DÂN CHỐNG TRẠM BOT CHẮN NGANG CẦU VÀM CỐNG

https://badamxoevietnam2.wordpress.com/2019/05/23/dan-chong-tram-bot-chan-ngang-cau-vam-cong-xuan-ngoc-nguyen/

DÂN CHỐNG TRẠM BOT CHẮN NGANG CẦU VÀM CỐNG

BOT ….BẨN !
Nhân dân làm chủ nước nhà

Hay tư bản đỏ nước ta cầm đầu ?

Vàm Cống thuế dân xây cầu

Ma vương quỷ dữ bot thâu lột tiền

Dân nghèo đủ khổ triền miên

Từ Nam ra Bắc ba miền nước non

Đường to lại cả đường con

Bót thu tiền phí dân còn cái khu

Thuế thì chúng vẫn tăng thu

Điện xăng thực phẩm dân ngu chịu đòn

Quan to quan bé ăn ngon

Chia nhau lợi nhuận lầu son nhà ngà

Dân tình lên tiếng kêu la

Côn đồ cẩu đỏ tới là cùm tay

Củi to là lũ cướp này

Chủ lò ăn đã no say quên lò ?

Hay ông chỉ hét làm trò

Mặc cho dân chết ,quan lo hưởng lời

Tụt quần rờ cái sự đời

Nó đen nhưng sáng hơn người trị cai !!!

( x.n.nguyen )

Xin đọc toàn bài viết tại : https://www.vnch.eu/Default.aspx.

Đa tạ .

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s