CXN_012616_11 031_Kính thưa đồng bào, Có ai nhìn thấy 3D đang run sợ và buông xuôi tất cả, có ai biết tại sao hay không ??? Tất cả những lời ong tiếng ve trên mạng là của một đám chó hùa ngu xuẫn bị đám dân chủ cuội dùng chủ nghĩa dân tộc , bài Trọng Lú chứ bản thân 3D chỉ chống đối duy nhất một lần vào kỳ họp thường kỳ và bị Đinh Thế Huynh khớp mỏ là êm luôn và rút tên cho tới bây giờ (bolted, keeping quiet, abuse labour insurrance)

Châu Xuân Nguyễn

x

 1. Lâm sơn
  24.01.2016 @ 12:07 PM Edit
  Lại một lần nữa anh Châu nhìn nhận đúng sự việc mà 90 triệu dân Việt nhìn kg ra. Ai cũng đoán già đoán non răng 3 X sẽ thắng làm TT. Đúng như CXN nhận định ( dù ai có nói cỡ nào đi chăng nữa) là 3 X đã quá nản vì nền KT cs nát như tương rồi có đánh nhau để giành chức thì cũng ngồi mà chết thôi, nên 3 X quyết định hạ cánh an toàn. Thực ra lũ sâu bọ csVN này chúng cũng rất sợ mất đảng chó ỉa của chúng, sợ ng dân đập chúng nên chúng đang cố cầm cự .
  Tất cả phụ thuộc vào lòng dân Việt. Lửa căm thù sẽ bùng cháy khi sức chịu đựng kg còn nữa.

xxxxxxxxxxxx

Kính thưa đồng bào,

Kỳ HN6 tháng 10.2012, 3D uy nghi lẫm liệt nhưng lần này thì rất xìu, tại sao vậy ???

x

Vì từ 2013, mỗi năm bội chi ngân sách tầm 200 đến 250 ngàn tỷ, phải vay thêm trái phiếu mỗi năm từ 2013 là 400 đến 440 ngàn tỷ (để bù bội chi và đáo hạn nợ TP cùng một phần đầu tư công, 3D để phần đầu tư công này để tỷ lệ bội chi/GDP dưới 5%).

Từ 2013 đến giờ, CXN luôn luôn thắc mắc rằng 3D chắc là có in tiền, nhưng CPI vẫn thấp tức là in tiền thì hiện ra ngay. Vậy là 3D phải quơ quào ở đâu đó vì nếu mỗi năm thâm thủng 200 ngàn tỷ, 2013,14,15 là 600 ngàn tỷ, tại sao lương không thiếu đại trà.

x

May mắn thay, vài ngày trước BHXH xì ra là tính đến hết 2014, Ngân sách bí mật vay 300 ngàn tỷ (vì vậy nên ko trả BHXH 1 lần nên Pouyen đình công. vậy là tìm ra dc 300 ngàn tỷ CXN_011916_11 012_Người dân bức xúc vì ngân sách vay 30 ngàn tỷ của NHNN, hãy nhìn 300 ngàn tỷ dc chỉ đạo bởi 3D vay của BHXH, tiền đâu trả lại 15 tỷ đô này cho 11 triệu người lao động. Tội của 3D là xử tử chứ không phải “không tự ứng cử”. Không ra khỏi Chính trị thì ai dám phanh phui chuyện này và hằng trăm chuyện khác nữa của 3D, đó là suy nghĩ của CXN khi muốn 3D rời chính trị VN (bolted, abuse labour insurance): Tiền đóng BHXH của người dân đang được đổ vào đâu?, còn 300 ngàn tỷ kia là từ đâu ??? Tìm ra dc 30 ngàn tỷ vay từ NHNN, 1 tỷ đô (22 ngàn tỷ) vay từ Vietcom bank, 1 tỷ đô vay TP quốc tế cuối 2014 (vậy là tìm thêm dc 30+22+22=74 ngàn tỷ).

