CẢM THƯƠNG LÒNG HIẾU THẢO. Riêng cho người con hiếu thảo Nguyễn Thanh Tú của ký giả Đạm Phong (Vtan)

CẢM THƯƠNG LÒNG HIẾU THẢO

Gạt ra ngoài mọi vấn đề chính trị hay thù oán cá nhân, bài thơ này, tác giả chỉ đơn thuần nói lên nỗi xúc động, sự cảm thông rất NGƯỜI của con NGƯỜI với con NGƯỜI, trước nỗi đau thương mất mát mà đồng loại mình gánh chịu; nhất là vì trân quí tấm lòng hiểu thảo của người con khi thấy cậu đi gõ cửa mọi nơi để tìm công lý cho người cha đã hơn ba mươi năm oan khuất – Riêng cho người con hiếu thảo Nguyễn Thanh Tú của ký giả Đạm Phong

Ngô Minh Hằng

Cuộc sống bình thường, ông bà, cha mẹ

Mừng đón cháu con trứng nước vào đời

Yêu thương ấy trên con đường nhân thế

Tình nghĩa gia đình gắn bó khôn lơi

Người xưa ví công cha như núi Thái

Nghĩa mẹ hiền như nguồn suối tinh hoa

Phận làm con gìn lòng không sai trái

Giữ đạo làm người thờ mẹ kính cha *

Trong đời sống có sinh thì có tử

Bịnh tật, già nua, định đặt do Trời

Còn những kẻ ác lòng như thú dữ

Gây tang thương là nghịch đạo, trái đời

Để một gia đình bỗng nhiên vỡ nát

Con mất cha, phụ tử phải chia lìa …

Vợ mất chồng, bơ vơ trong khổ nạn

Ôm con khờ ngã xuống cạnh chân bia !!!

Hơn ba mươi năm nỗi đau mất bố

Hơn ba mươi năm mắt mẹ nhạt nhòa

Hơn ba mươi năm tiếng hờn dưới mộ

Gõ cửa con tìm công lý cho cha !!!

Nghe tiếng gõ, cảm thương lòng hiếu thảo

(Hiếu thảo ngày nay vốn đã chẳng nhiều !)

Có đặt mình vào cảnh đời tàn bạo

Mới hiểu lòng người đau đến bao nhiêu !!!

Mới biết thương người giữa đời gian xảo

Đốt đuốc cô đơn tìm một công bằng

Chúc người con gặp lương tâm, công đạo

Để oan hồn người bố được siêu thăng …

Ngô Minh Hằng

* Ca dao tục ngữ VN: Công cha như núi Thái Sơn

Nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra

Một lòng thờ mẹ kính cha

Cho tròn chữ hiếu mới là đạo con

xxxxxxx

GT các bài trong blog CÔNG LÝ CHO CỐ KÝ GIẢ ĐẠM PHONG: § Thông Báo 14 – Giấu đầu VOICE, hở đuôi Việt Tân

§ Thông Báo 13 – Hãy nhìn vào thực tế để không trở thành nạn nhân của VOICE và Việt Tân

§ Thông Báo 12 – Trịnh Hội – Lương mỗi tháng $100USD, nhà ba căn $2.500.000USD

§ Thông Báo 11 – Trịnh Hội, Hãy Đối Diện Với Sự Thật!

§ Thông Báo Số 10 – Thư gửi Jeffrey Shell, Chủ Tịch Hội Đồng Quản Tri Hội đồng Phát thanh các Thống đốc (BBG)

§ “Cao hơn là làm sạch làng báo” Viên Linh, NVOnline

§ Thông Báo Số 9 – không lừa dối, không phải Việt Tân!

§ Thông Báo Số 8 Thư gửi Bernadette Burns, Tổng Tư Vấn của Đài Á Châu Tự Do (RFA)

§ Nguyễn Thanh Tú – Thông Báo số 7 ngày 3 tháng 4, 2016 VOICE – Có Phải Là Công Cụ của Việt Tân?

§ Tú Nguyễn- TB số 5- Xin thông tin về UB Vận động Nhân Qu yền VN của SBTN-March 2016

§ Tú Nguyễn- Số 4-Lời kêu gọi cung cấp tin tức UB Vận Động Nhân Quyền -SBTN- -March 2016

§ Tú Nguyễn- Số 4-Lời kêu gọi cung cấp tin tức -March 2016

§ Tú Nguyễn- Lời kêu gọi cung cấp tin tức về RFA-Nguyễn văn Khanh-Feb 2016

§ Tú Nguyễn-Thư gửi Dân Biểu Sanchez về luật Rico- Việt Tân -Feb 2016

§ Bằng Phong ĐVA- Góp ý với Nguyễn Văn Khanh RFA

§ Nguyễn Thanh Tú-Thư cảm ơn sự hồi âm của bà Janet Nguyễn- Jan 25, 2016

§ Nguyễn Thanh Tú-Thư gửi Bà Janet Nguyễn-Jan 2016

§ Nguyễn Thanh Tú-Thư gửi RFA về ô Nguyễn Văn Khanh

§ TB số 6-Bạch Hoá Các Khoản Chi-Thu của Uỷ Ban Vận Động C hính Trị về Nhân Quyền Việt Nam-March 2016 ( Cộng tác giữa SBTN-Việt Tân)

§ Nguyễn Thanh Tú-Việt Tân – SBTN: Mạng lưới âm mưu lừa dối

§ Thư Ngỏ

§ Báo Tự Do

§ Hoàng Ngọc An -các bài về vụ Nguyễn Văn Khanh, RFA, bị tố cáo làm việc cho Việt Tân-March 2016

§ Hình ảnh báo Tự Do

§ Hoàng Ngọc An -Tài liệu về phim Terror in Little Sài Gòn

§ Xem phim Terror có phụ đề Việt Ngữ

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s