CXN_112415_10 741_Sau 70 năm cướp giết hiếp của dân tộc VN, ĐCSVN hiện giờ chỉ còn tài sản vỏn vẹn bằng một năm đóng thuế kể cả dầu thô, 1,1 triệu tỷ (khoảng 50 tỷ usd. Nếu nói CSVN kiệt quệ tài chánh thì quá nhẹ, quá cảm thông, quá từ bi. Tổng tài sản mà VC có thể bán được (có người mua nhanh hay không là chỉ 50% số tài sản, quick realising assets) chỉ còn vỏn vẹn 4 tỷ đô (so với mức phải vay là 30 tỷ đô mỗi năm, đáo hạn trước mắt là 17 tỷ đô). Dưới sự lãnh đạo tài tình của đảng ta, tài sản của chính phủ VN còn bao nhiêu ??? Trái phiếu đáo hạn 2015 là 17 tỷ đô, từ 2016 trở đi, mỗi năm phải tìm đâu cho vay được 30 tỷ đô cho ngân sách (để trả lương hưu, Công An, QĐND) so Công An, QĐND) so với 45 tỷ tổng thu thuế năm 2015 (lost the plot, brilliant leadership, budget 2016, public debt, bond, what is Government’s worth, gov assets saleable): Điều gì sẽ xảy ra nếu 119 tập đoàn, tổng công ty hợp lại thành một Siêu Công ty

Điều gì sẽ xảy ra nếu 119 tập đoàn, tổng công ty hợp lại thành một Siêu Công ty?

Châu Xuân Nguyễn

xxxxx

Trích bài viết 10 563 dưới đây:”Sau khi chối quanh chối quẩn rằng bán Vinamilk để chốt lời, để chi phát triển, xây bệnh viện, “không phải vì ngân sách khó” v.v… và v.v… thì cuối cùng chúng phải thú nhận bán Vinamilk để bổ sung ngân sách cho chi thường xuyên, trả nợ, đáo nợ vì nếu không bội chi rất nhiều, năm 2016 nếu không bổ sung Vinamilk sẽ là 284 ngàn tỷ đồng thay vì 254 ngàn tỷ đồng. x Trích bài báo dưới đây ngày 21.10.15: “dự kiến bội chi NSNN năm 2016 ở mức 4,95%GDP (254.000 tỷ đồng, tăng 28.000 tỷ đồng so với năm 2015), nợ công đến 31/12/2016 ước khoảng 63,2%GDP.”(HT) xx Trích bài báo dưới đây ngày 21.10.15:”Dự kiến tổng thu cân đối NSNN năm 2016 là 1.014.500 tỷ đồng, tăng 9,4% so với ước thực hiện năm 2015. Nếu không tính 30.000 tỷ đồng thu từ tiền bán bớt phần vốn Nhà nước tại một số doanh nghiệp thì tổng thu NSNN tăng 6,1%.”(HT) Tức là nếu không bổ sung 30 ngàn tỉ bán cổ phần SCIC thì tăng thu chỉ là 6.1% thay vì 9,4%. Vậy là bán Vinamilk để bổ sung thu ngân sách, tức là chặt tay chân của chính mình để ăn mà sống, năm 2017, SCIC không còn bao nhiêu, vài ngàn tỷ, tập đoàn thì vốn chủ sở hữu âm, 400 DNNN cp hóa thì chỉ có giá trị vài trăm hay vài ngàn tỷ, đường, cầu, cảng, phi trường bán hết rồi thì Thủ Tuong NT Nhân lấy đậu ra tiền cho NS 2017 và sau đó ???_(HT bài 10 563)

c

CXN_102115_10 563_4 con số 2016: Tổng thu 1 triệu tỷ, tổng chi 1,254 ngàn tỷ, bội chi 254 ngàn tỷ, trái phiếu 600 ngàn tỷ (theo 3 triệu tỷ vay trong 5 năm)(budget 2016, public debt, bond): Cân đối ngân sách đang rất căng thẳng

c
Trích bài báo dưới đây ngày 24.11.15:”Chính phủ vừa có báo cáo trình Quốc hội về tình hình tài chính và kết quả hoạt động sản xuất, kinh doanh năm 2014 của các doanh nghiệp do Nhà nước nắm 100% vốn điều lệ.“(HT). CXN, đây là tổng tài sản cuối năm 2014, năm 2015 là năm bán, thu hồi vốn nhiều nhất nên con số 1,1 triệu tỷ còn nhắm chừng phân nữa và nếu bán dc thì chỉ bán dc phân nữa nữa là 400 ngàn tỷ, tức là 20 tỷ đô. Điều này phải chờ xem báo cáo cuối 2015.

