CXN_090415_10 197_Thái tử Cù con thú nhận là Nguyễn Quang A kéo dài sự tồn tại của ĐCSVN nhưng chính hắn lại dùng lịch sử bóp méo..Bọn dân chủ cuội này như ĐCS, dần dần chúng lột mặt nạ lẫn nhau để cho NV Hải Ngoại và 93 triệu dân trong nước thấy là chúng chỉ cũng cố chế độ cứ không dân chủ gì sất, chỉ là một lũ cuội (century to change VC, LTCN, 27 Hội Đoàn): MỘT CUỘC CÁCH MẠNG BẤT BẠO ĐỘNG CHO VIỆT NAM

Nguyễn Trọng Vĩnh, thằng mất dạy kêu gọi bỏ Mác Lê theo “tư tưởng thằng chó đẻ rừng rú bán nước Hồ Chí Minh”. Thằng chủ chốt của kế ve sầu thoát xác cho CSVN gồm có bauxite, trí thức 72, 61, đón gió trở cờ, ăn cơm quốc gia thờ ma CS, Phạm Chí Dũng, Lê Công Định, CHHV, basam, QLB,XHDS, Nguyễn Đan Quế v.v..http://chauxuannguyen.org/2014/08/12/cxn_081214_5937_sang-mat-chua-khi-ung-ho-bauxite-tri-thuc-72-61-basam-v-v-thu-linh-cua-chung-la-thang-gia-cs-nguyen-trong-vinh-keu-goi-bo-mac-le-de-theo-tu-tuong-thang-rung-ru-ban-nuoc-ho-ch/
Nguyễn Trọng Vĩnh, tay này kêu gọi bỏ Mác Lê theo “tư tưởng tên bán nước Hồ Chí Minh”. Tay chủ chốt của kế ve sầu thoát xác cho CSVN gồm có bauxite, trí thức 72, 61, đón gió trở cờ, ăn cơm quốc gia thờ ma CS, Phạm Chí Dũng, Lê Công Định, CHHV, basam, QLB,XHDS, Nguyễn Đan Quế v.v..http://chauxuannguyen.org/2014/08/12/cxn_081214_5937_sang-mat-chua-khi-ung-ho-bauxite-tri-thuc-72-61-basam-v-v-thu-linh-cua-chung-la-thang-gia-cs-nguyen-trong-vinh-keu-goi-bo-mac-le-de-theo-tu-tuong-thang-rung-ru-ban-nuoc-ho-ch/

Châu Xuân Nguyễn

xxxxxx
Trích :”Tiến sĩ Nguyễn Quang A với quan điểm “dẹp cách mạng” và những người có quan điểm tương tự đang tiếp tay, cho dù không cố ý, kéo dài sự tồn tại của chế độ cộng sản Việt Nam gắn với tội ác chống con người và thảm họa mất nước vào tay Trung Quốc.“(HT)
===

Cù Thái tử dùng lịch sử bị bóp meo1 bởi ĐCSVN mà viết bài này… sặc mùi tuyên truyền..Trích:”Cách mạng tháng 8 tại Việt Nam là bằng chứng. Thực vậy, dưới áp lực mạnh mẽ của các cuộc khởi nghĩa vũ trang do Việt Minh tiến hành và trong bối cảnh Nhật đang bảo hộ Đế quốc Việt Nam đã đầu hàng Đồng Minh, hoàng đế Bảo Đại quyết định thoái vị, trao chính quyền cho Việt Minh. Đó là lý do vì sao thủ tướng Đế quốc Việt Nam Trần Trọng Kim đã từ chối đề nghị của quân Nhật dẹp Việt Minh bằng vũ lực. Chiều ngày 25/8/1945, trước hàng ngàn người tụ họp trước cửa Ngọ Môn, hoàng đế Bảo Đại đã đọc Tuyên ngôn Thoái vị và trao ấn, kiếm vàng biểu trưng cho vương quyền cho hai đại diện Việt Minh là Trần Huy Liệu và Cù Huy Cận, phụ thân của người viết bài này,.”(HT)

Trong khi sự thật là ở bài này…Quốc khánh hay Quốc hận ???

