Từ Những Cuộc Đời Được Biến Đổi: Tôi Sẽ Thấy Bạn Tại Đỉnh Đầu Không? – Will I See You at the Top?


Tôi Sẽ Thấy Bạn Tại Đỉnh Đầu Không?

Zig Ziglar

Tôi luôn là một người làm việc siêng năng, lạc quan, nhiệt tình, và có động cơ rõ rệt. Khi lớn lên, tôi đã học cách cư xử thẳng thắng, biết giữ lời nói, và làm theo. Và có lý do nào đó, tôi luôn muốn đạt đến đỉnh đầu.

Làm Việc Cho Sự Thành Công

Mẹ của tôi đã dạy tôi giá trị của sự làm việc. Khi ba tôi chết, ông để lại cho Má 12 đứa con. Sáu người trong chúng tôi thì quá nhỏ để đi làm, nhưng Má hy vọng chúng tôi làm điều gì mà chúng tôi có thể giúp bà. Từ lúc học lớp năm cho tới khi tôi tốt nghiệp trung học, tôi đã làm việc tại tiệm ăn Piggle Wiggly mỗi buổi chiều sau giờ học và mỗi Thứ Bảy. Trong suốt những năm đó, người đàn ông mà tôi đã làm việc cho đối xử với tôi như một đứa con trai của tôi trong khi ông dạy cho tôi làm thể nào để buôn bán, làm một kinh doanh thật thà, và vui hưởng cuộc sống dù trong những lúc khó khăn.

Sau khi tốt nghiệp trung học và một thời gian tòng quân trong Hải Quân, tôi đã cưới Jean Abernathy – “Người Tóc Đỏ” và tình yêu của đời tôi. Không lâu sau đó tôi đã bỏ học và nhận lấy một việc làm buôn bán dụng cụ nấu ăn. Không may cho tôi, 25 năm kế tiếp được kể như là những thăng trầm, chủ yếu là vì thói quen của tôi trong việc chọn lấy “những cơ hội buôn bán tốt hơn.” Tôi đã di chuyển gia đình đang phát triển của tôi đi gần và xa để phù hợp với nghề nghiệp buôn bán “điều chắn chắc” mới nhất của tôi.

Ước mơ của tôi về sự diễn thuyết trọn-thời-gian đã nẩy mầm vào năm 1950, và những cơ hội của tôi để ban phát những cuộc nói chuyện thúc đẩy và dạy những lớp học về buôn bán đã tăng lên theo năm tháng.

Đi Không Tới Đâu Cách Nhanh Chóng

Nhưng vào năm 45 tuổi, vì vài sự thất bại kinh doanh nghiêm trọng, tôi đã bị phá sản, mang nợ, và nghề nghiệp của tôi như là một người diễn thuyết không đi đến đâu. Bất chấp sự thiếu sót đáng kể về sự thành công của tôi, tôi vẫn vững tin – vấn đề về tính kêu ngạo – vào điều mà tôi có thể làm. Nhưng không có việc gì mà tôi làm đã thỏa mãn tôi để tôi có thể lạc quan như thế!

Vào năm 1972, trong khi đang diễn thuyết tại một buổi họp buôn bán nhỏ, mọi người mãi nói với tôi về người đàn bà buôn bán thành công nhất của họ, là Ann Anderson. Khi tôi gặp cô, cô bắt đầu nói về Sister Jessie, một người phụ nữ da đen lớn tuổi mà Ann nói rằng bà Jessie đã sở hữu hầu hết sự thành công của cô. Rất muốn biết về điều này, sau cuộc họp, Người Tóc Đỏ và tôi đã lái xe đi với cô Ann để gặp người đàn bà đáng chú ý này. Vài điều mà bà ta nói đã gây ấn tượng trong tôi một cách sâu sắc, và chúng tôi đã mời bà và côn Ann đến dự tiệc ở nhà chúng tôi vào cuối tuần ngày 4 tháng Bảy sắp đến.

Sister Jessie đã đến để nói về Chúa Giê-xu Christ, và gần ba ngày mà đó là tất cả mà bà đã nói. Bà đã tạo nên một tình cảnh có sức thuyết phục và khiến người ta nghe theo!

Cần Một Sự Thay Đổi Cuộc Đời

Giống như hầu hết những người khác, tôi luôn cảm thấy rằng tôi có thể làm một cái thang bằng những công việc tốt và leo lên để đi đến Thiên Đàng. Sister Jessie đã chỉ cho chúng tôi từ Kinh Thánh nói rằng điều đó không thể làm được. Đó là lần đầu tiên trong cuộc đời mà tôi đã hiểu ra rằng Đấng Christ không phải là MỘT CÁCH để đi Thiên Đàng; nhưng Ngài là CÁCH DUY NHẤT. Chúa Giê-xu nói: “Ta là đường đi, lẽ thật, và sự sống; chẳng bởi ta thì không ai được đến cùng Cha” (Giăng 14:6). Những cố gắng của chính chúng ta thì vô ích: Kinh Thánh nói rằng “Chẳng có một người công bình nào hết, dẫu một người cũng không” (Rô-ma 3:10).

