Quả Báo Hiện Hữu Quá Linh.

Image may contain: one or more people and flower

Cộng sản là loại người chuyên ăn gian, nói dối, lừa đảo; chuyên nói một đằng làm một nẻo, miệng luôn nam mô nhưng bụng luôn chứa một bồ dao gắm.

Nhờ nắm được quyền lực mà những bản tính xấu xa này được chúng hoành hành sử dụng trong hơn 70 năm chúng cai trị dân Việt Nam. Dân phản ứng lại, chúng không coi ra cái mẽ gì, vẫn khư khứ thói nào tật ấy.

Thế nhưng, một ngày, bỗng thấy trên miệng chúng được bịt chặt bằng khẩu trang đỏ, có hình búa liềm in ở giữa.

Búa và liềm gặn chặt trên miệng chúng có ý nghĩa gì, gửi thông điệp gì cho nhân quần?

Chẳng ai có thể nghĩ khác, liềm thì cắt lưỡi chúng, còn búa thì ghè gẫy răng chúng, tức tiêu diệt hai công cụ chuyên ăn gian nói dối, lừa đảo của chúng.

Lừa được người chứ đâu có lừa được Trời Đất.

Quả báo hiện hữu như vậy là quá linh, chứ còn phải lăn tăn gì nữa

FB Phạm Thành

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s