x

Phần còn lại tức là 300-74= 225 ngàn tỷ thì có lẽ từ quỹ bình ổn xăng dầu, quỹ bình ổn vật giá, quỹ hưu của cách mạng lão thành và nhiều quỹ nữa. Cộng với chuyện bán DNNN, cao tốc, cảng biển, rừng đầu nguồn, biển đảo, bauxite v.v.. Những chuyện này có lẽ Bộ Chính Trị bây giờ mới biết ra nên 16 ng này bí mật thông tin cho 200 ng BCH TW khóa 11 nên họ mới ngưng ủng hộ 3D tới ngày hôm nay.

x

Vấn đề tới là chúng ta đang mong đợi thông tin xì ra khi 3D rời chính trường là thật sự quỹ nào đã cạn tiền, quỹ lương hưu cạn tiền là rất nguy hiểm

xx

CXN, 26.1.16, Melb

xxxxxxxx

Trích bài 11 012 ngày 19.1.16:”

So sánh với NS thâm thủng mà CXN đã tính ra ở đây.. Năm 2014 là 202 ngàn tỷ, vay của BHXH 93 ngàn tỷ như trên.. CXN_101714_6781_Khi NS thâm thủng, ngân sách 2014 phải “vay” NS 2015 để chi trả 220 ngàn tỉ thâm thủng, NS 2015 phải “vay” NS 2016 và cứ thế cho đến khi vỡ nợ: Chi trả nợ quá lớn gây khó khăn cho cân đối ngân sách
x

Năm 2015, nhu cầu huy động vốn cho ngân sách là 440 ngàn tỷ, cả năm 2015 chỉ bán dc 200 ngàn tỷ TP CP, thâm thủng 440-200=220 ngàn tỷ thì vay BHXH và vơ vét các quỷ là bao nhiêu ??? Quỹ BHXH đã đi vào bội chi…

x
CXN_102215_10 565_Bài viết này chỉ là những thú nhận của BT Bộ Tài Chính về những gì CXN viết 3 năm nay về trái phiếu, ngân sách, nợ công thôi..bây giờ hết giấu được nữa rồi (budget 2016, public debt, bond): Phát hành trái phiếu đang không đủ để trả nợ trái phiếu cũ

x

Trích bài 10 565 ngày 22.10.15:”
Trích bài báo dưới đây ngày 21.10.15:”Trong năm 2015 Chính phủ có kế hoạch vay nợ với tổng khối lượng là 436.000 tỷ đồng để đảo nợ và đáp ứng nhu cầu huy động vốn. “(HT)
x
CXN_010115_7671_4 con số 2015: Thu 911, chi 1150, bội chi 240, TP 440: Năm 2015 dự kiến thu NSNN 911 nghìn tỷ đồng trên cơ sở giá dầu 100 USD/thùng

Trích bài 7671 ngày 1.1.2015 (11 tháng nay):”Bài báo dưới đây nói rõ vài khoản thu, nhu cầu trái phiếu nhưng không đủ chi tiết về chi. Toi nghĩ là đầu tư công bị cắt thê thám, đó là lý do GT & VT kêu gọi đầu tư đường cầu như PPP, TP trong dân v.v..———-

Thu: thu cân đối NSNN là 911,1 nghìn tỷ đồng

Chi: Dự toán chi NSNN năm 2015 là 1.147,1 nghìn tỷ đồng

bội chi=1150-911=240 nhưng…Quốc hội đã thông qua mức bội chi NSNN năm 2015 là 226 nghìn tỷ đồng