Chúa đã phải xuống thế gian qua hình dạng con người Chúa Giê-xu Christ để tìm kiếm những tội nhân như tôi và ban cho họ cuộc sống đời đời. Đấng Christ vô tội đã gánh lấy những tội lỗi của chúng ta khi Ngài đã chết trên thập tự giá, để chúng ta có thể tự do khỏi sự kết án những tội lỗi của chúng ta đáng bị trừng phạt. “Nhưng trong Đức Chúa Jêsus Christ, anh em là kẻ ngày trước cách xa, hiện nay đã nhờ huyết Đấng Christ mà được gần rồi” (Ê-phê-sô 2:13).

Chúa Giê-xu chính Ngài đã hứa rằng, “Ai nghe lời ta mà tin Đấng [Đức Chúa Trời] đã sai ta, thì được sự sống đời đời, và không đến sự phán xét, song vượt khỏi sự chết mà đến sự sống” (Giăng 5:24). Tôn giáo thì có nghĩa là “làm.” Cơ-đốc Giáo thì có nghĩa là “làm xong.” Khi Đấng Christ sống lại từ ngôi mộ, đó là một bằng chứng về cái giá cho những tội lỗi của chúng ta đã được trả hết rồi.

Cách mà bạn đến để biết Chúa Giê-xu là thú nhận rằng bạn là một tội nhân và tin hoàn toàn vào Ngài đã ban cho bạn sự tha thứ tội, cuộc sống đời đời, và một sự bắt đầu mới. Đó là cách để bạn bảo đảm sự vĩnh viển của bạn tại “đỉnh đầu” – trên Thiên Đàng. Như Chúa Giê-xu đã nói về những người tin Ngài rằng, “Ta ban cho nó sự sống đời đời; nó chẳng chết mất bao giờ, và chẳng ai cướp nó khỏi tay ta” (Giăng 10:28). Sự xác nhận đó ban cho tôi sự bình an lạ thường trong tâm trí tôi.

Ban Cho Công Trạng Đúng Đắn

Sau cuối tuần đó với Sister Jessie, sự thay đổi trong đời tôi thì hoàn toàn, xúc động, và tràn ngập. Có lẽ nguyên lý cuộc đời quan trọng nhất mà tôi đã học được từ khi trở thành một Cơ Đốc Nhân đó là: Đặt Chúa trước hết trong đời của bạn, gia đình của bạn là thứ nhì, và nghề nghiệp của bạn là thứ ban. Đặt để những ưu tiên này có thứ tự đã làm một sự thay đổi lớn trong cuộc đời và việc kinh doanh của tôi.

Tôi lấy công cho điều mà tôi đã làm trong nữa đầu đời người của đời tôi. Tôi có thể làm điều đó bởi vì nó đã đưa tôi tới hầu như chẳng còn gì. Tôi không thể nhận bất cứ công trạng nào cho điều mà đã xảy ra trong cuộc đời tôi từ khi Đấng Christ đã thay đổi mọi thứ. Tôi sẽ chỉ làm được tới đỉnh đầu bởi vì điều mà Đấng Christ đã làm cho tôi.

Nó thì quan trọng khi chúng ta làm nó tới đỉnh đầu. Không phải là đỉnh của cái thang đoàn thể, nhưng là đỉnh của một cái thang tôn giáo, nhưng tất cả phải bằng con đường tới Chúa qua Con của Ngài. Đấng Christ đã làm nó có thể cho bạn và tôi để có sự bình an với Chúa, một quan hệ cá nhân với Ngài, và một sự vĩnh viển bảo đảm trên Thiên Đàng. Tôi sẽ thấy bạn tại đỉnh đầu không?

Nếu bạn muốn một quan hệ cá nhân với Chúa, hãy nói với Ngài bằng những lời của chính bạn, hay những lời giống như vầy:

Thưa Chúa, con được chứng minh rằng Chúa Giê-xu đã chết để chuộc lấy hình phạt cho những tội lỗi đáng lên án của con. Dựa trên điều mà Đấng Christ đã làm cho con, con tin vào Ngài hoàn toàn để tha thứ những tội lỗi của con và ban cho con cuộc sống đời đời. Cám ơn Ngài vì sự ban cho nhân từ như vầy!

