VỀ LỜI THỀ CỦA BÀ KIM NGÂN

Posted by adminbasam on 01/04/2016

Nguyễn Đình Cống

1-4-2016

Bàn về lời thề của bà Kim Ngân, tác giả Vũ Thị Phương Anh đã có bài phân tích khá hay về quan hệ giữa Đảng, Nhà nước và Hiến pháp (Basam 7697- Bà Kim Ngân thề gì). Tôi xin bổ sung thêm một nhận xét.

Trước hết xin trả lời Phương Anh, quyển sách bìa đỏ mà bà Ngân đặt tay lên khi thề, tôi cố nhìn trên Tivi và nhận ra đó là quyển Hiến pháp 2013 của VN. Không nhìn rõ hoàn toàn, vừa nhìn thấy một phần, vừa đoán, hy vọng là đoán đúng.

Tôi xin bổ sung lời bình câu cuối của lời thề: Bà Ngân thề: “Tôi nguyện nỗ lực rèn luyện, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ…”. Nỗ lực rèn luyện, phấn đấu…nghe như là lời hứa của học sinh, của sinh viên, của đoàn viên thanh niên v.v…, chứ không giống lắm với lời thề của một Chủ tịch Quốc hội. Ừ thì việc học tập, rèn luyện, phấn đấu là việc suốt đời, nhưng với từng người, trong từng giai đoạn thì phải biết việc nào là quan trọng hơn các việc khác. Đặc biệt trong lời thề rất ngắn gọn, phải chọn được nhiệm vụ gì là quan trọng nhất.

Tôi nghĩ, đối với đội viên thiếu niên, đoàn viên thanh niên thì rèn luyện, phấn đấu là quan trọng, nhưng cũng ở mức lời hứa chứ chưa đến mức lời thề. Đối với Chủ tịch Quốc hội thì rèn luyện, phấn đấu cũng quan trọng nhưng ở sau nhiều việc khác. Tôi trông đợi lời thề: “Đem toàn bộ trí tuệ, sức lực, kể cả sinh mạng để thực thi Hiến pháp”, nhưng không nghe thấy.

Việc QH miễn nhiệm ông Sinh Hùng để đưa bà lên, rồi lại dùng bà để miễn nhiệm Chủ tịch nước là sự vi phạm Hiến pháp. Đảng dựng bà lên để làm Chủ tich QH khóa 14 trong khi bà chưa được dân bầu làm đại biểu QH khóa đó. Tôi xin chúc cho bà rồi sẽ được dân bầu và đến gần cuối nhiệm kỳ không bị thay ngựa giữa dòng như người tiền nhiệm.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s