c

Với 7 bài viết dưới đây, tất cà những BCT, BBT, BCHTW, ĐBQH, ĐV, LTCM v.v… đều són hết (nam són theo nam, nữ són theo nữ..), đó là lý do có bài báo ngày hôm nay vì chắc chắn đã có những cú phôn đòi hỏi phải làm rõ còn bao nhiêu tập đoàn, Tcty, DNNN v.v…

Trích bài 10 065 ngày 1.11.15 dưới đây (3 tuần):”Một bài toán cộng đơn giản sẽ thấy từ 1. tới 5. là 8.1 tỷ đô, lấy tròn số là 8 tỷ đô. Đây là tài sản (assets) bán dc, nhưng không bán được ngay vì khoản 1. cần thời gian 1 hay 2 năm vì quá lớn, khoản 2. thì Viettel, HKVN và thuốc lá chưa ra kế hoạch bán nên cần 6 tháng ra kế hoạch và số tiền quá lớn nên cần 1 hay 2 năm mới bán dc. Khoản 3. và 4. thì ĐCSVN đang vất vả bán (rất vất vả, chật vât, khó khăn v.v…). Khoản 5. thì ko còn gì nữa để bán.Nhu cầu của ĐCSVN là 17 tỷ đô đáo hạn ngay lập tức và từ 2016 đến 2020 là 30 tỷ đô mỗi năm. Trái phiếu CP chỉ bán được năm 2015 là 140 ngàn tỷ vnđ tức là khoảng 7 tỷ đô.

Hiện giờ đang dự tính vay TP quốc tế 3 tỷ đô, bán Vinamilk và SCIC 3 tỷ đô.

x

Nếu nói tình hình tài chính của CSVN là kiệt quệ thì quá từ bi với họ. tình trạng là khẩn trương hơn kiệt quệ nhưng chúng vẫn cố bưng bít, khi bể ra thì khả năng là một cuộc tháo chạy lớn.“(HT bài 10 065)

x
Càng ngày kịch bản kết liễu KT của CSVN càng rõ, đồng bào ngưng đóng thuế (CP HCS sẽ không truy thu thuế), xuống đường biểu tình đột xuất để nhanh chóng lật đổ bọn ăn hại đái nát, bất tài, tham nhũng, quản lý KTVM tồi vì ngu xuẫn và dốt nát để nhanh chóng có một CP mới có tài hơn, trong sạch hơn. -Melbourne -24.11.15 –Châu Xuân Nguyễn

CXN_110115_10 605_Nếu nói CSVN kiệt quệ tài chánh thì quá nhẹ, quá cảm thông, quá từ bi. Tổng tài sản mà VC có thể bán được (có người mua nhanh hay không là chỉ 50% số tài sản, quick realising assets) chỉ còn vỏn vẹn 4 tỷ đô (so với mức phải vay là 30 tỷ đô mỗi năm, đáo hạn trước mắt là 17 tỷ đô). Dưới sự lãnh đạo tài tình của đảng ta, tài sản của chính phủ VN còn bao nhiêu ??? Trái phiếu đáo hạn 2015 là 17 tỷ đô, từ 2016 trở đi, mỗi năm phải tìm đâu cho vay được 30 tỷ đô cho ngân sách (để trả lương hưu, Công An, QĐND) so với 45 tỷ tổng thu thuế năm 2015 (lost the plot, brilliant leadership, budget 2016, public debt, bond, what is Government’s worth, gov assets saleable)

c
http://chauxuannguyen.org/2015/11/01/cxn_110115_10-605_neu-noi-csvn-kiet-que-tai-chanh-thi-qua-nhe-qua-cam-thong-qua-tu-bi-t-ong-tai-san-ma-vc-co-the-ban-duoc-co-nguoi-mua-nhanh-hay-khong-la-chi-50-so-tai-san-nay-c-hi-con-von-ven-4/