Trích bài trên:”
09-03: Nhật đảo chính Pháp khắp toàn cõi đất Việt; 11-03: Nhật trao trả độc lập cho VN. Hoàng đế Bảo Đại ra Tuyên ngôn Độc lập; 17-04: Chính phủ Trần Trọng Kim được thành lập; 15-08: Nhật đầu hàng Đồng Minh; 17-08: Việt Minh cướp chính quyền; 19-08: Việt Minh tổ chức biểu tình; 23-08: Chính phủ Trần Trong Kim giải tán; 24-08: Bảo Đại tuyên bố thoái vị; 02-09: Hồ Chí Minh đọc Tuyên ngôn Độc lập thứ 2.

Những biến cố chất chứa tiềm năng tốt đẹp đều xoay quanh hoàng đế Bảo Đại và chính phủ Trần Trọng Kim. Hoàng đế Bảo Đại trong thời gian này đã thực hiện bốn bước tiến chưa từng có trong lịch sử mấy ngàn năm phong kiến: (1) công bố Tuyên ngôn Độc lập, bãi bỏ điều ước bảo hộ với nước Pháp và ban hành dụ “Dân vi Quý”, đề ra những đường lối hợp với nguyện vọng của Quốc dân. (2) Tham khảo ý kiến quan lại, thân hào nhân sĩ uy tín để thành lập một tân chính phủ. Chính phủ này, với học giả Trần Trọng Kim làm thủ tướng, gồm toàn những trí thức, học giả danh tiếng đương thời. (3) Thành lập các hội đồng chuyên môn để mọi người có thể tham gia việc soạn thảo hiến pháp và các sinh hoạt chính trị quốc gia quan trọng. Gồm có Hội đồng Dự thảo Hiến pháp, Hội đồng Cải cách Cai trị, Tư pháp và Hành chánh, Hội đồng Cải cách Giáo dục và Hội đồng Thanh niên. (4) Ban hành các đạo dụ liên quan đến các quyền tự do cơ bản của người dân. Dụ số 73 về tự do lập nghiệp đoàn, dụ số 78 về tự do lập hội, dụ số 79 về tự do hội họp.

Chính phủ Trần Trọng Kim -ra đời trong những điều kiện khó khăn về chính trị, an ninh và kinh tế- song bên cạnh công tác khẩn cấp cứu trợ nạn đói ở miền Bắc đã làm ngót hai triệu người thiệt mạng, cũng đã ấn định một chương trình sáu điểm: (1) Chuyển giao tất cả các cơ sở hành chính cho các viên chức Việt Nam; (2) Thâu hồi đất Nam Kỳ và các nhượng địa đã dành cho Pháp; (3) Ân xá toàn thể các phạm nhân chính trị; (4) Cho phép thành lập các đảng phái chính trị; (5) Miễn thuế cho công chức, thợ thuyền và dân nghèo; (6) Thiết lập các Ủy ban tư vấn quốc gia để soạn thảo Hiến pháp và nghiên cứu cải tổ chính trị, hành chính và giáo dục. Cho đến khi chính phủ yểu mệnh này giải tán thì chương trình này đã được thực hiện hầu hết.

Tóm lại, những gì hoàng đế Bảo Đại và chính phủ đầu tiên của nước Việt Nam độc lập đã làm là để xây dựng một chính thể dân chủ lâu dài cho đất nước và ban hành các quyền tự do cho người dân bằng những đạo luật tiến bộ. Thế nhưng chỉ hơn 4 tháng sau, mọi mầm mống tốt đẹp, tiềm năng triển vọng cho Dân tộc như thế bị tiêu diệt hoàn toàn vì cái gọi là Cách mạng tháng 8.

