Việt Nam sắp có tử hình bằng : Sex

https://www.vietbf.com/forum/showthread.php?t=1242406

Để tránh tốn kém, lão cử tri Trần Ngọc Toán(Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) để nghị tử hình tội phạm bằng sex! Dưới đây là câu hỏi và trả lời.

Phóng viên: Ông đề nghị tử hình bằng sex thì làm như thế nào?

Trần Ngọc Toán: Có nghĩa là cho tội phạm làm tình cho tới chết – đây là hình thức nhân đạo vì tử tù sẽ được chết sung sướng!

Phóng viên: Xin ông nói thêm về phương cách?

Trần Ngọc Toán: Ở mỗi trại giam tử tù chờ hành quyết thì quy định thêm ngành Hộ Lý Trại Giam, tức là tuyển các nữ công an đẹp nhất đưa về làm cán bộ quản giáo đặc cách chuyên môn về tử hình.

Tới ngày xử tử thì bắt tử tù phải làm tình liên tục với 10 nữ công an này – cán bộ quản giáo đặc cách sẽ thay phiên nhau quản lý tử tù, không để khoảng trống thời gian – đã vào cuộc là không được nghỉ ngơi, phải dứt điểm nhanh chóng tội phạm.

Phóng viên: Thưa ông, nếu gặp trường hợp tử tù không chết thì bước kế tiếp phải làm sao?

Trần Ngọc Toán: Nếu trường hợp tử tù mệt quá, không làm sex nỗi thì sẽ cho ăn một bữa cơm ngon với rau lá ngón để dứt điểm luôn.

Nguồn: Thùy Trang

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s