C

CXN_110115_10 604_SCIC và SCIC control cty chỉ có giá trị 70 ngàn tỷ (hơn 3 tỷ đô tí xíu thôi). Dưới sự lãnh đạo tài tình của đảng ta, tài sản của chính phủ VN còn bao nhiêu ??? Trái phiếu đáo hạn 2015 là 17 tỷ đô, từ 2016 trở đi, mỗi năm phải tìm đâu cho vay được 30 tỷ đô cho ngân sách (để trả lương hưu, Công An, QĐND) so với 45 tỷ tổng thu thuế năm 2015 (lost the plot, brilliant leadership, budget 2016, public debt, bond, what is Government’s worth, gov assets)

c

http://chauxuannguyen.org/2015/11/01/cxn_110115_10-604_scic-va-scic-control-cty-chi-co-gia-tri-70-ngan-ty-hon-3-ty-do-ti-xiu-thoi-duoi-su-lanh-dao-tai-tinh-cua-dang-ta-tai-san-cua-chinh-phu-vn-con-bao-nhieu-trai-ph-ieu-dao-han-2/

c

CXN_110115_10 603_Cứ cho là Tcty và Tập Đoàn có thể bán dc là 4 tỷ đô. Dưới sự lãnh đạo tài tình của đảng ta, tài sản của chính phủ VN còn bao nhiêu ??? Trái phiếu đáo hạn 2015 là 17 tỷ đô, từ 2016 trở đi, mỗi năm phải tìm đâu cho vay được 30 tỷ đô cho ngân sách (để trả lương hưu, Công An, QĐND) so với 45 tỷ tổng thu thuế năm 2015 (lost the plot, brilliant leadership, budget 2016, public debt, bond, what is Government’s worth, gov assets, conglomerates)

C

http://chauxuannguyen.org/2015/11/01/cxn_11-0115_10-603_cu-cho-la-tcty-va-tap-doan-co-the-ban-dc-la-2-ty-do-duoi-su-lanh-d-ao-tai-tinh-cua-dang-ta-tai-san-cua-chinh-phu-vn-con-bao-nhieu-trai-phieu-dao-han-2015-l-a-17-ty-do-tu-2016/


CXN_102715_10 585_Cứ cho là thoái vốn ngoài ngành thu về 1 tỷ đô. Dưới sự lãnh đạo tài tình của đảng ta, tài sản của chính phủ VN còn bao nhiêu ??? Trái phiếu đáo hạn 2015 là 17 tỷ đô, từ 2016 trở đi, mỗi năm phải tìm đâu cho vay được 30 tỷ đô cho ngân sách (để trả lương hưu, Công An, QĐND) so với 45 tỷ tổng thu thuế năm 2015 (lost the plot, brilliant leadership, budget 2016, public debt, bond, what is Government’s worth, divestment DNNN, gov assets): Thoái vốn nhà nước: vẫn còn chậm

C

http://chauxuannguyen.org/2015/10/27/cxn_102715_10-585_cu-cho-la-thoai-von-ngoai-nganh-thu-ve-1-ty-do-duoi-su-lanh-dao-tai-t-inh-cua-dang-ta-tai-san-cua-chinh-phu-vn-con-bao-nhieu-trai-phieu-dao-han-2015-la-17-ty-do-tu-2016-tro-d/

c

CXN_102515_10 578_Dưới sự lãnh đạo tài tình của đảng ta, tài sản của chính phủ VN còn bao nhiêu ??? Trái phiếu đáo hạn 2015 là 17 tỷ đô, từ 2016 trở đi, mỗi năm phải tìm đâu cho vay được 30 tỷ đô cho ngân sách (để trả lương hưu, Công An, QĐND) so với 45 tỷ tổng thu thuế năm 2015 (lost the plot, brilliant leadership, budget 2016, public debt, bond, what is Government’s worth, divestment DNNN, gov assets): Vietnam Airlines thoái vốn đạt hơn 90,45%

c

http://chauxuannguyen.org/2015/10/25/cxn_102515_10-578_duoi-su-lanh-dao-tai-tinh-cua-dang-ta-tai-san-cua-chinh-phu-vn-con-b-ao-nhieu-trai-phieu-dao-han-2015-la-17-ty-do-tu-2016-tro-di-moi-nam-phai-tim-dau-cho-va-y-duoc-30-ty-do-ch/