3- Cách mạng tháng 8 cướp chính quyền và chặng đường 70 năm giữ chính quyền

Phải thừa nhận rằng đã có những yếu tố thuận lợi giúp cho Việt minh (VM) Cộng sản cướp được chính quyền. Trước hết, đó là giỏi tuyên truyền. Chúng ta biết VM là tên gọi tắt của VN Độc lập Đồng minh hội, một liên minh chính trị do đảng CS Đông Dương thành lập ngày 19-5-1941 như cơ cấu ngoại vi của nó với mục đích “Liên hiệp tất cả các tầng lớp nhân dân, các đảng phái cách mạng, các đoàn thể dân chúng yêu nước, đang cùng nhau đánh đuổi Nhật – Pháp, làm cho VN hoàn toàn độc lập”. Đây là một hứa hẹn đáp ứng kỳ vọng của toàn dân lúc ấy. Ngoài ra, VMCS còn vu cho chính phủ hợp pháp Trần Trọng Kim là tay sai của Nhật trong lúc họ từng từ chối đề nghị của Nhật giúp tiêu diệt VM. Hai là giỏi tổ chức: từ Bắc chí Nam, VMCS có người hoạt động, trong lúc các đảng phái quốc gia khác thì không. VM thậm chí còn gài được người bên cạnh hoàng đế là Phạm Khắc Hòe, Ngự tiền Đổng lý văn phòng Bảo Đại. Ông này luôn dọa dẫm hoàng đế và hoàng gia bằng câu chuyện vua Louis 16 bị chém đầu vì chống lại Cách mạng Pháp 1789, khiến cho cuối cùng Bảo Đại đã gửi điện mừng CM tháng 8 và mời phái đoàn chính phủ HCM vào Huế để nhận sự thoái vị của ông. Sau này Bảo Đại có viết trong hồi ký “Con rồng An Nam” rằng toàn dân đã bị một bọn du côn lừa bịp. Ba là giỏi lợi dụng thời cơ: khoảng trống quyền lực. CM tháng 8 là một cuộc cách mạng không có xung đột vũ trang, chẳng có tên thực dân Pháp hay phát xít Nhật nào trên đường phố Hà Nội, ngay cả một người chết vì giao tranh cũng không. VMCS đã cướp chính quyền dễ như trở bàn tay, bằng cách lợi dụng được tình thế giao thời hỗn loạn của lịch sử, khi phát xít Nhật đã đầu hàng Đồng minh vô điều kiện và đang lúng túng chờ quân Đồng minh tới giải giáp, khi các tướng lãnh Pháp, kể cả toàn quyền Decoux đang bị giam trong ngục, còn chính phủ mới Trần Trọng Kim chẳng hề có trong tay một lực lượng quân đội nào“(HT)
======

Càng ngày bọn dân chủ cuội càng lột mặt nạ nhau ra và NVHN cùng dân VN sẽ nhìn thấy tại sao CXN tấn công bọn này miệt mài để chúng không thể nào thâu tóm phong trào dân chủ thành DC cuội để khuynh đảo lòng dân như MTGPMN làm 50 năm trước đó.
=

CXN, Mel, 4.9.2015

xxxxxxxx
MỘT CUỘC CÁCH MẠNG BẤT BẠO ĐỘNG CHO VIỆT NAM
Posted by adminbasam on 03/09/2015

BBC

3-9-2015

Photo: Getty

Photo: Getty

Tiến sĩ Luật Cù Huy Hà Vũ

Trong trả lời phỏng vấn của BBC ngày 26/8 vừa qua, Tiến sỹ Nguyễn Quang A, nguyên Viện trưởng viện nghiên cứu phản biện độc lập (IDS, đã tự giải thể) ở Việt Nam, thừa nhận 70 năm sau khi Việt Nam giành được độc lập “những mục tiêu dân giàu nước mạnh, những mục tiêu về độc lập dân tộc, kể cả những mục tiêu về dân chủ chưa đạt”. Mặc dầu vậy, trước câu hỏi thế thì Việt Nam có cần một cuộc cách mạng toàn diện mới hay không, ông nói: “Tôi rất ghét cách mạng, tôi chỉ thích tiến hoá mà thôi. Bởi vì các cuộc cách mạng, nhìn suốt lịch sử thế giới, đều là các cuộc cách mạng vô cùng tàn bạo. Cái giá nó mang lại cho nhân loại hoặc cho từng dân tộc đều rất đắt, cho nên là dẹp cách mạng đi.”

Để xem Tiến sĩ Nguyễn Quang A có lý hay không, ta cần giải đáp các câu hỏi sau đây:

Một, cách mạng là gì?

Hai, có phải tất cả các cuộc cách mạng đều chủ trương bạo lực?

Ba, Việt Nam hiện tại có cần một cuộc cách mạng hay không?

Cách mạng là gì

Cách mạng là một sự thay đổi sâu sắc hoặc triệt để về chất, thường xảy ra trong một thời gian tương đối ngắn. Cách mạng xảy ra trong nhiều lĩnh vực như chính trị, xã hội, văn hoá, kinh tế, công nghiệp…Trong bài viết này, “cách mạng” được dùng với nghĩa “cách mạng trong lĩnh vực chính trị”.

