Nguyễn Đức Hạnh con trai Nguyễn Đức Chung ra lệnh xả lũ hồ Tây, cuốn trôi kết quả mô i trường của chuyên gia Nhật?

https://nghiepdoanbaochi.org/2019/07/21/nguyen-duc-hanh-con-trai-nguyen-duc-chung-ra-lenh-xa-lu-ho-tay-cuon-troi-ket-qua-moi-truong-cua-chuyen-gia-nhat/

Mẹ con Nguyễn Đức HạnhMẹ con Nguyễn Đức Hạnh

Sông Tô Lịch, con sông chết nhiều chục năm. Khi chuyên gia Nhật giúp thử nghiệm làm sạch hàng tháng trời và đã có kết quả triển vọng thì Nguyễn Đức Hạnh- con ông Nguyễn Đức Chung là doanh nhân khởi nghiệp của công ty Trách nhiệm hữu hạn Thoát nước Một thành viên lấy cớ nước Hồ Tây dâng cao quá phải xả, xả luôn cả thành quả thử nghiệm làm sạch nước sông mà chuyên gia Nhật gian khổ giúp dân thủ đô.

67157717_3133180170058049_5438925603292053504_n.jpg

1,5 triệu m3 nước hồ Tây được xả để rồi thành quả thí nghiệm, suốt 2 tháng giời- của người Nhật hóa ra công cốc. Công ty Trách nhiệm hữu hạn Arktic tại số 12 Đặng Tiến Đông, quận Đống Đa, Hà Nội lâu nay độc quyền làm sạch sông. Trước khi người Nhật đến, công ty Arktic của con trai ông Chung kiếm lãi 68 tỉ đồng tiền hóa chất làm sạch sông, nay chuyên gia Nhật đến thì công ty này mất nguồn thu, cho nên dễ hiểu nguồn cơn phía sau hành động xả nước phá hoại. Giám đốc 20 tuổi của công ty này tên là Nguyễn Đức Hạnh, có bố là ông Nguyễn Đức Chung- chủ tịch thành phố thủ đô Hà Nội.

Mai này dân chất vấn, Nguyễn Đức Chung hay con trai là Nguyễn Đức Hạnh có thể nói rằng tôi không biết nên mới bấm nước xả lũ hồ Tây sang sông Tô Lịch. Giáo sư Mai Đình Yên, Phó Chủ tịch Hội Sinh thái học Việt Nam trả lời sẵn: “Không có lý gì mà Công ty Thoát nước Hà Nội lại không biết việc các chuyên gia Nhật đang thí điểm dự án trên sông Tô Lịch trước khi xả nước”.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s