C

CXN_102515_10 577_Dưới sự lãnh đạo tài tình của đảng ta, tài sản của chính phủ VN còn bao nhiêu ??? Trái phiếu đáo hạn 2015 là 17 tỷ đô, từ 2016 trở đi, mỗi năm phải tìm đâu cho vay được 30 tỷ đô mỗi năm cho ngân sách (để trả lương hưu, Công An, QĐND) so với 45 tỷ tổng thu thuế năm 2015 (lost the plot, brilliant leadership, budget 2016, public debt, bond, what is Government’s worth, DNNN worth, gov assets): Cổ phần hóa DNNN 2011-2015 không thể về đích

C

http://chauxuannguyen.org/2015/10/25/cxn_102515_10-577_duoi-su-lanh-dao-tai-tinh-cua-dang-ta-tai-san-cua-chinh-phu-vn-con-b-ao-nhieu-trai-phieu-dao-han-2015-la-17-ty-do-tu-2016-tro-di-moi-nam-phai-tim-dau-cho-va-y-duoc-30-ty-do-mo/

CXN_102515_10 576_Dưới sự lãnh đạo tài tình của đảng ta, tài sản của chính phủ VN còn bao nhiêu ??? SCIC chủ sở hữu 35 ngàn tỷ vnđ (một tỷ rưởi đô), trái phiếu đáo hạn 2015 là 17 tỷ đô, từ 2016 trở đi, mỗi năm phải tìm đâu cho vay được 30 tỷ đô mỗi năm cho ngân sách (để trả lương hưu, Công An, QĐND) so với 45 tỷ tổng thu thuế năm 2015 (lost the plot, brilliant leadership, budget 2016, public debt, bond, what else to scramble, gov assets): Danh mục vốn của SCIC còn 230 khoản với giá trị sổ sách khoảng 17.000 tỷ đồng

c

http://chauxuannguyen.org/2015/10/25/cxn_102515_10-576_duoi-su-lanh-dao-tai-tinh-cua-dang-ta-scic-chu-so-huu-35-ngan-ty-vn-d-mot-ty-ruoi-do-trai-phieu-dao-han-2015-la-17-ty-do-tu-2016-tro-di-moi-nam-phai-t-im-dau-cho-vay-duoc-30-ty/

xxxxxxxxxxx

http://cafef.vn/vi-mo-dau-tu/dieu-gi-se-xay-ra-neu-119-tap-doan-tong-cong-ty-hop-lai-thanh-mot-sieu-cong-ty-20151124132839307.chn

Thứ 3, 24/11/2015, 13:28

Điều gì sẽ xảy ra nếu 119 tập đoàn, tổng công ty hợp lại thành một Siêu Công ty?

Điều gì sẽ xảy ra nếu 119 tập đoàn, tổng công ty hợp lại thành một Siêu Công ty?

TIN MỚI

“Super Company” – công ty giả định hình thành từ 119 tập đoàn, tổng công ty do nhà nước sở hữu 100% vốn sẽ có tổng tài sản đạt 2,7 triệu tỷ đồng cùng tổng doanh thu 1,6 triệu tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế 176 nghìn tỷ đồng.

Chính phủ vừa có báo cáo trình Quốc hội về tình hình tài chính và kết quả hoạt động sản xuất, kinh doanh năm 2014 của các doanh nghiệp do Nhà nước nắm 100% vốn điều lệ.

Theo đó, tại thời điểm kết thúc năm 2014, có 781 doanh nghiệp do nhà nước nắm 100% vốn điều lệ, bao gồm:

+ 8 tập đoàn kinh tế (bao gồm cả số liệu của Vinatex – cổ phần hóa trong năm 2014)

+ 85 tổng công ty (không bao gồm Tổng công ty Công nghiệp Tàu thủy)

+ 26 công ty TNHH một thành viên hoạt động theo mô hình công ty mẹ – con

+ 277 công ty TNHH một thành viên hoạt động trong lĩnh vực cung ứng dịch vụ, sản phẩm công ích

+ 385 công ty TNHH một thành viên độc lập hoạt động sản xuất kinh doanh thương mại

Báo cáo của Chính phủ cho thấy 781 doanh nghiệp trên có tổng tài sản theo số liệu hợp nhất năm 2014 đạt trên 3,1 triệu tỷ đồng; tổng doanh thu 1,7 triệu tỷ đồng và tổng lợi nhuận 188 nghìn tỷ đồng.

