổn ở những nước trong khu vực như đánh bom, biểu tình quần chúng… Continue reading