“Phải lôi đầu Nông Đức Mạnh, Nguyễn Tấn Dũng ra bêu trước tiên”

Ảnh: VA News

Posted by adminbasam on 15/09/2016

FB Trương Nhân Tuấn

1-9-2016

Ông luật sư Vũ Đức Khanh cắc cớ rủ Trịnh Xuân Thanh qua Canada tổ chức “họp báo quốc tế”. Ông Khanh nói vầy, hỏi thử có cắc cớ hay không: “tôi bảo đảm với ông rằng một khi tôi chính thức thụ lý hồ sơ của ông, mọi thông tin chi tiết liên quan đến vụ việc ông xin tỵ nạn chính trị sẽ được cá nhân tôi và các đồng sự bảo mật tối đa.”

Cá nhân tôi cực lực phản đối vụ này. Mấy cha “bảo mật tối đa” thì đâu còn chuyện để chúng tôi hưởng ứng lời kêu gọi “xây dựng văn hóa khinh bỉ” của lãnh đạo nữa.

Phong trào “văn hóa khinh bỉ bọn tham nhũng” do đảng khởi xướng, nhờ Trịnh Xuân Thanh mà nở rộ. Sắp sửa thành “trăm hoa đua nở” chớ chẳng chơi.

Nội bộ đảng thúi um, chuyện bắn giết lẫn nhau để giành ghế ở Yên Bái chưa yên mồ yên mả thì xảy ra chuyện Trịnh Xuân Thanh. Chuyện Trịnh Xuân Thanh rõ ràng là chuyện mấy ông giành ăn với nhau, toan tính lật ghế lẫn nhau, chớ đảng viên thì thằng nào không tham nhũng?

Nếu muốn đả hổ diệt ruồi như người ta thì phải lôi đầu Nông Đức Mạnh, Nguyễn Tấn Dũng ra bêu trước tiên. Bọn chúng đứa nào cũng “hạm”, cũng “sâu chúa”. Mấy cái đấm thép lỗ hàng chục tỉ đô la sờ sờ, sao không lôi đầu bọn chúng mà xử?

Đảng viên nào cũng tham nhũng, tức đảng viên nào cũng đáng khinh bỉ. Những người cầm viết tham gia vụ Trịnh Xuân Thanh, trong chừng mực cũng là hưởng ứng lời kêu gọi của lãnh đạo, “khinh bỉ” bọn tham nhũng.

Rốt cục phong trào “văn hóa khinh bỉ” của lãnh đạo trở thành phòng trào “vung đao tự thiến”, tự châm lửa đốt nhà. Vấn đề là bọn DLV cao cấp, muốn chửa lửa cho chủ, (mà hơi ngu), nhân vụ này xuyên tạc “phe dân chủ”.

Vì vậy tôi đề nghị với LS Khanh, chuyện nội bộ của đảng đã lỡ thúi rồi, đã trở thành “văn hóa” rồi, thì cứ để nó tiếp tục thúi luôn, người dân đồng lòng hưởng ứng phong trào khinh bỉ (đảng viên tham nhũng).

Vậy mà có lợi.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s