Đóng góp phần lớn vào kết quả này là 119 tập đoàn, tổng công ty và công ty mẹ – con (gọi chung là Tập đoàn, Tổng Công ty). Nếu hợp nhất 119 tập đoàn, tổng công ty thành 1 công ty duy nhất – có thể tạm gọi là Super Company – ta sẽ có 1 doanh nghiệp bao trùm phần lớn các ngành kinh tế trọng yếu của đất nước.

Super Company có tổng tài sản đạt 2,7 triệu tỷ đồng (127 tỷ USD), vốn chủ sở hữu 1,1 triệu tỷ đồng (52 tỷ USD) cùng tổng doanh thu 1,6 triệu tỷ đồng (75 tỷ USD).

Về mặt tài sản, tài sản của Super Company tương đương với PVN, Vinacomin và 3 ngân hàng Vietinbank, BIDV và Vietcombank cộng lại. Với tổng tài sản 760 nghìn tỷ đồng, PVN đóng góp 27% tổng tài sản của Super Company, trong khi đó, EVN chiếm 9%, Vinacomin chiếm 5%

Tổng tài sản của Super Company bằng PVN, Vinacomin cộng với 3 ngân hàng BIDV, Vietcombank và Veitibank
Tổng tài sản của Super Company bằng PVN, Vinacomin cộng với 3 ngân hàng BIDV, Vietcombank và Veitibank

Tổng vốn chủ sở hữu của Super Company đạt 1,1 triệu tỷ đồng – tương đương vốn hóa của thị trường chứng khoán Việt Nam – chiếm 40% tổng nguồn vốn. Các khoản nợ phải trả đạt 1,6 triệu tỷ đồng, trong đó:

+ Nợ vay ngắn và dài hạn tại các tổ chức tín dụng là 553 nghìn tỷ đồng

+ Nợ vay nước ngoài 381 nghìn tỷ đồng (gần 18 tỷ USD)

++ Vay lại vốn ODA của Chính phủ là 118 nghìn tỷ

++ Vay nước ngoài được Chính phủ bảo lãnh 124 nghìn tỷ

++ Vay nước ngoài theo hình thức tự vay, tự trả: 92 nghìn tỷ

Cơ cấu nguồn vốn
Cơ cấu nguồn vốn

Tổng doanh thu của Super Company đạt 1,57 triệu tỷ đồng, tương đương 1/2 GDP của Việt Nam. Sau khi Mobifone tách khỏi VNPT, hiện chỉ còn 4 tập đoàn có doanh thu trên 100 nghìn tỷ, gồm PVN, Petrolimex, EVN và Viettel. Trong đó, Petrolimex đã cổ phần hóa. Tổng doanh thu của 3 tập đoàn còn lại đạt 763 nghìn tỷ đồng, tương đương ½ tổng doanh thu của Super Company.

Bên cạnh số đông doanh nghiệp có lợi nhuận và lợi nhuận cao, Báo cáo của Chính phủ cho thấy vẫn có 10 tập đoàn, tổng công ty phát sinh lỗ trong năm 2014, với tổng mức lỗ hợp nhất là 4.901 tỷ đồng. Những công ty lỗ nhiều nhất là Vinalines, Vinafood 2, Tổng Công ty 15 – BQP, công ty Haprosimex – Hà Nội.

Trong khi đó, số doanh nghiệp có lỗ lũy kế là 19, với tổng mức lỗ hơn 24.400 tỷ.

PVN và Viettel có lợi nhuận vượt trội cho các doanh nghiệp còn lại

PVN và Viettel có lợi nhuận vượt trội cho các doanh nghiệp còn lại

Số liệu của Super Company chỉ tính đến những doanh nghiệp do Nhà nước sở hữu 100%, không tính đến các doanh nghiệp đã cổ phần hóa. Do vậy khi tiến trình cổ phần hóa đang diễn ra mạnh mẽ thì quy mô của Super Company sẽ “hao hụt” dần theo thời gian.

