Điện tăng giá, nữ công nhân khoả thân chống nóng

https://nghiepdoanbaochi.org/2019/06/12/dien-tang-gia-nu-cong-nhan-khoa-than-chong-nong/

img_1281.jpg?w=712

Đây là hình ảnh của một nữ công nhân không dám bật quạt vì tiền điện tăng cao quá. Cô ấy tiết kiệm bằng cách khoả thân để chống nóng.

Còn hàng chục triệu người dân nghèo, họ sẽ phải đối phó với vấn đề này như thế nào?

Lê Ngọc Lan Hương

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s