CXN_121615_10 879_Càng ngày, dấu hiệu cấp bách bán hết, bán bất cứ giá nào càng hiện rõ. Vơ vét những tỷ vnđ cuối cùng của tài sản quốc gia, lần này chỉ 62 tỷ vnđ thôi cũng xứng đáng để vét, bán được đồng nào, ai có tiền mặt trả ngay thì cứ mạnh dạn bán nhanh, khỏi cần xin phép nữa. Dưới sự lãnh đạo tài tình của đảng ta, tất cả vì ngân sách ??? Trái phiếu đáo hạn 2015 là 17 tỷ đô, từ 2016 trở đi, mỗi năm phải tìm đâu cho vay được 30 tỷ đô cho ngân sách (để trả lương hưu, Công An, QĐND) so với 45 tỷ tổng thu thuế năm 2015 (lost the plot, brilliant leadership, budget 2016, public debt, bond, devoted for the budget, last scrapping of the barrel, urgent sales): Thoái vốn theo lô, gỡ nút thắt về thoái vốn cho doanh nghiệp Nhà nước

http://cafef.vn/vi-mo-dau-tu/thoai-von-theo-lo-go-nut-that-ve-thoai-von-cho-doanh-nghiep-nha-nuoc-20151215100445679.chn
Thứ 3, 15/12/2015, 10:04
Thoái vốn theo lô, gỡ nút thắt về thoái vốn cho doanh nghiệp Nhà nước
chia sẻ

Thoái vốn theo lô, gỡ nút thắt về thoái vốn cho doanh nghiệp Nhà nước

TIN MỚI

Bán cổ phần theo lô sẽ giúp các doanh nghiệp thoái hết vốn Nhà nước triệt để, sẽ thực sự được khoác lên mình chiếc áo mới.

Chỉ trong vòng hai năm gần đây, Bộ Giao thông Vận tải đã thoát vốn Nhà nước khỏi các doanh nghiệp được gần 4.000 tỷ đồng. Để đẩy nhanh tiến trình thoái vốn , Bộ Giao thông Vận tải đã đưa ra nhiều giải pháp mang tính đột phá, chưa có tiền lệ nhằm giúp cho các Tập đoàn, Tổng công ty Nhà nước có thể thực hiện được việc thoái vốn theo đúng lộ trình, đó là bán toàn bộ phần vốn Nhà nước, hay gọi cách khác là bán theo lô.

Ngay sau khi Bộ Giao thông Vận tải áp dụng thành công hai Tổng công ty, phương thức thoái vốn theo lô cũng được Chính phủ ban hành Nghị định 41 để áp dụng cho các doanh nghiệp Nhà nước trên toàn quốc. Phương thức này được đánh giá là tăng tính hấp dẫn cho cổ phiếu trong mắt các nhà đầu tư.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s