CXN_022820_14 800_ Xin đừng đăng lên những con số cập nhật số người nhiễm và chết từ TC vì Corona này vì so với thực tế là mội con số nhỏ nhoi và không chính xác, cập nhật và đưa lên là tiếp tay cho bố láo và dối trá. Trước khi có 40 nhà hỏa táng di động thì có 14 nhà hỏa táng, mỗi nhà liên tục 100 xác/ngày tức là mỗi ngày 1400 xác không kịp nên mới nhập thêm nhà hỏa tán di động. Mổi ngày 1400 ng chết, tính 1500 tròn số, Bắc Hán đóng của ngày 21.1.20 thì tới hô nay 28.2 là 38 ngày thì có hơn 50 ngàn ng bị thiêu, bị nhiễm là chí ít gấp 20 lần tức là 1 triệu ng chỉ ở Vũ Hán thôi (con số chết từ TC là 2000 người). Mời bấm vào video để biết có 400 ngàn lò di động X 40 xác/ngày là 16 triệu xác/ngày: Đã thêm 40 nhà hoả tán di động nhưng vẫn không đủ tải – YouTube

CXN_022820_14 800_ Xin đừng đăng lên những con số cập nhật số người nhiễm và chết từ TC vì Corona này vì so với thực tế là mội con số nhỏ nhoi và không chính xác, cập nhật và đưa lên là tiếp tay cho bố láo và dối trá. Trước khi có 40 nhà hỏa táng di động thì có 14 nhà hỏa táng, mỗi nhà liên tục 100 xác/ngày tức là mỗi ngày 1400 xác không kịp nên mới nhập thêm nhà hỏa tán di động. Mổi ngày 1400 ng chết, tính 1500 tròn số, Bắc Hán đóng của ngày 21.1.20 thì tới hô nay 28.2 là 38 ngày thì có hơn 50 ngàn ng bị thiêu, bị nhiễm là chí ít gấp 20 lần tức là 1 triệu ng chỉ ở Vũ Hán thôi (con số chết từ TC là 2000 người). Mời bấm vào video để biết có 400 ngàn lò di động X 40 xác/ngày là 16 triệu xác/ngày: Đã thêm 40 nhà hoả tán di động nhưng vẫn không đủ tải – YouTubexx

Đã thêm 40 nhà hoả tán di động nhưng vẫn không đủ tải – YouTube

youtube.png

Đã thêm 40 nhà hoả tán di động nhưng vẫn không đủ tải – YouTube

Cập nhật tin tức corona hôm nay 26/2 hơn 2.700 người chết | Diễn biến mới nhất dịch bệnh Covid-19 – Duration: 4:30. TIN TỨC 24H ONLINE 46,251 views. New
www.youtube.com

__._,_.___

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s