Cách mạng là thay chế độ (thể chế) chính trị hiện tại bằng một chế độ chính trị tiến bộ. Xóa bỏ chế độ quân chủ để thiết lập nền cộng hòa, đó là cách mạng. Xóa bỏ chế độ thực dân để thiết lập độc lập dân tộc, đó là cách mạng. Xóa bỏ chế độ độc tài – toàn trị để thiết lập nền dân chủ – đa đảng, đó là cách mạng. Có cuộc cách mạng cùng một lúc thiết lập nền độc lập dân tộc và nền cộng hòa, có cuộc cách mạng thiết lập cùng một lúc nền cộng hòa và nền dân chủ – đa đảng. Và có cuộc cách mạng thiết lập cùng một lúc độc lập dân tộc, nền cộng hòa và nền dân chủ – đa đảng. Thông thường cách mạng được tiến hành với sự tham gia của một số đông quần chúng.

Tóm lại, cách mạng đồng nhất với tiến bộ và vì vậy là tuyệt đối cần thiết để thúc đẩy nhân loại phát triển. Chống lại cách mạng là chống lại tiến hóa xã hội.

Cũng cần phân biệt cách mạng với đảo chính là biến cố chính trị dẫn đến thay đổi lãnh đạo quốc gia, chính phủ nhưng không dẫn đến thay đổi chế độ chính trị.

Biến cố chính trị tháng 8 năm 1945 ở Việt Nam dẫn đến Độc lập dân tộc và sự ra đời của Việt Nam Dân chủ Cộng hòa vào 2-9 cùng năm chắc chắn là một cuộc cách mạng không chỉ vì đã chấm dứt chế độ phong kiến mà ở đây là Đế quốc Việt Nam của hoàng đế Bảo Đại và khai sinh nền Cộng hòa mà trước hết vì đã thực hiện Quyền dân tộc tự quyết, thực hiện Độc lập dân tộc không trên cơ sở nhượng cho của phát xít Nhật. Còn cuộc cách mạng này ngay lúc đó đã thiết lập được một nền dân chủ – đa đảng hay chưa thì tôi sẽ bàn tới trong một bài viết khác.

Cách mạng không chỉ bằng bạo lực

Nói đến cách mạng thường người ta nghĩ đến bạo lực bởi đơn giản đối tượng phế bỏ là chế độ độc tài có quân đội và cảnh sát bảo vệ, mức độ độc tài càng cao thì khả năng cách mạng sử dụng bạo lực càng lớn.

Điển hình của cách mạng bạo lực là Cách mạng Pháp với việc đưa vua Louis XVI lên đoạn đầu đài. Tuy nhiên không phải cuộc cách mạng bạo lực nào cũng dẫn đến đổ máu, Cách mạng tháng 8 tại Việt Nam là bằng chứng. Thực vậy, dưới áp lực mạnh mẽ của các cuộc khởi nghĩa vũ trang do Việt Minh tiến hành và trong bối cảnh Nhật đang bảo hộ Đế quốc Việt Nam đã đầu hàng Đồng Minh, hoàng đế Bảo Đại quyết định thoái vị, trao chính quyền cho Việt Minh. Đó là lý do vì sao thủ tướng Đế quốc Việt Nam Trần Trọng Kim đã từ chối đề nghị của quân Nhật dẹp Việt Minh bằng vũ lực. Chiều ngày 25/8/1945, trước hàng ngàn người tụ họp trước cửa Ngọ Môn, hoàng đế Bảo Đại đã đọc Tuyên ngôn Thoái vị và trao ấn, kiếm vàng biểu trưng cho vương quyền cho hai đại diện Việt Minh là Trần Huy Liệu và Cù Huy Cận, phụ thân của người viết bài này,.

Mặc dù vậy, thực tế cho thấy đã có những cuộc cách mạng phi bạo lực.

Chỉ trong vài năm, từ 1989 cho đến 1991, thế giới đã chứng kiến sự sụp đổ ngoạn mục của chế độ cộng sản dưới sức ép của các cuộc biểu tình bất bạo động ở các nước xã hội chủ nghĩa Đông Âu.