Như trong năm 2014 đã có 15 tổng công ty nhà nước chuyển thành công ty cổ phần, với những cái tên đáng chú ý có Vietnam Airlines, Cienco 1, Cienco 4, Vocarimex, Vinamotor, Hancorp, Seaprodex…

Kiến Khang

Theo Trí thức trẻ


17 comments on “CXN_112415_10 741_Sau 70 năm cướp giết hiếp của dân tộc VN, ĐCSVN hiện giờ chỉ còn tài sản vỏn vẹn bằng một năm đóng thuế kể cả dầu thô, 1,1 triệu tỷ (khoảng 50 tỷ usd. Nếu nói CSVN kiệt quệ tài chánh thì quá nhẹ, quá cảm thông, quá từ bi. Tổng tài sản mà VC có thể bán được (có người mua nhanh hay không là chỉ 50% số tài sản, quick realising assets) chỉ còn vỏn vẹn 4 tỷ đô (so với mức phải vay là 30 tỷ đô mỗi năm, đáo hạn trước mắt là 17 tỷ đô). Dưới sự lãnh đạo tài tình của đảng ta, tài sản của chính phủ VN còn bao nhiêu ??? Trái phiếu đáo hạn 2015 là 17 tỷ đô, từ 2016 trở đi, mỗi năm phải tìm đâu cho vay được 30 tỷ đô cho ngân sách (để trả lương hưu, Công An, QĐND) so Công An, QĐND) so với 45 tỷ tổng thu thuế năm 2015 (lost the plot, brilliant leadership, budget 2016, public debt, bond, what is Government’s worth, gov assets saleable): Điều gì sẽ xảy ra nếu 119 tập đoàn, tổng công ty hợp lại thành một Siêu Công ty

 1. Chết rụi rồi,còn bàn siêu công ty?càng lớn càng khó kiểm soát .Nếu có siêu công ty với sự lãnh đạo tài tình của Đảng ta, chúng ta nên mừng vì nó kéo Đảng và nhà nước xuống âm phủ nhanh hơn

  Like

 2. Chắc chắn rằng khi hóa trang thành siêu công ty,sự đấu đá cắn xé giành quyền vua sẽ khốc liệt ghê gớm,chúng đấu đá trong đảng quyền còn sợ mất đảng chứ trong siêu công ty,tạm đặt tên là lumotdan,ltd.co sẽ một mất một còn.

  Like

 3. He he…!!NH thì sáp nhập.Cty thì liên kết lại vì chịu không thấu sự phá sản dồn dập.Tình cảnh của tụi cs hiện nay sao giống kiến trôi giữa dòng nước lũ quá hà…mà đã sáp nhập thì rơi vào cảnh”ghế thì ít,đít thì nhiều”.Ôi!rồi sẽ xảy ra chuyện lũ súc vật đỉnh cao cắn xé giành quyền lợi cho mà xem.
  Anh Tư SG đâu rồi?Sao không giúp Trẹm phân tích chuyện gì đã xảy ra cho tụi vc vậy cà????

  Like

 4. thời sự VTV tối nay đã chính thức lên tiếng về vấn nạn công chức ở các cấp từ trung ương tới địa phương quá đông khiến cho ngân sách của dân ngày một teo tóp . nguồn ngân sách chi thường xuyên ( trả lương cán bộ nghỉ hưu , côn an , côn đội , đảng viên các cấp… luôn chiếm tới 75 % GDP khiến cho đất nước không tài nào phát triển được …

  Like

 5. Khi 119 tập đoàn hợp lại thành một siêu công ty thì:
  1/ Trước hết, mỗi công ty khi kê khai tài sản sẽ NÂNG giá trị tài sản lên cao ngút ngàn (kiểu ụ nổi sắt vụn hét giá tàu hiện đại mới sản xuất)
  2/ Tranh nhau làm lãnh đạo, tranh nhau ăn
  3/ Quản lý không xuể, tranh nhau phá
  4/ Siêu công ty sẽ có 119 phe nhóm, hỗn chiến ngày lẫn đêm. Náo nhiệt lắm.
  Trong quá trình giãy chết, CSVN liên tục MƠ GIỮA BAN NGÀY và càng ngày càng NÓI XÀM, NÓI XẠO.

  Like

  • Chuyện gì nữa chứ khoản 2,3,4 là xảy ra nhanh lắm với bầy cá tra mang tên đỉnh cao trí tệ loài…ngừ.

   Like

 6. Hết tiền thì làm sao CA còn đoảng còn mình nữa, dân sẽ hỏi tội của bọn CA, CA gả danh côn đồ….tin vui đến sớm vậy sao AC, xin chúc anh sức khoẻ để hoàn thàn sứ mệnh dân tộc.