TPCP: 85 nghìn tỷ đồng, cộng với huy động cho bù đắp bội chi (226 nghìn tỷ đồng) và đảo nợ (130 nghìn tỷ đồng), thì nhiệm vụ phải huy động trong năm 2015 tăng khoảng 40 nghìn tỷ đồng so với năm 2014 (85+226+130=440, năm 2014 là 400 ngàn tỉ)“(HT)
xx
Trong bài viết trên, CXN vạch ra là TPCP phải phát hành là 440 ngàn tỷ (CS tránh né nói con số này trong bài báo sợ làm chấn động dư luận, nhưng nay chúng phải nói thật ra.
x
Trích bài báo dưới đây ngày 21.10.15: “Do đó, để đáp ứng nhu cầu huy động vốn cho NSNN năm 2015, Chính phủ đã phê duyệt kế hoạch vay nợ với tổng khối lượng là 436.000 tỷ đồng. Trong đó, vay để bù đắp bội chi là 226.000 tỷ đồng; chương trình đầu tư trái phiếu là 85.000 tỷ đồng và vay để đáo nợ là 125.000 tỷ đồng.”(HT)
x
Trích bài báo dưới đây ngày 21.10.15: “Chính phủ dự kiến, nguồn vay để huy động được 436.000 tỷ đồng từ các nguồn, bao gồm: Vay nước ngoài 36.000 tỷ đồng; vay trong nước 400.000 tỷ đồng. Vay trong nước sẽ bao gồm phát hành TPCP 250.000 tỷ đồng; vay các quỹ tài chính Nhà nước là 118.000 tỷ đồng và các khoản vay khác là 32.000 tỷ đồng.”(HT)
x
CXN_020115_7955_Nước tới cổ mới bơi của loài vượn, TPCP cần 440 ngàn tỉ nhưng chỉ phát hành 250 ngàn tỉ vì CXN vạch ra cho loài vượn biết là tiền huy động chỉ 300 ngàn tỉ, trả lãi nợ xấu hết 100 ngàn tỉ, chỉ còn 200 ngàn tỉ mua trái phiếu thì tiền đâu cho DNNVV vay để hoạt động: Phát hành 250.000 tỷ đồng trái phiếu Chính phủ năm 2015 (explained)
xxxxx
Trích bài báo dưới đây ngày 21.10.15: “Theo Bộ trưởng, trong năm 2015 Chính phủ đã triển khai đồng bộ các giải pháp để huy động được nguồn vốn vay nêu trên, nhằm đáp ứng yêu cầu dự toán chi đã duyệt. Các kênh huy động như phát hành TPCP trong nước, vay các quỹ tài chính Nhà nước, vay ưu đãi nước ngoài, vay ODA đều được sử dụng tối đa.” (HT)
xxx
Trích bài báo dưới đây ngày 21.10.15: ““Tuy nhiên, trên cơ sở kết quả thực hiện 9 tháng đầu năm 2015 có thể thấy rất khó khăn để đạt kết quả đề ra, đặc biệt là thông qua công tác huy động vốn phát hành TPCP. Trong khi khối lượng TPCP đến hạn thanh toán là tương đối lớn, khoảng 363.116 tỷ đồng” – Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng cho biết.

Dẫn chứng, trong 9 tháng đầu năm 2015 tổng khối lượng phát hành TPCP là 127.473 tỷ đồng, bằng 51% kế hoạch năm và bằng 60,6% so với cùng kỳ. Trong đó khối lượng phát hành TPCP kỳ hạn 5 năm là 64.061 tỷ đồng; kỳ hạn từ 10 năm trở lên là 63.412 tỷ đồng; kỳ hạn 20 năm là 4.230 tỷ đồng.“(HT)

CXN_061115_9085_Mỗi tháng chỉ tiêu bán là 20 ngàn tỉ Trái phiếu, mỗi năm 250 ngàn tỉ, nhu cầu 2015 là 440 ngàn tỉ. Không đủ nhu cầu thì in tiền hằng triệu tỉ, gây lạm phát, dân càng nghèo hơn: Trái phiếu Chính phủ kỳ hạn 5-15 năm lại bị “ế” (budget, public debt, interest rate, hyper-inflation, bonds)

x

CXN_100315_10 479_Ảnh hưởng đến BĐS như thế nào ??? Khi trái phiếu ế thì Kho Bạc NN phải tăng lãi suất để hút tiền về kho bạc, điều này sẽ làm trước mắt là thị trường BĐS sẽ vỡ tung,đồng bào hãy ngưng mua BĐS. Cắt giảm chi tiêu 10% (10% của 1,1 triệu tỉ là 110 ngàn tỉ), vay 30 ngàn tỉ nhưng vẫn còn thiếu hụt vì trái phiếu chỉ bán dc 96 ngàn tỉ trong khi nhu cầu là 250 ngàn tỷ (salary delayed, budget, bonds dramatic shortfall, public debt, withholding 10%, thần thoại): Nỗi lo đầu ra trái phiếu chính phủ