Đáng tiếc là ở nhiều nước hậu cộng sản vẫn chưa có được tự do, dân chủ thực sự bởi các cựu lãnh đạo cộng sản vẫn tiếp tục nắm quyền, độc tài chỉ đổi dạng từ tập thể qua cá nhân mà thôi. Vì vậy ở các nước này lại diễn ra các cuộc cách mạng bất bạo động được biết đến dưới cái tên “cách mạng màu” đặc trưng bởi các cuộc biểu tình ngồi và tổng đình công. Kết quả là những kẻ tân độc tài đã phải cuốn gói. Đó là Cách mạng Hoa hồng tại Gruzia năm 2003, Cách mạng Cam tại Ukraina năm 2004, Cách mạng Hoa Tulip tại Kyrgyzstan năm 2005.

Các cuộc cách mạng bất bạo động cũng đã nổ ra ở các nước có chế độ độc tài phi cộng sản và một số đã thành công. Đó là Cách mạng lật đổ nhà độc tài Ferdinand Marcos do phong trào Sức mạnh Nhân dân tiến hành tại Philippin nam 1986, cuộc Cách Mạng Hoa Lài lật đổ nhà độc tài Ben Ali tại Tunisia, cuộc cách mạng lật đổ nhà độc tài Hosni Mubarak tại Ai Cập năm 2011…

Một cuộc cách mạng bất bạo động cho Việt Nam

Với Điều 4 Hiến pháp Việt Nam quy định “Đảng cộng sản Việt Nam là lực lượng lãnh đạo Nhà nước và xã hội”, chế độ chính trị ở Việt Nam rõ ràng là chế độ độc tài – toàn trị. Dưới chế độ này các quyền con người và công dân cơ bản như tự do ngôn luận, tự do báo chí, tiếp cận thông tin, hội họp, lập hội, biểu tình, tự do tín ngưỡng, tôn giáo… cho dù được ghi trong Hiến pháp đã bị công an đàn áp thẳng thừng. Bên cạnh đó, chính quyền cộng sản Việt Nam ra sức sử dụng vị trí độc quyền cai trị đất nước của mình để cướp bóc tài sản của người dân cũng như của quốc gia. Nghiêm trọng không kém, cũng chính để giữ quyền lực nhằm bảo đảm đảm mục tiêu ăn cướp này mà chính quyền cộng sản Việt Nam đã và đang làm ngơ cho Trung Quốc xâm chiếm chủ quyền và lãnh thổ của Việt Nam đặc biệt ở biển Đông. Thực vậy, đối với chính quyền này Trung Quốc là chỗ dựa duy nhất để chống lại sự nổi dậy từ phía người dân.

Do đó, một cuộc cách mạng ở Việt Nam là chẳng thể đừng để cứu dân, cứu nước!

Vấn đề còn lại là cuộc cách mạng này sẽ diễn ra theo hướng nào, bạo động hay bất bạo động?

Sau Tuyên ngôn Độc lập 2-9-1945, Việt Nam đã trải qua 30 năm liên tục chiến tranh: kháng chiến chống thực dân Pháp từ 1946 đến 1954 và nội chiến có sự can thiệp quân sự của Mỹ trong bối cảnh chiến tranh lạnh từ 1955 đến 1975. Do máu đã đổ quá nhiều như vậy nên dù là chính đáng, là cấp thiết thì một cuộc cách mạng mới ở Việt Nam không thể lấy bạo lực làm phương tiện. Hơn thế nữa, sự thành công của cách mạng phi bạo lực trên thế giới, nhất là ở các nước cộng sản Đông Âu, càng làm cho các lực lượng dân chủ Việt Nam tin rằng đấu tranh bất bạo động hoàn toàn có thể đưa cuộc cách mạng của họ tới đích. Cụ thể, đó sẽ là biểu tình, đình công và các hình thức phản đối tập thể và ôn hòa khác đòi chính quyền hủy bỏ Điều 4 Hiến pháp, thực hiện nghiêm túc và đầy đủ các quyền con người, quyền công dân, quyền của người lao động được ghi trong Hiến pháp cùng lúc với đòi hủy bỏ các điều 79, 88, 258 Bộ luật hình sự và các điều luật đàn áp nhân quyền khác, trả lại đất đai, nhà cửa đã bị chính quyền cưỡng đoạt…

