Cha Con Nguyễn Bá Thanh: Người Bị đầu Độc, Kẻ Bị Cách Chức

https://vietbao.com/a294115/cha-con-nguyen-ba-thanh-nguoi-bi-dau-doc-ke-bi-cach-chuc

Hết cha bị đầu độc tới chết rồi bây giờ tới con bị chận đường công danh đó là tình trạng thê thảm của gia đình cha con ông Nguyễn Bá Thanh, người từ là Bí Thư Tỉnh Quảng Nam Đà Nẵng, theo bản tin của Đài BBC tiếng Việt cho biết hôm 14 tháng 5.

Bản tin viết như sau.

“Ban Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam chính thức cách tất cả các chức vụ trong Đảng của ông Nguyễn Bá Cảnh, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Dân vận Thành uỷ Đà Nẵng.

“Ông Cảnh là con trai cố Bí thư Đà Nẵng Nguyễn Bá Thanh (1953-2015), từng được xem là nổi tiếng nhất và quyền uy nhất của thành phố Đà Nẵng trong giai đoạn sau Đổi mới 1986.

“Trước đó, Thành ủy Đà Nẵng, với đa số phiếu, đề nghị cách tất cả các chức vụ trong đảng với ông Cảnh.

“Hôm 14/5, Ban Bí thư của Đảng nói trong thời gian giữ các cương vị Thành uỷ viên, Bí thư Thành đoàn Đà Nẵng, Phó Trưởng Ban thường trực Ban Dân vận Thành uỷ Đà Nẵng, ông Nguyễn Bá Cảnh “đã sống chung với người khác như vợ chồng và có con riêng khi đang có vợ trong thời gian hôn nhân hợp pháp, vi phạm phẩm chất đạo đức, lối sống”.

“Việc làm trên của ông Cảnh vi phạm Luật Hôn nhân và gia đình, Quy định số 47-QĐ/TW, ngày 01/11/2011 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về những điều đảng viên không được làm, Quy định số 101-QĐ/TW, ngày 07/6/2012 của Ban Bí thư và Quy định số 5946-QĐ/TU, ngày 13/9/2012 của Thành uỷ Đà Nẵng về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt, người đứng đầu các cấp,” thông cáo nói.

“Kết quả là ông Cảnh bị cách tất cả các chức vụ trong Đảng, đồng nghĩa con đường sự nghiệp của ông trong đảng đã chấm dứt.

“Ngày 12/4, với 35/43 phiếu đồng ý, Thành ủy Đà Nẵng thống nhất đề nghị cách tất cả các chức vụ trong đảng đối với ông Nguyễn Bá Cảnh, Thành ủy viên, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Dân vận Thành ủy Đà Nẵng.”

Bản tin cũng cho biết thêm rằng, “Sinh năm 1983 ở huyện Hòa Vang, Đà Nẵng, ông Bá Cảnh công tác ở Thành đoàn Đà Nẵng, trở thành Bí thư Thành Đoàn Đà Nẵng năm 2013.

“Ông bắt đầu giữ chức Phó Ban Thường trực Ban Dân vận Thành ủy Đà Nẵng tháng 8/2017.

Theo tiểu sử, ông từng du học ở Anh lấy bằng thạc sĩ công trước khi về làm việc ở Đà Nẵng.”

Nếu vì lý do có vợ bé và có con ngoài luồng mà ông Cảnh không đủ tư cách làm đảng viên CSVN, vậy thì năm xưa ông Hồ từng lăn nhăn với nhiều bà sao lại có tư cách lãnh đạo đảng CSVN và đến nay đảng này còn đem ông ra làm gương cho con cháu noi theo?

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s