ĐẤT NƯỚC MÌNH SAO CÒN LẮM U MÊ. Trần Thị Bích Nga.

https://badamxoevietnam2.wordpress.com/2020/02/22/datnuoc-minh-sao-con-lam-u-me-tran-thi-bich-nga/

Dịch đến nơi vẫn không hề sợ hãi
Tụ tập ăn chơi rượu chè thoải mái
Vì tin vào lời ru ngủ như cô
Dân ngóng trông xếp hàng chờ dài cổ
Mua khẩu trang giành giật đến phát rồ
Phòng chống dịch cứ như thời trung cổ
Để rồi dịch bùng phát, phải không cô?

Cô bảo người dân mình giàu nhân ái
Cô nói không để ai bị bỏ lại
Nhưng lỡ họ có mầm bệnh thì sao
Dịch bùng phát cô ra dập dịch hả?
Thôi đi cô bớt ngáo giùm đi ạ
Để nhân dân còn biết mà đề phòng
Đừng ru ngủ xạo lờ như thế nữa

Để coi chừng mắc dịch là đi tong..

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s