Về phía chính quyền cộng sản Việt Nam, cũng như bất cứ chế độ độc tài – toàn trị nào khác, chắc chắn chính quyền này sẽ dùng bạo lực kiểu “Thiên An Môn 1989” để chống trả cách mạng đồng nhất máu những người biểu tình sẽ đổ. Việc chính quyền này tấn công, đánh đập dã man bằng công an và côn đồ, bắt bớ, bỏ tù hàng loạt người đấu tranh cho dân chủ – nhân quyền, “dân oan”, nhất là trong thời gian gần đây, đã cho thấy rõ điều đó. Tuy nhiên chắc chắn không kém là máu của người biểu tình ôn hòa một khi đã đổ thì điều này chỉ càng nung nóng quyết tâm “người trước ngã, người sau tiến” của khối người biểu tình, càng gây phẫn nộ và thôi thúc cả nước xuống đường vì một ngày mai dân chủ!

Dù tàn bạo đến đâu giới cầm quyền Việt Nam cũng hiểu không thể nào tránh khỏi sụp đổ, càng đàn áp thì tội với dân, với nước càng lớn nên cách tốt nhất là trì hoãn cái kết cục tất yếu kia được lúc nào hay lúc ấy. Một trong những thủ đoạn “câu giờ” này là tung tin rồi sẽ có một “Gorbachep Việt Nam” để giải thể chế độ cộng sản hay “chế độ cộng sản Việt Nam tự thủ tiêu” và vì vậy cách mạng là không cần thiết.

Sở dĩ tôi khẳng định giải pháp “Gorbachep Việt Nam” hay “chế độ cộng sản Việt Nam tự thủ tiêu” là thủ đoạn “câu giờ”, tức không thể có, bởi giới cầm quyền Việt Nam rất khác với giới cầm quyền Liên Xô. Thực vậy, giới cầm quyền Liên Xô là cộng sản quan liêu, tức ngộ nhận chủ nghĩa cộng sản sẽ mang lại công bằng và hạnh phúc cho con người và vì vậy một khi tỉnh ngộ thì họ dứt bỏ nó. Còn giới cầm quyền Việt Nam hiện nay về tổng thể là kẻ cướp theo đúng nghĩa đen của từ này như trên đã phân tích, mà kẻ cướp thì không thể có chuyện tự nguyện hoàn lương, trả lại tài sản và đền bù cho các nạn nhân của nó.

Như vậy, bỏ qua nhận định không chuẩn của ông về sự đối lập giữa “cách mạng” và “tiến hóa” bởi “tiến hóa” bao gồm “đột biến” hay “cách mạng”, Tiến sĩ Nguyễn Quang A với quan điểm “dẹp cách mạng” và những người có quan điểm tương tự đang tiếp tay, cho dù không cố ý, kéo dài sự tồn tại của chế độ cộng sản Việt Nam gắn với tội ác chống con người và thảm họa mất nước vào tay Trung Quốc.

Thành thử, một cuộc cách mạng bất bạo động là tất yếu, và không những thế, là cấp thiết cho Việt Nam trước khi mọi cái trở nên quá muộn!

Tác giả là một nhà bất đồng chính kiến và tù nhân chính trị Việt Nam, đã hai lần khởi kiện Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Tấn Dũng về các quyết định trái Hiến pháp và pháp luật, hiện là học giả tại Đại học Northwestern, Hoa Kỳ.

4 comments on “CXN_090415_10 197_Thái tử Cù con thú nhận là Nguyễn Quang A kéo dài sự tồn tại của ĐCSVN nhưng chính hắn lại dùng lịch sử bóp méo..Bọn dân chủ cuội này như ĐCS, dần dần chúng lột mặt nạ lẫn nhau để cho NV Hải Ngoại và 93 triệu dân trong nước thấy là chúng chỉ cũng cố chế độ cứ không dân chủ gì sất, chỉ là một lũ cuội (century to change VC, LTCN, 27 Hội Đoàn): MỘT CUỘC CÁCH MẠNG BẤT BẠO ĐỘNG CHO VIỆT NAM