  Like

  • Khi nó tái cấu trúc NH, sáp nhập thì lòi nợ xấu NH (Đại gia mất tiền, chết như rạ), bây giờ chúng tái cấu trúc DNNN thì lòi nợ DNNN phải thanh toán (cách chức, tù, hết tiền trả nợ cho DNNN). ko có tiền thanh toán thì sẽ bể thôi. Chúng nó từng che giấu nợ xấu NH, khi thanh lý thì lòi ra thôi, ko che đậy dc nữa, chúng che giấu nợ của Vinashin, Vinalines, khi thanh lý là lòi nợ phải thanh toán nợ giùm cho DNNN thui, ko có tiền thanh toán thì vỡ nợ. Ngày nào còn DNNNN hay NH yếu kém thì giấu nợ xấu NH, nợ của DNNN dc, khi thanh lý, bán NH, bán DNNNN thì nợ phải có ng đứng ra trả, đó là ĐCSVN, ko có tiền thanh toán nợ khi thanh lý thì bể thôi
   AC
   AC

   Like

 7. Những cái đống nợ xấu mà chúng nó đã tê tê tái tái cấu trúc????, thì cái đống nợ xấu thúi nhất mang tên của các DNNN mới đúng bản chất KTTT định hướng XHCN, là bộ mặt giả nhân, giả nghĩa của chế độ csVN, chúng nó đang cố quá sức để làm biến mất những cái tên pháp nhân như là nhân chứng lịch sử tồi tệ nhất của Đất nước VN, bằng một hoặc mười cái tên mới khác, không có siêu công ty đâu (nhưng tôi mong cho nó làm ra cái siêu công ty = 119 đó). Hiện nay có những kẻ đã ăn xong hết rồi, giờ chúng nó đang bàn kế tìm những kẻ đổ rác, đang dành giật nhưng không xong rồi, phải siêu công ty thôi????hi hi!!!!

  Like

 8. Hehe…..lũ súc vật đảng csvn chó má đang chơi cú vét máng đây mà.Đúng như anh Châu nhận định ở trên,đám tàn quân bại liệt của chúng te tua,tơi tả,rách rưới quá nên chúng gom lại phát cho quần áo,cờ xí,tên mới để lòe bịp thiên hạ hầu vớt thêm cú chót trước khi bỏ chạy.Tụi đầu tư nước ngoài cứ tưởng là siêu công ty thật nhào vô là dính chấu ngay.Bây giờ ngân sách đã cạn kiệt,các công ty trên sống bằng nguồn vốn nhà nước,này gom lại tiền đâu nữa mà cấp,chỉ có nước nhảy lầu hết thôi.

  Like

 9. TAN HOANG NỀN KINH TẾ , NỢ ĐẦM ĐÌA , KHOẢNG CÁCH GIÀU NGHÈO GIA TĂNG LÀM ĐẠO ĐỨC XÃ HỘI SUY THOÁI TRẦM TRỌNG VÀ VN TIẾN VÀO THỜI KỲ ĐỒ ĐÁ NẾU TỔNG CÔNG TY THAM NHŨNG HỢP LẠI TRỞ THÀNH SIÊU CÔNG TY THAM NHŨNG
  Chúng đã thành công trong việc tuyên truyền định hướng ” ngu dân dễ trị ” theo đó người dân VN đã mất hết tinh thần ̣tự chủ , chỉ còn tinh thần buông xuôi ,chấp nhận để chúng trèo lên đầu lên cổ muốn làm gì thì làm , họ chỉ âm thầm sống cho qua ngày …
  nhưng chúng không thể định hướng hay tuyên truyền giả tạo được trong chính đội ngũ cai trị của chúng nên chúng run sợ đội ngũ lính lác của chúng trùng trùng điệp điệp (hơn 30 triệu người hưởng lương nhà nước) ̣̀́́đang le lói ” tự diễn biến , tự chuyển hóa , thế lực thù địch ..” vì bội chi , ngân sách kém không thể nuôi nổi bọn chúng và đồng thời lương lậu trong dân cũng đã quá cạn do khối DNTN đã chết hết , 1 số còn sống le lói , DNNN thì nợ chúa chổm , BĐS , NHTM ,TTCK chỉ chực vỡ không biết ngày nào , dự trữ ngoại hối chỉ chực vỡ tung khi tư thương chỉ lo nhập hàng hóa theo thuế xuất 0% từ các FTAs ,TPP về VN bán lấy lãi rồi đổi ra usd nhập về bán tiếp .. cứ thế và cứ thế thì usd của dự trữ ngoại hối sẽ mau chóng cạn …