CXN_061115_9090_ Ha ha !!! Bán trái phiếu chỉ được 69 ngàn tỉ nửa năm (140 ngàn tỉ cho năm 2015 so với chỉ tiêu 250 ngàn tỉ, không đủ trang trải ngân sách thâm thủng 440 ngàn tỉ) nên phải cắt số tiền trả lương cán bộ NN (chi tiêu thường xuyên) 10% (salary delayed, budget, bonds, public debt, withholding 10%): Hụt thu ngân sách, lại gấp rút tiết kiệm chi

xxxxxxx

Trích bài báo dưới đây ngày 21.10.15: “Theo tính toán, nếu không có giải pháp phát hành đa dạng hóa các kỳ hạn thì cả năm chỉ huy động được 160.000 tỷ đồng, như vậy giảm 90.000 tỷ đồng so với kế hoạch. Trong khi đó, khối lượng thanh toán gốc và lãi TPCP năm 2015 là 160.684 tỷ đồng.

“Như vậy, trong 9 tháng đầu năm 2015 khối lượng vốn huy động mới từ phát hành TPCP không đủ để thanh toán và trả nợ gốc và lãi TPCP đến hạn” – Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng cho biết.”(HT bài 10565)

Vì lấy tiền quỹ BHXH cho NS vay nên quỹ BHXH không còn tiền thanh toán lương hưu 1 lần nên chúng định đổi luật nhưng bị biểu tình 90 ngàn người nên chúng phải hủy luật 60 nàyCXN_040415_8546_Hoan Hô Anh Chị Em CNV của PouYuen, Saigon, Long An, Tiền Giang, Tây Ninh đã thắng lợi ngang lần đầu tiên biểu tình đột xuất, số đông, thực chất chứ không như hàng chục cuộc biểu tình của đám dân chủ dởm chống Tàu Cộng, với ngày giờ, có tổ chức để CA bắt gọn, đưa lên mạng xã Hội, dân muốn biểu tình đâm ra sợ, đó là sự hợp tác của đám dân chủ cuội và công an ĐCSVN chống Tàu chứ không được chống ĐCSVN (BHXH,TPP,LĐV,27 Hội Đoàn,protest)

Ngụy quyền cộng sản VN thực sự không còn mạnh như chúng ta từng nghỉ , hiện chúng đang rất yếu và sẽ bị đè bẹp nếu hàng triệu người dân VN biết đoàn kết tạo nên sức mạnh .

60.000 công nhân Pou Yuen đã làm nên chiến thắng lịch sử

60.000 công nhân Công ty Pou Yuen đã làm nên một chiến thắng bước đầu trong cuộc đấu tranh đòi quyền lợi chính đáng của mình khi gây ra sức ép, buộc Chính phủ phải nhất trí kiến nghị Quốc Hội sửa Điều 60 Luật BHXH (điều luật chỉ cho phép người lao động nhận tiền BHXH một lần khi về hưu.)

Đó là kết quả của sự kiên trì và trật tự, can trường và đồng ý chí, nó cùng với sự ủng hộ, sát cánh với cuộc đình công của báo giới lề trái, dư luận xã hội .
Tất cả đã gây sức ép về mặt kinh tế lẫn chính trị, buộc Chính phủ phải lên tiếng, “thống nhất sửa Điều 60 Luật BHXH” tại phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 3 diễn ra hôm nay 1/4/2015.)

x

KẾT LUẬN

Tội của 3D đáng đi tù vì 3D chiếm dụng quỹ BHXH và hằng chục quỹ nhỏ khác để bù vào bội chi và thâm thủng ngân sách mỗi năm hơn 200 ngàn tỷ. Đường xá, cầu cống, cảng biển DNNN bán sạch hết rồi , đất vàng cũng bán hết nên Bộ Chính Trị lần này chỉ có 1 phiếu của Nguyễn Thiện Nhân đề cử 3D mà thôi.“(HT bài 11 012)