 1. Với thực dân Pháp,Anh trước kia dù có thể nó cũng ác với dân thuộc địa nhưng với bản chất con người cái tâm nó cũng đến lúc chùn tay,hối tiếc để trao trả độc lập tự do cho các lãnh thổ,còn đảng CS thì như đã nói chúng là quái thai người không não không có tim,không biết thiện…nên cách mạng là cần thiết mà cách mạng ôn hòa cũng không đủ vì không phải bây giờ mà đã 40 năm ròng dân tộc VN đã cách mạng ôn hòa bằng biết bao lời đề nghị,van xin,chống đối,biểu tình nhỏ lẻ…,không thể mềm với CS được,mà phải có bạo động,tuy nghĩ rằng nguy hiểm nhưng không phải thế đâu,chỉ cần một cuộc nổi dậy lớn của toàn dân là chỉ trong 1 ngày CS sẽ tan rã,tinh thần ngoài miệng hô to trong bụng chuẩn bị tứ tán đã và đang hiện hữu trong suy tính của tất cả các tên CS từ tép riu đến cá tra nặng kí rồi,hãy tin chắc điều đó.

  Like

 2. Lê Đức Anh: ‘Nguỵ quân, nguỵ quyền đã hướng về tổ quốc nhờ chính sách nhân ái’
  nguoisaigon. thằng nào hại dân bán nước thằng đó và bè lũ của chúng chính là ngụy quân ngụy quyền, thành tích nhân ái của csbv khỏi chê ,gần 200.000 nông dân bị tàn sát bởi chủ trương cải cách ruộng đất,6.000 dân huế bị tàn sát 1968,hàng ngàn hình ảnh kinh hoàng bị bọn khũng bố đặc cộng vc gây ở mnvn trước 75 nhầm trường học,nhà hàng,khách sạn,chợ búa,nhà thờ,chùa chiền.v.v…gây ra bao cái chết oan ức cho dân lành.v.v…cái nhân ái của bọn khũng bố không dừng ở đó,mà còn kéo dài mãi cho đến hôm nay, đưa nông dân cã nước trỡ thành dân oan,thay nhau tham nhũng cướp đoạt mọi quyền lợi của toàn dân,sẵn sàng nhân ái bán nước cầu vinh cũng chẵng từ…lòng nhân ái của loài thú dữ này của bọn hại dân bán nước,sẽ được toàn dân ghi nhớ,và ngày toàn dân trị ân lòng nhân ái này bằng dây thòng lọng cũng đã đến gần.
  gây bao thãm cãnh bạo tàn
  ai sợ dân chúng ra tay trã thù???
  ngụy quyền là lũ ba đình
  ngụy quân là lũ côn an côn đồ./.

  Like

 3. Trước tiên,hãy nhận xét về câu nói của thằng VC nòi NQuangA.Trích:”Tôi rất ghét CM,tôi chỉ thích tiến hoá mà thôi.Bởi vì các cuộc CM,nhìn suốt lịch sử thế giới,đều là các cuộc CM vô cùng tàn bạo.Cái giá nó mang lại cho nhân loại hoặc cho từng dân tộc rất đắt”.
  He he …điều này có nghĩa là:tụi VC cướp chính quyền TT Kim,cướp miền Nam…rồi muốn ngồi chểm chệ để đè đầu,cưởi cổ dân tộc VN,để hút máu dân,dòng họ chúng sống phè phởn trên đầu bá tánh trăm họ…
  Nay nó biết người dân căm thù,muốn đứng lên dùng bạo lực đuổi nó ra khỏi nhà(tụi nó gọi là Cách mạng,hay còn gọi là Cắt mạng)nên bọn chó VC nòi NQuangA,PC Dũng lo sợ là phải.

  Like

 4. Còn thằng chó họ Cù tên Vũ,mang danh là tiến sĩ luật mà lý luận mâu thuẩn.
  Cha ông mầy,lũ VC-dùng bạo động để cướp chính quyền của NVQG yêu nước-CPTT Kim.
  Chế độ cs tụi mầy như xác chết biết đi,như nhà đã mục ruổng…mầy xúi dại dân chúng nói(bất bạo động)để tụi cs mầy sửa sai…thì đến bao giờ?100 năm nữa hả mầy thằng cù chó con.
  CS phải dẹp bỏ,không có chuyện sửa đổi thay thế.Phương pháp,hành động duy nhất,dân VN đứng lên lật đổ cs qua cơ hội trăm năm có một:sụp đổ KT,kéo theo CT.Tụi cs phải bị diệt vong bằng bạo động.Toàn dân,90 triệu dân hãy đồng lòng cùng nhau giật sập chế độ cs.

  Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s