Chuyển ngữ: Ngô Ngọc Di

(c) 2003 Good News Publishers. Used by permission.
Translated by permission of Good News Publishers
1300 Crescent Street
Wheaton, IL 60187
U.S.A.

Will I See You at the Top?

Zig Ziglar

I have always been a hard-working, optimistic, enthusiastic, highly-motivated individual. Growing up I learned to play it straight, keep my word, and follow through. And for some reason, I always wanted to come out on top.

Working for Success

My mother taught me the value of work. When my dad died he left Mama with 12 children. Six of us were too young to work, but Mama expected us to do what we could to help. From the fifth grade until I graduated from high school, I worked at the Piggly Wiggly every afternoon after school and every Saturday. During those years, the men I worked for treated me like a son while teaching me how to sell, run an honest business, and enjoy life even in hard times.

After high school graduation and a hitch in the Navy, I married Jean Abernathy—“the Redhead” and love of my life. Not long after, I dropped out of college to take a job selling cookware. Unfortunately, the next 25 years were characterized by ups and downs, mainly due to my habit of taking “better sales opportunities.” I moved my growing family near and far to suit my latest “sure thing” sales career.

My dream of speaking full-time was born in 1950, and my opportunities to give motivational talks and teach sales courses increased over the years.

Going Nowhere Fast

But at age 45, due to several serious business setbacks, I was broke, in debt, and my career as a speaker was going nowhere. Despite my remarkable lack of success, I was still confident—to the point of arrogance—in what I was capable of doing. Yet nothing I had done qualified me to be that optimistic!

In 1972, while speaking at a small sales convention, everyone kept telling me about their top sales lady, Ann Anderson. When I met her she started talking about Sister Jessie, an elderly black lady that Ann said she owed most of her success to. Out of curiosity, after the convention the Redhead and I drove with Ann to meet this remarkable lady. Some things she said struck me profoundly, and we invited her and Ann to spend the upcoming July 4th weekend with us at our home.

Sister Jessie arrived talking about Jesus Christ, and for nearly three days that is all she talked about. She made a very convincing and persuasive case!

Needing a Life Makeover

Like most people, I had always felt that I could build a ladder of good works and climb my way up to Heaven. Sister Jessie showed us from the Bible that wasn’t possible. For the first time ever I understood that Christ is not A way to Heaven; he is THE way. Jesus said, “I am the way, and the truth, and the life. No one comes to the Father except through me” (John 14:6). Our self-efforts are futile: the Bible says that “None is righteous, no, not one” (Romans 3:10).

God had to come down to earth in the person of Jesus Christ to seek out sinners like me and give them eternal life. The sinless Christ took on our sins when he died on the cross, so we could be freed from the condemnation our sins deserve. “Now in Christ Jesus you who once were far off have been brought near by the blood of Christ” (Ephesians 2:13).

Jesus himself promised, “Whoever hears my word and believes him [God] who sent me has eternal life. He does not come into judgment, but has passed from death to life” (John 5:24). Religion is spelled “do.” Christianity is spelled “done.” When Christ arose from the grave, it was proof that the price for our sins had been paid in full.

The way you come to know Jesus is to admit that you are a sinner and trust completely in him to give you forgiveness of sin, eternal life, and a new start. That’s how you secure your eternity at the “top”—in heaven. As Jesus said about those who believe in him, “I give them eternal life, and they will never perish, and no one will snatch them out of my hand” (John 10:28). That confirmation gives me incredible peace of mind.

Giving Proper Credit

After that weekend with Sister Jessie, the change in my life was total, dramatic, and overwhelming. Perhaps the most significant life principle I’ve learned since becoming a Christian is this: put God first in your life, your family second, and your career third. Getting those priorities straight has made a huge difference in my life and business.

I take credit for what I did in the first half of my life. I can do that because it amounted to virtually nothing. I can’t take any credit for what has happened in my life since Christ changed everything. I will only make it to the top because of what Christ did for me.

It’s important that we make it to the top. Not the top of the corporate ladder, not the top of a religious ladder, but all the way to God through his Son. Christ has made it possible for you and me to have peace with God, a personal relationship with him, and a secure eternity in Heaven. Will I see you at the top?

If you want a personal relationship with God, tell him in your own words, or words like these:

Dear God, I’m convinced that Jesus died to take the punishment my sins deserve. Based on what Christ did for me, I trust you completely to forgive my sins and give me eternal life. Thank you for such a gracious offer!

© 2003 Good News Publishers. Used by permission.
Translated by permission of Good News Publishers
1300 Crescent Street
Wheaton, IL 60187
U.S.A.

http://www.vietchristian.com/gospel/vn_WillISeeYouAtTheTop.asp

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s