Vụ kiện Trịnh Vĩnh Bình ở Paris, phái đoàn Việt Nam né truyền thông

http://www.sbtn.tv/vu-kien-trinh-vinh-binh-o-paris-phai-doan-viet-nam-ne-truyen-thong/

https://www.youtube.com/watch?v=SMp_5mXk9LoVụ án ông Trịnh Vĩnh Bình kiện nhà nước Việt Nam ra toà án trọng tài quốc tế được đem ra xét xử tại Trung Tâm Thương Mại Paris từ ngày 21/8 đến ngày 29/8. Hai ngày đầu tiên một số người Việt đã biểu tình và tìm cách tiếp cận với phái đoàn đại diện cho Việt Nam, nhưng đã xảy ra một vài tranh cãi giữa nhân viên Trung Tâm Thương Mại với nhóm biểu tình nhằm mục tiêu ngăn cản biểu tình và tiếp cận phái đoàn VN.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s