  Nếu chúng liều mình in tiền để bù bội chi nghĩa là lại phá giá tiền đồng nữa thì dân chúng sẽ rút tiền hàng loạt để mua usd cất giữ để có lãi cao hơn nhiều khi gửi ngân hàng cả năm chỉ có 6%/năm ,việc này làm ngân hàng ngả nghiêng hơn , mau sụp hơn bởi chỉ cần đóng cửa 1/120 ngân hàng thôi là KTVN sụp đổ ngay tức khắc …

  Để xem coi , ngay lúc này nếu không có tiền đồng để bù bội chi (trả lương cong an ,QĐ,CBCNV , lương hưu..) , không bán được trái phiếu ra nước ngoài (3 tỷ usd) để bù bội chi và tiếp liệu cho dự trữ ngoại hối , không thể in tiền đồng vì điều đó thì quá nguy hiểm , ký các FTA.,AEC , TPP ..để dụ dỗ dân chúng yên tâm cứ làm ăn để chúng thoải mái thu thuế , tăng phí cứu ngân sách cũng đã phá sản hoàn toàn trong thời gian qua , mọi chính sách tăng thuế , tăng phí bán các SCIC ,bán cầu đường , bán cao tốc cho tư nhân , bán cảng biển , bán đất vàng , bán các tài sản nhà nước ..đều phải có độ trễ không thể bán ngay có tiền tươi ngay được ! …

  Vậy , phải làm sao đây hỡi các bộ trưởng , chiên gia KTVN , giáo sư , thạc sĩ , tiến sĩ kinh tế trong nước, các UB nghiên cứ , các viện KT trung ương .. ? …. Xin thưa không có cách nào để sửa được nền KTVN quái thai (KTTT định hướng XHCN ) này cả ! chỉ có đập bỏ hết làm lại từ đầu thôi , quí vị càng bàn , càng tám (họp), càng sửa thì nó càng mau chóng lao dốc rút ngắn thời gian vỡ nợ KTVN đến càng nhanh hơn … chờ xem

  Note : tại sao hàng hóa TQ giá rẻ nhập vào VN tràn lan như sắt thép , nông sản , xe tải , hàng điện tử .. vì TQ phá giá đồng nội tệ để khuyến khích xuất khẩu và hạn chế nhập khẩu … còn VN thì sao ? không dám phá giá tiền đồng bằng hoặc hơn TQ để hạn chế nhập khẩu hàng TQ và hỗ trợ cho DNTN xuất khẩu nhiều hơn ! vì sao vậy hả CPVN ? vì phá giá tiền đồng thì có một bất lợi là nợ nước ngoài theo đó tăng lên ! … giữa KTVN và nợ nước ngoài tăng lên thì CPVN chọn cái nào ? đến nay các anh chị các bạn cũng đã biết câu trả lời ! chúng sẵn sàng để hàng ngoại tràn vào qua chính sách tỉ giá để tiêu diệt sạch sẽ các doanh nghiệp trong nước .. buồn thay các đỉnh cao trí tuệ VN quá kênh kiệu nên phạt dân VN 5 triệu…
  (khi phá giá đồng nội tệ thì 1 USD sẽ có nhiều tiền nội tệ hơn và mua được nhiều hàng hóa hơn trước lúc chưa phá giá , do đó doanh nghiệp nội gom hàng bán ra nước ngoài thu usd dễ hơn trước ! đó là hỗ trợ cho xuất khẩu , còn nhập khẩu thì DN phải trả bằng usd trong khi nhiều nội tệ mới đủ mua 1 usd vì nột tệ phá giá do đó DN tự giác hạn chế nhập khẩu … điều này chảy máu ngoại tệ qua nhập khẩu được rút ngắn , trong khi xuất khẩu thu usd về cho nhà nước … thúc đẩy KT tiêu thụ hàng nội địa để giảm thất nghiệp tăng thu ngân sách ….,đây gọi CHIẾN TRANH THƯƠNG MẠI đó các bạn )

  Like

Leave a Reply to Traucau Cancel reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s