6 comments on “CXN_012616_11 031_Kính thưa đồng bào, Có ai nhìn thấy 3D đang run sợ và buông xuôi tất cả, có ai biết tại sao hay không ??? Tất cả những lời ong tiếng ve trên mạng là của một đám chó hùa ngu xuẫn bị đám dân chủ cuội dùng chủ nghĩa dân tộc , bài Trọng Lú chứ bản thân 3D chỉ chống đối duy nhất một lần vào kỳ họp thường kỳ và bị Đinh Thế Huynh khớp mỏ là êm luôn và rút tên cho tới bây giờ (bolted, keeping quiet, abuse labour insurrance)

 1. Với tình hình thu ngân sách hiện nay thì csvn nhất định sẽ sụp đổ. Giỏi lắm thì chúng chịu đựng hết 2017. Khả năng lớn chúng sẽ bị vỡ nợ trong năm 2016. Điều quan trọng nhất đối với nhân dân ta bây giờ là không đóng góp bất kỳ khoản tiền nào cho chúng. Càng trốn được nhiều càng tốt. Gần tết bọn csvn bày rất nhiều trò tập huấn cho doanh nghiệp để xin đểu tiền.

  Like

 2. Dân gian có câu “mèo mà chê mỡ”, nhưng trong trường hợp 3D tự rút lui với lá đơn xin ko tái cử thì rõ ràng là 3D chê mỡ thật.
  Với bản chất gian hùng Việt cộng, trong sự nghiệp của mình, 3D chưa bao giờ chịu thúc thủ một cách êm ái như kỳ này.

  Lý do là tại sao vậy? Chỉ có 1 lý do duy nhất là 3D thật sự muốn rút lui, giống như câu nói của Phạm văn Đồng “có cho kẹo Mỹ cũng ko dám quay lại”.

  He he, câu đó trong bài này nè

  http://chauxuannguyen.org/2015/12/24/cxn_122315_10-932_kinh-thua-dong-bao-ngay-bay-gio-hay-de-3d-binh-than-thao-chay-se-nhanh-chong-tro-thanh-trieu-cuong-bolted-nhom-co-hoi-trong-dang-dang-choi-mot-canh-bac-nguy-hiem-o-dai-hoi-xi/

  “ngay ngày 23.12.15 tạiđây..Trích:”Luật chơi mới lần ĐH 12 này là phải được BCT cũ và BCHTW cũ đề cử, vào danh sách thì mới dc ứng cử. Vậy là trong list chỉ có tên Trọng Lú, vậy thì 3D bị loại ngay từ vòng đầu. 3D sẽ không có cơ hội nữa. Ai ai cũng biết ng CSVN lả tham quyền cố vị, mà lần này 3D chê tức là đã quá sức chịu đựng, 3D thật sự mệt mõi về những viễn ảnh trước mắt. Mượn câu của Phạm Văn Đồng nói về Mỹ trở lại VN sau HĐ Paris là :”Cho kẹo Mỹ cũng không dám trở lại”. Lần này CXN nói :”Cho kẹo 3D cũng không dám trở lại”” (HT)

  Lướt trên mạng bấy lâu nay chỉ thấy có Cxn là dự đoán chính xác nhất số phận của 3D, y như là AC đọc được suy nghĩ của 3D vậy. Đó chính là kết quả của kỳ công theo doi tình hình KT vĩ mô của VN trong6 suốt 7 năm.

  Quá khâm phục Cxn.

  Like

 3. dũng ăn một đóng to dùng
  dũng đi giao lú vũng bùn trong ao
  giáo điều xã nghĩa lú ôm
  theo tàu bán nước khó bề an thân
  dân ta đứng dậy một lần
  triệt tiêu bầy sản hại dân phá nhà./.

  Like

Leave a Reply to nguoisaigon Cancel reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s